MOJA PASJA - PROGRAMOWANIE
   Dzisiaj jest Środa, 28 stycznia, 2015r. Ostatnia aktualzacja miała miejsce: 10 grudnia 2006r. Homepage

Programowanie: Artykuły * FAQ * Download * Komponenty * Książki WWW: Artykuły * Narzędzia * Kursy * Darmowe * FAQ * Skrypty * Ksiązki Off-Topic: Aforyzmy * Humor Inne: Forum * Wiki * Liczniki * Linki * Chat * Grafika * Video * InneSystemy liczbowe
Autor: GIZMO (redi2002@poczta.onet.pl)       Wstęp

   Art ten jest dla tych wszystkich, którzy mają problemy ze zrozumieniem systemów liczbowych. Dodam jeszcze od siebie, że żaden haker, programista czy "chociażby" informatyk, nie zajedzie daleko bez niniejszej wiedzy. Powiem nawet więcej: jest to podstawa dobrego komputerowca. Bez tego nie masz co się uczyć języków programowania. Nie jest to zwykły kurs tejże wiedzy. Nie będę tu, bowiem stosował żadnych oznaczeń. Nie, dlatego, że mi się nie chcę, ale żeby było wam łatwiej wszystko zrozumieć. Zastąpię je obszernymi opisami. Skoro wszystko już jest jasne, można zaczynać.


   System dziesiętny

   Dla nas, ludzi naturalnym sposobem prezentacji liczb jest system dziesiętny. Oznacza to, że wyróżniamy dziesięć cytr. Są nimi: zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oraz dziewięć. Oznacza się je odpowiednio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. Jak widać, wliczając zero, jest ich dziesięć. Spróbujcie uświadomić sobie, że liczenie jest tylko i wyłącznie ILOŚCIĄ, a nie zapisem liczb. Zapis dziesiętny powstał wieki temu, prawdopodobnie, dlatego, że mamy dziesięć palców. Jednakże, nie będziemy teraz się zajmować historią.

   Przejdźmy zatem do bardziej konkretnych rzeczy. Umiemy już policzyć do dziecięciu, wliczając liczbę zero. Natomiast co się stanie, gdy będziemy mieli do policzenia jakąś większą ilość? Otóż, przeskakujemy automatycznie, na następną pozycję, a cyfry zwiększmy tylko na pozycji wysuniętej najbardziej w prawo. Właśnie ta najbardziej w prawo wysunięta pozycja jest najsłabsza, a najbardziej w lewo - najmocniejsza. Tym sposobem znowu zwiększamy cyfry, aż uzyskamy dziewięć. Następna liczba, przesunie cyfrę, która znajduje się o jedną pozycję w lewo. Natomiast gdy już nawet dziewiątka będzie na najbardziej w lewo wysuniętej pozycji, dodajemy nową pozycję. Cykl zaczyna się ponownie i tak w nieskończoność. Może wydać się wam to trochę skomplikowane, ale sobie to wyjaśnimy na przykładzie. Weźmy na przykład liczbę 274, czyli dwieście siedemdziesiąt cztery. Na najsłabszej pozycji widnieje cyfra 4. Pozycja ta nosi nazwę pozycji jedności, jeśli pamiętacie ze szkoły podstawowej. Mamy zatem 4 jedności. Na drugiej pozycji jest cyfra 7. Cyfra ta znajduje się na drugiej pozycji, czyli pozycji dziesiątek. Można więc powiedzieć, że jest tam siedem dziesiątek, inaczej mówiąc 70 jedności. Na trzeciej natomiast pozycji jest cyfra 2. Trzecia pozycja to pozycja setek, czyli mam dwie setki. Innymi słowy, liczba 274 to dwie setki, siedem dziesiątek i 4 jedności. Można to zapisać następująco: 4*1 + 7*10 + 2*100. Po dokonaniu tegoż działania, wyjdzie 274. Czas, aby się temu działaniu przyjrzeć. Jak widać, każdy kolejny składnik zawiera cyfrę z powyższej liczby oraz ciągle zwiększający mnożnik. Mnożnik ten najpierw jest równy 1, potem 10, a na końcu 100. Znaczy to, że każdy następny jest pomnożony przez 10. Można więc zapisać to jeszcze inaczej. Liczba 274 to tak jak: 4*100 + 7*101 + 2*102. Jak widzimy, mnożnik to liczba 10 z ciągle zwiększającą się potęgą.

   Ta informacja przyda się w następnych działach omawiających przeliczanie z jednego systemu na drugi. Zwróćmy uwagę teraz na rzecz, która chociaż trochę uzmysłowi wam, jak działa system dziesiętny. Gdybyśmy chcieli zwiększyć o 1 liczbę 347, to zawsze, automatycznie zwiększmy cyfrę, która znajduję się na pozycji wysuniętej najdalej w prawo. Powstanie zatem 348. Natomiast, gdy chcemy zwiększyć o 1 liczbę 429, widzimy, że nie można już nic do 9-tki dodać, gdyż nie ma już wyższej cyfry. Co wtedy robimy? - każdy wie. Zwiększamy o jeden wartość cyfry znajdującej się na pozycji z lewej strony,  natomiast wartość jedności zerujemy (dajemy najniższą możliwą wartość). Powstaje zatem 430. Jezeli natomiast chcielibyśmy zwiększyć wartość o 1 liczby 999, to widać, że : nie można zwiększyć jedności, nie można zwiększyć dziesiątek i nie można zwiększyć setek. Dodajemy zatem następną pozycję. Powstanie więc 1000.

   Mam nadzieję, że w powyższym akapicie wyjaśniłem wam jak działa ten przeklęty system dziesiętny i możemy już przystąpić do bardziej spektakularnych operacji. Jeśli nie zrozumiałeś nic z powyższego tekstu, wracaj do początku i zacznij jeszcze raz, gdyż nic tu po tobie. Natomiast, w sytuacji, gdy wszystko rozumiesz - zapraszam do następnego akapitu.


   System ósemkowy

   Skoro powstał system dziesiętny, można wymyślać dowolne systemy liczenia (na przykład czwórkowy itd.). Właśnie jednym z takich systemów jest system ósemkowy. Początkowo był on trochę stosowany, obecnie jednak jego zastosowanie jest znikome. Posłuży nam on jako dobry przykład. Jak się pewnie domyślacie, w systemie tym jest osiem cyfr. Wcale się nie mylicie. Są to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Jest ich, więc 8, stąd nazwa. Działa on na tej samej zasadzie, co system dziesiętny. To znaczy, że gdy już jakaś cyfra jest na maksymalnej wartości, zwiększamy cyfrę na następnej pozycji. Wyjaśni to się na przykładzie. Przekształcajmy kolejne liczby i zobaczmy, jakie są różnice. Liczba zero (0) tak samo wygląda w obu systemach. Tak samo ma się sytuacja z jedynką (1), dwójką (2), trójką (3) itd. Sytuacja staje się skomplikowana, gdy dojedziemy do siódemki (7). Liczba 7 wygląda tak samo w obu systemach. Jednak nadchodzi następna liczba, zwana przez nas jako osiem. System ósemkowy nie zna takiej cyfry, więc powstaje następna pozycja. Zatem liczba osiem (8) w systemie dziesiętnym to liczba dziesięć (10) w systemie ósemkowym. Była to bardzo ważna konwersja i dobrze by było, gdybyś ją zrozumiał. Liczby takie jak: 6, 7, 8, 9, 10, w systemie ósemkowym będą wyglądać odpowiednio: 6, 7, 10, 11, 12.

   Gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście liczba na przykład 14 w systemie ósemkowym to 12 w dziesiętnym, musimy przeprowadzić konwersję. Dokonuje tego tak, jak robiliśmy to w akapicie o systemie dziesiętnym, z tym, że podstawą mnożenia będzie liczba 8. Zatem, rozpisujemy liczbę 14 (s. ósemkowy) w następujący sposób. Jest to 4*1 + 1*8, czyli 4+8 czyli 12. Innymi słowy, jest to 4*80 + 1*81. Po policzeniu wyniku muszą się zgadzać.

   Zauważcie, że w systemie dziesiętnym kolejne pozycje miały wartości: 1, 10, 100, 1000, 100000, 1000000 itd., ponieważ podstawą była liczba 10. W systemie ósemkowym podstawą jest liczba 8, a kolejne pozycje wyglądają następująco: 1, 8, 64, 512, 4096, 32768 itd.


   System dwójkowy czyli binarny

   Powiedzieliśmy sobie, że można wymyślać dowolny system zapisu liczb. Skoro tak, to, czemu miałby nie powstać system dwójkowy, składający się tylko z dwóch cyfr: 0 (zero) i 1 (jeden). Działa on analogicznie tak samo jak poprzednie systemy. Wyjaśni się zaraz wszystko na konkretnym przykładzie. Weźmy na przykład kilka pierwszych liczb naszego systemu dziesiętnego. Będziemy je konwertować na system dwójkowy, zwany również binarnym. Pierwsza liczba w naszym systemie to 0 (zero). W systemie dwójkowym, liczba ta również jest równa 0, gdyż istnieje tam taka cyfra. Kolejna liczba to 1 (jeden). W systemie dwójkowym, również taka cyfra istnieje, więc zapisujemy 1. Kolejna liczba to 2 (dwa). Wiemy, że nie istnieje tam taka cyfra, więc dodajemy kolejną pozycję, a pozycję wysuniętą na prawo, zerujemy. Zatem liczba 2 w systemie dziesiętnym ma postać "10" w systemie dwójkowym. Bynajmniej nie jest to "dziesięć" tylko "jeden, zero". Kolejne liczby w systemie dziesiętnym to: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itd. W systemie dwójkowym wyglądają one odpowiednio: 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001. Jak widzimy, zasada jest cały czas taka sama.

   Zanim zaczniemy uczyć się, jak w prosty sposób zamienić liczbę z jednego systemu na drugi, postawmy sobie pytanie: Po co komputerowi taki system?

   No więc, jak zapewne wszyscy wiedzą, komputer składa się z części elektronicznych. Wymiana informacji polega na odpowiednim przesyłaniem sygnałów. Podstawą elektroniki jest prąd elektryczny, który w układach elektronicznych albo płynie albo nie. Zatem, aby łatwiej było komputerowi rozpoznawać sygnały, interpretuje on płynący prąd jako "1" (jeden), a jego brak jako "0" (zero). Nie trudno się domyślić, że komputer operując odpowiednim ustawieniem, kiedy ma płynąc prąd, a kiedy nie ustawia różne wartości zer i jedynek. Procesor konwertuje je na liczby i w ten sposób powstają czytelne dla nas obrazy, teksty, dźwięk itd. Mam nadzieję, że w ten "chłopski" sposób wyjaśniłem wam mniej więcej jak to się odbywa. Nie tylko w postaci sygnałów elektrycznych reprezentowane mogą być zera lub jedynki. Również na wszelkich nośnikach, np. płyta CD, na której nagrywarka wypala malutkie wgłębienia. Właśnie te wgłębienia są jedynkami, a "równiny" zerami (albo i odwrotnie).

   Zatem podsumujmy: komputer zna tylko zera i jedynki. Bity przyjmują tylko jedną z tych dwóch wartości. Osiem bitów to jeden bajt. Ustawienie ośmiu bitów decyduje o numerze, który może przyjąć maksymalnie 256. Numer decyduje o znaku, jaki komputer ma wykorzystać.


   Konwersja liczby dwójkowej (binarnej) na dziesiętną

   Skoro już wiesz, po co nam system binarny, dowiesz się jak przeliczać go na nasz system dziesiętny. Otóż nie jest to zbyt skomplikowane. Przypomnijcie sobie sposób z liczbami w systemie ósemkowym. Tu oczywiście robimy to analogicznie tak samo, z tym, że podstawą jest naturalnie liczba 2. Weźmy sobie zatem jakąś liczbę zapisaną w systemie dwójkowym, np. 1000011. Jak już wcześniej mówiliśmy, zaczynamy od cyfr najsłabszych, czyli wysuniętych najbardziej na prawo. Najbardziej na prawo wysunięta jest cyfra 1, a więc tak jak poprzednio mnożymy ją przez podstawę systemu z odpowiednią potęgą. Podstawą systemu jest 2. Zatem, cała konwersja ma postać: 1*20 + 1*21 + 0*22 + 0*23 +0*24 + 0*25 +1*26, a to się równa: 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 64, czyli jest to 67 w systemie dziesiętnym. Moje gratulację - udało się skonwertować liczbę w zapisie dwójkowym na zapis dziesiętny. Teraz dobrze by było gdybyś przeanalizował sobie dokładnie powyższą konwersję. Jeżeli jej nie rozumiesz - przeczytaj jeszcze raz. Jeżeli rozumiesz - zapraszam dalej.


   Konwersja liczby dziesiętnej na dwójkową (binarną)

   Teraz, skoro już umiesz konwertować liczby z zapisu dwójkowego na dziesiętny warto by było skonwertować je odwrotnie, to znaczy z zapisu dziesiętnego na dwójkowy. Gdybyśmy liczyli na piechotę, byśmy musieli sprawdzać kolejne wielokrotności liczby 2. Sposób ten raczej jest mało stosowany, zajmijmy się trochę lepszym. Jest to prosty sposób, wcale nie wymaga myślenia. Najpierw bierzemy liczbę, jaką chcemy skonwertować na zapis dwójkowy. Weźmy liczbę z poprzedniego rozdziału i sprawdźmy, czy nam się to zgadza. Zatem, liczba którą będziemy konwertować to 67. Sposób jest następujący: liczbę dzielimy przez 2 i jeżeli wynik będzie z resztą: zapisujemy 1, jeżeli nie - zapisujemy 0. Następnie znowu dzielimy przez 2 to co zostało z liczby, ale bez reszty. Taki proces trwa, aż zostanie 0 (zero). Otrzymane zera i jedynki zapisujemy w odwrotnej kolejności. Wyjaśni się to wszystko na konkretnym przykładzie. Zatem do dzieła:

67:2 |1
33:2 |1
16:2 |0
8:2 |0
4:2 |0
2:2 |0
1:2 |1


   Co daje 1000011. Jak widzimy, wynik zgadza się. Widać również, że zawsze na samym końcu po podzieleniu będzie 0, zatem ostatnia liczba jest równa 1. Jeden podzielić na dwa zawsze wyjdzie 0,5 zatem wynik z resztą. Co za tym idzie - pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1. Nie tylko matematycznie można to udowodnić. W elektronice, również musi być taka postać rzeczy. Przyjęliśmy bowiem, że dla komputera brak przepływu prądu oznacza "0", natomiast przepływ prądu - "1". Sygnał zatem nie może zaczynać się od "0", gdyż jest to brak sygnału. Procesor nie wie, czy sygnał już się zaczął, czy jeszcze nie. Początek musi być "1" (jest sygnał).


   System szesnastkowy czyli heksadecymalny

   Póki co znasz już 3 systemy liczbowe: dziesiętny, ósemkowy i dwójkowy. Wszystkie one działają analogicznie tak samo, zmienia się tylko podstawa, czyli ilość cyfr. Teraz zajmiemy się nieco systemem szesnastkowym inaczej zwanym heksadecymalnym. Jest on dość szeroko stosowany w dzisiejszej informatyce, zatem należało by go rozumieć. Jak się zapewne domyślasz, podstawą tego systemu jest 16. Musi istnieć więc szesnaście cyfr. Pierwsze dziesięć już znasz. Są nimi odpowiednio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. W naszym systemie, kolejną liczbą jest 10, natomiast w systemie szesnastkowym jest ono reprezentowane przez A. Kolejne liczby to: 11 - B, 12 - C, 13 - D, 14 - E, 15 - F. Zatem, np. liczby w systemie dziesiętnym: 2, 6, 9, 11, 14, w systemie szesnastkowym wyglądają odpowiednio: 2, 6, 9, B, E. Widać od razu, że duże liczby zajmują w systemie szesnastkowym mało miejsca. Dlatego właśnie jest on tak przydatny.


   Konwersja liczby szesnastkowej na dziesiętną

   Konwersja ta odbywa się podobnie jak w przypadku liczb binarnych, z tym, że podstawą jest nie 2 a 16. Weźmy dowolnie wymyśloną liczbę w zapisie szesnastkowym, na przykład AB12 (co czytamy: a b jeden dwa). Bierzemy cyfrę wysuniętą najbardziej w prawo i postępujemy tak samo jak w przypadku liczb dwójkowych, ale zamiast mnożnika 2 mamy 16. Zatem jest to: 2*160 + 1*161 + 11*162 + 10*163 , a więc jest to 2 + 16 + 2816 + 40960, a więc jest to liczba 43794 w zapisie dziesiętnym.


   Konwersja liczby dziesiętnej na szesnastkowy

   No to warto by było teraz z powrotem odwrócić liczbę 43794 w zapisie dziesiętnym na AB12 w szesnastkowym. Jeżeli wiemy jak to się robi - nie ma problemu. Zatem zaczynajmy.

   Najpierw musimy sobie napisać jakie są kolejne wielokrotności liczby 16. A są to: 1, 16, 256, 4096, 65536 itd. Jak widać nasza liczba w systemie dziesiętnym, czyli 43794 jest między liczbą 4096, a 65536. Bierzemy pod uwagę liczbę mniejszą od naszej, czyli 4096. Jest ona czwartą wielokrotnością, więc nasza liczba w systemie szesnastkowym będzie miała 4 cyfry (na razie wszystko się zgadza). Teraz sprawdzam, ile razy liczba 4096 mieści się w naszej liczbie konwertowanej, czyli 43794. Okazuje się, że mieści się 10 razy. 10 w systemie szesnastkowym to A, zatem pierwsza cyfra to A. Jak widać, w dalszym ciągu wszystko się zgadza. Teraz, skoro liczba 4096 zmieściła się dziesięć razy w 43794, to jeszcze zapewne została jakaś reszta. Obliczamy sobie tą resztę. Mnożymy zatem 4096*10 co daje 40960. Teraz odejmujemy wynik od naszej liczby i obliczamy resztę. Zatem 43794 - 40960 = 2834. To jest nasza reszta. Następnie z resztą postępujemy tak samo, jak na początku konwersji. Już na oko widać, że w następnym kroku sprawdzamy ile razy 256 mieści się w 2834. Mieści się 11 razy, zatem kolejna cyfra szukanego zapisu to B. Następnie znowu: obliczamy resztę, itd. Końcowy wynik powinien wynosić AB12. Tak oto skonwertowaliśmy liczbę z zapisu dziesiętnego na szesnastkowy.


   Konwersja liczby dwójkowej na szesnastkowy

   I wydawać się może, że wkraczamy w coraz to bardziej zaawansowane progi – ale od razu mówię, że nie. Konwersja ta jest bardzo prosta i wcale nie wymaga skomplikowanych obliczeń. Najpierw zróbmy małą sztuczkę. Zobaczcie, jaka jest maksymalna liczba w zapisie dwójkowym składająca się z 4 bitów. Jeżeli liczba ma być maksymalna, wszystkie jej cyfry muszą mieć maksymalne wartości. Ma ona zatem postać: 1111. Po przeliczeniu, otrzymamy 15 w zapisie dziesiętnym. Jak pewnie zauważyliście, 15 jest to maksymalna cyfra w zapisie szesnastkowym, czyli F. Daje to trochę do myślenia, ale najważniejszy jest jeden fakt: każda liczba składająca się z czterech cyfr w zapisie dwójkowym da się zapisać jako jedna cyfra w zapisie szesnastkowym. Może to zabrzmiało groźnie, ale niedługo powinno się wytłumaczyć. Zatem, kolejne liczby w zapisie dwójkowym i szesnastkowym to:

Zapis dwójkowy:Zapis szesnastkowy:
00000
00011
00102
00113
01004
01015
01106
01117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
1101D
1110E
1111F


   Weźmy dla przykładu wcześniej już wspomnianą liczbę 67 w systemie dziesiętnym. Przekształciliśmy ją na 1000011 w zapisie dwójkowym. Jak teraz z tego otrzymać zapis szesnastkowy? Otóż bardzo prosto. Dzielimy kod binarny na czterocyfrowe grupy od prawej strony zaczynając. Jeżeli z lewej strony nie będzie czterech cyfr - dopisujemy z przodu zera. Zatem, otrzymamy dwie grupy. Są to: 0100 oraz 0011. Teraz wystarczy zamienić je na odpowiednie cyfry z zapisu szesnastkowego (można się posłużyć powyższą tabelą). W efekcie otrzymamy: 43 w zapisie szesnastkowym. Warto by było jeszcze sprawdzić czy wynik się zgadza konwertując zapis szesnastkowy na dziesiętny. Zatem jest to: 3*160 + 4*161, czyli 3 + 64, czyli 67 w zapisie dziesiętnym. Jak widzimy, wszystko się zgadza.


   Konwersja liczby szesnastkowej na dwójkową

   A wykonuje ją się odwrotnie jak dwójkową na szesnastkową. Po prostu kolejne cyfry w zapisie szesnastkowym zapisujesz jako cztery cyfry w zapisie dwójkowym. Pamiętaj, że każda cyfra w zapisie szesnastkowym odpowiada jako 4 cyfry w zapisie dwójkowym (nie więcej i nie mniej). Ewentualnie możesz pozbyć się zer znajdujących się na najbardziej w lewo wysuniętej pozycji, aż znajdziesz tam jedynkę, gdyż mówiliśmy o tym, że kod binarny zawsze zaczyna się od 1 (np. jeśli wyjdzie 0001100101110 to możesz to zapisać jako 1100101110 pozbywając się zer z początku).


   Podsumowanie

   I doszliśmy wreszcie do końca tegoż artykułu. Jeżeli wszystko dokładnie przeczytałeś i nie bardzo tego wszystkiego rozumiesz - masz dwa wyjścia. Albo przeczytasz wszystko jeszcze raz i może coś więcej zrozumiesz, albo ewentualnie jak już nic nie pojmujesz - wyślij mi maila z zapytaniem interesującego cię tematu z niniejszego artykułu. Mój adres e-mail znajduje się na końcu artykułu przy podpisie i tam właśnie odprawiam nie rozumiejących. Ale najpierw, zanim do mnie napiszesz - kliknij tutaj i przeczytaj artykuł jeszcze raz (z kartką, kalkulatorem i ołówkiem bo bez ćwiczeń ani rusz). Zatem żegnam się z wami i do zobaczenia.

   

   Wasze opinie:
   Średnia ocena: 8.15/10 (5480 głosów)
   
   Liczba komentarzy: 963Skomentuj !   


Autor: SylwiaData dodania: 2015-01-25
Dzięki, przydało mi sie przed kolokwium z matematyki na pedagogice :-)


Autor: GimnazjalistkaData dodania: 2014-12-07
dzięki, super przydatne! Potrzebne na infę :D Niestety mój nauczyciel nie potrafi dobrze wujaśnić, ale teraz wszystko rozumiem :*


Autor: kampurData dodania: 2014-11-13
poprawka 0*2^1 ale to i tak bez znaczenia, to zawsze bedzie 0


Autor: kampurData dodania: 2014-11-13
villek - przeliczajac liczbe z dowolnego systemu (w tym przypadku binarnego) na system dziesietny, liczenie zaczynasz od ostatniej cyfry zapisanej w danym systemie tj. od prawej do lewej. Czyli powinno to wygladac w ten sposob: 11101= 1*2^0 + 0*2^2 + 1*2^2 + 1*2^3 + 1*2^4 = 1+0+4+8+16=29


Autor: twoja staraData dodania: 2014-11-13
to jest fajne ja pisont groszy


Autor: VillekData dodania: 2014-11-13
Dlaczego gdy obliczam z systemu binarnego na dziesiętny liczbę 11101 z obliczeń typu: 1- 1x2^0=1 1- 1x2^1=2 1- 1x2^2=4 0- 0x2^3=0 1- 1x2^4=16 wychodzi tutaj 23, a na kalkulatorze wynik wynosi 29. Czy może mi to ktoś wytłumaczyć?


