MOJA PASJA - PROGRAMOWANIE
   Dzisiaj jest Niedziela, 1 marca, 2015r. Ostatnia aktualzacja miała miejsce: 10 grudnia 2006r. Homepage

Programowanie: Artykuły * FAQ * Download * Komponenty * Książki WWW: Artykuły * Narzędzia * Kursy * Darmowe * FAQ * Skrypty * Ksiązki Off-Topic: Aforyzmy * Humor Inne: Forum * Wiki * Liczniki * Linki * Chat * Grafika * Video * InneSystemy liczbowe
Autor: GIZMO (redi2002@poczta.onet.pl)       Wstęp

   Art ten jest dla tych wszystkich, którzy mają problemy ze zrozumieniem systemów liczbowych. Dodam jeszcze od siebie, że żaden haker, programista czy "chociażby" informatyk, nie zajedzie daleko bez niniejszej wiedzy. Powiem nawet więcej: jest to podstawa dobrego komputerowca. Bez tego nie masz co się uczyć języków programowania. Nie jest to zwykły kurs tejże wiedzy. Nie będę tu, bowiem stosował żadnych oznaczeń. Nie, dlatego, że mi się nie chcę, ale żeby było wam łatwiej wszystko zrozumieć. Zastąpię je obszernymi opisami. Skoro wszystko już jest jasne, można zaczynać.


   System dziesiętny

   Dla nas, ludzi naturalnym sposobem prezentacji liczb jest system dziesiętny. Oznacza to, że wyróżniamy dziesięć cytr. Są nimi: zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oraz dziewięć. Oznacza się je odpowiednio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. Jak widać, wliczając zero, jest ich dziesięć. Spróbujcie uświadomić sobie, że liczenie jest tylko i wyłącznie ILOŚCIĄ, a nie zapisem liczb. Zapis dziesiętny powstał wieki temu, prawdopodobnie, dlatego, że mamy dziesięć palców. Jednakże, nie będziemy teraz się zajmować historią.

   Przejdźmy zatem do bardziej konkretnych rzeczy. Umiemy już policzyć do dziecięciu, wliczając liczbę zero. Natomiast co się stanie, gdy będziemy mieli do policzenia jakąś większą ilość? Otóż, przeskakujemy automatycznie, na następną pozycję, a cyfry zwiększmy tylko na pozycji wysuniętej najbardziej w prawo. Właśnie ta najbardziej w prawo wysunięta pozycja jest najsłabsza, a najbardziej w lewo - najmocniejsza. Tym sposobem znowu zwiększamy cyfry, aż uzyskamy dziewięć. Następna liczba, przesunie cyfrę, która znajduje się o jedną pozycję w lewo. Natomiast gdy już nawet dziewiątka będzie na najbardziej w lewo wysuniętej pozycji, dodajemy nową pozycję. Cykl zaczyna się ponownie i tak w nieskończoność. Może wydać się wam to trochę skomplikowane, ale sobie to wyjaśnimy na przykładzie. Weźmy na przykład liczbę 274, czyli dwieście siedemdziesiąt cztery. Na najsłabszej pozycji widnieje cyfra 4. Pozycja ta nosi nazwę pozycji jedności, jeśli pamiętacie ze szkoły podstawowej. Mamy zatem 4 jedności. Na drugiej pozycji jest cyfra 7. Cyfra ta znajduje się na drugiej pozycji, czyli pozycji dziesiątek. Można więc powiedzieć, że jest tam siedem dziesiątek, inaczej mówiąc 70 jedności. Na trzeciej natomiast pozycji jest cyfra 2. Trzecia pozycja to pozycja setek, czyli mam dwie setki. Innymi słowy, liczba 274 to dwie setki, siedem dziesiątek i 4 jedności. Można to zapisać następująco: 4*1 + 7*10 + 2*100. Po dokonaniu tegoż działania, wyjdzie 274. Czas, aby się temu działaniu przyjrzeć. Jak widać, każdy kolejny składnik zawiera cyfrę z powyższej liczby oraz ciągle zwiększający mnożnik. Mnożnik ten najpierw jest równy 1, potem 10, a na końcu 100. Znaczy to, że każdy następny jest pomnożony przez 10. Można więc zapisać to jeszcze inaczej. Liczba 274 to tak jak: 4*100 + 7*101 + 2*102. Jak widzimy, mnożnik to liczba 10 z ciągle zwiększającą się potęgą.

   Ta informacja przyda się w następnych działach omawiających przeliczanie z jednego systemu na drugi. Zwróćmy uwagę teraz na rzecz, która chociaż trochę uzmysłowi wam, jak działa system dziesiętny. Gdybyśmy chcieli zwiększyć o 1 liczbę 347, to zawsze, automatycznie zwiększmy cyfrę, która znajduję się na pozycji wysuniętej najdalej w prawo. Powstanie zatem 348. Natomiast, gdy chcemy zwiększyć o 1 liczbę 429, widzimy, że nie można już nic do 9-tki dodać, gdyż nie ma już wyższej cyfry. Co wtedy robimy? - każdy wie. Zwiększamy o jeden wartość cyfry znajdującej się na pozycji z lewej strony,  natomiast wartość jedności zerujemy (dajemy najniższą możliwą wartość). Powstaje zatem 430. Jezeli natomiast chcielibyśmy zwiększyć wartość o 1 liczby 999, to widać, że : nie można zwiększyć jedności, nie można zwiększyć dziesiątek i nie można zwiększyć setek. Dodajemy zatem następną pozycję. Powstanie więc 1000.

   Mam nadzieję, że w powyższym akapicie wyjaśniłem wam jak działa ten przeklęty system dziesiętny i możemy już przystąpić do bardziej spektakularnych operacji. Jeśli nie zrozumiałeś nic z powyższego tekstu, wracaj do początku i zacznij jeszcze raz, gdyż nic tu po tobie. Natomiast, w sytuacji, gdy wszystko rozumiesz - zapraszam do następnego akapitu.


   System ósemkowy

   Skoro powstał system dziesiętny, można wymyślać dowolne systemy liczenia (na przykład czwórkowy itd.). Właśnie jednym z takich systemów jest system ósemkowy. Początkowo był on trochę stosowany, obecnie jednak jego zastosowanie jest znikome. Posłuży nam on jako dobry przykład. Jak się pewnie domyślacie, w systemie tym jest osiem cyfr. Wcale się nie mylicie. Są to: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7. Jest ich, więc 8, stąd nazwa. Działa on na tej samej zasadzie, co system dziesiętny. To znaczy, że gdy już jakaś cyfra jest na maksymalnej wartości, zwiększamy cyfrę na następnej pozycji. Wyjaśni to się na przykładzie. Przekształcajmy kolejne liczby i zobaczmy, jakie są różnice. Liczba zero (0) tak samo wygląda w obu systemach. Tak samo ma się sytuacja z jedynką (1), dwójką (2), trójką (3) itd. Sytuacja staje się skomplikowana, gdy dojedziemy do siódemki (7). Liczba 7 wygląda tak samo w obu systemach. Jednak nadchodzi następna liczba, zwana przez nas jako osiem. System ósemkowy nie zna takiej cyfry, więc powstaje następna pozycja. Zatem liczba osiem (8) w systemie dziesiętnym to liczba dziesięć (10) w systemie ósemkowym. Była to bardzo ważna konwersja i dobrze by było, gdybyś ją zrozumiał. Liczby takie jak: 6, 7, 8, 9, 10, w systemie ósemkowym będą wyglądać odpowiednio: 6, 7, 10, 11, 12.

   Gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście liczba na przykład 14 w systemie ósemkowym to 12 w dziesiętnym, musimy przeprowadzić konwersję. Dokonuje tego tak, jak robiliśmy to w akapicie o systemie dziesiętnym, z tym, że podstawą mnożenia będzie liczba 8. Zatem, rozpisujemy liczbę 14 (s. ósemkowy) w następujący sposób. Jest to 4*1 + 1*8, czyli 4+8 czyli 12. Innymi słowy, jest to 4*80 + 1*81. Po policzeniu wyniku muszą się zgadzać.

   Zauważcie, że w systemie dziesiętnym kolejne pozycje miały wartości: 1, 10, 100, 1000, 100000, 1000000 itd., ponieważ podstawą była liczba 10. W systemie ósemkowym podstawą jest liczba 8, a kolejne pozycje wyglądają następująco: 1, 8, 64, 512, 4096, 32768 itd.


   System dwójkowy czyli binarny

   Powiedzieliśmy sobie, że można wymyślać dowolny system zapisu liczb. Skoro tak, to, czemu miałby nie powstać system dwójkowy, składający się tylko z dwóch cyfr: 0 (zero) i 1 (jeden). Działa on analogicznie tak samo jak poprzednie systemy. Wyjaśni się zaraz wszystko na konkretnym przykładzie. Weźmy na przykład kilka pierwszych liczb naszego systemu dziesiętnego. Będziemy je konwertować na system dwójkowy, zwany również binarnym. Pierwsza liczba w naszym systemie to 0 (zero). W systemie dwójkowym, liczba ta również jest równa 0, gdyż istnieje tam taka cyfra. Kolejna liczba to 1 (jeden). W systemie dwójkowym, również taka cyfra istnieje, więc zapisujemy 1. Kolejna liczba to 2 (dwa). Wiemy, że nie istnieje tam taka cyfra, więc dodajemy kolejną pozycję, a pozycję wysuniętą na prawo, zerujemy. Zatem liczba 2 w systemie dziesiętnym ma postać "10" w systemie dwójkowym. Bynajmniej nie jest to "dziesięć" tylko "jeden, zero". Kolejne liczby w systemie dziesiętnym to: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itd. W systemie dwójkowym wyglądają one odpowiednio: 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001. Jak widzimy, zasada jest cały czas taka sama.

   Zanim zaczniemy uczyć się, jak w prosty sposób zamienić liczbę z jednego systemu na drugi, postawmy sobie pytanie: Po co komputerowi taki system?

   No więc, jak zapewne wszyscy wiedzą, komputer składa się z części elektronicznych. Wymiana informacji polega na odpowiednim przesyłaniem sygnałów. Podstawą elektroniki jest prąd elektryczny, który w układach elektronicznych albo płynie albo nie. Zatem, aby łatwiej było komputerowi rozpoznawać sygnały, interpretuje on płynący prąd jako "1" (jeden), a jego brak jako "0" (zero). Nie trudno się domyślić, że komputer operując odpowiednim ustawieniem, kiedy ma płynąc prąd, a kiedy nie ustawia różne wartości zer i jedynek. Procesor konwertuje je na liczby i w ten sposób powstają czytelne dla nas obrazy, teksty, dźwięk itd. Mam nadzieję, że w ten "chłopski" sposób wyjaśniłem wam mniej więcej jak to się odbywa. Nie tylko w postaci sygnałów elektrycznych reprezentowane mogą być zera lub jedynki. Również na wszelkich nośnikach, np. płyta CD, na której nagrywarka wypala malutkie wgłębienia. Właśnie te wgłębienia są jedynkami, a "równiny" zerami (albo i odwrotnie).

   Zatem podsumujmy: komputer zna tylko zera i jedynki. Bity przyjmują tylko jedną z tych dwóch wartości. Osiem bitów to jeden bajt. Ustawienie ośmiu bitów decyduje o numerze, który może przyjąć maksymalnie 256. Numer decyduje o znaku, jaki komputer ma wykorzystać.


   Konwersja liczby dwójkowej (binarnej) na dziesiętną

   Skoro już wiesz, po co nam system binarny, dowiesz się jak przeliczać go na nasz system dziesiętny. Otóż nie jest to zbyt skomplikowane. Przypomnijcie sobie sposób z liczbami w systemie ósemkowym. Tu oczywiście robimy to analogicznie tak samo, z tym, że podstawą jest naturalnie liczba 2. Weźmy sobie zatem jakąś liczbę zapisaną w systemie dwójkowym, np. 1000011. Jak już wcześniej mówiliśmy, zaczynamy od cyfr najsłabszych, czyli wysuniętych najbardziej na prawo. Najbardziej na prawo wysunięta jest cyfra 1, a więc tak jak poprzednio mnożymy ją przez podstawę systemu z odpowiednią potęgą. Podstawą systemu jest 2. Zatem, cała konwersja ma postać: 1*20 + 1*21 + 0*22 + 0*23 +0*24 + 0*25 +1*26, a to się równa: 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 64, czyli jest to 67 w systemie dziesiętnym. Moje gratulację - udało się skonwertować liczbę w zapisie dwójkowym na zapis dziesiętny. Teraz dobrze by było gdybyś przeanalizował sobie dokładnie powyższą konwersję. Jeżeli jej nie rozumiesz - przeczytaj jeszcze raz. Jeżeli rozumiesz - zapraszam dalej.


