MOJA PASJA - PROGRAMOWANIE
   Dzisiaj jest Poniedziałek, 1 maja, 2017r. Ostatnia aktualzacja miała miejsce: 10 grudnia 2006r. Homepage

Programowanie: Artykuły * FAQ * Download * Komponenty * Książki WWW: Artykuły * Narzędzia * Kursy * Darmowe * FAQ * Skrypty * Ksiązki Off-Topic: Aforyzmy * Humor Inne: Forum * Wiki * Liczniki * Linki * Chat * Grafika * Video * InneTablica znaków ASCII


Kod dziesiętnyZnakOpisy znaków sterujących
0NULZero :)
1SQH(Start Of Heading) - początek nagłówka = SOM
2STX(Start Of Text) - początek tekstu = EOA
3ETX(End Of Text) - koniec tekstu = EOM
4EOT(End Of Transmission) - koniec transmisji
5ENQ(Enquiry) - wywołanie stacji
6ACK(Acknowledge) - potwierdzenie
7BEL(Bell) - dzwonek
8BS(Back Space) - powrót o 1 pozycję
9HT(Horizontal Tab) - tabulacja pozioma
10LF(Line Feed) - przesuw o 1 wiersz
11VT(Vertical Tab) - tabulacja pionowa
12FF(Form Feed) - przesuw o 1 stronę
13CR(Carriage Return) - powrót karetki
14SO(Switch Output) - wyjście (przełączenie trwałe)
15SI(Switch Input) wejście(przełączenie powrotne)
16DLE(Data Link Escape) - pominięcie znaków sterujących
17DC1(Device Control 1) - sterowanie urządządzienia 1 / start transmisji = XON
18DC2(Device Control 2) - sterowanie urządzenia 2
19DC3(Device Control 3) - sterowanie urządzenia 3 / stop transmisji = XOFF
20DC4(Device Control 4) - sterowanie urządzenia 4
21NAK(Negative Acknowledge) - potwierdzenie negatywne (gdy wystąpił błąd)
22SYN(Sync) - synchronizacja
23ETB(End Transmission Blok) - koniec bloku
24CAN(Cancel) - anulowanie
25EM(End of Medium) - koniec nośnika (zapisu)
26SUB(Substitute) - zastąpienie
27ESC(Escape) - przełączenie
28FS(File Separator) - poprzedza dane alfanumeryczne
29GS(Group Separator) - poprzedza dane binarne
30RS(Record Separator) - separator rekordów
31US(Unit Separator) - separator pozycji
32SP(Space) - spacja (odstęp)
33!64@96`
34"65A97a
35#66B98b
36$67C99c
37%68D100d
38&69E101e
39'70F102f
40(71G103g
41)72H104h
42*73I105i
43+74J106j
44,75K107k
45-76L108l
46.77M109m
47/78N110n
48079O111o
49180P112p
40281Q113q
51382R114r
52483S115s
53584T116t
54685U117u
55786V118v
56887W119w
57988X120x
58:89Y121y
59;90Z122z
60<91[123{
61=92\124|
62>93]125}
63?94^126~
--95_127DELStronę przygotował: Kacper Cieśla (comboy). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama * Zgłoś błąd * Kontakt * Hosting * O stronie * Sponsoring
Czas generowania strony: 0s