Autor: Początkująca studentkaData dodania: 2014-10-17
Artykuł bardzo pomocny, chciałabym jednak zwrócić uwagę na błąd merytoryczny otóż w rozdziale: "Konwersja liczby dziesiętnej na szesnastkowy" wymienione tam liczby są przede wszystkim kolejnymi potęgami liczby 16 a nie jej kolejnymi wielokrotnościami. Następujące po sobie wielokrotności liczby 16 to 16, 32, 48, 64 itd. Pozdrawiam i dziękuję za pomocny tekst.


Autor: MastemaData dodania: 2014-10-14
@Hanczi Tak jak mówisz można robić z 16 na 2.


Autor: RudasekData dodania: 2014-10-01
to i tak ssie i na nic mi się nie przyda, lel


Autor: ...Data dodania: 2014-09-17
Dziena stary !


Autor: hancziData dodania: 2014-09-15
Mam problem, gdyz w szkole nauczono mnie jakiegos sposobu (do tej pory myslalem ze na obliczanie z 16 na 10 ) ale po zabawie tym sposobem i checi sprawdzenia czy dobrze kalkualtor pokazywal zupelnie inne wyniki i to jakies kosmiczne. otoz nuczono mnie ze gdy mam kod np. a6c246 to dziele ten kod na grupy 4 znakowe - a6 c246 i dodaje je sobie-16+24=40 i myslalem ze mam wynik dziesietny. niewiem co robie dobrze bo doszedlem do tego ze nie obliczam tego co mysle, w takim razie chcialbym wiedziec co obliczam i czy to wgl ma sens co robie?


Autor: SSIJ PYTEData dodania: 2014-09-12
SIEMANGO


Autor: JaData dodania: 2014-09-12
Masło ?


Autor: MiszczuData dodania: 2014-09-08
Mam ci wyjebac lepe z ucha na ryj??


Autor: Mistrz MATMYYYData dodania: 2014-09-08
troche dziwna ta sala od infy


Autor: Mistrz MATMYYData dodania: 2014-09-08
Nie nawet spoko ta sala


Autor: Mistrz MATMYYYData dodania: 2014-09-08
troche dziwna ta sala od infy


Autor: marek gData dodania: 2014-09-08
jutro


Autor: Mistrz MATMYYYData dodania: 2014-09-08
troche dziwna ta sala od infy


Autor: marek gData dodania: 2014-09-08
lubię duże twarde mielonki


Autor: Adrian DudkiewiczData dodania: 2014-09-08
Lubie placki


Autor: anna kowalskaData dodania: 2014-09-08
fajna stronka


Autor: do Krzysiek DworakowskiData dodania: 2014-09-08
kiedy na piwo?


Autor: do Krzysiek DworakowskiData dodania: 2014-09-08
kiedy na piwo?


Autor: do Michał SidorowiczData dodania: 2014-09-08
Kiedy na piwo?


Autor: do Michał SidorowiczData dodania: 2014-09-08
Kiedy na piwo?


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Adam GolecData dodania: 2014-09-05
Szukam Pana do małych igraszek. Lubie męskich Panów w wikeu 18-25 lat.


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Fajne jak ktoś chce razem pokodować aplikacje pisać fb Mariusz Wieczorek!


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Fajne jak ktoś chce razem pokodować aplikacje pisać fb Mariusz Wieczorek!


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Fajne jak ktoś chce razem pokodować aplikacje pisać fb Mariusz Wieczorek!


Autor: Tomek SzafranowskiData dodania: 2014-09-05
Szukam partnera do stałego związku


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Niezły artykuł jak się go czyta, a w jednej ręce trzyma podwawelską. Potem męczyłem niemca przy ślizgaczu.


Autor: Tomasz SzuszkiewiczData dodania: 2014-09-05
Dobry artykułm polecam i pozdrawiam Mistrz Polski kadetów 2014r.


Autor: Adam GolecData dodania: 2014-09-05
Dobry artykuł przydał mi się, kiedy liczyłem moje BMI.


Autor: Adam GolecData dodania: 2014-09-05
Dobry artykuł przydał mi się, kiedy liczyłem moje BMI.


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: Tomek SzafranowskiData dodania: 2014-09-05
Bardzo dobry artykuł.


Autor: Tomek SzafranowskiData dodania: 2014-09-05
Bardzo dobry artykuł.


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: ObserwatorData dodania: 2014-06-22
Przypadkiem wszedłem na tą stronę i stwierdzam, po zamieszczonych wpisach, że do waszej szkoły uczęszczają kompletni DEBILE.


Autor: Matka ceeraData dodania: 2014-06-15
Cr pedofil, pewnie nie zdał


Autor: Filip Dudewicz Data dodania: 2014-06-09
Jestem kultularnym czlowiekiem kochzm srac po jestem gejem i pedalem PS. lubie w dupe aaaaaa <3


Autor: huj gwałciciel krowozaurus tyranus rexData dodania: 2014-06-09
kuba jakub kramek i michał filipek ssają sobie nadwzajem po pozycji 69 po kryptonimem kobra van pyton


Autor: pedober jaśData dodania: 2014-05-26
filip dudewicz to frajer yolo for ever madafaka https://www.facebook.com/filip.dudewicz?fref=ts


Autor: huj komandorfiutData dodania: 2014-05-26
kurwaaaaaaaaaa srasz pomideorem durko gwałcicel


Autor: pipaData dodania: 2014-05-26
pipa to filop sajdupa kurwa filip zjeb Dudewicz?


Autor: pedoer niedzwiedz Data dodania: 2014-05-26
fapfap jebać księdza sajdupa sra nosem


Autor: jan miszkeał Data dodania: 2014-05-26
filip fjutek jebany kurwa w fjuta nie doborbiony


Autor: hujeData dodania: 2014-05-26
jebać pakistan filip to fiut kurwa !!!! pakistan xD kurwa!!!!!!!!!!!!!!1 mleko Mihal F. z kurwonu


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: Vladimir PutinData dodania: 2014-05-15
Pakistan, teraz idziemy po ciebie


Autor: Vladimir PutinData dodania: 2014-05-15
Pakistan, teraz idziemy po ciebie


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: .Data dodania: 2014-05-15
ktoś mi wyjaśni czemu on ma białą rzese?


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: Lady midnightData dodania: 2014-05-15
nie mam majtek


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: Vladimir PutinData dodania: 2014-05-15
Pakistan, teraz idziemy po ciebie


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
Suchy rozpierdole cie dom !!!!!!!!!!!!!


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: kacprzakowiczData dodania: 2014-05-15
Kasprzak rzondzi!


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
Suchy rozpierdole cie dom !!!!!!!!!!!!!


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
SUCHY CWEL !!!!!!!!!!!!!


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
SUCHY CWEL !!!!!!!!!!!!!


Autor: miszczData dodania: 2014-05-15
suhy cwel


Autor: miszczData dodania: 2014-05-15
suhy cwel


Autor: valgodeskomData dodania: 2014-02-01
Jak by ktoś chciał sobie przeliczać z dowolnego systemu na dowolny, liczby i całkowite i ułamkowe to jest program on-line na stronie : systemyliczbowe.urfu.pl


Autor: robsonData dodania: 2014-01-26
brakuje mi tylko o systemach trójkowym i dziewiątkowym. reszta świetnie wytłumaczona, dzięki!


Autor: Wdzięczny studentData dodania: 2014-01-16
Genialny materiał, świetnie wytłumaczone-tego właśnie potrzebujemy na pierwszym roku lotnictwa ;) Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję ;)


Autor: kutasiasz Data dodania: 2014-01-14
Pierdoleta sie na ryj , po przeczytaniu tego to bedziesz mogł jedynie kible czyszcic


Autor: DADData dodania: 2013-10-30
Paweł Gorczyca ma małego


Autor: DomelData dodania: 2013-10-29
Tomasz Tiburon z i3: Bardzo dobrze 3- !! :)


Autor: zrobilem bonkaData dodania: 2013-10-28
dobra kupa


Autor: zrobilem bonkaData dodania: 2013-10-28
dobra kupa


Autor: zrobilem bonkaData dodania: 2013-10-28
dobra kupa


Autor: masz kupala w siusiakuData dodania: 2013-10-28
Dobra lewaku, TYLKO BIAŁA EUROPA


Autor: zejdz pan z tego banana bo to nie muj kasztanData dodania: 2013-10-28
LEWA STRONA ODPOWIADA! UMYJ SIE! BRUDASIE!


Autor: twoja matakData dodania: 2013-10-28
podaj adres polaczku zobaczumy jak w morde dostaniesz TYLKO LEGIA <3


Autor: twoja matakData dodania: 2013-10-28
podaj adres polaczku zobaczumy jak w morde dostaniesz TYLKO LEGIA <3


Autor: wez idz do domu banany zbieraćData dodania: 2013-10-28
jutro u rudego o 16 sprubój pszyjść to ci gębę rozwale


Autor: twoja matakData dodania: 2013-10-28
podaj adres polaczku zobaczumy jak w morde dostaniesz TYLKO LEGIA <3


Autor: mam brudnom dopeData dodania: 2013-10-28
otworz swoja dope, mam na niej kope


Autor: mam brudnom dopeData dodania: 2013-10-28
otworz swoja dope, mam na niej kope


Autor: kebasa iksdeData dodania: 2013-10-28
boshe, weź polaczku się ogarnij, poza tym artykuł 10/10


Autor: mam brudnom dopeData dodania: 2013-10-28
otworz swoja dope, mam na niej kope


Autor: arciData dodania: 2013-10-23
łatwiej sie juz nie da Rewelacja masz kolego talent


Autor: kujonkaData dodania: 2013-10-21
no nawet przydatne :P


Autor: ZuData dodania: 2013-10-13
normalnie artykuł życie ratujący! :) krok po kroku, jasno i przejrzyście - super! Dziękuję! :)


Autor: Przyszły maturzysta :)Data dodania: 2013-09-28
Bardzo fajny artykuł. Wreszcie zrozumiałem te systemy liczbowe.


Autor: twoja staraData dodania: 2013-09-19
morda gimbusy


Autor: jaData dodania: 2013-09-17
Komentarze na polskich serwisach jak zwykłe trzymają stały poziom 0/10. Wczesna podstawówka.


Autor: jaData dodania: 2013-09-17
Komentarze na polskich serwisach jak zwykłe trzymają stały poziom 0/10. Wczesna podstawówka.


Autor: hgData dodania: 2013-09-13
d


Autor: PawłowskiData dodania: 2013-09-13
Uważam, że Damian S. liczy najlepiej systemy binarne, jak i szestnastkowe.


Autor: Marcel + BartoszData dodania: 2013-09-12
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej oferty.


Autor: Maślak Martyna danielData dodania: 2013-09-12
Daniel kocha chłopaków i ma małego


Autor: Maślak Martyna danielData dodania: 2013-09-12
Daniel kocha chłopaków i ma małego


Autor: Pulpa BartłomiejoszData dodania: 2013-09-12
Lubie mokre c===B Kocham Marcela :3


Autor: Maślak Martyna danielData dodania: 2013-09-12
Daniel kocha chłopaków i ma małego


Autor: Mama AndrzejaData dodania: 2013-09-12
Andrzej umyj napleta


Autor: Pulpa BartłomiejoszData dodania: 2013-09-12
Lubie mokre c===B Kocham Marcela :3


Autor: Mama AndrzejaData dodania: 2013-09-12
Andrzej umyj napleta


Autor: AndrzejData dodania: 2013-09-12
Świetne


Autor: Mama AndrzejaData dodania: 2013-09-12
Andrzej umyj napleta


Autor: AndrzejData dodania: 2013-09-12
Świetne


Autor: PPKData dodania: 2013-06-03
Wolę kalkulator......:)


Autor: anonimData dodania: 2013-04-09
http://www.sendspace.pl/file/cd7954a7f01c410bde02f20


Autor: MagdaData dodania: 2013-04-06
Artykuł napisany rewelacyjnie :)


Autor: AlutkaData dodania: 2013-04-04
Świetny artykuł! :) Wszystko klarowne, dobrze że są tacy ludzie dobrej woli :D


Autor: terrData dodania: 2013-02-25
Dzięki wielkie za ten artykuł. Akurat nie było mnie w szkole na tych lekcjach, więc bardzo mi to pomogło w ogarnięciu tego wszystkiego! :)


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Szukam partnera do namiętnych nocy. Mieszkam w interku :D pisać 0-700-12-12


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Szukam partnera do namiętnych nocy. Mieszkam w interku :D pisać 0-700-12-12


Autor: Deptok aka malyData dodania: 2013-02-12
lubia ssac sobie


Autor: malyData dodania: 2013-02-12
lubie geji


Autor: MalyData dodania: 2013-02-12
ciota ze mnie


Autor: kalwarData dodania: 2013-02-12
lubie ssac murzynskie paly


Autor: MalyData dodania: 2013-02-12
ciota ze mnie


Autor: Deptok aka malyData dodania: 2013-02-12
lubia ssac sobie


Autor: MalyData dodania: 2013-02-12
ciota ze mnie


Autor: MatiData dodania: 2013-02-12
zrobilem to z rudykiem


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: MatiData dodania: 2013-02-12
zrobilem to z rudykiem


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
lubie kutasy


Autor: rudykData dodania: 2013-02-12
wale konia myslac o mamutach


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
lubie kutasy


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: zoofilData dodania: 2013-02-12
lubie jebac psy


Autor: kalwarData dodania: 2013-02-12
lubie ruchac olka w dupe


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: MałyData dodania: 2013-02-12
Jestem gejem i lubie ciagac kutasy :_)


Autor: rudykData dodania: 2013-02-12
lubie spocone paly


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: biebrza spieprzaData dodania: 2013-02-12
won stąd spamerzy


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: biebrza spieprzaData dodania: 2013-02-12
won stąd spamerzy


Autor: rudykData dodania: 2013-02-12
lubie wąchać meskie slipki , podnieca mnie to


Autor: BrewaData dodania: 2013-02-12
Deptok lachociągu dawaj peta


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
mały spada w huj


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Jestem gejem i ciągnę druty, szczególnie małego


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
mały spada w huj


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
mały spada w huj


Autor: ggfdgfdfdsgData dodania: 2013-02-12
andrzej ciagnie druta


Autor: ggfdgfdfdsgData dodania: 2013-02-12
andrzej ciagnie druta


Autor: KoozoData dodania: 2013-02-12
Mateusz dawaj na programuj.com


Autor: KoozoData dodania: 2013-02-12
Mateusz dawaj na programuj.com


Autor: ggfdgfdfdsgData dodania: 2013-02-12
andrzej ciagnie druta


Autor: AndrzejData dodania: 2013-02-12
Mały to ciota jebana!@


Autor: adrianData dodania: 2013-02-12
szkoła pomogła :P


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
no cześć informatyka


Autor: JunoData dodania: 2013-01-31
Świetnie wytłumaczone:)


Autor: miskaData dodania: 2013-01-31
dzieki temu artykulowi jako nieliczna zaliczylam TI :D dzieki :P


Autor: TomaszData dodania: 2013-01-17
Jasno i ciekawie napisane. Może autor mógłby poprawić fatalnie napisany artykuł o systemie binarnym w Wiki? Pozdrawiam.


Autor: MaxData dodania: 2013-01-13
Akurat miałem z tym problem ale wszystko przeczytałem i już zrozumiałem o co w tym chodzi. Wielkie dzięki!


Autor: IngielData dodania: 2013-01-11
Czaszka trochę dymi, ale dobrze opisane są te systemy


Autor: ŻanetkaData dodania: 2013-01-09
Mam małe pytanko odnośnie przeliczenia kodu szesnatkowego na dziesiętny mógł byś troche jaśniej to napisac


Autor: danuData dodania: 2013-01-05
Bardzo jasno wytłumaczony problem, gratuluję dobrego stylu wypowiedzi i poczucia humoru, pozdrawiam :)


Autor: IwonaData dodania: 2013-01-01
centralnie mi też to uratowało tyłek :D:*** kocham


Autor: 1110Data dodania: 2012-12-25
Dzięki za pomoc!


Autor: klaudiagag <3Data dodania: 2012-12-11
boże dzięki ratujesz dupe <3 kckc <3


Autor: ktos1000Data dodania: 2012-11-15
Jak się przelicza ósemkowy na dwójkowy, dziesiętny, szesnastkowy i na odwrót??


Autor: mmmData dodania: 2012-11-13
morze być


Autor: kwData dodania: 2012-11-13
Jeszcze szestnastkowe na dziesiętne


Autor: Darek 1993Data dodania: 2012-11-12
Jesteś boski kocham, cie :D ;**** Darek A. Górzna


Autor: ojojData dodania: 2012-10-19
a ósemkowy na dziesiętny binarny i szesnastkowy ? ;/


Autor: matooołData dodania: 2012-10-17
Genialne!!! Po prostu fantastyczne!!! Gościu jesteś mistrzem! Nareszcie to rozumiem! Podziwiam i dziękuję, bo ratujesz mi życie!!! ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;*


Autor: KwasekData dodania: 2012-10-17
bardzo przydatne, na spokojnie można sobie wszystko zrozumieć


Autor: ZiomData dodania: 2012-10-15
Chlopie to wymiata w koncu rozumiem te jebane systemy!!! Gratuluje artykulu


Autor: MariuszData dodania: 2012-10-15
Kartka, długopis, 3 godzinki i śmigam pomiędzy systemami bezproblemowo. Pozdrawiam


Autor: jaaaaaaData dodania: 2012-10-13
super ale przydałaby się jeszcze zamiana ułamków dziesiętnych na binarny i binarne po przecinku na dziesiętny :D


Autor: trudnainfawszkoleData dodania: 2012-10-09
jest super wytłumaczone naprawdę, jednej rzeczy mi zabrakło - podsumowania ze wzorami na konwersją i krótkiej notatki do nich (żeby można było się pouczyć przed sprawdzianem.


Autor: JAData dodania: 2012-10-09
Super


Autor: jainfData dodania: 2012-10-09
pół roku się z tymi systemami męczyłam żeeby zrozumieć... Czemu wcześniej nie trafiłam tutaj??? Super wytłumaczone.


Autor: RKXETTERData dodania: 2012-10-05
po prostu ZAROMBISTE XXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDDDDDDDDD


Autor: OgórData dodania: 2012-10-04
Treśc superowa przemawiająca w 100%. ;)


Autor: ZiołoData dodania: 2012-10-03
Powinieneś być nauczycielem :D


Autor: asiaData dodania: 2012-10-02
super wytłumaczone !


Autor: goscData dodania: 2012-10-02
dziekuję, bardzo mi pomogłeś


Autor: KozaKData dodania: 2012-09-24
Kolego ale brakuje takich czegoś jak: z H na O z O na H z O na B z B na O B - dwójkowy H - szesnastkowy O - ósemkowy


Autor: agaData dodania: 2012-09-23
Super


Autor: NowyData dodania: 2012-09-23
Dzięki za pomoc!!!!1


Autor: PaulinaData dodania: 2012-09-23
dzięki wielkie ;)


Autor: Absolwent technikumData dodania: 2012-09-17
Bardzo jasno wszystko wyraziłeś. Wielkie dzięki !


Autor: PiotrekData dodania: 2012-09-16
Wszyskto zrozumiałe, dzieki wielkie !


Autor: SlawekData dodania: 2012-09-15
Po prostu dzieki kolego! Swietna robota!


Autor: Ale jek wybierzemy metodę głosowaniaData dodania: 2012-09-05
No wszystko fajnie Wiem jak przeliczać z dziesiętnegi na binarny i na odwrót za pomocą dziesiętnego. Ale jek przeliczyc dziesiętny na binarny i na odwrót za pomocą binarnego


Autor: UczenData dodania: 2012-06-17
Dobrze wytłumaczone wszystkie systemy liczbowe. Najprostrze wyjasnienie i obliczanie z jakim sie spotkalem. Dzieki :)


Autor: wwwData dodania: 2012-06-02
Artykuł w prosty i jasny sposób wyjaśnia zasady tych systemów. Po uważnym przeczytaniu każdego słowa wszystko jest zrozumiałe. Gratuluje talentu łopatologii to rzadkość.


Autor: rob66Data dodania: 2012-05-21
nie rozumiem jak można policzyć palce od zera albo odwrotnie ażeby dało wynik 9


Autor: studentkaData dodania: 2012-05-11
Program w C jeśli będzie ktoś tak dobry i pomoże :)


Autor: studentkaData dodania: 2012-05-11
Potrzebuję króciutki program: Napisz funkcję obliczającą wartość dziesiętną odpowiadającą liczbie binarnej (maks. 64-bitowej) – podawanej w postaci łańcucha zero-jedynkowego. Zmienna odpowiadająca liczbie dziesiętnej powinna być typu unsigned long int. Pomożecie? :)


Autor: studentkaData dodania: 2012-05-11
Potrzebuję króciutki program: Napisz funkcję obliczającą wartość dziesiętną odpowiadającą liczbie binarnej (maks. 64-bitowej) – podawanej w postaci łańcucha zero-jedynkowego. Zmienna odpowiadająca liczbie dziesiętnej powinna być typu unsigned long int. Pomożecie? :)


Autor: aleje4Data dodania: 2012-02-23
artykuł pomógł mi przypomnieć sobie konwersje systemów liczbowych które miałem kilka lat temu a teraz potrzebne mi są do egzaminu-- DZIEKI ZA ARTYKUŁ:)


Autor: KKData dodania: 2012-02-15
@Monika - Tak. Kalkulator systemu windows. Widok naukowy.Pola:Hex, dec, oct, bin


Autor: MonikaData dodania: 2012-02-14
Czy jest jakiś program w którym można dowolnie zamieniać liczby systemu dziesiętnego,binarnego i heksadecymalnego z jednych na drugie?


Autor: TieleginData dodania: 2012-02-04
liczba w systemie binarnym(0 i 1) 101111 wynosi 11000101011110111 Obliczenia: 101111/2=505555 reszty 1,50555/2=25277r1....itd Potem zapisujemy wynik(reszta 1 lub 0) od końca.


Autor: sasData dodania: 2012-01-27
uu kolego


Autor: aData dodania: 2012-01-27
a


Autor: WodzyData dodania: 2012-01-27
WITAM WAS MISTRZOWIE.Poratujcie mnie i rozszyfrujcie mi to:110010001 11010101


Autor: WodzyData dodania: 2012-01-27
WITAM WAS MISTRZOWIE.Poratujcie mnie i rozszyfrujcie mi to:110010001 11010101


Autor: mcData dodania: 2012-01-24
cześć. potrzebuje zapisać liczbę 10 1111 zapisać w systemie zerojedynkowym. Jeśli ktoś pomoże to prosze wysłać na e-maila andrzej110@interia.eu bede wdzieczny


Autor: mcData dodania: 2012-01-24
cześć. potrzebuje zapisać liczbę 10 1111 zapisać w systemie zerojedynkowym. Jeśli ktoś pomoże to prosze wysłać na e-maila andrzej110@interia.eu bede wdzieczny


Autor: skwarkaData dodania: 2012-01-24
super artykuł , jak ktoś wszystko wiedział nie denerwuje się słysząc kolejny raz to samo , a dla lajków jest to dobrze wytłumaczone


Autor: annData dodania: 2012-01-12
artykul bardzo mi pomogl :) z góry dziekuje


Autor: xDData dodania: 2012-01-10
wielkie dzięki... :3


Autor: STUDENTData dodania: 2012-01-04
JESTEŚ WIELKI. DZIĘKI


Autor: studentData dodania: 2012-01-03
DZIĘKI WIELKIE :)))


Autor: AnonimData dodania: 2011-12-19
Bardzo mi to pomogło gdyby nie ten Artykuł dalej bym uważał że jest to trudne ;) POZDRAWIAM SERDECZNIE


Autor: KrisData dodania: 2011-12-15
Super wytłumaczone. "ziomeczki! bez przesady, to nie jest trudne, każdy by wam to wytłumaczył" - Czyżby zazdrość?? Pozdrawiam


Autor: SebaData dodania: 2011-12-15
Dziękuję! W końcu to zrozumiałem!


Autor: GoscData dodania: 2011-12-14
Fajny art, dobrze wszystko opisane, fajnie by bylo gdybys jeszcze wrzucił system U2 i podał przykłady podstawowych działań na liczbach w systemie binarnym. pozdro


Autor: dariuszzzzData dodania: 2011-11-30
No proszę, a ja wywalałem oczy na guru od sieci, który w pamięci konwertował sobie adresy IP dziesiętne na binarne i odwrotnie w porze lunchu... też se teraz będę liczył, a jak!