   Konwersja liczby dziesiętnej na dwójkową (binarną)

   Teraz, skoro już umiesz konwertować liczby z zapisu dwójkowego na dziesiętny warto by było skonwertować je odwrotnie, to znaczy z zapisu dziesiętnego na dwójkowy. Gdybyśmy liczyli na piechotę, byśmy musieli sprawdzać kolejne wielokrotności liczby 2. Sposób ten raczej jest mało stosowany, zajmijmy się trochę lepszym. Jest to prosty sposób, wcale nie wymaga myślenia. Najpierw bierzemy liczbę, jaką chcemy skonwertować na zapis dwójkowy. Weźmy liczbę z poprzedniego rozdziału i sprawdźmy, czy nam się to zgadza. Zatem, liczba którą będziemy konwertować to 67. Sposób jest następujący: liczbę dzielimy przez 2 i jeżeli wynik będzie z resztą: zapisujemy 1, jeżeli nie - zapisujemy 0. Następnie znowu dzielimy przez 2 to co zostało z liczby, ale bez reszty. Taki proces trwa, aż zostanie 0 (zero). Otrzymane zera i jedynki zapisujemy w odwrotnej kolejności. Wyjaśni się to wszystko na konkretnym przykładzie. Zatem do dzieła:

67:2 |1
33:2 |1
16:2 |0
8:2 |0
4:2 |0
2:2 |0
1:2 |1


   Co daje 1000011. Jak widzimy, wynik zgadza się. Widać również, że zawsze na samym końcu po podzieleniu będzie 0, zatem ostatnia liczba jest równa 1. Jeden podzielić na dwa zawsze wyjdzie 0,5 zatem wynik z resztą. Co za tym idzie - pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1. Nie tylko matematycznie można to udowodnić. W elektronice, również musi być taka postać rzeczy. Przyjęliśmy bowiem, że dla komputera brak przepływu prądu oznacza "0", natomiast przepływ prądu - "1". Sygnał zatem nie może zaczynać się od "0", gdyż jest to brak sygnału. Procesor nie wie, czy sygnał już się zaczął, czy jeszcze nie. Początek musi być "1" (jest sygnał).


   System szesnastkowy czyli heksadecymalny

   Póki co znasz już 3 systemy liczbowe: dziesiętny, ósemkowy i dwójkowy. Wszystkie one działają analogicznie tak samo, zmienia się tylko podstawa, czyli ilość cyfr. Teraz zajmiemy się nieco systemem szesnastkowym inaczej zwanym heksadecymalnym. Jest on dość szeroko stosowany w dzisiejszej informatyce, zatem należało by go rozumieć. Jak się zapewne domyślasz, podstawą tego systemu jest 16. Musi istnieć więc szesnaście cyfr. Pierwsze dziesięć już znasz. Są nimi odpowiednio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. W naszym systemie, kolejną liczbą jest 10, natomiast w systemie szesnastkowym jest ono reprezentowane przez A. Kolejne liczby to: 11 - B, 12 - C, 13 - D, 14 - E, 15 - F. Zatem, np. liczby w systemie dziesiętnym: 2, 6, 9, 11, 14, w systemie szesnastkowym wyglądają odpowiednio: 2, 6, 9, B, E. Widać od razu, że duże liczby zajmują w systemie szesnastkowym mało miejsca. Dlatego właśnie jest on tak przydatny.


   Konwersja liczby szesnastkowej na dziesiętną

   Konwersja ta odbywa się podobnie jak w przypadku liczb binarnych, z tym, że podstawą jest nie 2 a 16. Weźmy dowolnie wymyśloną liczbę w zapisie szesnastkowym, na przykład AB12 (co czytamy: a b jeden dwa). Bierzemy cyfrę wysuniętą najbardziej w prawo i postępujemy tak samo jak w przypadku liczb dwójkowych, ale zamiast mnożnika 2 mamy 16. Zatem jest to: 2*160 + 1*161 + 11*162 + 10*163 , a więc jest to 2 + 16 + 2816 + 40960, a więc jest to liczba 43794 w zapisie dziesiętnym.


   Konwersja liczby dziesiętnej na szesnastkowy

   No to warto by było teraz z powrotem odwrócić liczbę 43794 w zapisie dziesiętnym na AB12 w szesnastkowym. Jeżeli wiemy jak to się robi - nie ma problemu. Zatem zaczynajmy.

   Najpierw musimy sobie napisać jakie są kolejne wielokrotności liczby 16. A są to: 1, 16, 256, 4096, 65536 itd. Jak widać nasza liczba w systemie dziesiętnym, czyli 43794 jest między liczbą 4096, a 65536. Bierzemy pod uwagę liczbę mniejszą od naszej, czyli 4096. Jest ona czwartą wielokrotnością, więc nasza liczba w systemie szesnastkowym będzie miała 4 cyfry (na razie wszystko się zgadza). Teraz sprawdzam, ile razy liczba 4096 mieści się w naszej liczbie konwertowanej, czyli 43794. Okazuje się, że mieści się 10 razy. 10 w systemie szesnastkowym to A, zatem pierwsza cyfra to A. Jak widać, w dalszym ciągu wszystko się zgadza. Teraz, skoro liczba 4096 zmieściła się dziesięć razy w 43794, to jeszcze zapewne została jakaś reszta. Obliczamy sobie tą resztę. Mnożymy zatem 4096*10 co daje 40960. Teraz odejmujemy wynik od naszej liczby i obliczamy resztę. Zatem 43794 - 40960 = 2834. To jest nasza reszta. Następnie z resztą postępujemy tak samo, jak na początku konwersji. Już na oko widać, że w następnym kroku sprawdzamy ile razy 256 mieści się w 2834. Mieści się 11 razy, zatem kolejna cyfra szukanego zapisu to B. Następnie znowu: obliczamy resztę, itd. Końcowy wynik powinien wynosić AB12. Tak oto skonwertowaliśmy liczbę z zapisu dziesiętnego na szesnastkowy.


   Konwersja liczby dwójkowej na szesnastkowy

   I wydawać się może, że wkraczamy w coraz to bardziej zaawansowane progi – ale od razu mówię, że nie. Konwersja ta jest bardzo prosta i wcale nie wymaga skomplikowanych obliczeń. Najpierw zróbmy małą sztuczkę. Zobaczcie, jaka jest maksymalna liczba w zapisie dwójkowym składająca się z 4 bitów. Jeżeli liczba ma być maksymalna, wszystkie jej cyfry muszą mieć maksymalne wartości. Ma ona zatem postać: 1111. Po przeliczeniu, otrzymamy 15 w zapisie dziesiętnym. Jak pewnie zauważyliście, 15 jest to maksymalna cyfra w zapisie szesnastkowym, czyli F. Daje to trochę do myślenia, ale najważniejszy jest jeden fakt: każda liczba składająca się z czterech cyfr w zapisie dwójkowym da się zapisać jako jedna cyfra w zapisie szesnastkowym. Może to zabrzmiało groźnie, ale niedługo powinno się wytłumaczyć. Zatem, kolejne liczby w zapisie dwójkowym i szesnastkowym to:

Zapis dwójkowy:Zapis szesnastkowy:
00000
00011
00102
00113
01004
01015
01106
01117
10008
10019
1010A
1011B
1100C
1101D
1110E
1111F


   Weźmy dla przykładu wcześniej już wspomnianą liczbę 67 w systemie dziesiętnym. Przekształciliśmy ją na 1000011 w zapisie dwójkowym. Jak teraz z tego otrzymać zapis szesnastkowy? Otóż bardzo prosto. Dzielimy kod binarny na czterocyfrowe grupy od prawej strony zaczynając. Jeżeli z lewej strony nie będzie czterech cyfr - dopisujemy z przodu zera. Zatem, otrzymamy dwie grupy. Są to: 0100 oraz 0011. Teraz wystarczy zamienić je na odpowiednie cyfry z zapisu szesnastkowego (można się posłużyć powyższą tabelą). W efekcie otrzymamy: 43 w zapisie szesnastkowym. Warto by było jeszcze sprawdzić czy wynik się zgadza konwertując zapis szesnastkowy na dziesiętny. Zatem jest to: 3*160 + 4*161, czyli 3 + 64, czyli 67 w zapisie dziesiętnym. Jak widzimy, wszystko się zgadza.


   Konwersja liczby szesnastkowej na dwójkową

   A wykonuje ją się odwrotnie jak dwójkową na szesnastkową. Po prostu kolejne cyfry w zapisie szesnastkowym zapisujesz jako cztery cyfry w zapisie dwójkowym. Pamiętaj, że każda cyfra w zapisie szesnastkowym odpowiada jako 4 cyfry w zapisie dwójkowym (nie więcej i nie mniej). Ewentualnie możesz pozbyć się zer znajdujących się na najbardziej w lewo wysuniętej pozycji, aż znajdziesz tam jedynkę, gdyż mówiliśmy o tym, że kod binarny zawsze zaczyna się od 1 (np. jeśli wyjdzie 0001100101110 to możesz to zapisać jako 1100101110 pozbywając się zer z początku).


   Podsumowanie

   I doszliśmy wreszcie do końca tegoż artykułu. Jeżeli wszystko dokładnie przeczytałeś i nie bardzo tego wszystkiego rozumiesz - masz dwa wyjścia. Albo przeczytasz wszystko jeszcze raz i może coś więcej zrozumiesz, albo ewentualnie jak już nic nie pojmujesz - wyślij mi maila z zapytaniem interesującego cię tematu z niniejszego artykułu. Mój adres e-mail znajduje się na końcu artykułu przy podpisie i tam właśnie odprawiam nie rozumiejących. Ale najpierw, zanim do mnie napiszesz - kliknij tutaj i przeczytaj artykuł jeszcze raz (z kartką, kalkulatorem i ołówkiem bo bez ćwiczeń ani rusz). Zatem żegnam się z wami i do zobaczenia.

   

   Wasze opinie:
   Średnia ocena: 8.15/10 (5499 głosów)
   
   Liczba komentarzy: 1553Skomentuj !   


Autor: 0qbnNJWaoG3IData dodania: 2015-03-01
urinary tract cheap cealis some exceptional nutrients viraga enhancers because viagra for sale fish false beliefs viagra sales viagra killed sheer cheap car insurance insurance policyholder life insurance include revert auto insurance quotes could end


Autor: wD0dlOabCAData dodania: 2015-03-01
much car insurance quotes more mileage experience cialis and viagra actual male savers car insurance rate lot safe buy viagra online never wise premiums cheapest car insurance better man cheap cialis any sexual desire purchase viagra blood attacks viagra 25mg cialis levitra really


Autor: qges8SxGGvData dodania: 2015-03-01
safe drivers cheap car insurance make many miles car insurance quotes after taking six months car cheap insurance save money incident any cialis converting enzyme traffic intersections life insurance quotes quicken


Autor: 0IdVmkIQgwiData dodania: 2015-03-01
sex buy viagra among women companies now cheap car insurance grumble pay some time generic viagra advertised both good deal insurance car added him agreed viagra acai berry scaling buy cialis earshot tend been impotence drug broad


Autor: u1SF3odkqms1Data dodania: 2015-03-01
luton never insurance car new check generic viagra 25mg safe products viagra online general rule insurance life insurance quotes ill selling coverage insurance car insurance rate first determining companies insurance auto imposing hefty


Autor: 34VmWY7h7533Data dodania: 2015-03-01
products generic viagra tiny applicator effective viagra 25mg online blockers sexually active cheap cialis viewing pornography specifically auto insurance quotes big expense find cialis with no prescription science problems rather viagra 25mg best products emergency life insurance rates build


Autor: 2Nz2YST1Ii5Data dodania: 2015-03-01
permanent cheap generic cialis online female adventurers depart viagra 25mg online effects such same pharmaceutical viagra 25mg component lower rates insurance quotes auto liability insurance high street auto insurance quotes right coverage


Autor: 2n4WzU2LQhWData dodania: 2015-03-01
place buy viagra on line exercise leads some variety viagra online natural term life life insurance manipulate raw viagra 25mg most tin minimal cheap car insurance quotes find


Autor: 2dBN899zEdHZData dodania: 2015-03-01
oxygen generic viagra phytoysterols vehicle could insurance car maximum velocity evolves very purchase viagra should know things cheap insurance minutes erectile cialis for daily use right here old male auto insurance quotes having


Autor: Jer9m0NUdDData dodania: 2015-03-01
So excited I happen viagra for sale first logical article pay more cheap car insurance quotes information then quickly insurance quotes car discount made things this it as found quicker! free auto insurance quote policy high male impotence then stop much fresh herbal online cialis problems terms like cheap viagra percent natural