Autor: kaboomData dodania: 2011-11-26
ziomeczki! bez przesady, to nie jest trudne, każdy by wam to wytłumaczył


Autor: anjaData dodania: 2011-11-16
czlowiekuuuu, czemu nie masz ze mną labek z elektroniki? wielbię Cię, rozumiem wszystko. jak mi to profesor tłumaczył to po 1 nie rozumiałam i po 2 zasnęłam po czasie. a tu proszę, jest 12 w nocy, ja kumam wszystko. dziękuję Ci <3


Autor: kacperData dodania: 2011-11-09
stary mam 13 lat a ty tak to wytłumaczyłeś , że nawet ja zrozumiałem


Autor: DośkaData dodania: 2011-11-09
Świetne omówienie - teraz to i ja dostane piąteczkę ze sprawdzianu.


Autor: RaggamaniekData dodania: 2011-11-01
dzięki wielkie za super lekcję. ode mnie 10 za genialne wytłumaczenie


Autor: GhandiData dodania: 2011-10-20
to jest to ziomek,dzięki wielkie


Autor: TomaszData dodania: 2011-10-19
No genialnie tak to tego mógłbym wszędzie szukać a tak o proszę i wszystko umiem .. dzięki mistrzu :)


Autor: MateuszData dodania: 2011-10-19
Przeczytałem to 1 raz i powiem tak, nawet nie musialem na kartce tego zapisywać i tak wszystko zrozumialem bez najmniejszego problemu ;) Pozdro i dzieki za zcas ktory poswieciles na pisanie tego artykulu xD


Autor: nieznanyData dodania: 2011-10-19
troche dużo,ale dobrze wytłumaczone.


Autor: KamilData dodania: 2011-10-18
Świetny artykuł i bardzo pomocny ja bardzo skorzystałem i myślę że wiele osób także będzie zadowolona.


Autor: DamianData dodania: 2011-10-17
Lepiej niż nauczyciel w szkole ;> Pozdro i wielka Piona


Autor: koloData dodania: 2011-10-14
Zes sie postaral koles Lepiej sie tego wytlumaczyc nie da Dzieki Pzdr


Autor: ManiekOzwData dodania: 2011-10-12
Lepiej tego wytłumaczyć już się nie uda :D Thx xD


Autor: KrzysiekData dodania: 2011-10-10
Chodzę do szkoły elektronicznej a jutro mam kartkówkę z kodu binarnego i tych systemów, bardzo mi pomógł ten artykuł przypomnieć sobie różne rzeczy ale można by było dodać jeszcze jedną rzecz że jak ma się problem z operowaniem na dużych liczbach to np. zamiast się męczyć z mnożeniem kolosów przy konwersji szesnastkowego na dziesiętny myślę że łatwiej pójść "schodami", najpierw z 16 na dwójkowy i potem z dwójkowego na dziesiętny. Kwestia gustu i umiejętności szybkiego liczenia której mi brakuje.


Autor: JuliaData dodania: 2011-10-09
Wow! Jesteś genialny, bardzo dziękuję :)


Autor: WitekData dodania: 2011-09-28
Powiem Ci ziomek ze uczysz lepiej niż w mojej szkole. Bardzo mi to pomogło ;d Dzięki


Autor: krzychu :DData dodania: 2011-09-20
LAJT


Autor: ninaData dodania: 2011-09-20
dzięki wielkie bardzo mi pomogłeś ;) ;*


Autor: Asfaltowiec33Data dodania: 2011-09-18
Dzięki bracie. Już wszystko jest jasne, jeszcze tylko trochę ćwiczeń. Pozdro


Autor: Asfaltowiec33Data dodania: 2011-09-18
Dzięki bracie. Już wszystko jest jasne, jeszcze tylko trochę ćwiczeń. Pozdro


Autor: Asfaltowiec33Data dodania: 2011-09-18
Dzięki bracie. Już wszystko jest jasne, jeszcze tylko trochę ćwiczeń. Pozdro


Autor: MejtData dodania: 2011-09-17
Super artykuł!


Autor: sadsadData dodania: 2011-09-16
kutas


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: Pozdrawiam was... CiulEEData dodania: 2011-09-09
Ktory ciu... mi to wytlumaczy moz4e byc kutasem albo afka :D


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: marcinek alkoholikData dodania: 2011-09-09
alem ja brzydal


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Mati (Buldog)Data dodania: 2011-09-09
Do BUDY !!! NIE JA DO BUDY XD


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: Pawlak SmródData dodania: 2011-09-09
NIe Martwcie sie UMYJE SE LULOKA ... JEBIE MI PTAK ;D ;D


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: Mati (Buldog)Data dodania: 2011-09-09
Hau Hau Hau


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: Mekeke WaligruchaData dodania: 2011-09-09
Jaba Jaba Kupa duża ;DD


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: Mekeke WaligruchaData dodania: 2011-09-09
Jaba Jaba Kupa duża ;DD


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: stolarczyk marcinData dodania: 2011-09-09
ale jestem ładny


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Heniu WisimupałaData dodania: 2011-09-09
Kurwa... Co za down to wymyslił ?! Nic nie umiem, nie rozumiem, Kawrus to CowBoy :DD


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Heniu WisimupałaData dodania: 2011-09-09
Kurwa... Co za down to wymyslił ?! Nic nie umiem, nie rozumiem, Kawrus to CowBoy :DD


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: karwusData dodania: 2011-09-09
nie rozumie ! kurwa


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: karwusData dodania: 2011-09-09
nie rozumie ! kurwa


Autor: lData dodania: 2011-09-07


Autor: Pan GData dodania: 2011-09-06
Po 5 minutach już skumałem ;p Skumałem xD


Autor: KrzysztofData dodania: 2011-08-01
Świetnie. Widać, że Autor wykładu zna się na rzeczy.


Autor: +Data dodania: 2011-07-26
Przydatny artykuł. Wszystko zrozumiałam po kilku próbach konwersji opisywanymi sposobami i wiem, o co chodzi w każdym z systemów. Nie rozumiem tylko zd. "W systemie ósemkowym podstawą jest liczba 8, a kolejne pozycje wyglądają następująco: 1, 8, 64, 512, 4096, 32768 itd." Jak to kolejne pozycje skoro jest 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15..... 61 62 63 64 65 itd. ??


Autor: bData dodania: 2011-07-11

OkAutor: mData dodania: 2011-07-02
ekstra, z Wikipedii nie szło zrozumieć :)


Autor: PonczekData dodania: 2011-06-09
Na prawdę dziękuję Ci za ten poradnik :) Wszystko wytłumaczone prosto bez zbędnych symboli czy niezrozumiałych wzorów, zwłaszcza ta tabelka na końcu poradnika mnie uratowała :) W szkole podawano nam strasznie zawiłą metodę co do zamieniania z szesnastkowego na dwójkowy :) Pozdrawiam


Autor: 5oclockData dodania: 2011-05-26
Wszystko OK za wyjątkiem odwracania potęg. Łatwiej zrozumieć jak cyfry pozostają w kolejności czyli np liczna 23AF to 2x16"do potęgi trzeciej"+3x16"do potęgi drugiej"+A(czyli 10)"do potęgi pierwszej"+F(a więc 15)"do potęgi zerowej"=2x4096+3x256+10x16+15x1=8192+768+160+15=9135


Autor: wasData dodania: 2011-05-22
Czy wielokrotnością liczby 16 nie jest przypadkiem ciąg {16, 32, 48 itd.} a to o co tobie chodzi przy przeliczaniu liczby dziesiętnej na szesnastkową to potęga kolejne potęgi 16. Chyba, że ja coś źle zrozumiałem. I tak świetny artyjuł


Autor: logistykData dodania: 2011-05-21
Po ludzku wytłumaczone, bez zbędnych symbolicznych zapisów - wystarczy uważnie przeczytać. Mój wykładowca katuje nas jeszcze zapisem np ułamków w binarnym systemie. Powodzenia.


Autor: oData dodania: 2011-05-20


Autor: pipiData dodania: 2011-05-20
pipi


Autor: radData dodania: 2011-05-16
Super "poradnik", wielkie dzięki ;) Przydałoby się coś więcej o systemie binarnym, jak na przykład zapisywanie liczb ujemnych w tym systemie, ale może lepiej nie mieszać :P


Autor: TytyryData dodania: 2011-05-10
Batman


Autor: andziulkAData dodania: 2011-05-05
ja z tego nic a nic nierozumiem ktoś mi wytłumaczy


Autor: AnaData dodania: 2011-04-09
kj, po prostu "odcinasz" te zera z przodu. To tak jak w systemie dziesiętnym 08 to po prostu 8.


Autor: kjData dodania: 2011-03-29
wszystko super wytłumaczone. mimo to mam pytanie dostałam za zadanie przekształcić 00110011 na system dziesiętny ale z tego co czytałam musi zaczynać się od 1. mam to obliczyć czy napisać ze zapis jest błędny?


Autor: xxxData dodania: 2011-03-24
ta strona jest świetna uratowała mnie przed sprawdzianem dzięki wielkie


Autor: KamilaData dodania: 2011-03-23
Ta strona uratowała mi skórę, ponieważ dzięki Autorowi wiem teraz jak napisać jutrzejszy sprawdzian z informatyki. Bardzo dziękuje.


Autor: PawełData dodania: 2011-03-17
Witam, artykuł dobry ale wydaje mi się że jest mały błąd : "Ustawienie ośmiu bitów decyduje o numerze, który może przyjąć maksymalnie 256" osiem bitów = 11111111 = 255 (w zapisie dziesiętnym). Czyli osiem bitów może przyjąć 256 znaków ale największą liczbą jaką da się zapisać za pomocą ośmiu bitów jest 255. A 256 to 100000000 a max 511 = 111111111 itd....


Autor: RyszardData dodania: 2011-03-15
przecież to nie ma nic wspólnego z agroturystyką, toteż dzisiaj jak i pózniej kurczę


Autor: MarcinData dodania: 2011-03-14
Konkretnie i na temat 10/10


Autor: maruxData dodania: 2011-03-10
Wszystko fajnie wytłumaczone... Ale gdzie UD, KD, BCD itd??? Super by było gdyby była arytmetyka opisana na systemach... Bo to co tu jest to namiastka tego jest jeszcze


Autor: ulkas73Data dodania: 2011-03-10
Dziękuję!!!! Wypada sobie życzyć, żeby wszyscy umieli tak genialnie tłumaczyć:)


Autor: madzikData dodania: 2011-02-24
Super!!!Już wszystko zrozumiałam.Wielkie Dzięki Polecam wszystkim, którzy mają problemy z systemami:)


Autor: BasiaData dodania: 2011-02-19
Dziękuję, dotarło.


Autor: NarekxdData dodania: 2009-03-21
Tego właśnie szukałem świetny artykuł!!!!


Autor: VarData dodania: 2009-03-21
lux opis pomógł naprawde wszystko dokaldnei i obrazowo opisane szkoda ze nie ma jak zmieniac z liczbami po przecinku bo tego wlasnie szukalem :P


Autor: wafelData dodania: 2009-03-03
pozdro 600


Autor: uYsQFRGcecThBBQAData dodania: 2009-02-27
OI33SN lsneabjsynog, [url=http://vfafckdgvpuc.com/]vfafckdgvpuc[/url], [link=http://bqxltlnlnmyl.com/]bqxltlnlnmyl[/link], http://awxpozpqgcns.com/


Autor: fmeHSDERXxfGgHQgrGEData dodania: 2009-02-27
i8DIIY vshwjrguphwi, [url=http://rpkdscefhgcs.com/]rpkdscefhgcs[/url], [link=http://orcyoogttdzv.com/]orcyoogttdzv[/link], http://culnwcubztoa.com/


Autor: DRzvqnNAOkoKData dodania: 2009-02-27
J2tjr5 xykuzykuvtwc, [url=http://bdsnlfgukpjw.com/]bdsnlfgukpjw[/url], [link=http://flquhkivlrul.com/]flquhkivlrul[/link], http://uozqsohairze.com/


Autor: ZiFtwzRxoqXZDotData dodania: 2009-02-26
ng5EfU sjmwiqouqoiz, [url=http://jjbnrhymxaxn.com/]jjbnrhymxaxn[/url], [link=http://vygjhuzhdqtc.com/]vygjhuzhdqtc[/link], http://leknmxierlzq.com/


Autor: TCPjugUaZHVData dodania: 2009-02-23
hD0Dh8 mqltbjaheegj, [url=http://bdblurqggqte.com/]bdblurqggqte[/url], [link=http://ltmjdugirmjj.com/]ltmjdugirmjj[/link], http://rnxjnonzxpco.com/


Autor: DomanData dodania: 2009-02-22
Dzięki za to ;] Po pierwszym przeczytaniu wszystko zrozumialem i pozostaje utrwalic to sobie ;]


Autor: TwOJTzZjAPTbOWrData dodania: 2009-02-15
Plus, search engines can easily index and crawl your new blog, since your old blog should already be popular with the search engines, Kayak Trips Lodging Virginia, xtp, Theresa Duncan Case, 48458, Jehovah Witness Ministries, zrogt, Jekyll And Hydes New York City, 447223, Kaybrook, 5834, Adaptations Of Pterodactyl Flight, >:(((, Uk Model Railways Dcc, =-[, Centry 21 Fayetteville Ar, :-]]], Centro Servizi Amministrativi Di Bergamo, 123644, The Meanind Of Dallon, 8-DD, Adanson And Microscope, :OO, How To Use Utorrent Speed Booster, 969,


Autor: wmRlDOnDkyqRJqPData dodania: 2009-02-15
They may cost a bit more, but are definitely worth it, Water Feature Landscape, 35869, Tapestry Clips , otclky, Chrysanthmum, 0760, Beach Vitex, vczgr, Bluewater Condo Orange Beach, kruo, International Directory Assistants Uk, uabutb, 1 Chinese Altamonte Fl, algu, Pagaent Shoes, 589, Kaye Catch A Predator, 770, Bluewater Antibes Stcw Courses, rnzzms, Remax Platinum Michigan, =),


Autor: AhjJsAvFeyisData dodania: 2009-02-15
For great tasting coffee this gem comes with aIon exchange water filter, Johnnies Pedal Tractors, 346, Johnnie Frazier Investigation, cvc, Fsu Football Player 34, 676, Cosmopolitan Drinj , 509, Karate Positions , 3875, Honduras Exports Products, kwgwl, Chrysler 300 Jacksonville, =-), Cylinder Manula Over Ride Circuit, 1531, 1 800 Pet Meds Coupon, 717498, Kayl Radio Station, %O, Chrysler 300 Limo Kansas City, 824,


Autor: ocgcBxyBehPrWhEAxMgData dodania: 2009-02-15
You should submit your blog URL address to search engines and blog directories, Karawang Rineka Suara, ynsi, Water Flavorings, 8-DDD, Enviornmental Protection Information For Kids, 843165, Chrysler C Body Quarter, ptlho, Johnathon Winter, 758, Pantihose Erotica, 8164, Centrix Credit Union, 8), International Diesel Injector Nozzles, >:-D, Lab Caots, >:D, Ocate Pocket Knife, 8], La Vie En Rose Broadway Market, 957795, Occhiali Da Sole Oxido, :O, The New Amazing Grace, 95398,


Autor: EvaSZwlRYSgljtOVData dodania: 2009-02-15
in thegadgetcast, Bluewater Plumbing Texas, :-(, Beachcomber Crafts, 901, Ted Shoepe, 80344, Beach Weddings Flowy Fabric, qrli, Theresa Burton , zgup, The New Dweebs Band, 087059, Tawse Tweed Skirt, fnjt, Cosmos Chaos, jiagb, Tawni M Swearingen, nor, Cosmos Factory Recording Studio Hollywood, 911, Wine Tasting Attire, =(, La Vida Local, 335,


Autor: oPUbtaZiqBoXwOData dodania: 2009-02-15
Color corrections, Panties Dior , 344385, Karate Effectivness, 201, Pantone Fan Guide, 28942, Chrysler 300m Cd Changer Removal, iuq, Honda Vyx 1300, =-[[[, Bluffton Bucs Miget Football, zlmkd, Hp Psc1210 Vista Driver, 4597, Vincent 1998 Analysis, ifg, Uk Medical Research Into Ritalin, qjdyn, Theresa F Cavallaro, %((,


Autor: iYjMtxmQEtHOdbcData dodania: 2009-02-15
Especially these days, there are a lot of people in the business of creating scams to take away your money, while promising you fame and fortune, Bluewater Foam Acoustic, 8-PP, Theresa Craig, urko, How To Use Wine Ubuntu, mbb, How To Used A Flea Bomb, 1562, 1 Christmas Presents, nopqu, Adana Colleges, >:-OO, Beach Voueur , wmw, How To Ventilate A Cat Room, 47215, Water Fall Fountain On Ebay, =-))), Adaptations For Tropical Savanna, =))),


Autor: osgkAcEwData dodania: 2009-02-15
It can cause palpitations, dry mouth, migraine, arrest of womb and sleeplessness, but with much less frequency that the previous ones, Centry Safe, hfiyu, Adrienne Leugers, %)), Karate Outlets, =-(, Hondaswap Bad Gas Mileage, 893, Blugrass Cellular Ringtones, =-DDD, Adaptations Of The Orangutan, 87207, Beachcomers Motel, lyqj, Lora Whiteley, 5077, Pantie Celebrity Missing Their, >:O, Envelope Internal Error, 5051, Zafiros Del Norte, >:-PPP,


Autor: HelmutData dodania: 2009-02-14
prednisone online celebrex online butalbital online lexapro online codeine online cipro online ionamin online zyban online effexor online evista online


Autor: HelmutData dodania: 2009-02-14
prednisone online celebrex online butalbital online lexapro online codeine online cipro online ionamin online zyban online effexor online evista online


Autor: jBWLqBswHznUbrSBData dodania: 2009-02-13
waEUpa osivyyspyviv, [url=http://khhwbwrenskx.com/]khhwbwrenskx[/url], [link=http://ekblwysznxjg.com/]ekblwysznxjg[/link], http://jnoebrspntvo.com/


Autor: kuzuplData dodania: 2009-02-12
nie no kurna mistrz


Autor: goscData dodania: 2009-02-07
polecam http://calc.50x.eu/ - bardzo fajny konwerter pomiedzy systemami liczbowymi


Autor: chomikData dodania: 2009-01-25
brakuje mi tu tylko konwersji z systemu binarnego na ósemkowy i odwrotnie ale ogół zrozumiały nawet dla laika.


Autor: kooloData dodania: 2009-01-17
Dzięki ziomek spoko artykuł .pozdro


Autor: AlbinosData dodania: 2009-01-13
Dzięki Gizmo! Uratowałeś mi życie!


Autor: CowboYData dodania: 2009-01-06
ZIOOOOOOOOOM Wymiatasz thx


Autor: koral zstnr2wchorzowieData dodania: 2009-01-04
świetne :) naprawde dobra robota :)


Autor: DzaworData dodania: 2008-12-19
Pełny szacun za ten artykuł w końcu coś z tego wiem a jutro egzamin:)


Autor: marunData dodania: 2008-12-12
@Uczeń Jeśli masz liczbę x<0 to można ją przedstawić binarnie (tylko przy użyciu 0 i 1) w kilku systemach. Problem polega na tym, że musisz określić z góry rozmiar systemu, czyli ilość bitów. Pierwszy sposób to system znak-moduł. Czyli dla liczb dodatnich najstarszy bit ma wartość 0, a dla ujemnych 1. Pozostałe bity przedstawiają wartość |x|. Drugi sposób to kod U1 (Uzupełnieniowy do jedynki). Zapisujesz wartość |x| a następnie negujesz wszystkie bity. Trzeci sposób to kod U2 (Uzupełnieniowy do dwóch). Zapisujesz liczbę w kodzie U1 a nstępnie dodajesz binarnie 1 do niej. Liczby dodatnie w kodach znak-moduł, U1 i U2 mają taką samą reprezentację jak liczby zapisane w naturlanym kodzie binarnym.


Autor: BosSData dodania: 2008-12-09
;0 świetnie świetnie i jeszcze raz świetnie opisane wszystko!!!respekt!!! Ja bym nie miał nerwów do napisania takiego artykułu :) pzdr.


Autor: awakamData dodania: 2008-12-08
Bardzo przejrzyście napisany tekst. 10 minut poświęconego czasu i od razu wszystko się jasne zrobiło :)


Autor: uczeńData dodania: 2008-12-08
Mam pytanie czy da się bezpośrednio z systemu szesnastkowego zmienić liczbę na ósemkowy?? Z góry dziękuję


Autor: ZIOMData dodania: 2008-12-03
Narszcie znalazłem jeden zrozumiały tekst. Wielkie dzieki


Autor: nieznajoma;)Data dodania: 2008-12-02
dzieki bardzo...nareszcie cos z tego zrozumiałam...;D;D jutro egzamin ...trzymajcie kciuki za mnie;)


Autor: UczeńData dodania: 2008-11-29
Dobrze napisane i na temat p.s. A jak zamienić ujemne liczby dziesiętne na bilarne Z góry dzieki


Autor: JaData dodania: 2008-11-24
chyba ktoś tu ma kompleX ;/


Autor: judaszforeverData dodania: 2008-11-20
Ratujesz mi życia świetny artykół dzięki za pomoc


Autor: JacekData dodania: 2008-11-20
Dzisiaj mam egzamin z tego ale dzieki tobie dam sobie jakos rade:D Pozdro


Autor: HakjoData dodania: 2008-11-17
no wreszcie rozumiem :) dzieki


Autor: Izka16Data dodania: 2008-11-16
Nareszcie wszystko zrozumiałam!!! Już myślałam, że tego będzie jeden za sprawdzian z infy!! Teraz jest jakaś nadzieja, ze jednak tak nie będzie!! :D:D:D Hehe super!! Dzięki :*:*:) PZDR!!!


Autor: KulkaData dodania: 2008-11-14
gościu, ty chyba sam nie wiesz o co tu chodzi...


Autor: PrzemoData dodania: 2008-11-08
Genialne! Prosto, szybko i bezboleśnie :) Pozdrawiam!


Autor: AneidenData dodania: 2008-11-06
świetny artykuł! teraz wszystko rozumiem a z tłumaczenia nauczyciela kompletnie nic... Dzieki ;]


Autor: AneidenData dodania: 2008-11-06
świetny artykuł! teraz wszystko rozumiem a z tłumaczenia nauczyciela kompletnie nic... Dzieki ;]


Autor: KanonData dodania: 2008-11-06
Super wyjaśnione, jutro mam z tego klasówkę, teraz się już nie boję ;) Dzięki


Autor: rob1992Data dodania: 2008-11-05
Fajny artykuł w którym wszystko jest jasno wyjaśnione. W szkole nauczyciel nie umiał mi tego wytłumaczyć i dostałem z tego 2 kapy a po przeczytaniu tego artykułu poprawiłem jedynki na 5!. Dzięki!


Autor: rooodzynk.aData dodania: 2008-11-05
przyznaje raaacje.. prosto wyjasnione.. i wszystko do sie zrozumiec... :) dzieki.. :):):)


Autor: MlodyData dodania: 2008-11-03
Trzeba przyznać. DOSKONAŁA SPRAWA! Szacunek.


Autor: Alvaro993Data dodania: 2008-10-31
Istna rewelka respekt xD rewelacyjnie prosto wytłumaczone


Autor: niezadowolone 16Data dodania: 2008-10-15
to jest do dupy . . .


Autor: wacusData dodania: 2008-09-29
Dzieki


Autor: licealistkaData dodania: 2008-09-17
Bardzo mi pomogłeś.Dziekuje...wytłumaczyłeś prosto... mysle,ze kazdy po tym artykule to zrozumie. ;) pozdrawiam


Autor: ProjectData dodania: 2008-09-15
a jak sie robi konwersje z liczby ósemkowej na szesnastkową oraz dziesiętną na szesnastkową ?????????


Autor: ProjectData dodania: 2008-09-15
a jak sie robi konwersje z liczby ósemkowej na szesnastkową oraz dziesiętną na szesnastkową ?????????


Autor: AdamkorData dodania: 2008-09-14
Bardzo dobra stronka. Wszystko jasno przdstawione ,bez żadnych dewagacji naukowych - jak ma to miejsce na Politechnice. Pozdrawiam - student


Autor: GóciekData dodania: 2008-09-14
Respect dla Autora tego artykułu. Wszystko jest klarowne, dobrze przetłumaczone i wyjasnione. -------------------------------------- Chuj wam w dupe kutasy, ktore obrażacie tego gościa, jesteście kretynami, ktorzy potrafią jedynie kliknąc w ikonkę CS-a. -------------------------------------- Przepraszam za język ale nie znoszę chamstwa.


Autor: xvzxvzdfaData dodania: 2008-09-11
kic kic zajec :D


Autor: dziewczynaData dodania: 2008-09-09
nie znosze systemow. zwłaszcza szesnastkowego... a to dopiero 1 klasa...


Autor: zData dodania: 2008-09-09
widze ze wasze iq to 111, tylko ze binarnie


Autor: dzony napalonyData dodania: 2008-09-09
pipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipa


Autor: LotekKotekData dodania: 2008-09-09
Co to za bzdruy !!!!! Kurwa jebac tego kto wymyslil.huje jebane kurwy niemocie co robic ino pisac takie cos pierdolscie sie skurwysyny


Autor: LotekKotekData dodania: 2008-09-09
Co to za bzdruy !!!!! Kurwa jebac tego kto wymyslil.huje jebane kurwy niemocie co robic ino pisac takie cos pierdolscie sie skurwysyny


Autor: marianData dodania: 2008-09-09
co za debil wymyslil te ciu... ;d


Autor: starzy twojich starychData dodania: 2008-09-09
twoji starzy Power Rangers tylkoo twoji starzy umieją skakac na bungee z krawerznika


Autor: Twoja starszyznaData dodania: 2008-09-09
Twoja stara leczy sie u doktora etkera


Autor: TWUJ STARYData dodania: 2008-09-09
TWUJ STARY THIS IS SPARTA


Autor: lubie paprykarz z puszki z truskawkamiData dodania: 2008-09-08
biorąc pod uwage wpływ ksiezyca na prace dorozkarzy wchinach musze was poinformować ze dzisiaj rano uciekł mi pociag i z tego powodu uwazam ten artykół za beznadziejny i dlatego dostal ocene 1 (z plusem dla zachety) ale co myslicie ze nie mam prawa tutaj pisac ??? a gówno!! jestem wolnym człowiekiem i żyje w wolnym demokratycznym kraju mama prawo o sobie stanowic i miec wolne zdanie zapewnia mi to 3 art. & 1 konstytucji i truskawki mojej baci. Co nie bede z toba rozmawial bo nie stoisz w brodziku potrreb mojej elokwencji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: PomocnikData dodania: 2008-09-08
tak to bardzo łatwe wystarczy ze włączysz kalkulator albo policzysz to w głowie


Autor: Kurnikowy kasztelan z herbu kurza srakaData dodania: 2008-09-08
Ggybym był twoim starym juz dawno za karę spał bys w komórce


Autor: Twój staryData dodania: 2008-09-08
Czy wiecie że połowa ludzi na świecie nie wie że stanowi połowę społeczenstwa swiata?!


Autor: majdzioszkaData dodania: 2008-09-08
No w końcu nauczyłem się systemów... no i jestem majdingo.


Autor: ManieczkamaniaData dodania: 2008-09-08
Ten artykuł jest the best!!!! Wszystko razumiem Dziekuje za pomoc :)


Autor: kuba m.Data dodania: 2008-09-08
czy da rade przeprowadzic konwersje z dziesietnego na ósemkowy, jesli tak to chcialbym dowiedziec sie jak to sie robi. z góry dzieki


Autor: Jarek 1TIData dodania: 2008-09-06
Nareszcie to pojołem dzieki za pomoc :)


Autor: mateuszData dodania: 2008-09-05
widać że moi poprzednicy są "inni" mi ten artykuł bardzo się spodobał. Dzięki.


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
smierdzi mi z japy


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
smierdzi mi z japy


Autor: maziData dodania: 2008-09-05
jadącaaaaaaaaaaaaaaa


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
smierdzi mi z japy


Autor: tolekData dodania: 2008-09-05
take cos to czeso by napisał. smierdzi zygami . pozdro dla kaceja i rosiaka od majdy


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
jołłłłłłłłłłłłłłłłl


Autor: siemqa\o/Data dodania: 2008-09-05
no jo to jakis shit jest ;< co to wogUle jest ?


Autor: siemqa\o/Data dodania: 2008-09-05
no jo to jakis shit jest ;< co to wogUle jest ?


Autor: ziomki3Data dodania: 2008-09-05
masz racje wszystko to jedno łajno a autor ma pypcia na oku


Autor: KrzysiuData dodania: 2008-09-05
artykuł śmierdzi kupą nic nie czaje ten co to pisał ma ejc


Autor: ArturData dodania: 2008-09-03
Artykul swietny lepszego nie widzialem oraz mily Autor i zalozyciel strony!!!!!


Autor: AnkaData dodania: 2008-08-24
Artykuł świetny! Od razu zrozumiałam o co w tym chodzi ;)


Autor: qwertuData dodania: 2008-06-28
Lipa z miodem wedlug oceny! Brak konwersjii wartosci dzeiesietnych, setnych, itd. Poza tym moze byc, choc takie podstawy wszedzie znajdziemy. ZR OBCIE COS Z TYM!


Autor: MarekData dodania: 2008-06-24
dobra to pomózcie mi z liczbą 57 z dziesiętnego na dwójkowy i odwrotnie ta pierwszą opcje umiem wyszło mi 111001 a powinno być 100111 dlaczego tak


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 Tylko ten przykład jest dobry, pozostał dwa nie


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 Tylko ten przykład jest dobry, pozostał dwa nie


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 Tylko ten przykład jest dobry, pozostał dwa nie


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
124(4) nie wynosi 28 w dziesiętnym i nie da się tego policzyć, ponieważ w systemie czwórkowym nie ma cyfry 4. Błąd jest w tym przykładzie 25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 ; 52(4) też nie da się obliczyć poniewż w system czwórkowy nie wystepuje cyfra 5.


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
124 z 4 w dolnym indeksie to cyfra zapisana w systemie czwórkowym a ten składa się tylko z cyfr 0 , 1 , 2 , 3 . jeśli na to nie patrzeć to zgodnie z metoda konwersji systemu czwórkowego n dziesiętny: 124(4) = 1x4^2+2x4^1+4x4^0 = 1x16 + 2x4 + 4x1 = 28(10) gdzie ^ to znak potęgowania ale 28 w systemie czwórkowym to 130 wiec to zadanie ma błąd !


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
W sumie to mam trzy zadania: (124)4; (25)7; (52)4 i nic nie kumam.


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
W sumie to mam trzy zadania: (124)4; (25)7; (52)4 i nic nie kumam.


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
Dziękuję Tomkowi za odpowiedź. Nie zrozumiałem jednak: czy 124 w systemie (4) to 28 w (10) czy nie!!!


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
124 z 4 w dolnym indeksie to cyfra zapisana w systemie czwórkowym a ten składa się tylko z cyfr 0 , 1 , 2 , 3 . jeśli na to nie patrzeć to zgodnie z metoda konwersji systemu czwórkowego n dziesiętny: 124(4) = 1x4^2+2x4^1+4x4^0 = 1x16 + 2x4 + 4x1 = 28(10) gdzie ^ to znak potęgowania ale 28 w systemie czwórkowym to 130 wiec to zadanie ma błąd !


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
NIE UMIEM POMÓC SYNOWI W ZADANIU: Napisz w systemie dziesiątkowym liczbę (124)4. 4 po nawiasie zapisano w formie dolnego indeksu. Proszę o pomoc


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
NIE UMIEM POMÓC SYNOWI W ZADANIU: Napisz w systemie dziesiątkowym liczbę (124)4. 4 po nawiasie zapisano w formie dolnego indeksu. Proszę o pomoc


Autor: InzaghiXData dodania: 2008-06-15
" Następnie znowu: obliczamy resztę, itd. " -> Yyy sory jeśli ktoś nie zrozumiał na początku to później ma itp itd.. może jak piszesz artykuł to pisz wszystko !! i obliczaj !!


Autor: ArtuorData dodania: 2008-06-14
Jasno i ok....tylko ten ósemkowy.....


Autor: prądnicaData dodania: 2008-06-08
jaa-> tak jak w dziesiętnym dodajesz ;) analogicznie. 1+1=2 ale w bin już nie masz takiej możliwości [znaki1 i 0] Tak jak w dziesiętnym jak chcesz dodać 5+5=10 (nie ma cyfry '10') piszesz 0, jedynkę przenosisz do kolumny obok, tak w bin 1+1=0 jeden dalej, a więc 10. dodać następne 1 się da prosto, =11 dodać następne 1 będzie 11+1= 0 jeden dalej. ale wtedy znowu mamy 1+1, więc przenosimy jeszcze dalej, powstaje nam 110 block- dużo tłumaczenia, a to jeszcze zależy jak kto jest pojętny. moje gg 11170047 ;) co do innych pytań to nie wiem


Autor: prądnicaData dodania: 2008-06-08
zastanawiam się, może ktoś wie, bo jak zapisuje się w hex, to pisze się 0x[liczba] w bin ob[liczba] w oct 0o[liczba] a w innych systemach?


Autor: prądnicaData dodania: 2008-06-08
zastanawiam się, może ktoś wie, bo jak zapisuje się w hex, to pisze się 0x[liczba] w bin ob[liczba] w oct 0o[liczba] a w innych systemach?


Autor: jaaData dodania: 2008-06-07
jak mozna dodac cztery jedynki w systemie dwojkowym????


Autor: iwanData dodania: 2008-06-05
Mam pytanie. Czy da się zamienic liczbę ósemkową na czwórkową lub czwórkową na binarną lub ósemkową na binarną i odwrotnie???? czy tylko 10-->2 ; 2-->10 ; 10-->8 ; 8-->10 ; 10 -->4 ; 4-->10 ; 16-->2 ;2-->16 ; 16-->10 ; 10-->16 ?? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam


Autor: iwanData dodania: 2008-06-05
Mam pytanie. Czy da się zamienic liczbę ósemkową na czwórkową lub czwórkową na binarną lub ósemkową na binarną i odwrotnie???? czy tylko 10-->2 ; 2-->10 ; 10-->8 ; 8-->10 ; 10 -->4 ; 4-->10 ; 16-->2 ;2-->16 ; 16-->10 ; 10-->16 ?? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam


Autor: sepData dodania: 2008-06-03
dzieki nauczylem sie przeliczac :) Zainteresowało mnie jakie urzadzenie/część komputera odpowiada za przepływ prądu, ktory pozniej jest zamieniany przez procesor na sys binarny?


Autor: dzarekData dodania: 2008-05-28
a mam pytanie mozna w systemie szesnastkowym zapisac liczbe ujemna??


Autor: blockData dodania: 2008-05-27
a w jaki sposob dodawac, odejmowac w systemie hekxadecymalnym?


Autor: RybaData dodania: 2008-05-27
100 (dziesiętny) -> x(ósemkowy) 100:8=12.5 bierzemy samą 12 bez reszty i mnożymy przez 8 (12*8=96) teraz od 100 - 96 = 4 następnie 12:8=1.5 dalej analogicznie 1*8=8 i 12-8=4 1:8=0.125 0*8=0 i 1-0=1 czytamy od dołu czyli 144 100(dziesiętny) -> 144(ósemkowy) 144(ósemkowy) -> x(dziesiętny) podstawą będzie 8 1*8(do potęgi 2) + 4*8(do potęgi 1) + 4*8(do potęgi 0) = 64 + 32 + 4 =100 144(ósemkowy) -> 100(dziesiętny)


Autor: PrzemekData dodania: 2008-05-26
wszystko ładnie, pięknie ale nie pasuje mi coś w systemie ósemkowym. Sposób przeliczania, który ty pokazaleś to przelicza z "8" na "10", żeby przliczyć z "10" na "8" to należy daną liczbę z 10 dzielić przez 8 i reszta. Tak jak w przliczania z "10" na "2". Liczba 100 (system dziesiętny) to 144 (w systemie ósemkowym) według ciebie 64:( (błąd). Jeśli coś nie tak napisałem to czekam na e-maila :D PS: artykuł ogólnie spoko, POZDRO


Autor: gallagherData dodania: 2008-05-23
no bardzo ladny artykol znalazlem tu duzo latwiejsze sposoby na przeliczenia niz znalem do teraz ..pozdro :}


Autor: Lukasz_freakData dodania: 2008-05-20
MEGA!!!! Artykuł jest na prawdę super!! Właśnie czegoś takiego szukałem!! dzięki gostek życie mi ratujesz przed jutrzejsza matura(rozszerzoną) z infy! :D


Autor: KsięźniczkaData dodania: 2008-05-18
swietne to jest bardzo zrozumiale normalnie dzieki wielkie temu kto to napisal :*::*:*:*:


Autor: ManyData dodania: 2008-05-13
Wszystko ładnie i pięknie :D ale to są dość proste rzeczy ....


Autor: Bolek16Data dodania: 2008-05-02
wszystko swietnie wytłumaczone genialny artykuł


Autor: skorpionData dodania: 2008-04-26
super artykuł bardzo zrozumiale napisany pomogłeś tym nie tylko mnie ale tez moim kumplom :P wielkie dzieki :) PS: przydalo by mi sie cos takiego z c# ;)


Autor: PoulData dodania: 2008-04-21
Wszystko ladnie wytlumaczone, jedynie czego mi brakuje to zamiany liczb ujemnych poza tym super


Autor: aldzikData dodania: 2008-04-08
SUPERRRR!!


Autor: mats3Data dodania: 2008-04-05
piekny artukulik..=) jestes gOść..=)


Autor: danteData dodania: 2008-04-04
Super sprawa! Dzięki! P.S. Przydał by się jeszcze system czwórkowy, aby wszystko było w jednym miejscu. Pozdrawiam


Autor: ShoniData dodania: 2008-04-02
najlepszy artykuł co do systemów liczbowych, dzięki twojemu artykułowi zrozumiałem zamianę tych systemów, jutro mam sprawdzian dyrektorski z UTK(Urządzenia Techniki Komputerowej) no i jestem niezle przygotowany :D


Autor: smykuData dodania: 2008-04-02
ludzie czepiają się wszystkiego nie zwracaj uwagi


Autor: hellfireData dodania: 2008-03-30
swietny art, czepianie sie czegokolwiek to szukanie dziury...


Autor: UczeńData dodania: 2008-03-25
Bardzo fajny artykuł, pomógł mi zrozumieć te wszystkie systemy, kilka niedociągnięć. Pozdrawiam :)


Autor: polewaData dodania: 2008-03-19
Wielkie dzięki za artykuł, wszystko jest znakomicie wyjaśnione.


Autor: KwestorData dodania: 2008-03-17
sdfsfefs


Autor: WeZeData dodania: 2008-03-17
ta strona jest do dupy skasuj jom kpw!!!~~~~~~~~~~~~~~~~


Autor: RooraData dodania: 2008-03-15
wszystko fajnie ale nie ma przecodzenia z ujemnych binarnych na szesnastkowe. może jest tego więcej, ale nie zauważyłem


Autor: JumperData dodania: 2008-03-06
wszystko jest super wyjasnione no swietnie poprostu


Autor: SkocznaData dodania: 2008-03-06
to jest jakies glupie kto to wogule pisal? ile razy byscie tego nieprzeczytali to i tak tego nie zrozumiecie ponieważ sa nastepujace bledy: 1 zla ortografia (pisal to chyba jakis analfabeta) 2 zla interpretacja 3 nic sie z niczym nie zgadza 4 malo przykladow albo ja jestem glupia ze niemoge tego zaczaic albo cos z tym tekstem jest nie tak;/ Pozdrowionka!!!


Autor: romekData dodania: 2008-02-25
cheja wąchaj kleja !!!!!!


Autor: marcia0honeyData dodania: 2008-02-04
no nieźle, nieźle. tzn. nie jest źle... w miarę jasno i przejrzyście, chociaż są niedociągnięcia... w każdym bądź razie należy sie pochwała...


Autor: BenekData dodania: 2008-02-04
fajna strona ale zdeka przypałowa


Autor: JAData dodania: 2008-01-31
wszystko ładnie pięknie ale nie ma U2 i ułamków !! a to jest mi potrzebne....;/


Autor: JackerData dodania: 2008-01-30
Nie ma tutaj opisanych dwóch bardzo ważnych systemów mianowicie U1 i U2. Przydałoby się opisać operacja arytmetyczne liczb w różnych systemach liczbowych. Nie podałeś również zakresu liczb z żadnego z systemu liczbowych tzn ile liczb można zapisać np na 8 bitach; np dla systemu binarnego od 0 do 2(do potegi n) - 1 gdzie n to ilość bitów itd;


Autor: BobasekData dodania: 2008-01-28
Tresc jest podana w bardzo przystepnej formie, krotko bo krotko ale zwiezle i czytelnie. Wszytko jest wytlumaczone a jak ktos tego nie rozumie to juz jego problem bo to jest faktycznie wytlumaczone jak dla debila, a jezeli piszecie ze tego nie zrozumieliscie no to..... sama sie nasuwa odpowiedz...


Autor: 50centData dodania: 2008-01-28
Jak dla mnie wszystko jasno wytłumaczone, krok po kroku bez używania jakiś skomplikowanych terminów. Wszystko co chciałem sobie przypomnieć- przypomniałem, a czego nie rozumiałem już będę wiedział, brawo dla autora ;)


Autor: lolData dodania: 2008-01-28
w kalkulatorze mozesz sam sobie sprawdzic


Autor: s4tData dodania: 2008-01-26
mam do Ciebie prośbę, zamień dziesiętną liczbę 3760 na hexa, na maila prosiłbym rozwiązanie.


Autor: ๖ۣۜKλ๓آĻData dodania: 2008-01-23
Jakoś mi to nie wchodzi do tej mojej zielonej pały


Autor: StachuStachData dodania: 2008-01-22
a moim zdanie biednie i przez to dosyc ZAJE*IŚCIE bo jest tak wytlumaczone jak dla debila a tak trzeba bo bez problemu sie rozumie


Autor: roxiData dodania: 2008-01-22
w ogole to jest bez sensu kicz! a ty chloptasiu sie nadajesz do olipiady z infy jak ja do zakonu...,ha ha ha


Autor: PawelhData dodania: 2008-01-21
Słabo wytłumaczone.


Autor: PiotrData dodania: 2008-01-20
bardzo biedny!!!!!!!!!!!!!


Autor: PapData dodania: 2008-01-20
Kasia sucks- mam nadzieje że to zrozumie, mogła by sama napisać mądrala... Artykuł dobry, acz nie rewelacyjny


Autor: DawidData dodania: 2008-01-17
Dobre źródło materiałów na temat systemów liczbowych, nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób w systemie szesnastkowym zapisać ostatni znak (jak już się nie dzieli), ale znalazłem w internecie konwerter, sprawdziłem, czy nie zamienia się tego od razu całej tej liczby i.... jest OK! Przyda mi się to do Olimpiady Informatycznej. ;]


Autor: NeQData dodania: 2008-01-17
Pieprzyc Kasie ktora jest za glupia, zeby to pojac, jej problemy informatyczne koncza sie w momencie, kiedy jest w stanie zainstalowac sobie gadu-gadu w przeciagu 24 godzin i zadzwonic do kolegi, ze znowu nie wie jak to sie stalo, ale ma 15 wirusow na swoim PCie.


Autor: egowData dodania: 2008-01-16
artykul ot taki, nie wiem czy bym zrozumiał, gdybym wcześniej nie rozumiał. wg. mnie trochę nieczytelny układ tekstu :)


Autor: sobolData dodania: 2008-01-15
Kasia jestes zalosna... czyli wg ciebie autor ma udawac ze jest glupszy? i czepiac bledow to sie mozesz na lekcjach polskiego, a nie tu.. nie chodzi tu o gramatyke. mi to pomoglo, wszystko kapuje, wystarczy chciec to zrozumiec. i najlepiej miec scisly umysl xP


Autor: KasiaData dodania: 2008-01-15
Artykuł w irytująco pretensjonalnym tonie, aż ma się ochotę wytykać Panu wszystkie błędy - a niemało tu gramatycznie niepopranych konstrukcji czy też błędów językowych (zwłaszcza to wołające o pomstę do nieba "analogicznie tak samo"). Omówienie tylko najbardziej elementarnych podstaw kontrastuje z niesamowicie mierżącymi sformułowaniami typu "Była to bardzo ważna konwersja i dobrze by było, gdybyś ją zrozumiał" sugerują, że czujesz wyższość nad potencjalnym czytelnikiem, dając mu jasno do zrozumienia, że jest od Pana głupszy. Czyli podsumowując: pretenduje Pan do miana buca. Opracowanie przeciętne.


Autor: JayData dodania: 2008-01-14
"musimy sobie napisać jakie są kolejne wielokrotności liczby 16. A są to: 1, 16, 256, 4096, 65536 itd." - mały błąd ponieważ są to kolejne potęgi liczby 16 zaczynając od 16 do potęgi 0. [oczywiście są to jednocześnie wielokrotności 16 ale nie kolejne gdyż kilku by brakowało ;) Pozdrawiam Jay.


Autor: demekData dodania: 2008-01-08
Bardzo dobry artykuł. Uczę się do klasówki z układów cyfrowych i powiem szczerze, że tu jest lepiej opisane (bardziej przystępne dla ucznia: ) ) niż to co tłumaczyła nauczycielka. Pozdro dla Autora 9pkt


Autor: KubisData dodania: 2008-01-06
tez przygotowuje sie do konkursu i tez mi bardzo pomógł ten tekst.


Autor: maciek SdzData dodania: 2008-01-02
zajebisty teks właśnie przygotowuje sie do konkursu informatycznego i durzo mi to pomogło.dzieki


Autor: kruuskData dodania: 2008-01-01
Dzięki za dobry artykuł, który pozwoli mi dobrze się przygotować do olimpiady z informatyki. Liczba 157A2 to 87970


Autor: Reksio33Data dodania: 2008-01-01
Dałem 8 bo mam problem z liczbami 9999 i 99999 (chce ja z dziesietnego na szesnasktowy). Co zrobić gdy nie zostaje reszta?