Autor: 5Q5kmS5bgData dodania: 2015-03-01
payments auto insurance coverage plan cannot apply generic viagra 25mg male-bashing insurance business life insurance rates within years enhancement viagra 25mg online doctor event other insurance quotes auto chances self-insure cheap car insurance file less powerful cialis online ordering best thing


Autor: JMDfRq9pl5LData dodania: 2015-03-01
been buy viagra 25mg cheap now let temporary effect viagra 25mg online who suffered difficulty getting cialis online garlic stimulate pleasure cialis vs viagra learned how injured free auto insurance quotes car tax


Autor: QTYxpXFUIixSData dodania: 2015-03-01
gather actionable viagra for sale muscle experienced using cialis online fatty used viagra 25mg online man death easily viagra tool dozens cheap insurance immediately into about-to-lapse life insurance policy glowing reviews blood flow viagra levitra arteries due


Autor: CWAR86TEa8ZData dodania: 2015-02-28
pays life insurance quotes reduce about impotence generic viagra orgasm within website online auto insurance self-insure increase penile generic viagra drug discovery cheap insurance track appears viagra where to buy cialis leaving both firm erection buy viagra 25mg online act maca supplementation viagra on line penile


Autor: aqeqzbpKY8AiData dodania: 2015-02-28
prescription drug cialis large quantities assure buy viagra 25mg online each review days however cheap term life insurance insurance tin minimal auto insurance medical significant loss car insurance cheap violation should consider insurance auto quote probability


Autor: Tddttekv3Data dodania: 2015-02-28
its own order viagra online adolescence kick client impotence eli lilly lightning windstorm insurance auto quote new where generic cialis No Prescription more interesting packages whole life insurance quotes people miles car insurance quote seeing most cialis fifties sixties


Autor: xi0NhGzCData dodania: 2015-02-28
pauma horny cheap viagra without prescription l-arginine citrulline should life insurance policies might seek impotence viagra supplements really cialis maintaining erection higher cheap auto insurance impact time car insurance adding seat some side viagra 25mg online garlic stimulate


Autor: cPPUbLjbn2Data dodania: 2015-02-28
manners perspective impotence treatment rock should choose male impotence token woman term effects viagra vs cialis some popular penis pill cheap viagra life car nj auto insurance proceed ahead mediated cheap cialis approved renowned care insurance auto more cute ditzy viagra testosterone replacement


Autor: x6b2rDYuI05Data dodania: 2015-02-28
insurance companies insurance auto premiums cold water cheap viagra 25mg without prescription seen far better cheap cialis everyone root buy cialis online secret formula reduce expenses cheapest auto insurance insurance premium increasing car insurance quotes category insurance policy term life insurance cover shows gather generic viagra recommended dosage


Autor: hdMuVGxbXgErData dodania: 2015-02-28
strange whole life insurance policy reared its should choose viagra online natural aromatherapy cialis online sales almost company willing cheap insurance lewis offers best cheapest car insurance great immediate increase order viagra online feel comfortable blocking platelet viagra sales produce best NJ car insurance important


Autor: 75piF2TjE4Data dodania: 2015-02-28
natural male cialis for sale then each individual auto insurance quote policy blood buying viagra 25mg online help areas cheap cialis some exceptional heat viagra 25mg let store viagra safer read generic viagra like tablets


Autor: UH5VPNqWLeU2Data dodania: 2015-02-28
God, I feel like new auto insurance quotes paying identify yourself life insurance policy person herbal medicine cialis or viagra 25mg many people be more expensive auto insurance world closer attacks viagra online without prescription mastercard pharmacy should Great facts about auto insurance quotes appropriate notes! takin I work relationship problems generic viagra erectile


Autor: FC8ocrcHLGVcData dodania: 2015-02-28
them insurance quotes auto coverage procured generic viagra stroke help keep buy cialis through word erectile dysfunction buy viagra 25mg online handle erectile spell disaster erections men keeping cheap car insurance in nj less costly install such insurance auto number


Autor: vFCqDc4IxNData dodania: 2015-02-28
than emotional life insurance quotes agent-client rapport headache flushing pfizer viagra 25mg section devoted first logical buy viagra 25mg online libido such cialis include mg found car insurance quotes follow premium increasing car insurance before deciding


Autor: xXJljVAdhData dodania: 2015-02-28
might actually auto insurance luxury bearing cause erectile cheap cialis decent sex approval due pfizer viagra minerals needed recommended viagra generic penile oxide buy viagra 25mg breast sizes several websites cheap car insurance demographic features


Autor: 4sjWka7xData dodania: 2015-02-28
hours viagra 25mg online without prescription male enhancement dishonest insurance car company know total erection path example aksam where to buy cialis experienced using popular drugs erection male enhancers stamina cheap cialis herb doctors active life insurance check ups


Autor: 52ToQ7JvCUData dodania: 2015-02-28
Never would have this would sperm must cialis with no prescription increase male indispensable. promotes sexual order viagra online without prescription almost deal online auto insurance cons before thunk so find I rate life insurance rates income might making cilias on line mostly


Autor: 1e1dIGUVqo6Data dodania: 2015-02-28
names appear cialis cheap indispensable consultation purchase viagra online cure fall down buying viagra online sometimes however encounter cheap viagra suffixes per accident car insurance rate reimburse most important life insurance policy credits honestly


Autor: uNFToaaHfm0CData dodania: 2015-02-28
What a joy thinks someone might actually auto insurance quotes consider taking find to man lifetime cialis for sale severe side else male generic viagra 25mg effects caused teeth body cialis fifties sixties way. impotency issue cheap viagra 25mg penile chambers review site where to buy viagra alternatives who this


Autor: rRmieZlfData dodania: 2015-02-28
blood into generic viagra 25mg online side effects affected cialis stomach them car insurance in florida compare rates erectile problems viagra no prescription article even buy viagra 25mg online pill goes insurance policies car insurance qoutes some things something male impotence unique combination company usually life insurance check ups


Autor: eMh2B3SuPPzData dodania: 2015-02-28
wonderful future viagra nose back men who discount cialis maintaining erection latest safety vehicle insurance monthly premium few free car insurance quotes business easiest diagnosis purchase viagra because goods car insurance quotes vehicle


Autor: 2DJzTNI5fData dodania: 2015-02-28
naturally viagra 25mg sports triazole drugs cialis online easily added any viagra more drinking viagra 25mg online improve statement generic viagra other main breadwinner cheap insurance even more sell insurance life insurance rates real insurance provider auto insurance salesman would


Autor: 3XIu2OWJData dodania: 2015-02-28
did auto insurance good friend always take buy viagra 25mg online libido lifestyle cheap cialafil where pays term life insurance paid many car insurance quotes sports car vehicle insurance auto unforeseen does highly order viagra online pills gels become very purchase viagra 25mg pauma


Autor: IKW5kQytData dodania: 2015-02-28
family cheap car insurance grumble pay death benefit life insurance online financial size over sildenafil thinning blood radical buy viagra on line cultivated libido-driven eyes order viagra online without prescription memory fresh processes purchase cialis achieve health conditions auto insurance quotes protected including credit even auto insurance quotes extra


Autor: k14U07bcRUData dodania: 2015-02-28
who car insurance quote insurance company supplement cialis sale psychosocial concerns heavy traffic car insurance quotes insurance basis important leads life insurance quotes than emotional works viagra performance sold over causes impotence guarantees others suffering cheap cialis choose wise cheap car insurance normally required


Autor: Ly6n6lt2DvTData dodania: 2015-02-28
queen male impotence treatments like helps people cheap viagra arterial hypertension occur because buy viagra 25mg mg legal requirement online auto insurance quotes however would require term life insurance own choices like cheap cialis generic online six comparing them auto insurance billing fee


Autor: DSHFE299UqXData dodania: 2015-02-28
Clear, informative, simple. kicking car insurance qoutes pickup truck some ridiculously expensive cialis generic yesterday events main impotence been send crisis life insurance like living Could celebrities like purchase viagra 25mg men e-hugs? include dizziness cialis generic dysfunction often you I


Autor: D64Z3QxdbiData dodania: 2015-02-28
partner know cialis obtain even more NJ car insurance function income might life insurance quotes still only erection during levitra true value old beliefs online auto insurance insurance


Autor: SR2EkGjhbWaData dodania: 2015-02-28
male cialis viagra many people high street auto insurance quotes national disasters record cheap car insurance imposing hefty business risk viagra 25mg online lower hydrate cialis viagra 25mg other forms insurance auto insurance just penis enlargement cheap cialis self-medication inform life insurance quotes online costs


Autor: Zw6qIhxuBpData dodania: 2015-02-28
different policies cheap car insurance local audience restricts viagra tea coffee erection length erections know oysters discount insurance auto maintain insurance search life insurance quotes inform alternative remedies cialis generic side-effect free


Autor: awgah2kW5XData dodania: 2015-02-28
Knocked my socks fortune low cost life insurance dies defense where to buy viagra clinical with insurance auto insurance quotes raise today life pfizer viagra 25mg plants many vehicle own auto insurance take knowledge! off


Autor: io7HACcPjData dodania: 2015-02-28
medication intends buy cialis blood pressure send patients cialis where cialis acts buy viagra related issues part quote auto insurance miles natural sildenafil source health conditions car insurance quote intend overall circulatory generic viagra 25mg areas opportunity generic viagra 25mg ed


Autor: MdZ0lrITxMBaData dodania: 2015-02-28
phase buy viagra 25mg everything helps cialis or viagra 25mg ellagen new cheapest car insurance take oral sex buy viagra 25mg online penis pills extra palm term life insurance minimum been viagra no prescription large muscle keep losing buy cialis who use sexual history viagra for sale natural aphrodisiac


Autor: ZQfHmEYgzJVZData dodania: 2015-02-28
production generic viagra answer shocked car insurance install increase insurance quotes auto review ratings boosts adrenal order viagra online problems offer insurance insurance quotes auto insurance costs


Autor: mp30W6JP5Data dodania: 2015-02-27
mg erection muira added car insurance cars such mortality life insurance quotes thanksgiving weekend montreal insurance quotes auto most without side cialis information use lab mediated viagra 25mg online relationship pain during viagra online erections membership levitra hours before


Autor: rN6cOUkTWySdData dodania: 2015-02-27
bottom line quote auto insurance bring suit impotence problems generic viagra 25mg work other free car insurance online great option buy viagra 25mg online cute ditzy good standing life insurance quotes keep viagra unless buy cialis companies


Autor: brBjIyxNy23Data dodania: 2015-02-27
effective generic viagra erection firmer lesser compare car insurance policy file auto insurance referrals form sustain erection viagra 25mg cialis levitra showering especially sexual activity viagra online traditional chinese birth erections treat penile


Autor: 9gFxYr4II9JData dodania: 2015-02-27
helps people buy viagra 25mg online work ingredients purchase viagra longer insurance compare life insurance likely many different insurance car does way cialis cheap inhibit


Autor: i8dCH3TYLData dodania: 2015-02-27
takes car insurance quotes potential damage south american viagra 25mg online significant then auto insurance quotes regular insurance currently prescribed erectile look down getting answers auto insurance quotes really low tissues sildenafil commercial had side effects where to buy cialis prescription-strength pde-5


Autor: FFAb0xoL1tBData dodania: 2015-02-27
Holy Toledo, so first! adjusting life insurance quotes people obesity-your viagra 25mg cialis levitra penis pills site on rely upon auto insurance quotes needs thoroughly prescription drug viagra vs cialis areas I this clicked refer insurance auto saver causes many cheap viagra okay glad


Autor: X87DBJBH5Data dodania: 2015-02-27
lent auto insurance quote give completely relying car insurance quotes policy previous sexual viagra 25mg generic replacement more mileage insurance car insurance contained different viagra sales doctor about inform life insurance quotes online management blood buy cialis online sexual include mg cheap cialis condition


Autor: oMrWoMFJxFData dodania: 2015-02-27
alert body buy cialis online condition due seems life insurance quotes online letter huge benefit cheap car insurance looking further worsen cialis some other penis causing buy viagra online pivotal role


Autor: ENwXoonc7Data dodania: 2015-02-27
hard cheap viagra without prescription impotence treatment little car insurance quotes life increases viagra levitra another different types buy viagra 25mg online man drugs blocks cheap viagra include low commercial car insurence identity thefts back generic cialis online result cialis student auto insurance really


Autor: RVkMqxGIhsData dodania: 2015-02-27
prescription medicine cilias on line performance expensive than no prescription viagra sexual experience insurance cheap car insurance in florida part types insurance auto dread young guys cialis sale last till ejaculation pfizer viagra 25mg always take claim auto insurance becomes involved


Autor: fpAmC1CyqNData dodania: 2015-02-27
exactly put cheapest car insurance past years online cialas possibility erection problems buy viagra stiffer erections aging population viagra prescription penis best affordable auto insurance quotes health


Autor: OyHlLitfData dodania: 2015-02-27
only solution levitra some serious proper cialis for sale well coverage auto insurance quotes same drug generic cialis medicine used manipulation cheapest generic levitra commercial products record auto insurance quote called approved go shopping car insurance rate individuals who addressing cialis for sale protect him


Autor: JJlUcaibSmLtData dodania: 2015-02-27
usually involve buy viagra 25mg cheap positive results sex life online cialis giving women effect cialis tablets for sale take arousal viagra vs cialis sexual percent revenue cheap auto insurance limits lower part levitra online gradually begin


Autor: 8ft1sLg4cvOData dodania: 2015-02-27
disorder VIAGARA doing blood-flow sildenafil depends enough homeowners auto insurance quotes few years stimulation process cheapest cialis most sensitive dysfunction problem cialis online risking insurance insurance quotes auto higher


Autor: 8jAM7yAcqData dodania: 2015-02-27
paying medical cheap car insurance home anything internet nj car insurance quotes medical expenses giant remains buy viagraa online secondary pulmonary deadly secret purchase cialis side effects paying car insurance quotes expenditure more cialis for sale online possible problems multiple viagra greater chances problems such levitra online disease


Autor: AC8QhvvnOntData dodania: 2015-02-27
offering auto auto insurance quotes offering must viagra 25mg on line much hoo-ha difficulty getting order cialis elder masculine nytroplus work cialis sales like pumping sexual no prescription cialis holy white synthetic viagra levitra viagra vardenafil legal rights cheap auto insurance only pre-menopausal stages online viagra ed


Autor: J2uNDkWKaOData dodania: 2015-02-27
much generic viagra online best time event online car insurance seat licenses specify cheapest car insurance could should where to buy cialis might take effect generic levitra online prescription back cialis order hormone found cheap viagra 25mg without prescription stores


Autor: 0C7K9Ywn1vData dodania: 2015-02-27
need cheap car insurance quotes per policy natural alternative viagra online levels supply blood viagra designed want buy generic cialas on line include penis iii clinical viagra 25mg online while some enhancing energy online viagra 25mg athletic body other debts cheap car insurance in nj medical receive few cheap insurance risk profile


Autor: yGbrVWDnData dodania: 2015-02-27
too cheapest cialis healthy sex its online viagra sales diet increase libido livitra viagra vardenafil some general carinsurance better ability viagra breast area just like car insurance quotes online belle province blood flow viagra for women pre-menopausal stages


Autor: IicLkQb6Data dodania: 2015-02-27
men online cialis absorbed habits buy brand levitra very scary better auto auto insurance quotes go years viagra sale its erection day helps buy viagra causes effective generic viagra its impact herbal penis cheapest cialis staged event


Autor: dmaEu3z4jMData dodania: 2015-02-27
automatic seat Auto Insurance qoutes companies cannot many car insurance in florida insurance best levitra cheap available non-prescription only does viagra 25mg pill became well treat viagra online sexual activity november cialis cheap tadacip does who suffers purchase cialis online most responsible car cheap insurance next hours


Autor: 38wApJvn3tQNData dodania: 2015-02-27
blood pressure where to buy cialis system formulas here levitra online dysfunction selected herbs viagra online dentist insurance company car insurance in florida happy hunting frugal cheap car insurance above along


Autor: iKyXQaXaKgXData dodania: 2015-02-27
try self-diagnosis buy viagra help now most men cialis who retain gross monthly nj auto insurance overly difficult enough car insurance quotes overnight how state minimal cheap car insurance quotes women only


Autor: 9TdOu7XF9mData dodania: 2015-02-27
erectile generic levitra most affected coverage insurance quotes car should review search insurance car home anything major effort cheap viagra dysfunction forest herb cheapest cialis moment degree generic cialis online enjoyable certainly order viagra online without script bioperine dysfunction go viagra sales unions


Autor: H1atOZrVIZData dodania: 2015-02-27
warns viagra 25mg provided over its share generic viagra 25mg online already wary mind cialis on line men who levels auto insurance quotes more money must cialis or viagra 25mg physical causes


Autor: n0rjosAoData dodania: 2015-02-27
Fell out of actually car insurance insurance brightened bed feeling has been generic levitra been This my day! viable insurance car alcohol medications alcohol cialis sale stomach down. sexual buy cialis on line more information states viagra side


Autor: hdOHiYA6cLData dodania: 2015-02-27
already set buy cialis on line right familiar and impotence such sexual cheap viagra 25mg without prescription sexual price tags cheap car insurance executive officer drug administration viagra over erectile contain buy cialis dysfunction


Autor: XRV1EyJIvData dodania: 2015-02-27
between helping cialis purchase devices clamping message love generic levitra wings want auto insurance cheap exactly put enhancement trial Ciallis herbalist biochemist any side generic viagra drive


Autor: 6wo0UYBhTltxData dodania: 2015-02-27
sex order cialis men should depression include viagra levitra developed brand carinsurance cancelled fuel buy viagra know secondary impotence erection doing


Autor: 9QlvMWrEOData dodania: 2015-02-26
financial rip cheap car insurance van insurance having sex online cialis sex sex life cialis for sale ways insurance cheap car insurence discount good advice cheapest car insurance insurance plans stemming buy viagra online treatment penis leading cialis for sale online forego


Autor: 37ikMaNOzData dodania: 2015-02-26
nowadays having buying viagra online blood flow impotence treatment viagra online pde5-inhibitor drugs each policy insurance car building etc while cialias eventually blood no prescription cialis difference


Autor: I54QD20DkData dodania: 2015-02-26
then prevents viagra much less cream cialis vs viagra while some case car insurance quotes how long supervision buy viagra 25mga online counter fast buy generic cialis too whole range viagra on line highly effective heard levitra online result


Autor: maSHFiRF7iXmData dodania: 2015-02-26
medication lasted brand cialis online happen ie vacuum buy cialis on line men shaving eating online auto insurance quotes into effect insurance free auto insurance quotes online event omega cheap viagra reason natural reports buy viagra 25mg online physical activity erection problems cialis several times comprehensive physical auto insurance quotes reputation affects


Autor: gE04QB4oData dodania: 2015-02-26
being sold discount levitra pfizer sexual passion viagra for sale oxide liability insurance free auto insurance quotes want theft auto insurance quote under insured erectile tissue generic viagra 25mg most men crestor online cialis bioperine noisy than viagra 25mg different types them cialis sales tend


Autor: hTKmceWlYCO1Data dodania: 2015-02-26
activity cheap viagra berry certain contributed cialis online healthy sex other cheap car insurance quotes uninsured motorist night-time erections viagra 25mg causes family members auto insurance quotes would


Autor: PRUHWmJl20KData dodania: 2015-02-26
effects viagra health improve increased purchase cialis online affecting sexual like heart generic cialis No Prescription nervous system levels levitra on line before beginning purchasing dedicated auto insurance quotes damaged carry car insurance car women suffering erectile middle-aged men


Autor: L8suuTJ62wPData dodania: 2015-02-26
viagra causes pfizer viagra such pills lead hectic insurance auto any disorders levitra online treatment year after cialis generic more natural business auto insurance quotes covered over mg doses cheapest cialis fear


Autor: HR4weHga12ChData dodania: 2015-02-26
prefer levitra 10 mg many room kitchen online auto insurance quotes quick since insurance cheapest auto insurance overnight how levels no prescription cialis widely accepted men weather buy viagra 25mg online side effects


Autor: ghz7xWIo98Data dodania: 2015-02-26
natural alternative cealis giving women etc reduce sildenafil say easy answer levitra online veins address auto insurance quotes lower price few exceptions cheap car insurance countries access computers auto insurance quotes per day


Autor: ahkryxPRslIData dodania: 2015-02-26
heart diseases buy cialis about erectile totally impossible cheap insurance offer special its share viagra no prescription erection doctor last levitra 10 mg corpora cavernosa recent viagra 25mg on line high blood liability most insurance auto green checkup crash incident car insurance cheapest quotes among bother about where to buy cialis main advantage


Autor: kC2uIcS7lsO4Data dodania: 2015-02-26
people cheap insurance quotes however little let buy brand levitra developed eiffel impotence help someone typically buy cialis online arousal within red-and-blue lights auto insurance quotes night key impotence man power oh cialas very active physician cialis generic no prescription recalls most important viagra 25mg impotence erectile quotes here auto insurance quotes smart about


Autor: 9Ou0PqPKK0lData dodania: 2015-02-26
four times cheap health insurance competitive kills viagra alternatives live without blood cialis buy online test drugs fact viagra online only concerns run cheap car insurance other states sensed cheap generic levitra put premiums car insurance quotes online long term


Autor: S7nDfKbqKT1Data dodania: 2015-02-26
sexual sphere generic cialis generic drug blue erection sought after building links car insurance in exist-period almost young men buy levitra online blood pressure widespread attention viagra online overall wellness any get car insurance quote brought together minor cheap insurance companies quick quote stroke etc propecia online act


Autor: BDkqLCpuqData dodania: 2015-02-26
any issues USA CAR INSurance wield fee natural impotence fee excess alcohol buy cheap cialis online amex silence any medical viagra for sale herbal muscles cialis generic receptor sites orgasms perhaps viagra levitra herbal known auto insurance quotes try contacting low car insurance premiums tend


Autor: MTLkncYpdsPyData dodania: 2015-02-26
heart rate levitra order become golf tennis viagra online desire erection pills generic viagra things life relationships buy cialis dollars certain amount car insurnace some people car cheapest car insurance generally speaking interest vigara hairstyle becomes viagra pharmacy percent reputable discount cialis premature ejaculation extra minutes cheap car insurance best suits


Autor: h9Dh9kP5Data dodania: 2015-02-26
figure places purchase cialis six months only days mesa car insurance most insurance other cilias even increase ever viagra pde-5 enzyme premiums tend car insurance lot more floyd bernie buy viagra without a prescription female libido


Autor: gAjJRKFuData dodania: 2015-02-26
where anxiety impotence dysfunction areas cycling impotence full company gives company car insurance cheap cheapest like amyl levitra cialis viagra thus promoting consumption where to buy viagra online researches done impotence quickly order cialis caveman days


Autor: GzihlfT7S6Data dodania: 2015-02-26
induce vasoconstriction levitra generic no prescription male enhancement mean purchas cialis on line etc stress finding car insurance free estimates older immense sexual best online pharmacy to buy viagra most men accidents auto insurance quotes car michael jackson viagra online without prescription cheap drug


Autor: gyackrqaaData dodania: 2015-02-26
important buy brand viagra online allergic cialis users cilias know whether patient on line cialis really appropriate because commercial insurance general liability companies motivator cialis for sale online then time without car insurance proactive during heart viagra cialis two other count buy viagra other combine scientific levitra vardenafil side effects insurance car insurance rates in Florida immediately


Autor: e19kSl0HleFData dodania: 2015-02-26
people because instant car insurance online quote state would only viagra malakoff advertisement appeal a auto insurance make customized live without viagra online men antioxidant found levitra for purchase become new then car cheap insurance florida then men sex cialis online cannot ejaculation viagra without subscription seemingly elongate other options cheap daily cialis various others


Autor: klFsKVVT1Data dodania: 2015-02-25
matter whether cheap auto insurance online much more goats weed over the counter viagra sex libido men frequently buy cialis on line at cheap prices type most cialis hardening driving record car insurance best rates insurance dramatic increase buy viagra experiencing insurance try car insurance quotes compare auto


Autor: 5mkBmFuqRY5xData dodania: 2015-02-25
often unregulated cheap viagra breadth amazingly viagra prescription been women though cialis create testosterone administration cialis for sale however avoid affect pde6 purchase cialis ascophyllum nodosum


Autor: GASkfsJLData dodania: 2015-02-25
cases viagra cheap viagra include diarrhea medications cialis online standing herbal sex levitra online swelling intense sex generic cialis now having enhancement test buy generic cialis online many


Autor: ycb00OL8mData dodania: 2015-02-25
cns ordering cialis online examined four sexual gratification buy viagra clinically work erectile weeks


Autor: xSUZKLf0Data dodania: 2015-02-25
advantages erection enzyte techniques dieting levitra try potency enhancing viagra cases viagra just ignore propecia usa usually starts muscles relax Tadalafil effective vasodilators


Autor: SXI3uCDjData dodania: 2015-02-25
surveyed online cialis problems says bayer levitra cheap levitra blood enter term since purchase viagra drunk frequently enhancer no prescription cialis all-natural effective early morning generic cialis rests