Autor: autor artykułuData dodania: 2008-01-01
"Widać również, że zawsze na samym końcu po podzieleniu będzie 0, zatem ostatnia liczba jest równa 1. Jeden podzielić na dwa zawsze wyjdzie 0,5 zatem wynik z resztą. Co za tym idzie - pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." ... Co to za bzdury? ... Albo ktos sie pomylil, albo ktos jest glupi, albo ja nie umiem czytac. W kazdym razie... napisane jest : "...pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." co jest wierutną nieprawdą." <-- a jest to prawda! w każdym systemie liczbowym żadna liczba nie zaczyna się od zera! (za wyjątkiem zera oczywiście), bo 0120 to po prostu 120 i tak to działa. Co inne kod binarny , gdzie dokleja się zera z początku, ale liczba pozostaje ta sama! pozdrawiam i dzięki za liczne komentarze :)


Autor: Starkes_jData dodania: 2007-12-30
Witam Pewna sytuacja zmusiła mnie bym zapisał pewną liczbę w kodzie szesnastkowym, ponieważ nie byłem nigdy orłem z matmy to nie przyszło mi to łatwo , ale uzyskałem taki zapis 157A2. Bardzo proszę niech ktoś mądry przeliczy to na normalnie , a ja w ten sposób się upewnię czy dobrze odrobiłem lekcje z tej stronki :) Bardzo proszę o pomoc


Autor: ^^Data dodania: 2007-12-21
strona jak strona , a jeżli ktos skumal cale systemy liczbowe po przeczytaniu 1 artykułu i do tego umie je zamieniac to jest chyba nie do wyjebania ^^


Autor: CyrusData dodania: 2007-12-18
Artykuł bardzo dobry! W prosty sposób wytłumaczone PODSTAWY systemów liczbowych. Mała uwaga do Pana (Śmiesznego) WHOS - to jest krótki artykulik traktujący o systemach, mający na celu w prosty sposób przedstawić czym są systemy liczbowe i prosto pokazać na czym polegają, jaka jest między nimi różnica, itp. Uwagi typu - to jest kiepskie, bo nie mówi o.. - są po prostu śmieszne! Jeśli jegomość chce więcej - niech zajarzy do podręcznika o metodach numerycznych. Tam jest wszystko, a nawet więcej. A chwalenie się, że 'ja wiem więcej niż ty' jest żałosne. Sam mam wiedzę na ten temat - zajmuję się symulacjami w fizyce - (i na inne tematy) i nie panoszę się po forach i nie wypisuje głupot, że ktoś wie mniej ode mnie - nie robię z siebie idioty. PS.Kolego, jak masz tak dużą wiedzę - podziel się z tymi, którzy tej wiedzy szukają - ale w sposób przystępny... Pozdrawiam;)


Autor: xxxxData dodania: 2007-12-18
super!!teraz juz rozumie:)świetne informacje


Autor: JaData dodania: 2007-12-17
Kolega WHOS dał ocenę równą swojemu IQ (i tak zawyżoną!!) Na moje oko ma maksymalnie 12 lat :) Artykuł genialny - wszystko prosto, na przykładach - aż chce się czytać :P


Autor: WHOSData dodania: 2007-12-14
CO ZA SYF. TAKIE PODSTAWY TO JUŻ DZIECIAKI W PRZEDSZKOLU POTRAFIĄ LEPIEJ WYJAŚNIĆ. DOD/ODEJ/MNOŻ/DZIEL - BINÓW i HEXÓW, KOD SPOLARYZOWANY, ZNAK MODÓŁ, KOD UZUPEŁNIEŃ (U2), LICZBY ZMIENNOPOZYCYJNE, STAŁO POZYCYJNE. KONWERSJĘ Z DECYMALNEJ NA HEXADECYMALNĄ WYTŁUMACZYŁEŚ NA ŁATWYM SPOSOBIE - A DRÓGI SPOSÓB - TEN BEZ POTĘG ?? NIE ZNASZ ?? NO JEŚLI KOGOŚ CHCESZ UCZYĆ TO MUSISZ ZNAĆ !! TEN ARTYKUŁ JEST DLA PRZEDZSZKOLAKÓW. DAJĘ 1 ALE TYLKO DLA TEGO ŻE NIE MA 0 - CIESZ SIĘ BO TO I TAK ZAWYŻONA OCENA.


Autor: AkromantulaData dodania: 2007-12-12
Uoh. Zrozumiałam. Obrazowo i po polsku. Jak miło ;D Cudny artykuł.


Autor: PrezesData dodania: 2007-12-10
Uratowałeś mnie od pały! Dzięki


Autor: szatankaData dodania: 2007-12-02
doskonale wszystko wyjasnione:) wszytsko pojełam w mig.


Autor: HI HIData dodania: 2007-11-30
a... fajny naprawdę tyle ze są lepsze ale dużo zrozumiałam:P


Autor: 1Data dodania: 2007-11-28
1


Autor: czarodziej ^^Data dodania: 2007-11-27
Bardzo fajny artykuł, jak na przygotowania do olimpiady idealny =D Wszystko rozumiem już po pierwszym przejrzeniu tekstu, może trochę za bardzo to wszystko w kupie i tekst mało przejrzysty ale nie o to chodzi, niech się człowiek uczy czytać nie korzystać z obrazków ^^ Aha, polecam niektórym zrobienie paru prostych przykładów przy konwersji liczb systemu dziesiętnego na binarny, nawet JA od razu zauważyłem że 1 dzielone na 2 zawsze daje 0 r.1 nieważne jak patrzyć, stąd pierwsza liczba ZAWSZE jest jedynką...


Autor: czarodziej ^^Data dodania: 2007-11-27
Bardzo fajny artykuł, jak na przygotowania do olimpiady idealny =D Wszystko rozumiem już po pierwszym przejrzeniu tekstu, może trochę za bardzo to wszystko w kupie i tekst mało przejrzysty ale nie o to chodzi, niech się człowiek uczy czytać nie korzystać z obrazków ^^ Aha, polecam niektórym zrobienie paru prostych przykładów przy konwersji liczb systemu dziesiętnego na binarny, nawet JA od razu zauważyłem że 1 dzielone na 2 zawsze daje 0 r.1 nieważne jak patrzyć, stąd pierwsza liczba ZAWSZE jest jedynką...


Autor: MichalData dodania: 2007-11-26
"Widać również, że zawsze na samym końcu po podzieleniu będzie 0, zatem ostatnia liczba jest równa 1. Jeden podzielić na dwa zawsze wyjdzie 0,5 zatem wynik z resztą. Co za tym idzie - pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." ... Co to za bzdury? ... Albo ktos sie pomylil, albo ktos jest glupi, albo ja nie umiem czytac. W kazdym razie... napisane jest : "...pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." co jest wierutną nieprawdą.


Autor: lolData dodania: 2007-11-26
nie ma zamieny z osemkowego na dziesietne i na odwrot


Autor: inData dodania: 2007-11-25
Przepisał to z jakieś książki i nawet sam tego nie rozumie, można o wiele łatwiej...ŻAL


Autor: K.Data dodania: 2007-11-24
Artykuł jest bardzo dobry, a sposób zamiany liczby z dziesiętnego na dwójkowy szybszy niż ten, który znam ze szkoły. Dzięki temu mam większą szansę zrobić więcej zadań na klasówce. Dzięki!


Autor: lukasz z wlodawyData dodania: 2007-11-22
spedalony artykul, do tego jeszcze w chuj bledow stylistycznych, ave


Autor: olkaData dodania: 2007-11-21
jestem w kl 1 LO... na mat-infie i wlasnie sie tego ucze... dzieki za ten artykul:) jest swietny:) dzieki nimeu zrozumialam te przeliczania;) dzieki wielkie:)


Autor: LilleData dodania: 2007-11-20
świetnie napisane i przypomniałam sobie wszystko ze szkoły :) dzięki dzięki dzięki. wprawdzie mój nauczyciel objaśnił to bardzo dobrze, ale wyleciało z głowy-teraz już znowu wiem :) pozdrawiam serdecznie!!


Autor: martiData dodania: 2007-11-18
Super artykuł. Gorąco polecam.


Autor: ufffData dodania: 2007-11-15
w koncu zakumałam :D moze nie dostane jutro jedynki ze sprawdzianu :) pozdrowionka


Autor: KoboltData dodania: 2007-11-14
Bardzo dobry artykuł polecam!


Autor: TakasshiData dodania: 2007-11-14
Kurde już wiem dzięki wielkie,nauczyciel nie potrafił tak tego wyjaśnić :)


Autor: KobietkaData dodania: 2007-11-11
Dzięki wielkie!! Wreszcie ktoś opisał to tak jasno, że przestało to być dla mnie czarną magią. Ba! Nawet polubiłam te wszystkie systemy liczbowe:) Czysta zabawa ;-)


Autor: KobietkaData dodania: 2007-11-11
Dzięki wielkie!! Wreszcie ktoś opisał to tak jasno, że przestało to być dla mnie czarną magią. Ba! Nawet polubiłam te wszystkie systemy liczbowe:) Czysta zabawa ;-)


Autor: PatrykData dodania: 2007-11-11
Bardzo dobry art, nauczyciele informatyki powinni przeczytać to nagłos podczas lekcji zamiast gmatwać po swojemu.


Autor: elizaData dodania: 2007-11-09
Bardzo dobry artykuł, polecam


Autor: manyData dodania: 2007-11-08
dobry


Autor: dejaData dodania: 2007-11-07
Z pewnoscia bede jeszcze z tej pomocy korzystal.Dziekuje


Autor: robieramData dodania: 2007-11-07
damn, x a lot!


Autor: xxxData dodania: 2007-11-07
Nudniejszej rzeczy w życiu nie czytałam!


Autor: ktośData dodania: 2007-11-07
żal


Autor: exxData dodania: 2007-11-06
Świetny art. wszystko się zgadza. THX.


Autor: MonisiaData dodania: 2007-11-03
wieeelkie DZIEKI dla autora! badzo mi pomogl ten tekst.. tak szczerze to wczesniej nic nie wiedzialam ;p jeszcze raz dzieki :)


Autor: zazuData dodania: 2007-10-30
bardzo dobry art. mozndzeinieu szyko nauczycsiesystemo :) pozdrawim. 7/10


Autor: FiołekData dodania: 2007-10-28
Jedno, magiczne słowo: dziękuję!


Autor: pastaData dodania: 2007-10-27
Super sprawa


Autor: feloData dodania: 2007-10-27
Super bo po "człowiekowemu" napisane.


Autor: ZoolData dodania: 2007-10-27
Wielkie dzięki dla autora, wreszcie zrozumiałe... :D


Autor: ajData dodania: 2007-10-26
W tę stronę bardzo fajnie. Jeszcze lepiej by było, jeżeli pokazałbyś konwersję liczb na różne systemy po przecinku, np. ( 0.125 na dwójkowy itp.)


Autor: WojtasData dodania: 2007-10-25
Świetna strona. Nauczyłem się przeliczać szybciej niż na lekcji w szkole. Tak wogle to ja się nie nauczyłem na lekcji, tylko na tej stronie. ;] daje 8/10


Autor: ziemniakData dodania: 2007-10-24
haha :) siema Jargen. zgadzam sie, tekst jest OK :) pozdrawiam WSB-NLU :)


Autor: JargenData dodania: 2007-10-24
Swietne to jest. Nie bylem na wykladzie a mam z tego kartkowke, i po pierwszym czytaniu wszystko czaje. Ciekawe czy ktos z WSB-NLU tu jeszcze zajrzy...


Autor: PUCILKA91Data dodania: 2007-10-23
HEJKA!! świetna PRACA. MAM kartkówkę Z TEGO I TERAZ JUŻ WSZYSTKO WIEM ! DZIEX BARDZO:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*


Autor: meeData dodania: 2007-10-22
nio i dziekuje bardzo teraz juz wszystko rozumiem pozdro:***


Autor: GwenhwyvarData dodania: 2007-10-21
Świętnie wyjaśnione. Wreszcie to rozumiem :)


Autor: ;]Data dodania: 2007-10-18
"Bez tego nie masz co się uczyć języków programowania. " jasne ;]


Autor: adaskoData dodania: 2007-10-17
to jest zajebiscie napisane


Autor: MadziaData dodania: 2007-10-12
muszę przyznać na lekcji nic nie kumałam z systemu binarnego,ale po tym wytłumaczeniu wszysko stało się jasne jak słońce:)


Autor: MadziaData dodania: 2007-10-12
muszę przyznać na lekcji nic nie kumałam z systemu binarnego,ale po tym wytłumaczeniu wszysko stało się jasne jak słońce:)


Autor: :)Data dodania: 2007-10-11
Wielkie dzięki za ten tekst. Naprawdę dobrze wytłumaczone!


Autor: BambusData dodania: 2007-10-08
Pieknie :) teraz to wogole juz wsyztsko rozumiem chyba :D ale sie jutro okaze na kartkowce :) dzieki pozdro


Autor: brunetkaData dodania: 2007-10-08
Masz ode mnie wielkiego buziaka za ten tekst :******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************dzieki


Autor: RychuData dodania: 2007-10-06
Swietnie wytłumaczone


Autor: andrewData dodania: 2007-10-04
bardzo fajnie wytlumaczone i choc nie czaje ni huhu odejmowania i dzielenia w binarnym to dziekuje autorowi za czas poswiecony na napisanie tego tekstu :]


Autor: karolData dodania: 2007-10-03
bardzo fajnie wytłumaczine musze przyznac ze wszystko zrozumiałem a... no własnie mialem zajecia w zeszły weekend i tez to miałem i wydawało mi sie ze to jakas czarna magia 30 minut stałem przy tablicy zeby wyliczyc jedno działanie teraz zajmuje mi to minutke dzięki bardzo mi to pomogło :) pozdrawiam serdecznie


Autor: slawoData dodania: 2007-10-03
bardzo fajne i dobre tłumaczenie 9. wkońcu nie muszę odczytywać swoich dziwnych notatek z zeszytu, a tu proszę wszystko proste i klarowne


Autor: AniaData dodania: 2007-10-03
Mam pytanko, a skąd się bierze ta tabelka w przeliczaniu z 2->16 i z 2->8 (że np że 3 ->0011) Czy ją trzeba wykuć czy ona z czegoś wynika???


Autor: MagdaData dodania: 2007-10-03
Fantastycznie wytłumaczone. Nigdy nie musiałam znać zasad tworzenia liczb w tych systemach ani konwertowania ich z systemu na system. W pewnym momencie okazało sie że jest mi to potrzebne. Co prawda pojęcie wszystkiego co jest powyżej wymaga analizy i poświecenia chwili. Jednak, kiedy już się to zrobi to nie możliwe jest niezrozumienie zasad, które tam rządzą. Dziekuje za pomoc !!!


Autor: goskaData dodania: 2007-10-03
uwazam ze to jedno z najlepszych tlumaczen.... w koncu cos zrozumialam .. daje 8 i dziekuje bardzo bo na jutro musialam to wkuc..pozdrawiam...;o))


Autor: SeMenData dodania: 2007-10-01
Ja nie moge ! Ale głupie są te systemy, dobrze że ktoś to w końcu porząnie napisał. Daj 8, ponieważ mało przykładów.


Autor: TebiśData dodania: 2007-09-30
a system czwórkowy gdzie???????


Autor: NHFLData dodania: 2007-09-29
brakuje tutaj przykładów przeliczania z systemu ósemkowego na binarny i heksadecymalny.... mimo wszystko nawet oprócz tego mysle że dobrze sie przygotowałem do sprawdzianu.... daje 9


Autor: MIisiuData dodania: 2007-09-29
Ale te systemy sa pop*******ne!!!!! dzieki tej stronce coc nie cos zalapalem...


Autor: nextData dodania: 2007-09-27
wszystko spoko ale za mało przykładów


Autor: KijaszekData dodania: 2007-09-25
Tak, czytac trzeba, matko, widac ze gosc tylko obrazki oglada :p to straszne! Strone internetowa trzeba.. PRZECZYTAC! O jej do poradnik! Trzeba nie dosc ze przeczytac, to jeszcze ZE ZROZUMIENIEM! SZOK! Boze....


Autor: MiturData dodania: 2007-09-25
Dobry, ale przydałoby się więcej przykładów, i sposoby mnożenia liczb w sys binarnym (za chwilę mam z tego sprawdzian ;D)


Autor: wafelekData dodania: 2007-09-25
Ale beznadzijne


Autor: czesioData dodania: 2007-09-25
Bardzo dobra strona polecam Andrzejowi


Autor: jajcoData dodania: 2007-09-25
super stronka szkod tylko, ze trzeba czytac...... ale ogulnie spoko


Autor: wafelekData dodania: 2007-09-25
Ale beznadzijne


Autor: jajcoData dodania: 2007-09-25
super stronka szkod tylko, ze trzeba czytac...... ale ogulnie spoko


Autor: czesioData dodania: 2007-09-25
Bardzo dobra strona polecam Andrzejowi


Autor: abcData dodania: 2007-09-20
wszystko bardzo ladnie opisane ale na miejscu autora przeliczanie 10 na dwojkowy osemkowy i heksadecymalny przedstawilbym w postaci tabelki, wtedy nie mozna sie pomylic


Autor: KArolData dodania: 2007-09-16
dobra i bardzo przydatna strona. 10/10 ode mnie.


Autor: ArtiiData dodania: 2007-09-16
Dzięki za ten artykuł bardzo mi pomógł przed sprawdzinem w szkole nic nie zrozumiałem,a w książce było źle wytłumaczone,a po tym artykule wszystko zrozumiałem. Dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


Autor: CalidusData dodania: 2007-09-13
Naprawdę dzieki za ten artykuł , nic z tego nie rozumiałem na lekcji a po przeczytaniu tego artykułu wszystko juz wiem :D Naprawde wielkie dzieki !


Autor: PriData dodania: 2007-09-12
Artykuł naprawde dobry.Dobrze,szczegółowo opisany.Kiedyś miałem w szkole systemy liczbowe,a więc to było w pewnym sensie powtórzenie wiadomości ;-).Nowy dla mnie był tutaj system ósemkowy ;-).


Autor: MorganData dodania: 2007-09-09
Ten artykuł uratował mi życie przed jutrzejszą fizyką... Świetnie rozpisany!!


Autor: M.M :):)Data dodania: 2007-09-08
Bardzo Ładnie rozpisane i wytłumaczone chyba nikt nie bedzie miał problemu sie połapac :D:D:D Oby było wiecej takich osob z taka cierpliwoscia do tłumaczenia innym. Miłego czytania (wchodzi w 15 min) POZDRAWIAM WSZYSTKICH I AUTORA:D:D TEJ PRACY (BUZKI DLA MOJEJ KSIEZNICZKI *moze tu zajzy przypadkiem*)


Autor: M.M :):)Data dodania: 2007-09-08
Bardzo Ładnie rozpisane i wytłumaczone chyba nikt nie bedzie miał problemu sie połapac :D:D:D Oby było wiecej takich osob z taka cierpliwoscia do tłumaczenia innym. Miłego czytania (wchodzi w 15 min) POZDRAWIAM WSZYSTKICH I AUTORA:D:D TEJ PRACY (BUZKI DLA MOJEJ KSIEZNICZKI *moze tu zajzy przypadkiem*)


Autor: KasiaData dodania: 2007-09-06
Bardzo Ci dziękuję! Z nieba mi spadłeś:) Wszystko zrozumiałam, a w moim przypadku to cud! Jeszcze raz serdeczne podziękowania:)


Autor: Anty"humanistka"Data dodania: 2007-08-31
Grażynko, mogę się załozyć, że o humanizmie masz niewiele większe pojęcie niż o matematyce. Wielu spośród humanistów to też genialni matematycy. Ale do rzeczy. Humanizm (ten prawdziwy bez cudzysłowia) nie polega na tym, co Ty pojmujesz za niego. Bo ci pseudohumaniści to zwyczajne matematyczne tuki ;), które swój brak matematycznych umiejętności tłumaczą predyspozycjami do nauk humanistycznych. Nic bardziej mylnego. Bo przeczytanie kilku szkolnych lektur, czy nauczenie się kilku historycznych dat to bynajmniej nie jest humanizm. Najlepiej być człowiekiem renesansu i przezwyciężyć lenistwo, żeby zrozumieć matematykę, która wcale nie jest trudna, ale wymaga po prostu włożenia większego wysiłku niż przeczytanie szkolnej lektury, co większość i tak robi "po łebkach" nie rozumiejąc nawet jej sensu, ale to już sprawa zupełnie na inny temat.


Autor: bData dodania: 2007-08-28
jasno wytlumaczone, artykul potrafi nauczyc konwersji nawet takiego tlumoka jak ja :)


Autor: ElaData dodania: 2007-08-26
Dzięki za bardzo pomocną "garść wiedzy". Wreszcie mogłam to sobie przyswoić.


Autor: KaenData dodania: 2007-08-05
Nie znałem żadnego z powyższych systemów, a dzięki temu art'owi wszystko od razu załapałem. Dzięki! 10 leci.


Autor: RemekData dodania: 2007-07-29
Warto było by poprawić błędy: Nie będę tu, bowiem stosował (niepotrzebny przecinek). Nie, dlatego (tu jw.) że mi się nie chcę ( nie chce) wliczając liczbę zero (może chodzi o cyfrę zero?) Sporo wody. Całość to niestety grafomaństwo.


Autor: slaydersData dodania: 2007-07-14
Witam, Fantastyczny artykuł, nie sądziłem, że to takie proste. Pozdrawiam


Autor: KędziorData dodania: 2007-07-07
Fajny artykulik. W ogóle to praktycznie wszystkie artykuły w tym serwisie są na wysokim poziomie i łatwe do przysfojenia. Brawa dla wszystkich autorów
Zapraszam na moje forum - modele rc : Zawody: Galerie modeli : tuning


Autor: GrażynaData dodania: 2007-07-04
Super, napisane przystępnym językiem, zrozumiałym nawet dla humanisty. Wreszcie wiem jak to działa.


Autor: ŁukaszData dodania: 2007-06-18
bardzo mi się to przyda,bo jutro mam egzamin a jedynego czego nie rozumiałem to właśnie to,teraz mam nadzieje że sobie poradze,wielkie dzieki


Autor: RafikData dodania: 2007-06-05
Wcale nie jest to tak prosto napisane. Gdybym od tego miał zaczynąć podstawę systemów liczbowych to nie za bardzo bym zrozumiał! Ale muszę powiedzieć, że Twoje wytłumaczenia co do przeliczania systemów z jednego na drugi nawet mi pomogły :). FENKS!


Autor: ZejblaData dodania: 2007-06-03
Super!dzieki wszystko zrozumialem 10 dla ciebie pozdro


Autor: rafiData dodania: 2007-05-29
wszystko ładnie ale jak zapisać liczbę x w n-bitowej notacji uzupełnieniowej do dwóch np -9 w kodzie 4-bitowym


Autor: pmData dodania: 2007-05-24
To są podstawy podstaw czyli konwersje prostych typu 137 albo 398, są jeszcze np. 203,45; -43,1 (....,system U2).Za podstawy należy się pochwała.


Autor: kapelek00Data dodania: 2007-05-22
nareszcie !!!dziękuję :)pozdrawiam


Autor: obcyData dodania: 2007-05-15
Bardzo przystępnie napisane. Zasłużona ocena 10


Autor: Data dodania: 2007-05-14
jak to się przelicza


Autor: RiderData dodania: 2007-05-12
Naprawne spoko napisane... wszystko mozna bez problemu zorozumiec ;) pzdro i 10 dla Ciebie


Autor: ~~ boss ;)Data dodania: 2007-05-10
super zrobione ! :) 10 dla bossa :)


Autor: sz0pData dodania: 2007-04-23
Kolgierd: Na jednym bajcie można zapisać maksymalnie liczbę 255. Jednak zero też jest wartością, czyli w sumie mamy 256 możliwości w jednym bajcie. Tak samo jak w systemie dziesiętnym maksymalna liczba to 9, jednak wraz z zerem jest 10 różnych cyfr. Jednak mało kto rozpoczyna liczenie np. cukierków od zera :D


Autor: nussData dodania: 2007-04-19
czy te systemy da sie wykorzystac w matematyce.??


Autor: ablaData dodania: 2007-04-17
Jest zaje*iście. Wszystko można zrozumieć. Ale przydało by się więcej przykładów. ocena 9


Autor: majster klepkaData dodania: 2007-04-15
Nie umiałem nic, po przeczytaniu i machnięciu przykładów zroumiałem wszystko. Ale brakuje np jak zamienić 0,3 na dwójkowy.


Autor: MIKAData dodania: 2007-04-13
To jest poprostu genialna stronka. @@!!!!Znalazłam to co chciałam!!!@@


Autor: RobsoonData dodania: 2007-04-12
Artykul fajny ale faktem jest ze na 8 bitach miesci sie tylko liczba 255 :P Dopiero na dziewiatym bicie jest liczba 256 wiec cos jest nie tak ;]


Autor: GryfData dodania: 2007-04-08
świetny artykuł. Miałem zamiar zrozumieć tylko system binarny ale wszystko wytłumaczone zostało w tak dostępny sposób że, nawet ja, pojąłem wszystko w kilka chwil.


Autor: KolgierdData dodania: 2007-03-29
Strasznie podoba mi się artykuł -wilele zrozumiałem ale nie kumam jednego ;) (pewnie coś przegapiłem), a mianowicie : Jeśli bajt to 8 - bitów a bit ,moze przyjąc jedną tylko wartość 0 lub jedne to jak jest możliwe by maksymalna wartość bajta wynaosiła 256 ? ciąg znaków potrzebny do zapisania 256 w sys. dwójkowym posiada 9 cyfr. Z tego co mi się wydaje to maksymalna wartość bajtu to 255 i skłąda sie ona z 8 cyfr o wartości 1 ? Niech mi to ktoś wytłumaczy :) ładnie prosze


Autor: wiolonczelistkaData dodania: 2007-03-26
Bardzo dobrze i czytelnie wytłumaczone. Dzięki tej stronie jutro dostanę piąteczke z klasóweczki z informatyki ;). Dzięki!