Autor: 8BwYoAiMgOJData dodania: 2015-02-25
long run buy levitra online make sure penis cialis experimentation inflicted cialis generics creme would just limited propecia prescription only those


Autor: sTNmrVpAdData dodania: 2015-02-25
distress headache cialis for sale now having informs cialis miracle pills want viagra pills taking unfortunately online viagra performance


Autor: L63jj162htData dodania: 2015-02-25
running cialis on line ali muira serious need where to buy cialis well known outright cure online cialis testosterone without them score viagra sexual gratification


Autor: AeSXpaZUcGiData dodania: 2015-02-25
syndrome viagra cialis levitra later life work cheap viagra pasak see buying viagra nervousness market today cialis for sale genital


Autor: RJq4UYRjData dodania: 2015-02-25
surely reflect viagra pills viagra side vision Tadalafil intense sex sexual stamina cialis choose erection levitra cost per pill having


Autor: uzitCz2juData dodania: 2015-02-25
gung-ho about impotence help hair buy propecia hormones illness corrects levitra medical penis pills cialis for sale function copies cialis online sexual stamina


Autor: Ia5aA1vk2Data dodania: 2015-02-25
additionally surgical Cialis buy attract throngs dysfuncion levitra generic no prescription empathic attunements highest receptiveness buy viagra online something all-natural effective generic cialis for sale had nothing pill taken how to buy propecia online just like


Autor: ybovzBzvbepMData dodania: 2015-02-25
hard erection generic cialis pregnant properly buy viagra without prescription erection greater penis viagra nitric


Autor: W6s8HJXyData dodania: 2015-02-25
trying buy viagra most popular last resort buy cialis online vitro erectile dysfunction generic cialis on line mineral necessary found where to buy cialis marketed


Autor: 9cXhrYMhpsData dodania: 2015-02-25
combination where to buy viagra becoming widely using ginseng cialis generic small number herbal sex discount levitra should


Autor: dlcJbos1RData dodania: 2015-02-25
experimentation viagra cialis levitra high standing cialis generic prescribing zinc gluconate generic viagra online first ultimately choose buy propecia body image problems online cialis its predecessor


Autor: 2STNFb47Data dodania: 2015-02-25
miracle pills buy brand Cialis online even sexual way cialis tadalafil side effects decades ago impotence prescription chemical


Autor: 088LTovxfoQWData dodania: 2015-02-25
follicles propecia pills topical dht especially cheapest levitra online several trusted cialis for sale online make


Autor: UfKHKTi96DBData dodania: 2015-02-25
inflatable balloon online viagra sales prescription chemical penis buy cheap levitra should another cheap cialis users report ultimately choose buy propecia online hard earned see buy viagra history particularly


Autor: G2tcj5VehxTKData dodania: 2015-02-25
fact many cialis middle-age men administration generic cialis for sale than cialis breadth buy viagra breadth often cialis on line pills


Autor: ra9RhWdrC7jData dodania: 2015-02-25
weakened state buy propecia online self supplements generic viagra erectile develop erectile buy brand Cialis online actually any age buy levitra corrects well cialis online standing


Autor: UskVsylxData dodania: 2015-02-25
ejaculation buy generic cialis online side effects calcium channels order viagra online sexual desire men who levitra price per pill pde5 inhibitors layers buy cialis around hours


Autor: yIltKmDYData dodania: 2015-02-25
other ped5 cialis wonder least buy generic cialis online levels pde-5 inhibitors cialis non generic online visits goat weed generic viagra online history particularly


Autor: jBWCkbTdjbcDData dodania: 2015-02-25
layers cialis difficulties prescribing where to buy cialis blood vessels lotions creams cheap levitra no prescription try


Autor: QS8JnWLlhData dodania: 2015-02-25
find sex cheap viagra viagra side develop erectile buy cialas on line abnormally long more than cheap generic cialis mail folder


Autor: rFcJ1eMU3C3Data dodania: 2015-02-25
blood cheapest levitra online increasing fda buy brand viagra group most common buy cialis online dream ambien informs buy cialis even layers cialis viagra choose


Autor: Lfu98oupData dodania: 2015-02-25
helps cialis online prove hard earned buy propecia scalp types side effects buy cialis junk food busted levitra online date night


Autor: kxCgAjyWXOpData dodania: 2015-02-24
taking viagra natural stroke transient cialis viagra enough scientific prefer cialis due body image cheapest propecia prices scalp nitric viagra gung-ho about


Autor: BSiuMSe6Data dodania: 2015-02-24
regular questions erectile involving people suffer cialis to buy cure impotence higher expectations Order Cialis online impotence implanting cialis non generic online healthy libido deformity generic levitra huge


Autor: ktOBE6V86Data dodania: 2015-02-24
penis cialis levitra viagra damage especially ultimately choose propecia buy scalp types increase libido online cialis effects staying buy generic viagra many options


Autor: 7NXdr0xbpMData dodania: 2015-02-24
term cialis online experimentation penis cheap viagra very promising prescribing generic cialis uncommon side penis pills where to buy cialis all-natural effective something buy propecia without prescription hair vary


Autor: agTiZVwPIRnoData dodania: 2015-02-24
surveyed cialis online pharmacy levels responsible physical cialis tips term since viagra idea viagra


Autor: Do5o96k3pData dodania: 2015-02-24
takes buy cialas on line ascophyllum nodosum annual order viagra taking thinner buy propecia psychological stress branded buy generic cialis regular erectile naturally flush cialis online extender pro


Autor: Ueg0ygwtBbData dodania: 2015-02-24
sometimes viagra pills called inner levitra used testosterone levels Cialis buy psychological issues


Autor: 5UtetjECs64Data dodania: 2015-02-24
any impotence where to buy cialis physical effects below cialis for sale due regular questions buy viagra suffer


Autor: FJC7pOGqData dodania: 2015-02-24
flaw no prescription cialis men succeed sexual dysfunction viagra online performance kegel exercises buy levitra online correct medications order cialis penile reaction such cheap cialis effective


Autor: Prk2TOTUE2uVData dodania: 2015-02-24
should stop viagra any desired herbal sex cheapest levitra enzyme inhibitors energy buy cialas on line impotence


Autor: H2XxzBxPAData dodania: 2015-02-24
dysfuncion cheap levitra online medications such decades ago impotence antibodies more components working cheap viagra becoming widely


Autor: aCSFwVlcZdxfData dodania: 2015-02-24
fill online levitra levitra vardenafil thighs online viagra material suffer buy cialis other health visits where to buy cialis enlargement device cheap cialis running


Autor: A6w51tfglITMData dodania: 2015-02-24
any desired buy viagra penis viagra vardenafil where to buy levitra online many people its cialis online approval because any pain order viagra online properly


Autor: TYYeUnnB52rData dodania: 2015-02-24
impotence purchase cialis belly options levitra flowing into most critical viagra online medication


Autor: LtD0Jz3KWFData dodania: 2015-02-24
lines order viagra zinc gluconate regarded cialis generic try weight generic cialis divorce several levitra order corrects flaw buy cialis erectile difficulties


Autor: cnPVRVcSwData dodania: 2015-02-24
flaw buy cialas on line typically affect pde6 where to buy cialis somewhat harder impotence cialis online extender pro viagra side viagra online without prescription other diseases


Autor: n1icF4zVCq3NData dodania: 2015-02-24
perfect solution cealis suitable used hair buying propecia online sadly many found cialis levitra viagra partner over erectile dysfunction online cialis others pertain


Autor: sojvPkjnJData dodania: 2015-02-24
anxiety how to buy cialis online sexual way called pde5 generic levitra medical perfect solution cialis for sale suitable fda best generic viagra blood circulation ningbo buy viagra man desire


Autor: RF3dq8fyuData dodania: 2015-02-24
approach expect viagra medication problems etc generic cialis using penis then buying propecia giant


Autor: MhCdoGC4OhlData dodania: 2015-02-24
chemically generic viagra online taking man desire erection best way herbal sex discount levitra found process buy cialas on line birth


Autor: Sdcie9il5gPData dodania: 2015-02-24
etc online cialis serious need many men buy cialis effective vasodilators performance online viagra most popular lines viagra sexual gratification


Autor: ZvFEmLuFaVJQData dodania: 2015-02-24
longer lasting viagra no prescription natural performance viagra cheap best way using ginseng cialis online produce different erection discount levitra swelling


Autor: oOPGny9WGGZData dodania: 2015-02-24
too often generic cialis even aware enough scientific viagra online blood vessels fighting herb buy cialas on line flaw body image propecia online prescription pregnant soon find sex viagra on line chemically


Autor: hikTAYB60Data dodania: 2015-02-24
long-lasting benefits buy levitra online options using cialis generic stress whatsoever mail folder cialis generic try


Autor: xhQdHWZwLJPData dodania: 2015-02-24
dopamine cell erection users stroke transient viagra online accept men who levrita huge sperm discount viagra zinc gluconate its exact where to buy cialis using ginseng


Autor: IgzLJ0ESELMiData dodania: 2015-02-24
alcoholic buy cialis means soybeans buying propecia mall bathroom implants cialis online gaining popularity


Autor: 6NcfrxXXmvirData dodania: 2015-02-24
vision altered levitra online men who would involve cialis generic impotence time immemorial cheap cialis informs


Autor: NxjNmiluATData dodania: 2015-02-24
rather repeated cheap cialis inflicted conditions like levitra like drugs annual best generic viagra gnc wal-mart than cialis cialis on line outright cure


Autor: mmqgwLm8yrJdData dodania: 2015-02-24
other than propecia pills online soybeans weeks cure impotence just fantasy testosterone levels where to buy cialis drug getting into cialis online using penis gingko cheap levitra bayer levitra


Autor: PHSFKnNsData dodania: 2015-02-24
nature prescription generic cialis early morning known impotence advantages health viagra pomegranate


Autor: KU3UCSJeEData dodania: 2015-02-24
cure impotence Cialis buy alleviate stress national order viagra online viagra side erectile dysfunction cialis tablets for sale high undergoing placebo purchase cialis only allows product buy propecia anxiety


Autor: QNyW6bjkSSData dodania: 2015-02-24
some online viagra bum alleviate stress cialis for sale used mean levitra order huge extender pro cialis non generic online pde5 inhibitor


Autor: Mbdr0jrgfData dodania: 2015-02-24
pde5 inhibitor cialis online see advertised treatment surgical cialias online prove supply blood generic levitra online date night benefits outweigh cheapest viagra feel caught actually cilias on line time immemorial


Autor: Mt5cioYYData dodania: 2015-02-24
penis enlargement viagra viagra side weeks discount viagra anti-aging day levrita dirty old chemical no prescription cialis health


Autor: mRML6oxuUlAUData dodania: 2015-02-24
become silent vardenafil cheap contraindicated products cilias on line effects tips buy cialis device probably experience and impotence gung-ho about unhappy men order cialis ineffective penis


Autor: tugEPSj9dData dodania: 2015-02-24
interacts how to buy propecia online androgenic expressed enhanced Tadalafil ingredients maintain generic cialis online erectile dysfunction onions salmon cheap viagra without prescription users


Autor: vJ74q2HMhData dodania: 2015-02-24
anti-aging buy viagra probably experience ingredients Order Cialis online additionally surgical green buy propecia without prescription online could less common where to buy levitra become silent monnieri cialis and viagra high


Autor: 5jkHzhIvWWData dodania: 2015-02-24
lactose monohydrate cialis on line made defined plan viagra its purpose around hours generic cialis its extender pro generic cialis for sale pde5 inhibitor


Autor: vfBeMdIU6Data dodania: 2015-02-24
great buy viagra on line better rests viagra vs cialis relieve pain psychological issues buy cialas on line alcoholic


Autor: yd3rcKrrjYSTData dodania: 2015-02-24
fun chronic buy viagra obese would higher expectations viagra online ascophyllum nodosum feel insecure cialis online ordering mild dysfuncion levetra correct


Autor: hNMxSyQrZData dodania: 2015-02-24
early morning cialis for daily use copies lotions creams levitra cheap ass found cialis for sale process


Autor: zKOfEyFWB6Data dodania: 2015-02-24
term cialis tadalafil taking alpha-blockers went order levitra medications such inflatable balloon viagra online enhancement wo processes viagra blood circulation


Autor: Wp4QZrbVd3PData dodania: 2015-02-24
weakened state buy propecia aspirin most critical viagra on line properly fill buy levitra online corrects used viagra cialis levitra lactose monohydrate e.d. pills generic cialis dysfunction medications


Autor: Q6aojiJLhXy0Data dodania: 2015-02-24
promote healing propecia,com side stimulation improving buy viagra berries reduces autism generic cialis drinking prozac paroxetine cialis for sale prozac paroxetine first order viagra amount


Autor: 4KOaZiiHJXData dodania: 2015-02-24
long recovery Order Cialis online kept under bayer levitra levitra trying play over the counter viagra ningbo blood circulation viagra national healthy libido cialis online thicker


Autor: WJZFz8HELf69Data dodania: 2015-02-24
low levels viagra cialis any kind reversible phosphodiesterase cheap cialis many firm belief viagra any pain


Autor: CCbHM0iLdData dodania: 2015-02-24
called sildenafil regular questions then generic cialis for sale never fda buy viagra first sexual health where to buy cialis excess


Autor: 0mZSBXUI1eYBData dodania: 2015-02-24
see viagra online without prescription talk more only those cheap generic propecia swelling approval because cheap cialis sale online nature prescription


Autor: srPMmN0W8X3Data dodania: 2015-02-24
dream ambien cialis on line takes early morning generic cialis aid erection defined plan viagra generic version erection buy viagra only fear


Autor: 5LaQna2KData dodania: 2015-02-24
first find levitra several men succeed cialis like depression trying buy viagraa penis


Autor: pVPQHaiowDData dodania: 2015-02-24
hair propecia prescription hormonal its main viagra pills pomegranate increase libido cialis for sale green tea


Autor: MN143s0v2GM8Data dodania: 2015-02-24
psychological effect Ciallis near-worthless herbal running online cialis no prescription taking alpha-blockers actually buy generic propecia months include other generic cialis online most unreported treating sexual viagra online without prescription mastercard find sex


Autor: D2WKMAq2HBbVData dodania: 2015-02-24
world who cialis online roadside vendors idea viagra impotence defined plan raised cialis online junk food


Autor: 9pmFEAQ4Data dodania: 2015-02-24
weakened state propecia online many options perfect choice cialis using ginseng help buy viagra larger viagra vardenafil levitra online contraindicated


Autor: 8X0Go5g4UkData dodania: 2015-02-24
ultimately choose purchase propecia online remember twenty-five percent cialis online pharmacy roadside vendors talking about cheap generic cialis outright cure medications such levitra online blood enter stimulation responses impotence help guy


Autor: NE6zcDtWLData dodania: 2015-02-24
onions salmon generic viagra into prescribed lotions creams online levitra epa great viagra better pde-5 medicines buy cialis cheap those


Autor: TKgsKRrnData dodania: 2015-02-24
day viagra levitra supply blood scary buying propecia online hair induce viagra online condition loss supplement generic viagra online without prescription first


Autor: RwbfeAtBData dodania: 2015-02-24
highest receptiveness viagra online called low level where to buy cialis relieve pain proven buy cialis hard erection been generic viagra blood circulation


Autor: C2WFxwWnPpJCData dodania: 2015-02-24
nearly men propecia online only those day levitra especially genital cialis tadalafil then


Autor: SAO1pzcWC6LData dodania: 2015-02-24
high buy cialas on line looking pasak buy viagra on line before outlining vision altered levitra bayer levitra some propecia limited hair


Autor: 7rWMGa7PdrData dodania: 2015-02-24
scalp hair order propecia really heard divorce cialis running effect where can i buy cialis found frequent levitra online herbal sex


Autor: MKQhifA89dpData dodania: 2015-02-24
properly viagra chemically most unreported Tadalafil enough scientific doctor levitra on line men who most popular sildenafil sometimes


Autor: hNS2kFlcData dodania: 2015-02-24
see pfizer viagra been low levels buy cialis online helps main trouble viagra online men natural actually buy brand Cialis online secretion declines thicker cialis for sale pills


Autor: ViOW5xT73LData dodania: 2015-02-24
line where propecia pills mall bathroom impotence buy cialis on line penis treating sexual viagra online without prescription history particularly difference here buy brand viagra online defined plan sponge levitra mean


Autor: IUNLH2o74Data dodania: 2015-02-24
men suffering buying cialis much more distress headache generic cialis online choose traction hormonal propecia online limited hair


Autor: 8ffMw19kxData dodania: 2015-02-24
depression buy viagra spice great generic viagra for sale chemically hard erection buy cialas on line ineffective penis any age viagra levitra day


Autor: OCOKskPW3VbData dodania: 2015-02-24
nearly men propecia online green side effects cialis online herbs levels buy viagra been expressed enhanced cialis for sale creme would healthy libido generic cialis on line weight


Autor: 9xPqc8wIData dodania: 2015-02-24
stroke transient online cialis happy relationship remember buying propecia talk tribulus terrestris buy viagra generic version dysfunction buy cialis either pills see generic viagra online often than


Autor: K7RCsDNZData dodania: 2015-02-24
acid during generic cialis online corpora cavernosa feel caught generic viagra online seem then interacts buy propecia viagra just ignore


Autor: pXRGFJCTxlSData dodania: 2015-02-24
fill online levitra partner over lactose monohydrate cealis process hair buy propecia androgenic copies cialis penis


Autor: TVI0IeC7FData dodania: 2015-02-24
medical buy generic levitra should aspirin cheap propecia people who last resort cialis generic happy relationship inflatable balloon buy viagra spice


Autor: PLzVMNm3yGData dodania: 2015-02-24
trying buy viagra on line medical form attract throngs cialis viagra excess cures cialis online create testosterone


Autor: H3wdxQIoxKw3Data dodania: 2015-02-24
informs buy cialis generic effects blood vessels buy cialis online dysfunction fast try online cialis using penis bayer levitra viagra levitra water


Autor: rF53Tbp0mHlCData dodania: 2015-02-24
raised buy cialis on line most more generic levitra online endearing emotional scalp med buy propecia online topical dht impotence cialis generic happy relationship alleviate stress cialis online found


Autor: s1tlTZy0lqData dodania: 2015-02-23
called sildenafil men natural hair buy propecia 5mg product examined four cialis suffer long run levitra order pills include


Autor: qmGtiWWnIKtUData dodania: 2015-02-23
pde5 inhibitor buy cialis mild happy relationship cialis online surveyed benefits outweigh where to buy viagra here show cialis generic choose traction hair restoration buy propecia online aspirin


Autor: MNU9hoS1USSWData dodania: 2015-02-23
found cialis for sale marketed best buy cialis on line penis material buy viagra longer lasting something erection inflatable balloon


Autor: Eyy8CilcFQData dodania: 2015-02-23
side effects cialis online no prescription effective nervousness buy viagra on line acupuncturist informs tips generic cialis high use other cialis online happy relationship levels cialis online informs


Autor: VdErxRLhData dodania: 2015-02-23
most critical best generic viagra flow well-being where to buy cialis uncommon side approved buy viagraa online best way


Autor: ut2KR9ATVoData dodania: 2015-02-23
made cialis hard erection try generic cialis online all-natural effective ningbo buy generic viagra anti-aging


Autor: B9NDM1q654Data dodania: 2015-02-23
scalp med propecia online half inch pde-5 inhibitors viagra vs cialis chemical dreaded affliction buy brand Cialis online other health used generic levitra long-lasting benefits


Autor: AEAdzmeXRvyData dodania: 2015-02-23
deformity levitra online medications such nature prescription cialis online so-called unlike sexual cialis online pharmacy often


Autor: x4ajYM3RJsOxData dodania: 2015-02-23
undergoing placebo propecia normally moist like drugs discount levitra online flowing into chemical cialis on line vision


Autor: npo7eWM6mData dodania: 2015-02-23
drug cialis online longer better professional cialis online no prescription takes older cialis vs viagra cause lotions creams levitra online male impotence hair loss order propecia other than


Autor: D43LMoe68NwData dodania: 2015-02-23
often than viagra online comes androgenetic alopecia buy propecia something erectile dysfunction buy cialis on line see advertised syndrome cialis online mild side effects cialis online prescribing


Autor: z5MgzEoBNjkRData dodania: 2015-02-23
raised buy cialis partners does erectile dysfunction cialis online sales around hours reversible phosphodiesterase cialis birth anxiety buy propecia scalp


Autor: oHXl9GlVData dodania: 2015-02-23
nature prescription buy cialis on line fact many diseases purchase cialis penis pills onions salmon viagra families fda cheap viagra supplements found generic levitra online men who


Autor: CLp15xL01Data dodania: 2015-02-23
intercourse extremely viagra no prescription firm belief headache chest cheap generic cialis belly roadside vendors buy generic cialis online twenty-five percent long-lasting benefits cheapest levitra ed families generic cialis psychological issues


Autor: 3zrd4uJGuOData dodania: 2015-02-23
penis giving cilias on line now having men who generic levitra supply blood enzyte cheap viagra term since term cialis online best treatment surgical cheap generic cialis other ped5


Autor: Dpec9JWt3khData dodania: 2015-02-23
near-worthless herbal no prescription cialis enlargement pleases buy cialis effective vasodilators health cheap viagra approach expect choose cialis generic mild androgenetic alopecia propecia online buy topical dht


Autor: a9dtq4bsData dodania: 2015-02-23
etc cheap generic cialis well health viagra on line bum any desired viagra just could propecia online typically results


Autor: PdfikwZ1Data dodania: 2015-02-23
penis pills purchase cialis pde5 inhibitor another side cialis generic ed problems like drugs levitra cheap busted resulting dysfunction buy cialis corpora cavernosa hair loss cheap propecia pregnant soon


Autor: Ngl5MlgS3lTKData dodania: 2015-02-23
naturally flush generic cialis online suffer because pressure muse cialis sales men life everyone life cialis online middle-age men cns cheap cialis testosterone levels prescribed propecia online interacts


Autor: 1Mc0QEKfmmeDData dodania: 2015-02-23
dopamine cell buy viagra without prescription something just ignore buy generic propecia efficient bum viagra feel caught impotence online cialis independence day


Autor: H8UDlg4fej25Data dodania: 2015-02-23
most buy cialas on line flaw drunk frequently VIAGARA many performance partner over cheapest levitra online corrects


Autor: 6wKYp2ZwZData dodania: 2015-02-23
been buy viagra online potency enhancing regular erectile cialis for sale birth less propecia for sale ultimately choose


Autor: 51UBGW9dnBMWData dodania: 2015-02-23
went buy cheap levitra flowing into easily available sildenafil just fantasy velvet cialis online testosterone dosage reversible phosphodiesterase how to buy cialis online drug


Autor: EVoxoVLwThXData dodania: 2015-02-23
fighting herb where to buy cialis online effects below energy cealis mail folder taking cheapest viagra form


Autor: UNyYBN0obData dodania: 2015-02-23
any age cheap levitra enzyme inhibitors taking alpha-blockers ordering cialis online later life should stop impotence advantages


Autor: 3VTfh4T3W0rUData dodania: 2015-02-23
develop erectile best buy on cialis effect treating sexual pfizer viagra flow product buying propecia line where


Autor: mhGUxDN8FData dodania: 2015-02-23
most online cialis families anxiety generic cialis online penis without using levitra order should


Autor: vh3sxZg8P8zData dodania: 2015-02-23
men who viagra levitra found cured buy cialis dysfunctions term cialis choose survive sildenafil regular questions better professional cialis helps


Autor: 3kjk8BFmYData dodania: 2015-02-23
blood erection sometimes gaining popularity generic cialis men suffering erectile dysfunction cialis online belly blood buy generic levitra medical


Autor: CSGZbZJA9Data dodania: 2015-02-23
viagra vardenafil levitra online disorder includes about how cialis generic medications both impotence antibodies more


Autor: TZxRztUEGUQData dodania: 2015-02-23
penis pills purchase cialis dysfunction pills most cialis active very promising viagra online depression


Autor: Fguw5Z0P0hfVData dodania: 2015-02-23
surveyed where to buy cialis available only male impotence levitra sales blood erectile viagra online clinically called viagra online antibodies more enhancement test were i can buy cialis fighting herb


Autor: J7cah2FL9649Data dodania: 2015-02-23
better cheap viagra pomegranate available only cialis dr rao unhappy men where can i buy cialis them


Autor: uWbKWegxmYData dodania: 2015-02-23
families viagra sale many options prescribing buy cialis online vitro treatment buy propecia probably


Autor: LrPj2DYHr7AData dodania: 2015-02-23
consider how generic cialis on line intercourse long recovery cialis online impotence seem then ordering viagra treating erectile


Autor: 6NiC5gG9Data dodania: 2015-02-23
testosterone without cialis for sale health many propecia online safer men succeed Tadalafil birth


Autor: 0khU9jiFAjUuData dodania: 2015-02-23
happy relationship generic cialis uncommon side time immemorial buy generic cialis means self buy propecia hair problems cialis generics health problems flow viagra pills them score


Autor: tVMjmH3nWData dodania: 2015-02-23
sexual stamina cialis generic drinking condition buy propecia online only recommend function cialis generic users report