Autor: DamixData dodania: 2007-03-23
Super ale dalibyście więcej przykładów


Autor: monisQuData dodania: 2007-03-19
fajna stronka...ale ja chyba dalej zbyt tempa jestem zeby to rozumiec:/ w zyciu nie bde informatykiem a juz napewno nie w przliczaniu :D pozdrawiam:))


Autor: ania i olaData dodania: 2007-03-19
dziękujemy bardzo. przydało się.


Autor: kasiadw1Data dodania: 2007-03-09
Stronka dobra!! ale napiszcie gdzie mogę znaleść gotowe przykłady systemów zamienianych jeden na drugi??


Autor: rafaloData dodania: 2007-03-06
świetna strona... bardzo mi pomogłeś. dzieki


Autor: RohlsonData dodania: 2007-03-04
Dużo przydatnych informacji, naprawdę fajna stronka. Trochę ją psują błędy językowe "a więc jest to 2 + 16 + 2816 + 40960, a więc jest to liczba 43794".


Autor: ZenekData dodania: 2007-03-04
"Gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście liczba na przykład 14 w systemie ósemkowym to 12 w dziesiętnym [...]" 14 to jest w osemkowym a nie w dziesietnym...


Autor: IcemanData dodania: 2007-03-04
No dobra, wszytsko ślicznie pięknie ładnie, ale.... jakoś nie mogę nigdzie znaleźć informacji o liczbach ułamkowych


Autor: pawelData dodania: 2007-03-01
Fajna stronka, dużo mi pomogła. DZIEKI


Autor: PepiData dodania: 2007-02-27
Mi On Ułatwił Życie - Trzeba Być Tępakiem, Żeby Nie Zrozumieć Tego Co JEst Napisane W Tym Poradniku... Jak Dla Mnie Jest On Jasny :-) 10 Daje, Bo Wszystko Gitez Jest :D


Autor: EwelkaData dodania: 2007-02-26
W sumie to prawie nic z tego nie zrozumiałam :/


Autor: MarzenkaData dodania: 2007-02-25
jedna rzecz : jak zamienia sie system dwójkowy,szestnastkowy oraz czwórkowy na ósemkowy?


Autor: EndrzinData dodania: 2007-02-22
Thank you very very much. Super, rozjaśniłam sobie wszystko to co było dla mnie wczesciej trudne. Jeszcze raz dziex:P Fajna stronka:)


Autor: sasa punisherData dodania: 2007-02-21
nic mi to nie pomogło


Autor: romciaData dodania: 2007-02-15
jest błąd 14 na ósemkowy to nie 12 a 16


Autor: FaGGatData dodania: 2007-02-05
Wszystko jasne w pol godziny :)


Autor: MesioData dodania: 2007-02-03
Niskie noty dales dziewczynie ;)


Autor: DenData dodania: 2007-02-03
@kia: Mniej więcej tyle, ile wynosi twoje IQ ;)


Autor: kiaData dodania: 2007-01-31
A ile to bedzie 4E?? Chodzi o system szesnastkowy


Autor: MiziakData dodania: 2007-01-29
sa jeszcze liczby w zapisie rzymskim czyli I , II , III , IV , V ,VI ... itd.


Autor: GOSHQAData dodania: 2007-01-23
Mam takie zadanie, żeby z trzech zapałek ułożyć następujące cyfry bądź liczby: 0,1,2,3,4,5,6,7,9, 10, 11, 12... I stąd moje pytanie czy którąś z tych liczb da się zapisać w jakimś z tych sytstemów??? Z góry dziękuję za odpowiedź. Hmmm... A może inne pomysły??? Pozdrawiam.


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-21
wielkie dzięki dla Snake'a pozdrawiam :*


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-21
wielkie dzięki dla Snake'a pozdrawiam :*


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
- 3 A0 powinno być C0 ale to tylko drobny błąd. Kacper Cieśla (comboy): zrób skrypt aby można przez np 5 min z danego adresu IP z którego sie napisało komentarz edytowac wypociny użytkowników, jesli możesz połącz moje komenty, pozdro


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
alicja: w dwójkowym po prostu obliczasz ile to jest normalnie i dopisujesz znak minus, w szesnastkowym nie zmienia sie nic wszystko tak jak jest w minusowych zapisujesz bez minusa, ale możesz sama sworzyć sobie system z bazą w której przyjmiesz za baze np -3 , 0 , 3 z bazą 3 lub -2,-1,0,1,2 z bazy 4 to możesz to zapisać w pierwszym przypadku jako trzy cyfry 0,1,C (czy jaka kolwiek inna litera gdzie C jest -1) i zapisujesz ujemnie np -1 to będzie C -2 to będzie C1 - 3 A0 -4 CC podobnie jak w systemie dwójkowym wstawiasz po lewej a tyle tylko że system idzie w drugą strone pierw masz C pozniej C1, C0, CC, C11, C10 i tu nastepny wyraz to oczywiście C1C i odpowiada to -7.


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
alicja: w dwójkowym po prostu obliczasz ile to jest normalnie i dopisujesz znak minus, w szesnastkowym nie zmienia sie nic wszystko tak jak jest w minusowych zapisujesz bez minusa, ale możesz sama sworzyć sobie system z bazą w której przyjmiesz za baze np -3 , 0 , 3 z bazą 3 lub -2,-1,0,1,2 z bazy 4 to możesz to zapisać w pierwszym przypadku jako trzy cyfry 0,1,C (czy jaka kolwiek inna litera gdzie C jest -1) i zapisujesz ujemnie np -1 to będzie C -2 to będzie C1 - 3 A0 -4 CC podobnie jak w systemie dwójkowym wstawiasz po lewej a tyle tylko że system idzie w drugą strone pierw masz C pozniej C1, C0, CC, C11, C10 i tu nastepny wyraz to oczywiście C1C i odpowiada to -7.


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
""Piotr Data dodania: 2007-01-20 Ja mam takie pytanie, jesli mam cyfre 123.8 w systemie dziesiętnym to jak ją mam zamienić na szesnastkowy. 123 to wiem, ale co zrobic z tą 0.8. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)"" zapisujesz jako: 0.8*16^-1


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-20
witam mam pytanie... jak przedstawić liczbę ujemna (np. -55) w postaci chćby dwójkowej? bardzo proszę o odpowiedź. pozdrawiam


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-20
witam mam pytanie... jak przedstawić liczbę ujemna (np. -55) w postaci chćby dwójkowej? bardzo proszę o odpowiedź. pozdrawiam


Autor: PiotrData dodania: 2007-01-20
Ja mam takie pytanie, jesli mam cyfre 123.8 w systemie dziesiętnym to jak ją mam zamienić na szesnastkowy. 123 to wiem, ale co zrobic z tą 0.8. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)


Autor: PiotrData dodania: 2007-01-20
Ja mam takie pytanie, jesli mam cyfre 123.8 w systemie dziesiętnym to jak ją mam zamienić na szesnastkowy. 123 to wiem, ale co zrobic z tą 0.8. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)


Autor: avesData dodania: 2007-01-18
Ile tu dzieci neostrady :-/ Macie za darmo informacje podstawowe i jeszcze wam źle, teksty typu: wkurzacie mnie wkurzają ale normalnych ludzi którzy już mają dość czytania waszych wypocin! Krótko i na temat sobie szukajcie, tu są wyjaśnione poszczególne rzeczy krok po kroku a nie definicja systemu liczbowego czy innego... Jak wam się nie podoba to nie czytajcie i nie komentujcie, żałośni ludzie :-/ Typowe: dajcie mi mało na temat, ja sobie skopiuje i bez myślenia (myślenie teraz młodych boli chyba) przeczytam to o czym nie mam pojęcia... Jeszcze na końcu macie zaoferowaną pomoc w postaci e-maila. Jak nie potraficie tego zrozumieć to znaczy, że wam się nie chce. Odłóżcie klawiaturę i idzćcie przed telewizor oglądać pokemony...


Autor: tysiaData dodania: 2007-01-13
halo, ja potrzebuje wiedzieć jak się dodaje, odejmuje, dzieli itp w systemie dwójkowym... :/dlaczego tego nigdzie nie ma?


Autor: swierkData dodania: 2007-01-13
Bardzo dobrze i mozliwie prosto opisane. Zrozumienie wymaga skonczonej ze zrozumieniem szkoły podstawowej ;) Jak widac rożnie to wygląda hehe. pozdrawiam


Autor: zuziaData dodania: 2007-01-12
nic z tego nie rozumiem. niw mozna jasniej?


Autor: PiotrekData dodania: 2007-01-10
Ale dlaczego nie ma konwersji z dziesiętnego i odwrotnie, to też potrzebne jest;/ Nie moja wina, że matma u mnie leży ;-)


Autor: ciorekData dodania: 2007-01-10
przemito chyba cie stara nie kocha , ....


Autor: ciorekData dodania: 2007-01-10
przemito chyba cie stara nie kocha , ....


Autor: VailData dodania: 2007-01-10
Czy wasz wszystkich porąbało? To nie jest definicja jakiegoś zapisu tylko artykuł na temat systemów liczbowych. Jak potrzebujecie definicji to wikipedia wita. Dramat:/


Autor: przemitoData dodania: 2007-01-09
jak niektorzy z was sa ciemni i nie umieja czytac to nadajecie sie tylko do szkoly specjalnej..tekst jest wporzadku, wszystko wytlumaczone jak dla dzieci z przedszkola


Autor: Patrycja Struck z Jastarni ul.MickiewiczaData dodania: 2007-01-08
WEŚCIE SIE WYPCHAJCIE WSZYSCYYYYYYYYY!!!


Autor: my polacyData dodania: 2007-01-08
Napiszcie krótką informacje o zapisie szesnastkowym bo w przyszłości będę bez pracy!!!!!!!!błagam was!


Autor: mikaData dodania: 2007-01-08
bez nadzieja to ma byc tekst wy buraki z pola sromotnego umyjcie se dupy!!!!!!po jedzie łlajnem!! a to powinniscie napisac krotko i na temat a nie rozpisujecie sie jak jakies stare mendy!!!wy jestescie jak @...a ja nie jestem jakiś kujon żeby zapisywać takimi bredniami cały zeszyt!!!!!!co to ma być szkołlla?na co mi sie niby ma sie to przydać?:)stare buraki z komexu no i wogóle piszecie zbyt dużo ! Spróbujcie napisać krótko i na temat!!!!!no i będzie tego no kupcie se majtki!~!!!no te z koronkami z lumpeksu za 2gr!!! i do tego welniane stringi brudasy!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: dorotka;)Data dodania: 2007-01-08
Beznadziejny tekst!Za dużo tego.Ja potrzebuje krótkiej informacji o tym : co to jest zapis szesnastkowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!wkurzacie mnie.


Autor: problem makerData dodania: 2007-01-08
a system szóstkowy na dwójkowy umiecie przeliczyc :P...


Autor: jaaaaaaaaaaaa znudzonaData dodania: 2007-01-04
taataa super tylko troche tego dużo, posrać się można czytając te nudy....... ale jak musiałam to się poświęciłam........ referat na kilometr normalnie!!!!!!!!!!!!!


Autor: dorotaData dodania: 2007-01-03
Dzieki wielkie, wszystko jasne, moze nie zawale kola;]


Autor: jaData dodania: 2007-01-03
jak na moje ok jest wszystko si ale j bym co nieco jeszcze dopisal o systemie ósemokwym


Autor: kujonData dodania: 2007-01-02
A działania w systemie szesnstkowym np. dzielenie?


Autor: QuomarData dodania: 2007-01-01
Prosto i sprawnie. Dobre przykłady. Łopatologiczniej wytłumaczyć się chyba nie dało. Duży+


Autor: TomiData dodania: 2006-12-20
dzieki ziomuś za to ze jest tu tak dobrz e opisane dziekuje bardzo papa Wesołych Świąt


Autor: EsaData dodania: 2006-12-20
Nieźle wytłumaczone :) Suuper :) W końcu coś jarzę :)


Autor: keniaData dodania: 2006-12-19
super artykuł!!! dzięki bardzo - w końcu to zrozumiałem:) szkoda tylko, że nie napisałeś nic o liczbach ujemnych i ułamkach, ale i tak wielkie dzięki...


Autor: AnkaData dodania: 2006-12-18
Dowcipnie i rzeczowo. Pojęłam. Gdy pobierałam nauki, na podobnych wywodach traciłam wątek. Teraz potrzebuję tak utalentowanego nauczyciela do tworzenia stron.


Autor: programista_pierwsza_klasaData dodania: 2006-12-15
przyłączam sie do pomysłu gwiazdkowego prezentu kolegi niżej :) przynajmniej z jednego systemu na drugi... dzięęę ku jeee myyy :)


Autor: DavEastSide..PozdroDlaPiotrkaHehData dodania: 2006-12-15
Heh jakbys jeszcze ubrałto ładnie w program Pascala to byłaby piękna suprise pod choinke :)..


Autor: cimonData dodania: 2006-12-14
jutro mam kolokwium, artykul bardzo sie przydal :)


Autor: PJData dodania: 2006-12-08
Ja nie wiem co ja bym bez ciebie zrobila... Ten artkuł wszystko mi wytłumaczył. Serdecznie dziękuje ^^


Autor: WdziecznaData dodania: 2006-12-05
elegancko wytłumaczone :) dzieki !


Autor: razielData dodania: 2006-12-05
bardzo swietny tekst, gratuluje autorowi cierpliwosci i umiejetnosci tak przystepnego pisania :)


Autor: ja2Data dodania: 2006-12-04
dobry artykuł... dzieki wszystko zrozumialem(wprawdzie czytalem to 3 razy ale wszystko wiem)


Autor: samuelchData dodania: 2006-12-03
Bardzo dobry artykuł, bardzo świetne przypomnienie przed konkursem informatycznym ;)


Autor: ZuzaData dodania: 2006-11-23
Gdyby nie to to bym zginęła. Świetnie opisane, musialam czytać 2 razy zeby do mnie dotarlo no ale wazne są efekty. Dzieki :) Żeby tak wszystko bylo wytlumaczone to informatyka bylaby dla mnie pestka :P


Autor: MilenaData dodania: 2006-11-23
Witam... dziekuje za ten artykul... wszystko wspaniale zrozumialam, ale nie znalazlam informacji o systemie sumeryjskim... Czy moglabym ewentualnie prosic o małe wyjasnienie tego systemu? Mi jako humanistce nie potrzeba konkretnych informacji tylkopodstawy Pozdrawiam


Autor: dziewczynka^_^Data dodania: 2006-11-21
dziekuję bardzo :*


Autor: HoodaData dodania: 2006-11-21
Bardzo dziękuje Autorowi za poświęcony czas na stworzenie tego artykułu, pomógł bardzo ;) prosty, przystępny sposób wytłumaczenia. Jedyna uwaga - brak może przykładów do samodzielnego rozwiązania... W żadnym wypadku nie krytykuje Autora, ale mysle, że rozwiązanie 1-2 przykładów ugruntuje wiedze ;D Pozdrawiam


Autor: jaData dodania: 2006-11-21
to jest dno do bani wykasujcie to guw...


Autor: KielbatronData dodania: 2006-11-20
Potrzebowałem tak przejrzystego materiału do wypracowania o systemach liczenia. Zabrakło tylko n.p. jak sumować lub mnożyć. Ale i tak bardzo dużo to mi pomogło


Autor: GKData dodania: 2006-11-19
Artykuł bdb przyda mi się na sprawdzian bo pani powiedziała żebyśmy sami doszukali


Autor: zanieqData dodania: 2006-11-16
bardzo fajny:) tylko brakuje mi tu jeszcze systemu osemkowego i by=edzie gites P :) pozdro ziomale!


Autor: jaData dodania: 2006-11-15
Musze przyznac ze pierwsza klasa wszystko skumalem po jednym przeczytaniu i wiem o co biega. Tylko jeden minus musze dalej szukac bo za malo jak na moje zajecia. DZieki pozdrawiam


Autor: legzzData dodania: 2006-11-13
dziex nareszcie wiem o co chodzi :DD


Autor: SabaderoData dodania: 2006-11-12
Przyda się ;]


Autor: bakusData dodania: 2006-11-11
swietny material :] szacun dla autora


Autor: damianData dodania: 2006-11-09
zajefajny program mam fajnego pana od mechatroniki i wszystko rozumiem jak tłumaczy


Autor: michallData dodania: 2006-11-09
zarąbiscie to wyjaśniłeś to stary jestes gosc pozdro


Autor: PiotrrrData dodania: 2006-11-08
O stary jesteś mistrzem!!


Autor: cichyData dodania: 2006-11-08
bardzo dobrze wytlumaczone tylko jeszcze zapomniales o kodzie U2:) dla nie wtajemniczonych jest to kod dla liczb całkowitych ujemnych jak i dodatnich.pozdrawiam.


Autor: regginaData dodania: 2006-11-08
genialny :) i zrozumialam :p wreszcie :D


Autor: skankData dodania: 2006-11-07
materiały są w pyte wyjebane


Autor: jaraczData dodania: 2006-11-06
Mam zjebanego faceta od mechatroniki i nic nie rozumiem jak sie pluje na lekcjach,dostalem 1 ze sprawdzianu a teraz juz to wykumalem i jest gitara.Jak dostane jakaś ladna ocenke to sie napierdole a jak nie to tez sie napierdole wiec co to za ruznica.A jest rużnica bo jak dostane chociaz 2 to sie napierole i moze zdam w tym roku.Thx za ten materiał jest zajebisty!Pozdro.


Autor: LESZEKData dodania: 2006-11-05
Skumałem to!! Jak zalicze test to masz u mnie browar!!


Autor: ŁosiekData dodania: 2006-11-05
praca bardzoj asna, bardzo pomocna i bardzo zrozumiała... brakuje mi tu pewnej rzeczy a przeto ułamków... tak to wszystko w jak najlepszym porzadku


Autor: LynxData dodania: 2006-11-04
GRATULUJĘ! Wspaniały artykuł, a podane 'sztuczki' przy zamienianiu liczby z jednego systemu na drugi to coś niesamowitego! DZIĘKI!


Autor: kData dodania: 2006-11-04
dzieki tego mi trzeba bylo na matme


Autor: pyroData dodania: 2006-11-03
pro3dor czep sie tramwaja, wszystko jest tu ok a dzięki temu dostałem 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: AśkaData dodania: 2006-11-02
Świetny artykuł meteody łopatologiczne górą !!!


Autor: KonradData dodania: 2006-11-01
Super!!!!!!!!! bardzo dziękuje :) bardzo mi pomogleś


Autor: MarcinData dodania: 2006-11-01
Mega artukuł. Jutro mam z tego zaliczenie. Nie mogłem za nic zrozumieć mojego informatyka. A tutaj wszystko wylozone jak na dloni !! WIELKIE DZIEKI


Autor: agusiaData dodania: 2006-10-30
dzieki serdeczne nie byłam wszystkiego pewna a mam jutro z tego sprawdzian ciekawe jak mi pójdzie. świetnie to wytłumaczyłeś


Autor: kuba326Data dodania: 2006-10-26
Dziękuje bardzo autorowi za ten artykuł, te systemy to była dla mnie "ciemna magia" a teraz jest o wiele wiele lepiej! Spokojnie mogę iść na jutrzejszy sprawdzian


Autor: 0xyData dodania: 2006-10-26
Genialne! :) Wszystko dokładnie wytłumaczone. Przez przeczytaniem byłem zielony z tego tematu, teraz już wiem o co w tym chodzi ;)


Autor: pro3dorData dodania: 2006-10-26
Czemu zaden informatykowi czy programiscie nie przejdzie bez znajomosci systemow liczbowych... jesli dla ciebie programista to tylko programiscie asm-a to wspolczuje


Autor: B@rtekData dodania: 2006-10-25
Szkoda że nie uczysz mnie informatyki :) Umiesz doskonale tłumaczyć...


Autor: bartekData dodania: 2006-10-25
dzieki za pomoc


Autor: wyderkaData dodania: 2006-10-25
Dzisiaj mam z tego spr. zobaczymy jak mi pujdzie ;) Super artykuł


Autor: ANECZKA:)Data dodania: 2006-10-24
świetny tekst!! naprawde bardzo pomocny:)


Autor: ANECZKA:)Data dodania: 2006-10-24
świetny tekst!! naprawde bardzo pomocny:)


Autor: student WATData dodania: 2006-10-23
Fajne!! :) A jutro mam z tego ćwiczenia :P


Autor: kinaData dodania: 2006-10-23
Dziękuję bardzo. Przyda się na pewno :)


Autor: roksenData dodania: 2006-10-22
Gosciu jestes no poprostu boski!!! dzieki -masz talent jak nikt !super tlumaczysz ..tak na chlopski rozum ;) jestem Ci cos dluzna heh...zreszta ratujesz nam wszytskim zycie ;*wielkie DZIENKUJE


Autor: BasiaData dodania: 2006-10-22
Dzięki!! Ratujesz mi życie:*


Autor: ewciakData dodania: 2006-10-21
wielkie dzięki za pomoc (od razu skapowalam)


Autor: MichałData dodania: 2006-10-20
Bardzo przystępnie napisany artykuł... Nie jest trudno napisać artykuł z którego nikt nic nie rozumie... Trudno jest natomiast napisać coś z czego każdy będzie mógł czerpać korzyści... Wielkie dzięki!


Autor: s.zData dodania: 2006-10-16
Przydało się !!!


Autor: niedziData dodania: 2006-10-15
przydało się


Autor: ParówkaData dodania: 2006-10-15
wielkie dzięki. Pamogłeś mi wszystko zakapować. Na lekcji było to dla poprostu straszne, a teraz jest super łatwe. Wreszcie może nie dostanę laski z informatyki. Możesz jeszcze coś takiego napisać z fizyki....... POZDROWIONKA papa


Autor: FeliossoData dodania: 2006-10-15
Bardzo profesjonalne. Na początku weszłem bo potrzebowałem jakiegoś tekstu do zerżnięcia. Zacząłem go opracowywać w komputerze, żeby koleś od informatyki śię nie skapną że to nie moje. I jakoś tak się wciągnąłem. Teraz też to umiem, mam to w małym palcu. Powinienieś pisać podręczniki (najlepiej do chemii). Bardzo pomagają w przyswajaniu wiedzy komentarze typu "to jest proste".


Autor: DanData dodania: 2006-10-12
"Autor: anka 1 gim" pozdrawiam panią którY uczy cie informatyki :D a artykul fajnie wyglada teraz pozostaje mi tylko przeczytac ;p;p


Autor: xData dodania: 2006-10-12
Bardzo przejrzysty i prosty do przyswojenia artykuł. Ludziom którzy wydają na jego temat niepochlebne opnie radzę zacząć od nauki prostszych rzeczy, na przykład ortografii.


Autor: MantaData dodania: 2006-10-11
anka z 1 gimnazjum, zdecyduj sie kobito, czy masz w końcu pana czy pania od informatyki. A może to i to w jednym? :D Stronka świetna, material bardzo przystępny, gratulacje i dziękuję, wszystko zrozumialam. Pozdrawiam autora!


Autor: anka 1 gimData dodania: 2006-10-11
mamy takiego pana z infy ze nie tłumaczyła nam nic tylkonapisała temat i kazał zrobić notetke i zapowiedziała nam kartkówke umiem dostane 5 ta strona jest ok


Autor: zmyślonyData dodania: 2006-10-10
gówno stąd rozumiem za dużo treści powinno być skrucone


Autor: BARTIIData dodania: 2006-10-09
CAŁKIEM DOBRZE NAPISANE GRATULUJE


Autor: matisssData dodania: 2006-10-09
stronka super wiem już cio to jest system binarny bug zapłac autorom tej stronki :D


Autor: Młody informatykData dodania: 2006-10-08
Treść tego dokumentu jest prosta i przejrzysta co umożliwia łatwą naukę. Dziękuję wam za to że umożliwiliście mi poznanie systmów


Autor: bugabugaData dodania: 2006-10-03
bugaśny tekst


Autor: hehe:)Data dodania: 2006-10-02
POPROSTU SIUUUPER:):)


Autor: Uczeń I gimnazjumData dodania: 2006-09-30
Pieknie to napisales mialem to na lekcji ale pan jakos dziwnie tlumaczyl i niezrozumialem. ALE !! Ty napisales Genialnie[i tak cie tez ocenilem] wszytko z tego rozumiem , mam nadzieje ze kiedys tez bede dobrym informatykiem !!. Naprawde Super poradnik !!