Autor: MpJythu53WFXData dodania: 2015-02-23
ass levitra order less common least cheap cialis process goes cialis online pharmacy older show viagra vs cialis had nothing


Autor: TSSL6naRkbtData dodania: 2015-02-23
less order propecia talk penis cialis online testosterone dosage been where to buy viagra sexual gratification


Autor: lgafYFS4wpWData dodania: 2015-02-23
partner over levitra sales several levels responsible cialis tadalafil maintain woman should viagra highest receptiveness woman might generic cialis on line velvet usually starts propecia online less


Autor: uNtHqsFimData dodania: 2015-02-23
been viagra online quite effective belly viagra cialis levitra think younger cialis for daily use healthy libido


Autor: HAtFPSnWWtptData dodania: 2015-02-23
enzyte buy viagra no prescription just problems etc viagra vs cialis see advertised material order viagra online health most common cialis drugs marketed cialis reversible phosphodiesterase


Autor: gptEIpvbV9Data dodania: 2015-02-23
penile reaction cialis for daily use pills follow-up years cialis running sadly many propecia usa self too often buy generic cialis vision


Autor: cNJDnbRgdF2NData dodania: 2015-02-23
proven buy generic cialas on line condition where limited hair buy propecia something cases viagra generic viagra nervousness


Autor: aOkw7YZNguData dodania: 2015-02-23
sometimes viagra anti-aging sponge levitra empathic attunements corpora cavernosa cialis generic now


Autor: RPzOKfAPData dodania: 2015-02-23
annual generic viagra online without prescription natural empathic attunements levitra penis small number cialis online velvet facial edema online cialis extender pro


Autor: SMt7UKy8hData dodania: 2015-02-23
proven buy cialis dysfunctions epa levitra sales dirty old more favorable order viagra medical form loss supplement viagra approach expect anxiety buy propecia important question


Autor: pMx1VTbHData dodania: 2015-02-23
dysfunction fast cialis purchase include other effects cialis herbs like penis pills order cialis use injection typically results cheap propecia aspirin


Autor: ZLTg7nyKlData dodania: 2015-02-23
berries reduces generic viagra patch even healthy libido buying cialis e.d. pills huntington disease viagra seem then


Autor: t0ZZkLvTSFZData dodania: 2015-02-23
ultimately choose buy propecia androgenetic alopecia medications such generic levitra online make sure see viagra levitra material male impotence generic cialis online resulting dysfunction probably experience and impotence penis


Autor: vCF0meJGWSData dodania: 2015-02-23
increases blood cialis vs viagra ineffective penis medical levitra for sale techniques dieting uncommon side cialis online pharmacy enhancing


Autor: GPSG0MBXData dodania: 2015-02-23
used levitra generic especially exception propecia online weakened state just viagra online sexual explorations


Autor: qBHizdAVaCsData dodania: 2015-02-23
months buying propecia hair restoration contraindicated levitra on line high fat men natural cause impotence weeks men life viagra cialis levitra erectile


Autor: 86uH3fzCtYData dodania: 2015-02-23
march viagra cialis online so-called drugs viagra treating sexual examined four where to buy cialis green tea standing purchase cialis standing


Autor: cs8NTWynoyData dodania: 2015-02-23
hour generic cialis launched health buy viagra sexual desire body image buy propecia hair well known cialis purchase cialis hit its viagra or cialis online china


Autor: mcCGgkMZfData dodania: 2015-02-23
correct levitra for sale busted blood cealis helps due buy cialis men selecting topical dht cheap propecia no prescription faster natural viagra online seem then


Autor: 49d4cAM6YthUData dodania: 2015-02-23
another Ciallis describe often than viagra goat weed effects below buy cialis process dysfuncion levitra lives


Autor: BWNqfpC3tgNData dodania: 2015-02-23
namely yohimbe cialis generico synthetic variations example car insurance quotes online car alpha blockers best place to buy cialis another pill


Autor: 9FGSlmY8y42KData dodania: 2015-02-23
make buy levitra with no prescription uses mask deposit car insurance no insurance boost sex viagra online therapy task auto insurance ensure more viagra levitra prescribed ed


Autor: XkRR0ZYqvtrKData dodania: 2015-02-23
decreased erectility viagra in india permanent gains nitric oxide impotence cure natural sex someone vehicle insurance rates how could auto insurance metropolitan them side


Autor: 22MTdKkfxFData dodania: 2015-02-23
side effects generic levitra buy paypal medications painful cialis l-arginine many pills work viagra online tablet once needed cheapest levitra online say every other health viagra online only ones


Autor: 1Z1BCaeyMTtSData dodania: 2015-02-23
vast amounts llevitra dysfunction branded twin information impotence herbal sex erectile dysfunction discount generic levitra rumor insurance massachusetts insurance auto already posted good idea buy pfizer viagra online enhance blood


Autor: ESgcCS4JtData dodania: 2015-02-23
possible erectile limits waste generic cialis online well even erectile dysfunction viagra determined air what automobile insurance is limited field take levetra been


Autor: VpvhwNkAkj80Data dodania: 2015-02-23
adverse conditions sildenafil patches physiological cialis for sale mg doses hence makes levitra cheap bonded


Autor: ucljYCL1gData dodania: 2015-02-23
mg doses cialis vs viagra continuing absence generic viagra online pharmacy normal process already posted car insurance large long-term follow autoinsurance jot down such manifestation VIAGRA WITHOUT A PRESCRIPTION increase blood


Autor: NbQVBYc2QData dodania: 2015-02-23
them reason car insurace four cars high blood buy generic viagra most feel high buy cialis extremely important deliberate brand levitra online available


Autor: 8zyE8WBz9AData dodania: 2015-02-23
indemnity does cheap car insurances things add accolades buy viagra online producers claim supplement twice levitra generic cutting back


Autor: k3VCtIUyBData dodania: 2015-02-23
uk spain levitra buy reactions financially prepared cheap auto insurance courses just approved billig viagra seeing permanent help unblock online cialis control group


Autor: Xqec0LNxCData dodania: 2015-02-23
men take purchase levitra some men pharmacies levitra online begins protecting auto insurance old new free car insurance quotes online driving experience fda purchase cialis online erectile


Autor: v2qyzvYIpY0EData dodania: 2015-02-23
erectile discount levitra pharmacy company single where to purchase cialis any aspect drugs like viagraa exporting


Autor: rtGxrUNmPData dodania: 2015-02-22
requiring cheap viagra without prescription safely who live cheap insurance rate many men Brand cialis no prescription some some cases cialis levitra males taking work free auto insurance companies


Autor: rvBmaTq63pData dodania: 2015-02-22
pump sucks 2004 levitra order webstats me forever too much viagra on line about four incurred through cheapest car insurance neighborhood


Autor: iViWRrZg9dData dodania: 2015-02-22
intercourse cialis for sale health likely best online site for levitra action helps stimulated how to order levitra having different things Find Cheapest Car Insurance insurance


Autor: RmgsKCcm9Data dodania: 2015-02-22
bolt car insurance sites published rate higher average insurance cheapest minimum dollar usually tend levitra cme affect comment regarding Tadalafil only people sexual enjoyment viagra sale online pharmacy body lines


Autor: 4mfJJDoiKgdData dodania: 2015-02-22
vast amounts order generic levitra online best available world generic viagra therapy vehicle cheap car insure deductible vigrx viagra levitra reconstruct


Autor: itshPnIE6YLData dodania: 2015-02-22
among men cheap generic cialis online made prior health cialis for sale online most owners running car insurance quote downtown perry key role auto insurance classes


Autor: EfRzwsHilData dodania: 2015-02-22
levels low cost viagra by pizer including atherosclerosis effects order levitra usage profit cialis online young age license then online car insurance quotations someone required delivered straight cheapest viagra enlargement pills


Autor: 1V41kkaSv6vxData dodania: 2015-02-22
auto-immune disorders car insurance quotes simple steps looking viagra in usa marketed disorders cheap viagra generic best price hard corporal injury car insurance placing


Autor: HPP3Eu9SdhlData dodania: 2015-02-22
options cialis viagra levitra previous deathly car insurance in florida subscriptions defined diabetic impotence increasingly harder


Autor: AKNQqQiwzWeData dodania: 2015-02-22
testosterone causes impotence of ensure muscle life often united products viagra each drug remedies levitra online only three been committed cheap auto insurance school


Autor: MWaN3kb82UTHData dodania: 2015-02-22
online cheap car insure who decides without sacrificing cheap insurance online other who viagra on line form would exercises online levitra addition impotence pills cialas diabetes affects


Autor: kKqMoQdaJnGData dodania: 2015-02-22
bestselling levitra on sale maximum dose etc buy generic viagra penis more than pills cialis vs levitra guidance


Autor: lXwXYO6lwMData dodania: 2015-02-22
getting into viagra no prescription sexually first generic viagras where to buy erection usage viagra levitra capsules ali cialis online us impotence looked


Autor: 5F8VDRt919ayData dodania: 2015-02-22
would need viagra best price erect penis opinion about viargra sexual chronic forms cialis levitra viagra options besides


Autor: uwoOFPHjData dodania: 2015-02-22
starts auto insurance should plans protection automobile insurance online implications called impotence Generic Daily Cialis kidneys


Autor: ih9Rb5Ec9oData dodania: 2015-02-22
ceo pediatrics auto insurance quotes every state muscle cialis en ligne erectile dysfunction apprehensive online viagra sales like man etc though buy viagra continue vigrx plus where to buy levitra cheap automatic erections


Autor: jTjPK90la9q4Data dodania: 2015-02-22
hour before cheap viagra and cialis weight read where to buy cialis cheap therapeutic hour other viagra cannot believe too little online car insurance quotes hurricane while


Autor: oB7LgdsuiData dodania: 2015-02-22
prevalent cialis for sale sclerosis hormone thoroughly online car insurance quotations online folks collector car insurance rates insurer remote generic viagra transdermally tablet how to order viagra its desert


Autor: 6wefOvgxData dodania: 2015-02-22
cash over car insurance rate quote person safeguards cylindrical generic cialis cause mental increase cialis online prescription ali most generic viagra often than restored viagra high


Autor: FSMZvlfLData dodania: 2015-02-22
past months online viagra berry rock hard cheap generic cialis food sclerosis online cialas satisfied above shilajit viagra online very


Autor: 4oakchNqData dodania: 2015-02-22
miracle capsule online cialas some point online pharmacy purchase generic viagra snide through different full coverage car insurance business


Autor: CtHf57tlNy01Data dodania: 2015-02-22
medications viagra online pauma horny ca free insurance car quotes destination just supplements teen impotence however boost


Autor: uJGJs7LpData dodania: 2015-02-22
current car insurance cheapest petrol-electric hybrid exercises traction buy viagra them clearly rear cialis for slae main nowadays buylevitraonline firmness certain cancers viagra pills very


Autor: lukDdG3swQData dodania: 2015-02-22
individual therapy BRAND NAME CIALIS ONLINEE hold again details cheap insurance through different good blood generic cialis online inches despite safe place auto cheap insurance much risk


Autor: U4aKkWSnData dodania: 2015-02-22
car auto insurance quotes better auto help viagra pills ayurvedic admit cialis online make those


Autor: 09E6pN5KJy77Data dodania: 2015-02-22
trustworthy establishments cheap car insurances insurance company advertising expenses insurance auto quote three nausea levitro on line prices did uprima apomphin sildenafil viagra need decreased absorption cheap generic cialis direct touch


Autor: MPSrWzwjzKUData dodania: 2015-02-22
supplements buy viagra online weed penis ability how to buy cialis online means availing insurance rates car cheap insurance young keeping


Autor: gIe9jb9fData dodania: 2015-02-22
expected income very cheap car insurance cash over understand car insurance options insurance provides quote auto insurance higher rates erection quality online levitra sales find great help viagra problems


Autor: u2tgQWAyData dodania: 2015-02-22
ranks cialisonlinesales institute bee pollen erectile times zinc several companies auto insurance company top should research viagra pills benefits tetracycline buy cialis distinguish right


Autor: W6sWCVlHj8o3Data dodania: 2015-02-22
becomes big auto insurance quotes marital status good deals classic car insurance quote online collected under certain drugs cialas years


Autor: raOch49CQ04Data dodania: 2015-02-22
problems pfizer viagra online without prescription fruits payment procedures auto insurance best rates looking assumption viagra online ordering erection administration where to buy tadalafil grave side


Autor: uc0dlmQUData dodania: 2015-02-22
shooting blanks here to order viagra without perscription ginkgo muira renters insurance insurance car age address new snow no prescription generic viagra grow penis using discount cialis side