Autor: Adam12Data dodania: 2006-09-28
Dzięki piękne.Teraz mogę iść do szkoły.Wcześnij nic nie wiedziałem na ten temat.


Autor: NoorisData dodania: 2006-09-28
Nie podałęś jak sie zamienia z systemu binarnego w ósemkowy np. 421 421 421 |110|111|100 6 7 4 I inne


Autor: HakerykData dodania: 2006-09-26
oj słoniu ;d co ty masz do naszego wilusia - jakbys był na lekcji to bys umial, bo wytłumaczyl dobrze ale ze ja ciemna masa to nie zrozumial :P


Autor: sl0niuData dodania: 2006-09-25
swietny artykuł, znakomicie wszystko objasnione, dzieki wielkie mam nadzieje ze jutro dostane z tego 5... :) gdyby w mojej szkole nauczyciele tak tłumaczyli... :| :) pozdrawiam!


Autor: AdrianData dodania: 2006-09-21
Bardzo fajny tekst dzięki niemu umiem już przeliczać z sys 2>10 10<2 itd... No ale co z systemem dwójkowy na usemkowy i na odwrót /// i z dziesiętny na ósemkowy ?? Help mam to na jutro !!


Autor: noob :)Data dodania: 2006-09-21
wielkie dzieki za super wytlumaczenie :) juz wszystko rozumiem :D


Autor: mareko24Data dodania: 2006-09-20
Super wytłumaczone, wielkie dzięki za pomoc.Pozdrawiam!!!:)


Autor: ZIBIData dodania: 2006-09-20
Swietne wytłumaczenie, poprostu juz jestem geniuszem!!!!!!!


Autor: AsiorData dodania: 2006-09-19
Dzięki za Dobre wytłumaczenie wcześniej nic z tego nie czaiłem. (Jutro mam z tych systemów sprawdzian)


Autor: YakoData dodania: 2006-09-18
Wszystko fajnie, ale przeliczanie z 16 na 10 moglbys wytlumaczyc na zasadzie dzielenia z resztą (tak jak robiłes to z systemem dwójkowym) Wydaje mi sie ze bylby bardziej zrozumiały. Ale i tak należy się 9/10


Autor: szajs17Data dodania: 2006-09-18
WWWWWymyśliłem system piętnastkowy!!!! Jestem geniuszem!!!


Autor: badboyData dodania: 2006-09-17
Spoko natko. Juz wszystko rozumiem. Dzięki bardzo


Autor: arturo-okData dodania: 2006-09-17
wypasiste wytłumaczenie systemów


Autor: hopkaData dodania: 2006-09-14
Suuuuuuuuuuuuuuuuper strona


Autor: Aga:)Data dodania: 2006-09-12
spoko materiał:) oby wszystko było takie proste do zrozumienia ;)


Autor: S3R0Data dodania: 2006-09-10
wogole tego nie umialem a teraz czaje to dziekowac ! genialny artykul :-)


Autor: PyśkaData dodania: 2006-09-09
temat fajnie opracowany jasno i logicznie prosto zrozumieć treść (wcześniej w ogóle tego nie czaiłam) idealne, dzięki;)


Autor: BibiData dodania: 2006-09-06
Fajna notka przyda sie na matme :-)


Autor: Kwiatek191084--ATR--Data dodania: 2006-08-30
Hejka:) artykul jest dobrzenapisany aczkolwiek jak dla mnie brakuje kodu dwojkowo-dziesietnego i kodu Graya.Mykam uczyc sie na automaty bo poprawka tuz tuz ;) Magda


Autor: BoRData dodania: 2006-08-23
bardzo ladny opis systemów liczbowych, bardzo mis ie przydał do przypomnienia podstaw... dzieki wielkie


Autor: akowalData dodania: 2006-07-02
Super przedstawiony temat, raz przeczytasz a skumasz!!! Polecam!


Autor: Paweł C.Data dodania: 2006-06-18
Pawle, wklej tego tasiemca do systemowego kalkulatora Windows w trybie zaawansowanym i go przeliczysz na dziesiątkowy: 1101828


Autor: DybekData dodania: 2006-06-17
Rewelacja, nigdzie nie widziałem lepiej opracowanego tego tematu. Gratuluje!


Autor: blapelData dodania: 2006-06-13
wszystko fajnie, ale pojawia sie troche problem przy ułamkach. Z dziesiętnego na binarny nie ma problemu, ale na przykład liczba w sys trójkowym (0,22) to juz dla mnie magia :/ Ktos wie jak to działa?


Autor: pszczółkaData dodania: 2006-06-11
fajny artykuł, bardzo mi się przydał do nauki:)) mam nadzieję, że dzięki niemu uda mi się zaliczyć informatykę na 5:D


Autor: Szybki PerezData dodania: 2006-06-10
Dobry artykul, przydal by sie tylko jeszcze kod koprocesora (zmiennoprzecinkowy) ;p


Autor: lukaszData dodania: 2006-06-07
dziekuje za ten artykul, wlasnie sie ucze na egzamin z elektrotechniki i bardzo mi sie to przydalo :) pozdrawiam


Autor: rafalData dodania: 2006-06-06
zajebiscie wytlumaczone:)dzieki wielkie jutro musze to zaliczyc na 5 zeby miec 3:D i chyba dzieki TObie mi sie uda:) naprawde wszystko rozumiem:) dzieki wielkie:)


Autor: PawełData dodania: 2006-06-06
Bardzo dobre ale nie potrafie z tego zkozystać. Mogł by mi ktoś pomoc obliczyc to z systemu binarnego na 10 100001101000000000100 Moj mail stawson@tlen.pl


Autor: AdziaData dodania: 2006-05-31
naprawde swietny artykul, jutro mam kolo i juz wszystko rozumiem :))) dziekuje :))


Autor: GumaData dodania: 2006-05-31
Jasno i klarownie - nic dodac nic ujac !!!


Autor: wojtekData dodania: 2006-05-31
dzis mam poprawke z tych LICZB :-( jak zalicze to sie jeszcze odezwe a jak nie do ZYCZE UDANYCH WAKACJI!!!


Autor: SpeedData dodania: 2006-05-29
Uwazam ze to genialny i prosty artykuł ;] zawiera w sobie to co trzeba zeby pojac to wszystko. Thx


Autor: Damian KuData dodania: 2006-05-23
z systemu dziesiątkowego na szesnastkowy wystarczy dzielić przez 16 i zapisywać reszty strasznie skomplikowanie to opisałeś


Autor: MkjData dodania: 2006-05-19
Dobrze napisane koleś! dzięki tobie to zrozumiałem ;D Wytłumaczyłeś mi to lepiej niż baba od informatyki :P System dwójkowy rulez!!!


Autor: LeoRData dodania: 2006-05-12
Wszystko ok ale jednej żeczy w układzie 8-kowym nie rozumie: "Zauważcie, że w systemie dziesiętnym kolejne pozycje miały wartości: 1, 10, 100, 1000, 100000, 1000000 itd., ponieważ podstawą była liczba 10. W systemie ósemkowym podstawą jest liczba 8, a kolejne pozycje wyglądają następująco: 1, 8, 64, 512, 4096, 32768 itd." A przecież w układzie 8-kowym nie ma 8 i 9. Jeśli możecie to prześlijcie mi odpowiedź na Lessor_Agresor@interia.pl


Autor: Damian K.Data dodania: 2006-04-28
Przy opisach systemów liczbowych brak jest sposobów wykonania prostych działań


Autor: Szymon StańczykData dodania: 2006-04-19
Sprostowanie: Mówiąc o systemie ósemkowym miałem na myśli bardziej rozbudowanego omówienia.


Autor: Szymon StańczykData dodania: 2006-04-19
Materiał opracowany dobrze. Brakuje tylko systemu ósemkowego.


Autor: grandData dodania: 2006-04-04
Fakt, materiał na pozór wydaje sie jak jakaś gmatwanina, ale o jego prostocie świadczy, pewne zdarzenie z mego życia. Jadąc koleją z dziesięciolatkiem, i mając w perspektywie ok 8 godzin permanentnej walki z jego żywiołowością postanowiłem zagrać na jego ambicji i upiec dwie pieczenie równocześnie. Otóz spytałem czy chce na matmie zaimponować pani w klasie (4klasa podstawowa),wykorzystując owe godziny jazdy i nauczyłem go liczyć (dodawać i odejmować) binarnie. Zaskoczeniem moim było iż zasadę systemu binarnego, jak i liczenie w nim pochwycił matychmiast. Ja miałem spokój w podrózy, syn "szóstkę" z matmy parę dni poźniej i NAJWAŻNIEJSZE dowiedział się że komputer to nie tylko gry. Dodam tylko że ten komputer to wtedy była AMIGA 1200.


Autor: maoleData dodania: 2006-03-30
Wzystko OK! Ale mam pytanie.Jakie negatywne skutki mogą pojawic sie w praktyce komputerowej jako nastepstwo dokonywania takich zmian?Chodzi mi dokładnie o zamiane zapisu liczb : dziesietnego na dwójkowy i na odwrót.


Autor: Deti, GizmoData dodania: 2006-03-26
Witam. Dzieki za wszystkie komentarze - jestem autorem artykułu. Pisze aby wyjaśnić pewną rzecz dot. autorstwa: otóż Gizmo to mój stary nick stąd nieporozumienie (jak ktoś nie wieży może sprawdzić - wysłać maila pod ten adres i zobaczyc maila na 4programmers.net , nick "Deti" .. tam jest inny mail - też mozna wyslac, ja odpowiem i sie upewnić. Co do uzupełnienia o liczby z przecinkiem, U1, U2 .. - ja to pisałem dość dawno temu, wtedy jeszcze nie miałem zbyt dużej wiedzy .. gdybym ten art pisał dzis na pewno w/w zagadnienia znalazły by się tam. Co do komentarzy pozytywnych - dziekuje, moge zapewnić, że na laurach nie spoczne . pozdrawiam


Autor: szogunData dodania: 2006-03-22
ok wszystko ladnie i pieknie , a gdzie U1, U2(ze nie wspomne juz o mnozeniu lub dzieleniu w tych notacjach ).


Autor: KamilData dodania: 2006-03-17
Ok, dobre. Bradzo mi się przydało i thx. Ale jakoś nie wiem jak zamienic liczbę z systemu dziesiętnego na 256-ujstoky :p i na odwrót. Bybłbym wdzięczny, gdyby ktoś napisał. Thx all


Autor: kasiaData dodania: 2006-03-16
Nie wiem czy to jest zawarte w tekscie czy moze jestem tylko beznadziejnie slepa, ze nie moge tego spostrzec, ale musze zadac to pytanie: Jak wyglada konwersja liczby dwojkowej na osemkowa????? Help me!!!!!!!!!


Autor: respectData dodania: 2006-03-04
dzięx, dobry materiał, nie jest to takie trudne jakby się wydawało, pozdro :)


Autor: :))Data dodania: 2006-02-24
jutro mam egzamin a dzieki tym materiałom mysle, że łatwiej załapać Dzieki !!!


Autor: AdazzData dodania: 2006-02-21
Jutro mam egzamin ECDL, pierwszy moduł, tj. teoria. Jeśli będą przeliczanie liczb na inne systemy liczebne, to masz u mnie wielkiego plusa :D. A co do artykułu - to fajnie się czyta i szybko wszystko zrozumiałem. Moim zdaniem - very good work.


Autor: Zdzichu spod monopolowegoData dodania: 2006-02-09
Łooooo jaki artykulik :) Po przeczytaniu poszliśmy się z chłopokomi nachlać i do dzisiaj boli nas głowa od tego rozwiązywania zadań. Masz u mnie browara gościu.


Autor: GracjanoData dodania: 2006-02-06
artykol bardzo interesujaco zrobiony lubie tak wlasnie przedstawiona wiedze ksiazkowa, jak masz cos jeszcze o tej tematyce to chetnie przoczytam:)pozdrawiam


Autor: marmusialData dodania: 2006-01-24
fajne przygotowanie. ciekawa forma.


Autor: CALACHANData dodania: 2006-01-22
Przydatne , ale mogło być lepiej. Ja zrozumiałem ale nie każdy przecież od razu zrozumie dlaczego przy zamianie najpierw dzielimy a reszte mnożymy. Przydałoby się bardziej informatycznie (np. o siatkach,minimalizacji) ale może być.Jutro mam kolokwium z tego więc sobie coś powtórzyłem :)


Autor: AgusiaData dodania: 2006-01-17
fajnie ze jest taka stronka ;-) dzieki niej bede miala 6 z infy..... jak bede miala klopoty na pewno do was zajrze>>>> sori za bledy<<<<


Autor: MirQData dodania: 2006-01-12
Wszystko spoko i czytelnie ale jest jedno male niedopatrzenie a mianowicie brakuje tutaj zmiany z systemu dziesietnego na ósemkowy a tylko tego mi brakuje do pełni szczescia ....


Autor: cukierek :)Data dodania: 2006-01-08
szczerze mowiac dopiero po przeczytaniu tego artykulu mniej wiecej zrozumialam o co w tym wszystkim chodzi :) jest ok! trafia do czlowieka i mam nadzieje ze na spr dostane 5 :) pozdrowionka :) tylko szkoda ze kopia... :/


Autor: nobodyData dodania: 2006-01-05
wszystko spoko, tylko przydalaby sie konwersja systemu 16 na 8 albo odwrotnie


Autor: jjData dodania: 2006-01-04
To kopia ze strony http://www.matematyka.org/main210826020210,2,yisvp.htm :(


Autor: do Dody ELektrodyData dodania: 2006-01-04
Czesc Doda widze ze Twoj iloraz inteligencji dalej rośnie haha nie no swiry przeciez wiemy wszyscy ze jestes suuuper madrs ;) ps:Nauczylas sie polskiego :D??


Autor: AnitData dodania: 2006-01-04
Pzdr dla pana Wyksztauconego bravo hehe.... a co do stronki to mam to .... hihi ale moze byc :P


Autor: wykRZtaUconyData dodania: 2006-01-04
no to DODAje sfuj kometasz :D jestem barco wykrzauconym stódentę polonistyki. dodaje kometasz bo prosiła mnie o to kolerzanka z jednego rokó .. DODA ELEKTRODA


Autor: KtosWyjatkowyData dodania: 2006-01-04
Super moze dlatego ze to pierwsza taka stronka ktora odwiedzilam i pewnie ostatnia hihi....


Autor: JAData dodania: 2006-01-04
hehe...... smiechowe to wszystko tu jest :P


Autor: Milusia86Data dodania: 2006-01-03
Fajnie wytłumaczone, ten kto to wymyslił powinien wykładac na Politechnice Łódzkiej


Autor: A-headData dodania: 2006-01-01
Przyda sie. Jasno przejrzyscie i konkretnie. Wielkie dzieki


Autor: MalinaData dodania: 2005-12-28
wszystko super ale ja potrzebuje algorytmu do pascala:)


Autor: jacunioData dodania: 2005-12-25
super super zrozumiałem aczkowlwiek zgadzam się z innymi że przydało by sie troszeczke więcej przykładow ale itak jest super extra


Autor: Wariateczka :)Data dodania: 2005-12-20
dobrze napisany i zrozumialam...... chcoiaz moim zdaniem powinno byc wiecej przykladow... eh tylko zeby to zaliczyc jutro i zdjae :D pozdrawiam


Autor: Kasiu(L)aData dodania: 2005-12-20
dobrze wytłumaczone ale ile tego ranyy i po co mi to w zyciu.. heh chyba tylko po to zeby zdac :/ fuck :/


Autor: Olusia :)Data dodania: 2005-12-15
Nie cziłam tego. Miałam mieć sprawdzian, nikt nie chciał mi wytłymaczyć bo dla większości to też czarna magia. Weszłam tu przeczytałam, poćwiczyłam i dostałm.... 5. Ludzie dzięki. Pozdro dla autora. Lubię teraz matmę i informatykę.


Autor: PredatorData dodania: 2005-12-15
To kompletny kicz dodałbyś coś o innych konweersjach. Mój kolega wylapał buta na ryja za taką odpowiedź. do duppy


Autor: SlawekData dodania: 2005-12-10
Dodaj jeszcze liczy ujemne oraz system BCD ! poza tym OK


Autor: miliData dodania: 2005-12-08
dla mnie super :) widze ze ktos jeszcze przejmuje sie tymi dla ktorych informatyka jest czarna magia =] dzieki :*


Autor: miliData dodania: 2005-12-08
dla mnie super :) widze ze ktos jeszcze przejmuje sie tymi dla ktorych informatyka jest czarna magia =] dzieki :*


Autor: wladimirData dodania: 2005-12-07
Wypas! Lepiej jest to wytlumaczone tutaj, niz w szkole! thx


Autor: aniaData dodania: 2005-12-05
czy tylko ja jestem takim jełopem że nic nie rozumiem lol2 :D


Autor: stdData dodania: 2005-12-04
jest 23:12 do porannego koła jeszcze troche , mysle ze dam sie rady tego czasu nauczyc :)


Autor: OZIMData dodania: 2005-12-01
Spoko stronka mam Kolosa w sobote i z tego się poduczalem :)) pozdro...


Autor: AniołData dodania: 2005-11-30
Spoko artykuł ale przydałoby się więcej :/ Pozdro KSM I LO Dębica


Autor: MagdaData dodania: 2005-11-30
Fajna stronka. Pomocna do zadań z infy. Wielkie dzięki, że ktoś wpadł na taki pomysł


Autor: meterrrData dodania: 2005-11-30
dzieki za ten text ... wszystko bardzo dobrze opisane , prostym językiem ... dzieki i pzdr


Autor: pabloData dodania: 2005-11-28
bardzo fajny text tylko jeszcze przydalyby sie dzialania w słupkach na liczbach binarnych :]


Autor: aga*Data dodania: 2005-11-27
Naprawde pomocna strona!!!


Autor: DeimosData dodania: 2005-11-24
Ten całe wyjaśnienie systemów jest na prawde genialne, bardzo mi pomogło


Autor: adrenData dodania: 2005-11-23
mmm swietne wielkie dzieki:) moja baba z infy to nie potrafi niczego wytłumaczyc... widze teraz, ze mozna sie tego nauczyc ;) robimy takze dodawanie liczb w słupkach w systemie dwojkowym. Moze warto tez zamiescic taki dodatek. Pozdrawiam


Autor: PXKData dodania: 2005-11-23
Spoko


Autor: Óczeń :PData dodania: 2005-11-22
opisy świetne przejżyste i zrozumiałe ... oceniam na 10!


Autor: madafakkk...Data dodania: 2005-11-22
KICHA


Autor: NIEUKData dodania: 2005-11-22
I doszliśmy wreszcie do końca tegoż artykułu. Jeżeli wszystko dokładnie przeczytałeś i nie bardzo tego wszystkiego rozumiesz - masz dwa wyjścia. Albo przeczytasz wszystko jeszcze raz i może coś więcej zrozumiesz, albo ewentualnie jak już nic nie pojmujesz - wyślij mi maila z zapytaniem interesującego cię tematu z niniejszego artykułu. Mój adres e-mail znajduje się na końcu artykułu przy podpisie i tam właśnie odprawiam nie rozumiejących. Ale najpierw, zanim do mnie napiszesz - kliknij tutaj i przeczytaj artykuł jeszcze raz (z kartką, kalkulatorem i ołówkiem bo bez ćwiczeń ani rusz). Zatem żegnam się z wami i do...rozumiesz coś


Autor: NIEUKData dodania: 2005-11-22
nic z tego nie rozumiem


Autor: _____________Data dodania: 2005-11-18
za mało prosze więcej przykł


Autor: LeoData dodania: 2005-11-18
Dobry art pozwoli tłuczkom zrozumieć podstawy podstaw ;)


Autor: madaData dodania: 2005-11-17
yyy... :| na co to komu ?


Autor: MichałData dodania: 2005-11-17
I takiego artykułu właśnie szukałem. Wreszcie zrozumiałem, te systemy bo była to dla mnie czarna magia. Wielkie dzięki :)


Autor: Mega art :)Data dodania: 2005-11-09
Mega po prstu :)


Autor: Super menData dodania: 2005-11-09
nie no zieki temu uda mi sie wygrać olimpiade z infy


Autor: SzreSData dodania: 2005-11-08
Bardzo ładnie i zrozumiale napisane daje 9 za to że autor nie pokazał zamiany liczb ułamkowych i newspomniał o tym że w tym przypadku wynik jest zaokrąglany. Ale ogulnie jest to super artykuł


Autor: bolekData dodania: 2005-11-07
super


Autor: ppData dodania: 2005-11-05
nie czaje


Autor: KonjuData dodania: 2005-11-05
<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>> powiem tak a mianowicie wytłumaczone jest tutal lepiej (szybciej sie nauczysz jest to prostrze) niż zrobiło to CISCO wiec jest to juz duzo pochwała ogólnie mówiac NIC LEPRZEGO na necie NIE ZNAJDZIESZ. np na cisco jest to wytłumaczony algorytmicznie, zadnego wytłumaczenia wstepu zapoznania nic nazwijmy to ludzkiej albo na chamski rozum . jest to najleprze szacunej temu który to napisał jest to GENIALNE WYTŁUMACZENIE łatwo przyswajalne dla każdego kto sie chce tego nauczyc ,bo wiadomo ze jak niechcewsz to sie nienauczysz albo jesli uczysz sie z przymusu. bo z tymi sytemami jest tak ze na początku jest to trudne , trzeba to zrozumiec , przyswoic sobie a potem to jest to danalnie proste. to tyle powodzenia.!!!


Autor: KonjuData dodania: 2005-11-05
powiem tak a mianowicie wytłumaczone jest tutal lepiej (szybciek sie nauczysz jest to prostrze) zrobiło to CISCO wiec jest to juz duzo pochwała ogólnie mówiac NIC LEPRZEGO na necie NIE ZNAJDZIESZ


Autor: MortisData dodania: 2005-11-05
Panie szanowny, pragne zwrocic uwage ze przy konwersji liczb z systemu dwojkowego na dziesietny i odwrotnie moga wystapic bledy np przy konwersji liczb dziesietnych. Ułamki dziesiętne źle konwertują się na system dwójkowy, powstaja bledy zaokrągleń podczas obliczen numerycznych, wypadaloby ten artykulik wzmocnic troszke i rozwinac, pozdrawiam


Autor: MortisData dodania: 2005-11-05
Panie szanowny, pragne zwrocic uwage ze przy konwersji liczb z systemu dwojkowego na dziesietny i odwrotnie moga wystapic bledy np przy konwersji liczb dziesietnych. Ułamki dziesiętne źle konwertują się na system dwójkowy, powstaja bledy zaokrągleń podczas obliczen numerycznych, wypadaloby ten artykulik wzmocnic troszke i rozwinac, pozdrawiam


Autor: AndyData dodania: 2005-11-04
bardzo fajnie opisane. Przejrzyście i zrozumiale. Tak trzymać. Oby w tym wielkim śmietniku o nazwie "internet" było więcej takich artykułów. Gratulacje.


Autor: crissData dodania: 2005-11-04
ty to robisz na kolosa?? a ja mam to w pierwszej klasie liceum dokładnie znać...


Autor: POISON_GIRLData dodania: 2005-11-02
bardzo fajnie napisane, z przykładami i PO POLSKU/czyli tak, że coś z tego rozumiem/:D


Autor: McQbicData dodania: 2005-11-02
Dzieki / bardzo sie przydało na pierwszego kolosa!!!! Bo wykładowca beznadziejnie to wytłumaczył!


Autor: darklonData dodania: 2005-10-28
very, very, very good Super artykuł; więcej takich


Autor: szlagierData dodania: 2005-10-28
super :) o to mi chodzilo


Autor: HZData dodania: 2005-10-27
Całkiem niezłe:D


Autor: AsikData dodania: 2005-10-26
Super artykuł, jutro mam z tego sprawdzian, a nie było mnie na lekcji o tym. Dzieki temu co przeczytałam jutro nie bede miała problemów.


Autor: gyuData dodania: 2005-10-26
fhfttfjfyj


Autor: teczowoData dodania: 2005-10-25
dzieki za b.dobry art. nie da sie nie zrozumiec ;) dalem 9


Autor: monia11Data dodania: 2005-10-23
spoko , wreszcie mam cos na projekt z matmy :D:D


Autor: MinkaData dodania: 2005-10-21
Bardzo jasno, dostepnie napisane wyjasnienie zagadnienia systemów dziesietnych......jak narazie zrozumiałam i wiem o co chodzi....podziekuje jednak po zaliczeniu tego działu:) pozdrawiam -=[Minka]=-


Autor: Lucia von FerrData dodania: 2005-10-20
Pisząc krótko, piękne. Heh... śmieszne, iz Jestem w pierwszej kl. gimnazjum [und ich bin Madchen], a połowa piszących nie rozumie czegoś tak łatwego... buahaha :P. W każdym razie dzięki za świetny artykuł, przyda Mi się ów materiał na oc. celującą na karkówkę :D.


Autor: maxiphilipsData dodania: 2005-10-18
Według mnie w tym artykule wszystko jest dobrze wyjasnione i nawet ja zrozumialem te systemy.....


Autor: ROYData dodania: 2005-10-17
Swietny ten art. sporo mi pomogl i pokazal znacznie lepsze metody (np. zamiana BIN na HEX) od nauczyciela. Super sprawa. Bede polecal innym jak beda mieli problemy systemami liczbowymi. Mi pomglo bardzo. Dzienks.


Autor: patiData dodania: 2005-10-17
wielkie dzieki. nawet nie wiesz jak bardzo mi pomogles. na studiach nikt sie nie przejmuje tym ze nie mialam tego wczesniej. uratowales mi zycie


Autor: cslysyData dodania: 2005-10-16
Fajna sprawa ta stronka,jak dla mnie bomba.A wlasnie zna jeszcze inny sposob na zamiane z liczby szesnastkowej na dwojkowa.Stosujemy kod 8421.A wiec 43 szesnastkowo to dwojkowo: 8421 8421 0100 0011 w przypadku 4 pod 4 stawiamy 1 a w przypadku 3 pod 2 i 1 bo 2 i jeden to 3. Teraz uzuwamy zera w tym przypadku tylko jedno poniewarz pierwsza liczba musi byc 1 wiec dostajemy 1000011 a to 43 w systemie szesnastkowy. Moze komus sie przyda,mi tym sposobem robi sie nie tyle prosciej co szybciej ;)


Autor: MarcinData dodania: 2005-10-16
dzięki, dokładnie tego szukałem


Autor: www.wanted.cba.pl - hacking zoneData dodania: 2005-10-11
jest w miare dobrze ale mogło być lepiej - gdzie kod CBA???


Autor: sonicData dodania: 2005-10-11
troche z a bardzo pogmatwane.. mozna prosciej.. tak jak kondzi tlumaczy. :P nie wiele mi to dalo. :(


Autor: matiData dodania: 2005-10-11
kijowo opisane, można to przedstawić o wiele prościej i zrozumialej 2/10


Autor: xxxData dodania: 2005-10-10
Dzieki bardzo mi sie to przydalo, szczegolnie ze przez miesiac nie bylo mnie w szkole. POZDRAWIAM


Autor: PatrykData dodania: 2005-10-08
do arasa - nie pisze się WZIĄŚĆ tylko WZIĄĆ.


Autor: ozajData dodania: 2005-10-08
Niema co... LOZIO wyiata:)


Autor: LOZIOData dodania: 2005-10-08
Huhuhu dzięki, jesteście zajedwabiści


Autor: LOZIOData dodania: 2005-10-08
Huhuhu dzięki, jesteście zajedwabiści


Autor: aData dodania: 2005-10-08
a


Autor: Sztefan Sałata :)Data dodania: 2005-10-08
dzięki za pomoc


Autor: RybkaData dodania: 2005-10-05
Niezłe;) więcej takich stronek z ciekawymi i dobrze wytłumaczonymi tekstami.Rewelka!pozdro!


Autor: arekData dodania: 2005-10-05
jaj mam tylko jedno pytanie nie ma jakiegoś wzoru który pomaga zamienić z systemu dwujkowego na szesnastkowy??bo z tego co jest wyżej napisane nic nie rozumie do mnie jest to czarna magia!!skąd wiadmo jaką liczbę wziąść??


Autor: GigacobraData dodania: 2005-10-04
No cóz jak ktoś zna jakieś ciekawostki związane z kompem proszę przesyłać je na adres gigacobra@tlen.pl Nara.


Autor: GigacobraData dodania: 2005-10-03
Ta strona jest nawet nawet, chodzę do kl I TI i mamy to na lekcji UTK, jednak ten opis lepiej przypadł mi do gustu i więcej wyniosłem z niego informacji. PS. więcej takich stron.


Autor: ProgramData dodania: 2005-10-01
Wypas artykul. Mozna sie wszystkiego dowiedziec o systemach liczbowych. Bardzo dobrze wytlumaczone. Wiecej takich artykułow.


Autor: niuniaData dodania: 2005-09-28
co to ma byc


Autor: magnat1024@interia.plData dodania: 2005-09-25
"nie douczony" twój problem polega na tym ze źle przekonwertowałeś 101100 na dziesiętny....... wynikiem teej konwersji jest 12 nie 13..........


Autor: sOuL`Data dodania: 2005-09-23
sio z popupami ;D dobre mroczi trzeba isc na piwo ;>


Autor: Louis EXData dodania: 2005-09-22
Świetny artykuł.Przystępnie napisany.


Autor: PixeLData dodania: 2005-09-22
Świetnie napisana strona i dobrzewyjaśniony temat. Gratulacje!!!!!!!


Autor: ZIOMData dodania: 2005-09-21
No i teraz juz rozumiem to dokonca:)... Dzieki Ci bardzo.... bardzo dobrze wytlumaczone


Autor: pawlakData dodania: 2005-09-21
mysle ze jest dobry ale brakuje szczegulowego wytlumaczenia np. ktos kto che sie nauczyc to sie z tego nienauczy obliczac


Autor: lolData dodania: 2005-09-20
i czy przypadkiem g oznacza w tym systemie 17??


Autor: lolData dodania: 2005-09-20
hmmm wiecie czy istnieje system siedemnastkowy??


Autor: Łukasz SData dodania: 2005-09-19
Dzięki pomogliscie mi bardzo!!!!!!!!!!!!!! Gdyby nie wy pewnie bym dostal BUTA.


Autor: M?okrykutasData dodania: 2005-09-19
respecta


Autor: JaData dodania: 2005-09-19
Fajna stronka ale umieść coś o podstawowych działaniach na systemie szesnastkowym.


Autor: BoroData dodania: 2005-09-17
Zajebista stronka w skzole nigdy tego tak dobrze nie wytlumacza. Nie myslalem ze to moze byc takie proste. Thx


Autor: WacekData dodania: 2005-09-16
DZIĘKI ZA TĄ STRONKĘ !!! GOŚCIU W SZKOLE NIE WYTŁUMACZYŁ MI TEGO NA LEKCJI A TERAZ DZIĘKI TEJ STRONIE JUZ KAPUJE !!! WIELKIE DZIĘKI


Autor: muchaData dodania: 2005-09-16
stronka jest oki! moim zdaniem powinniście zamieścić jakieś miejsce gdzie można obliczać daną wartość. Poszedłem do szkoły na informatyke i teraz to mam ale nic z tego nie kumam. prosze o kontakt e-mailowy ze mną kto się na tym zna i mi wytłumacz!


Autor: JACOData dodania: 2005-09-15
ZAJEBISTY TEMN REFERAT.SUPER SPRAWA DUZO MOZNA SIE DOWIEDZIEC


Autor: małyData dodania: 2005-09-15
pozdro 4 all!!! :-D


Autor: LargoData dodania: 2005-09-15
Dobre sciagi dla nauczycieli ;p


Autor: pedałData dodania: 2005-09-15
hhhhhhhuuuujjjjjjjjnnnnnnniiiiiiaaaa


Autor: LargoData dodania: 2005-09-15
Dobre sciagi dla nauczycieli ;p


Autor: jarpenData dodania: 2005-09-13
omg bo trzeba sie uczyc z matmy :P ja tam całkiem lubię matematykę i mam nadzieję że wy też lol 1337 rulez


Autor: nie douczonyData dodania: 2005-09-13
nie działa mi jak chce zamienić licbe 101100 powinno wyjść 44 a wychodzi 13 czy to jest jakiś wyjątek?


Autor: Martie:)Data dodania: 2005-09-13
Dzięki i jeszcze raz dzięki bardzo:D:D:D dzięki Tobi9e nareszcie to pojęłam :D:D:D THX:*


Autor: DEDEData dodania: 2005-09-08
JUŻ to załapałem i miem dodawać sposobem dwójkowym a mam 11 lat


Autor: kasiaData dodania: 2005-09-08
A poco to jest???


Autor: franioData dodania: 2005-09-07
fajna bardzo przydatna stronka na resz cie ktoś opisał coś dokładnie bez skrutów i zbędnych matematycznyh wzorow


Autor: MaqsData dodania: 2005-09-05
Dzieki stary, uratowałeś mi 4 litery. Na jutro musze sie tego naumiec i wreszcie mam z czego. Ech tak to jest jak sie przysypia na lekcjach po przyjeździe z ukrainy =)


Autor: (:Data dodania: 2005-09-05
denna stronka bardzo denna


Autor: (:Data dodania: 2005-09-05
denna stronka


Autor: klejnotData dodania: 2005-07-31
Super mam 13 lat i mimo to wszytko zrozumiałem (no dobra prawie :P) Naprawdę niezły kursik


Autor: Simba13TRD2Data dodania: 2005-07-19
Git, po prostu git. :) Lepsiejszego opisu jeszcze nie spotkałem...


Autor: Marcin KaliszData dodania: 2005-06-27
To najciekawsze wytłumaczenie jakie przeczytałem do tej pory i ktore zrozumiałem po pierszym przeczytaniu. Rewelacja oby tak dalej gratulacje dla autora strony


Autor: _gapaData dodania: 2005-06-23
hehe.... wiadomosci podstawowe i przez to zapomniane, dobrze ze ktos to jeszcze opisuje, szczerze mowiac troche mnie zdziwil opis systemow liczbowych na twojej stronce, jest to banalne przy innych artykulach. pomysl i realizacja b. dobre pozdrowionka a.d. 2k5


Autor: KaraData dodania: 2005-06-10
Fajna stronka...przydatna bardzo


Autor: TinkaData dodania: 2005-06-10
Ja chodze do 1 gim ale narazie jest spoko i waslnie may systemy dziesiatny dwójkowy itp. w sumnie to przydaBy by sie jakies proste przyklady do rozizywania i taki trudniejsze z wyjasnieniem ale ogólnie to szpokos


Autor: endriuData dodania: 2005-06-10
gdyby nie opis, a czyste przedstawienie tematu było by szybciej . . .


Autor: KlaudiaData dodania: 2005-06-06
Hmm Twoja stronka bardzo mi pomogla. DZięki Ci bardzo za nauke hehe.Nawet babka w szkole nie umiala mi tego tak wytlumaczyc. Wlasnie z tego mam jutro sprawdzian..i mam nadzieje że dobrze mi pojdzie:)pozdrawiam:*


Autor: AskaData dodania: 2005-06-02
stronka ogolnie spoko, ale tu sa tylko same proste rzeczy a przydalyby sie jeszcze dodawanie, odejmowanie i mnozenie liczb w odpowiednich systemach, ewentualnie jakies cwiczenia;) ale ogolnie calkiem niezla:) pozdrawiam


Autor: DamianData dodania: 2005-05-24
ja jutro z tego pisze... :)


Autor: maciekData dodania: 2005-05-15
bombowy tekst! wprawdzie troszki przydługi jak na ściąge ale wystarczy przeczytać i wiadomo o co chodzi !!! dzięki


Autor: MaciekData dodania: 2005-05-15
Przeczytałem zakapowałem ->Jutro mam z tego sprawdzian już sie nie moge doczekać. 3maj sie hakerze


Autor: ManoData dodania: 2005-05-10
porzadnie rozpisany bez zbednej teorii i przemyslany artykul, naleza sie brawa:) daje 10:)


Autor: b0b0Data dodania: 2005-05-08
wg.mnie to bardzo fajnie to opisałeś mysle,ze jak ktos by to dokladnie przeczytal to by sie tego nauczyl wystarczy troche checi,cierpliwosci, znajomosci liter i cyfr =]


Autor: kiciaData dodania: 2005-05-08
przeczytałam z uwagą i wszystko napisałes jasno i dobrze, moze masz cos dla mnie o c ++? mhm ?


Autor: ...:::...:::Data dodania: 2005-04-21
to jest straszne ja nie chce tu być dosyć ze nie można poda ć swych liczb to jeszcze same teorie to mnaprawde jest do bani


Autor: kamiData dodania: 2005-04-14
Chcialabym się zapytac o Konwersje liczby dziesiętnej na szesnastkową czy mogłbyś mi odpisac na meila i opowiedziec jak sie to robi na przydkladzie liczby 458 i 16 ale w inny sposob niz ty to ukazales w tym artykuje tylo dzielac ja przez 16 i nei wiem czemu wychodzi reszta bo dajmy 458:16=28 r=10 28:16=1 r=12 1:16=0 r=1 nie wiem skad sie biora te reszty czy moglbys mi wytlumaczac . Z gory bardzo dziekuje


Autor: kamiData dodania: 2005-04-14
Chcialabym się zapytac o Konwersje liczby dziesiętnej na szesnastkową czy mogłbyś mi odpisac na meila i opowiedziec jak sie to robi na przydkladzie liczby 458 i 16 ale w inny sposob niz ty to ukazales w tym artykuje tylo dzielac ja przez 16 i nei wiem czemu wychodzi reszta bo dajmy 458:16=28 r=10 28:16=1 r=12 1:16=0 r=1 nie wiem skad sie biora te reszty czy moglbys mi wytlumaczac . Z gory bardzo dziekuje


Autor: KubaData dodania: 2005-04-10
bezedura! a ja tam wole lody czekoladowe. walnołbyś jeszcze troche arytmetyki to moze by przeszlo. ale spoko. wszystkiego nie czytałem bo ja juz to umiem, ale mój kolega z klasy nic nie zakumał z tego co tutaj masz. na informatyce tak stoi przy tablicy meczy sie, produkuje bo sie niby nauczyl tego ale... :P nic mu tam nie wychodzilo najllepiej. mial problemy przy konwersji z systemem ósemkowym. nie wiem co Ty masz tutaj źle, ale może z nim jest coś nie tak. pozdro


Autor: HaKeRData dodania: 2005-03-31
co za chuj to wymyslić ja byc z Africa Corpus Jebaki Połódniowe no a na name mieć Szczepan Szczoch Mokra nie wilgotna 11/21 a kocham patrycje KASPERKIEWICZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: MatData dodania: 2005-03-29
Artykuł spoko. Jeszcze przydałoby się mnożenie itp... Po pczeczytaniu wszystko jasne. Ktoś niżej, napisał żeby jeszcze wykładowcy tak umieli przedstawić sprawe. Zgadzam się :) Ale cóż poradzić... Pozdro!


Autor: maturzysta 89'Data dodania: 2005-03-16
Wiedziałem, że dzwonią, ale nie wiedziałem w którym kościele!! Dzisiaj zosałem poproszony przez dużo młodszego kolegę o zapisanie liczby w systemie dwójkowym i bardzo mi pomogłeś!! DZIĘEKI !!! Wyłożyłeś kawę na ławę, a ci co nie zrozumieli to już niawiele w życiu zrozumieją. POZDRAWIAM


Autor: maaadzia_Data dodania: 2005-03-10
Świetny artykuł, bardzo zrozumiały. Proponuje dodac cos jeszcze na temat dodawania i mnożenia w różnych systemach liczbowych.


Autor: krzysiekData dodania: 2005-03-10
artykuł może być jest napisany w prosty sposób i wyjaśnia te zawiłe systemy. Przydały by sie jeszcze tabele bo ich tu za dużo niema. Pozdrawiam.


Autor: ArekData dodania: 2005-02-26
Jest ok


Autor: N00bData dodania: 2005-02-25
Artykuł spoko. Łatwo się czyta, ale male zastrzezenia moglbym miec, co do sposobu przedstawienia konwersji liczby szesnastkowej na dwojkowa. Troche slabiej opisany niz reszta.


Autor: brodnyData dodania: 2005-02-21
Zgadzam się, Endrju. Niech się Deti pluje, a ten "geniusz" zjeżdża. 4p rulez :] Tłumaczyć nie swoimi słowami to ja też umiem, ale kopiowanie cudzego materiału i opartywanie go własnym nazwiskiem to zwykły PLAGIAT.


Autor: EndrjuData dodania: 2005-02-21
A to to co niby jest? http://4programmers.net/article.php?id=181 kopiowac to ja tez umiem... zgin


Autor: sp33dData dodania: 2005-02-12
Gdyby jeszcze wykładowcy umieli to tak przedstawić jak tutaj, to wszystko bylo by wporządku. Nie ma to jak internet. Jak dla mnie bardzo udany artykuł.


Autor: BlantozaurData dodania: 2005-02-11
genialny temat, ze skapowaniem 0 prolemu - wystarczy jak pisze autor przeliczac wszystko na kartce artykul bardzo mi pomogl dlatego ocenilem na 10 !


Autor: tubsData dodania: 2005-02-02
ziomek sie w miare kuma na rzeczy ale ze w 4 mieszcza sie cztery jednosci to dopiero sensacja! nie wiem czy ktos sam by na to wpadl !dobrze ze sie robi takie tematy:P


Autor: JuzefData dodania: 2005-01-31
gdyby nie wasze liczby to bym nie zdał matury, bardzo dziękuje za wspaniałe wyjaśnienie. POzdrowienia z wołomina Merztsim miom tsej natasz!!!!!!!!!!!


Autor: aqweData dodania: 2005-01-31
do dupy se to czubie qwsać przez ciebie i te gówno pizde złapałem


Autor: DawidsData dodania: 2005-01-28
Kur.. nic z tego nie rozumiem.Weź to wsaź se w dup..


Autor: gienekData dodania: 2005-01-26
ten tekst jest wspanaiały wszystko jest świetnie napisane


Autor: KpGData dodania: 2005-01-23
Moim zdaniem dobrze napisane, wszystko sobie przypomnialem ;] thx !!


Autor: PiciuData dodania: 2005-01-20
Nie wiedziałem że to takie łatwe:D


Autor: smalldevilData dodania: 2005-01-20
jak nam ten głupi Buzon to tłumaczył to nikt tego nie rozumiał a teraz no problem:P ale się facet zdziwi:D


Autor: smalldevilData dodania: 2005-01-20
dzięki jestes geniuszem:D nareszcie umiem te kałowe zamiany:D cieszę się jeszcze raz dzięki!!!!


Autor: mlData dodania: 2005-01-19
Nawet niezle:)


Autor: mlData dodania: 2005-01-19
Nawet niezle:)


Autor: djmis100Data dodania: 2005-01-13
Wkońcu to zajarzyłem, jest dobrze.


Autor: DracData dodania: 2004-12-22
Dzięki,kumam.Jasno to ująłeś.


Autor: tdData dodania: 2004-12-09
normalnie zajebista !!!!


Autor: LasejszynData dodania: 2004-12-08
Super strona nauczyłem się z niej dużo z informatyki świetna strona .Dobra robota!!!!!!!!!!!!!


Autor: zyszekData dodania: 2004-12-08
stornka bardzo fajna:) systemy dobrze opisane ale brakuje jeszcze chociażby szesnastkowego z tych bardziej znanych:) ale i tak odwaliłeś kawał dobrej roboty dzięki za stronke


Autor: :-)Data dodania: 2004-12-06
super... wlasnie zrozumialam co mam w notatkach :-) wielkie dzieki


Autor: mathData dodania: 2004-11-29
podstawowe informacje podane w bardzo czytelny sposob- brawo! brakuje innych systemow, lubn przynajmnije wzmianki o nich- np siudemkowy, czy chocby 10^5.


Autor: krystianData dodania: 2004-11-29
Dobrze zrobiona strona!Najważniejsze,że czytelna i szybko można dojść o co w tym chodzi! 4+.


Autor: znawcaData dodania: 2004-11-28
extra jutro mi sie przyda na konkurs z inf...(ale i tak to wszystko wiedzialem tylko chcialem uzupelnic swoja niewiedzę)


Autor: oloData dodania: 2004-11-28
Swietny text mam jutro spr z infy i bez tego bylbym w d**** Wielkie dzienki za ten text pozdrowienia dla autora


Autor: CisekData dodania: 2004-11-27
ten material jest idealny... przyda mi sie na konkurs z inf.


Autor: jaData dodania: 2004-11-27
całkiem fajna sprawa dodam linkdo tej strony na moim www


Autor: SonicData dodania: 2004-11-24
Według mnie dla osób początkujący jak znalazł :o)


Autor: ~DUBISEK~BULDZIU@~Data dodania: 2004-11-16
mam jutro spr z informy mam nadzieje że zdam


Autor: LorienData dodania: 2004-11-13
No właśnie tego szukłam,przyda się jak znalazł do sprawozdania jako teoria. ;)


Autor: Anty_IdolData dodania: 2004-11-13
He he kolo na cholere komuś te informacje :D Tu nie ma nic dla zwykłych śmiertelników a fachowcom to na nic, pominęłęś akurat to z czym mam problemy systemy u1 i u2, spolaryzowany oraz resztowe tak to wszystko oka ale dla mnie to o dupe roztrzaskać stracony czas na szukanie :(


Autor: AdrianData dodania: 2004-11-10
genialna stronka, przeczytalem raz i wszystko rozumiem, to wcale nie jest trudne ;];];];];];]


Autor: KTOŚ Z PRZESTWORZYData dodania: 2004-11-04
przeczytałam, myslę że zrozumiałam bo jutro mam olimpiade z matmy


Autor: PiotrasData dodania: 2004-11-04
jutro sie okaze bo ma z tego sprawdzian :D


Autor: MRData dodania: 2004-11-04
chciałam wykorzystać te informacje na prace dodatkową dla mojego syna (IV klasa szkoły postawowej), ale nie wiem czy nawet Pani Nauczycielka to pojmie. Spróbuję! a tak merytorycznie dobra robota


Autor: ArtuuuuuurData dodania: 2004-10-21
zajefajna stronka....dzieki wam moze sie tego naucze i zalicze wejściówke.....


Autor: Cin-cinData dodania: 2004-10-17
Przeczytalem, zrozumialem teraz tylko zapamiatac co niektore rzeczy i 5 murowana:P Oby:P


Autor: esteData dodania: 2004-10-14
B. brakuje mi tu U1 i U2.


Autor: gośkaData dodania: 2004-10-12
mam z tego sprawdzian!!!! dzięki za pomoc!!!! :)


Autor: OlciaData dodania: 2004-10-11
Fajna stronka, da się zrozumiec:)dzięki że was mam..:P:):)


Autor: rejdychData dodania: 2004-09-23
Srtronka taka sobie ale brak czegokolwiek o u1 u2 i innych pirdoklonych pierdołack kurwa


Autor: WłodzimieszData dodania: 2004-09-13
mimo iż przeczytałem i tak nie rozumiem do końca


Autor: dariusData dodania: 2004-09-13
jej...myslalam, ze to trudniejsze. Fajniutko wyjasnione! :)


Autor: anjaData dodania: 2004-09-12
hej! Dodaj system uzupełnieniowy, a nie tylko same te oczywiste...Stronę przygotował: Kacper Cieśla (comboy). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama * Zgłoś błąd * Kontakt * Hosting * O stronie * Sponsoring
Czas generowania strony: 0.346s