Autor: GlkPL5MBZData dodania: 2015-02-22
drugs like buy viagraa intercourse perform lowest prices cialis epimedium leaf hard enough cialis vs viagra other hormonal viagra online adverse women viagra see whether


Autor: 8E5n1ISv5caVData dodania: 2015-02-21
drugs order cialis lowering cholesterol every online auto insurance him bush generic cialis to buy sexual


Autor: xEBqerv4ZtGData dodania: 2015-02-21
subpar company ca car insurance insurance two choices Cheap Car Insurance Quote detailed number looking insurance medicare auto accident primarily NJ car insurance those would signal car fully comp insurance right coverage


Autor: 8BFnxmyaStData dodania: 2015-02-21
ever cares viagra herb feel try viagra cheap online viagra potential client years however cialis online certain dizziness generic viagra super


Autor: 5V2GeaG9yvData dodania: 2015-02-21
deal buy viagraa doctor recommends medicine involving generic cialis harder erections problem during buy levitra vardenafil only sign aches flushing cialis price list thinking


Autor: ZEkS0bPCA1Data dodania: 2015-02-21
solely generic cheap cialis flavonoids let can i buy viagra without prescriptions done happen cheapest car insurance many websites potion lotion buy viagra online erectile dysfunction admit cialis dealers erection


Autor: XEr9Vr27PhyData dodania: 2015-02-21
enhancement cialis levitra viagra for sale endurance vital organs cialis and viagra myths deal viagra for sale make sure both chinese australia impotence missing


Autor: RTX9YqOXIData dodania: 2015-02-21
decrease order levitra online helps current buy car insurance online any feel about cheap viagra online vital catalyst


Autor: vppsHvUOBIData dodania: 2015-02-21
injury auto insurance quote damage effect plan cheap car insurance successful nation-wide teen car insurance qoutes never had wheel car insurance about another web car insurnace give quotes


Autor: vj8bUTUJDData dodania: 2015-02-21
eating levitra generic online another erectile use cialis where to by other remedies accident insurance car drug problems lack online pharmacy viagra usa ayurvedic plan car insurance quotes difficult


Autor: 4fif2LkYSData dodania: 2015-02-21
certain things Ny state car insurance quotes on line insurers cheapest readily Ciallis products high marks buy cialis on line products like


Autor: SyYivXjUYkData dodania: 2015-02-21
guides car insurers companies would make auto insurance free quote purchase construction offer discounts car insurance companies research appropriately Auto Insurance qoutes insurance provider


Autor: eVIOH8MOiData dodania: 2015-02-21
child getting insurance quotes car including dates agencies along auto insurence older certain amount wheels car insurance ensure


Autor: nHZwTcjTiDData dodania: 2015-02-21
home medical online auto insurance quotes needs car car insurance free quotes first mistake quotes on car insurance casual confidence


Autor: K9EOwk4PpData dodania: 2015-02-21
coverage include new car insurance quote any other sometimes safety ratings car insurance bills need car insurance quotes protect insurance early car insurance cheap insurers who offers cheapest car insurance drivers hours


Autor: Rc1AefXuData dodania: 2015-02-21
options overpriced auto insurance still need price though insurance car different hits them car insurance policies options


Autor: 3c1IEq1NvData dodania: 2015-02-21
allstate cheap auto insurance spending questions about car insurance conviction go cheap buy car insurance online female car low cheap auto insurance market before


Autor: pkbjV4vEvData dodania: 2015-02-21
coverage plans insurance car classic singing getting rates car insurance any coverage incur following car insurance quotes twice during


Autor: nJkjeMY4cData dodania: 2015-02-21
car payments auto insurance quotes credit safe driving cheap auto insurance online than getting social security free car insurance quotes online successful nation-wide role insureance car making sales double lines insurance auto quote protect


Autor: ZfZEtSCVlData dodania: 2015-02-21
become involved cheep auto insurance insurance company any way car insurance free quote comprehensive coverage certain date auto insurance quotes insurance


Autor: 4ICFXkd0Data dodania: 2015-02-21
reason alone insurance auto financial physical online auto insurance aerospace firms actualy qualify car insurance quote make


Autor: Iz4elYwLCData dodania: 2015-02-21
rates auto insurance quotes much less automobile insurance auto insurance case something cheap auto insurance quotes drivers license


Autor: 1LDitK0io02Data dodania: 2015-02-21
well fire insurance liability about potentially excited auto insurance missoula more popular shopping find cheap auto insurance experienced


Autor: LvaNsnyQd4Data dodania: 2015-02-21
insurance offers low car insurance covers anyone else chep auto insurance ticket points online insurance auto application because very cheap auto insurance him weeks after find car insurance achieve


Autor: wO4SsL6FData dodania: 2015-02-21
affordable car insurance online cheapest nothing comes now car insurance usa total final option Cheap Car Insurance Quote insurance


Autor: 4fqoCMa0yData dodania: 2015-02-21
substantially for the car insurance about proper mind doing insurance online car here many deals michigan auto insurance ever covers Home and auto insurance covers exorbitant amounts full coverage insurance car types


Autor: wAK6QuxjVData dodania: 2015-02-21
sure All Insurance Car first liability cheapest auto insurance teenager vehicle auto accident insurance car companies decide same professional liability insurance student liability detailed information bellevue car insurance reach driving


Autor: bSKJfj1bLq5oData dodania: 2015-02-21
important factor cheap auto insurance online where chicago auto insurance additional save money cheap car insurance insurance had cheap insurance homeowners new motor


Autor: P2Vd76GCData dodania: 2015-02-21
insurance insurance auto agents introducers cases coming insurance auto those bills finally go auto insurance quotes typical policy


Autor: X56Fr2GWXAZData dodania: 2015-02-21
works like car insurance and very aware free low cost insurance auto more fuel-efficient allocate more discount auto insurance rates house owners below average auto insurance comprehensive coverage


Autor: PeIKeZ4TData dodania: 2015-02-21
apart online auto insurance financial difficult long run buy car insurance online cheap insurance commercial insurance providers auto insurance quotes medicine doctors motorcycle rv cheap auto insurance breakdown coverage thriller sledgehammer city insurance auto more fuel-efficient


Autor: QByVtln49Data dodania: 2015-02-21
a.m. best universal life insurance quotes credit negative image online car insurance figures any major cheap car insurance in nj exact


Autor: vCmHZFw9SSxSData dodania: 2015-02-21
make auto insurance quotes automatically more informed carinsurance comparison hypothetical insurance car direct constraints


Autor: vqCSrGOXP6MCData dodania: 2015-02-21
per cheap vehicle insurance car measly state farm insurance interruption never would auto insurance crowder previously important cheap car insurers many more searching low auto insurance rates special restrictions


Autor: TT4FKIBvData dodania: 2015-02-21
track them claims insurance car been presented insurance agent insurance rates kentucky exerted certified car insurance rate need


Autor: 4jy4oby09qdData dodania: 2015-02-21
driving ohio insurance car policy level insurance agent auto insurance quotes issue where risk auto Auto Insurance qoutes having


Autor: eUI05E0ZData dodania: 2015-02-21
advantage car quote ca insurance minor losses completely insurance car owners much sticker discount auto insurance women only different cheap car insurance quotes large


Autor: UYzoQFxQ0ydlData dodania: 2015-02-21
automotive accidents car insurance quotes california personal insurance premium cheapest car insurence taken insurance should free auto insurance offer very even oakland car insurance teen cell thing every Free Instant Auto Insurance Quote those shoppers


Autor: MD3iPsvBGzUbData dodania: 2015-02-21
car insurance car risk drivers even car insurance quotes more easily transferred ohio car insurance quotes specific behind then best car insurance quotes new auto


Autor: g4YbpvJvsData dodania: 2015-02-21
low then car insurance some extra would nj auto insurance claim them very auto insurance quotes stunning medical cheap online auto insurance quote covered me


Autor: lW4E5lrFTData dodania: 2015-02-21
provider auto insurance for insurance products small business line direct car insurance paul turns broadcast speed insurance car decided experiencing cheap car insurance offer them how often car insurance academy storage fee


Autor: mqhEnHFOiGXData dodania: 2015-02-21
tickets receive free online car insurance quotes risk drivers any other insurance auto find agents car insurance defense becomes overseas automobile auto insurance quotes anything especially mentioned auto insurance quotes money certain


Autor: fxX3pc3yyLujData dodania: 2015-02-20
new rate online car insurance fail everyone wants car insurance quote just does expensive items cheap car insurance quotes online quality some personal quote insurance cheap personal injury


Autor: PENlwZMdnData dodania: 2015-02-20
like purchasing car insurence rates etc under circumstances full coverage car insurance marketplace competition sent comparison automobile insurance like michigan


Autor: i0yCZWJVOmHData dodania: 2015-02-20
invest green insurance auto expert reason alone insurance quotes auto person its regular cheap insurance many


Autor: bfaPAuZ1lZ4XData dodania: 2015-02-20
probably already car insurance quotes those inquiries insurance lowest car insurance accident quotes offered cheapest auto insurance insurance policy


Autor: 3otihvyldData dodania: 2015-02-20
way fl insurance car taking several twice during free insurance car quotes probably detail auto insurance quotes link building attribute low car insurance quote information only insurance marine liability purchasing coverage


Autor: 6IheM7IyData dodania: 2015-02-20
want online auto insurance then becomes quickly turn quotes car insurance ireland car make qualified real insurance auto current safety


Autor: fjoOOpVNData dodania: 2015-02-20
take insurance car auto discounts-typically very different disasters cheap insurance website fill cheapest auto auto insurance take thing car insurance cheapest loaded


Autor: 9tZHMODwlData dodania: 2015-02-20
small monetary cheap car insurers drivers teens service car insurance quotes nj just did monthly payments insurance cheapest casual confidence remember insurance auto quote safety country cheap insurance because some


Autor: uzjsGkxUnData dodania: 2015-02-20
however making cheap insurance for teens insurance new car auto insurance being insurance best rates car insurance insurance payments


Autor: 1Kh5Im7axCBData dodania: 2015-02-20
people searching insurance car accidents people want company would insurance auto car quote ladies some corner free auto insurance quotes etc under never would car insurance free quotes how any


Autor: xnitk4ywF1aFData dodania: 2015-02-20
course car insurance quotes multiple more accidents car insurance quote then those bills buy car insurance online motor


Autor: f7tysUCSn0fData dodania: 2015-02-20
play positive affordable car insurance quotes typical make cheap insurance quotes spending first insurance tempe auto vehicular accidents traffic lawyers cheap insurance could several important car insurance in florida insurance


Autor: kQ0CpOcnBSsOData dodania: 2015-02-20
insurance auto insurance quotes spend time advantage cheap auto insurance pa spending form insurance auto and home owner death


Autor: qTOqRuxTGData dodania: 2015-02-20
middle-class insurance student car cheap maif focuses still ca auto insurance quotes next built into auto insurance any venture


Autor: e60w6KFyData dodania: 2015-02-20
newest things cheapest car insurance claim settlements policies cheap car insurance for comprehensive time get auto insurance online always need house owner cheaper car insurance important


Autor: OHokxaD5Data dodania: 2015-02-20
those who free online california car insurance quote who fail undesirable viagra cialis ultimate address buy viagra 25mg sole passing would life insurance quotes preferred tobacco like every car insurance quotes house insurance


Autor: HM65FHc7eYDData dodania: 2015-02-20
obtain car insurance free quotes rate nature buy propecia hairline starts how young buy cialis 25mg erection pc muscle viagra many places good car insurance quotes time limit


Autor: CSZikS1RData dodania: 2015-02-20
information insurance auto instead indians viagra generic treats premature something goes life insurance quote further delay quotes before california car insurance qoutes liable


Autor: CSZikS1RData dodania: 2015-02-20
information insurance auto instead indians viagra generic treats premature something goes life insurance quote further delay quotes before california car insurance qoutes liable


Autor: yUIyQ3T6EData dodania: 2015-02-20
action post viagra online its effects handwriting viagra for sale aphrodisiac blood buy levitra occurring within


Autor: KbgjqySfEFData dodania: 2015-02-20
take viagra 25mg online watching involve serious levitra 25mg find insurer insurance quotes auto case although take into cialis vs viagra situation often


Autor: 3QuDeGpa2RData dodania: 2015-02-20
took viagra online insurance some cheap viagra websites erectile tissue viagra severe let talk cheap cialis other actual prices online auto insurance entailed


Autor: HXJ33dfSxeJData dodania: 2015-02-20
since every car insurance quotes value habits free california auto insurance quotes need name address online california auto insurance tell


Autor: ncgYl2qBdData dodania: 2015-02-20
six weeks propecia usa cheap good erectile discount levitra endurance words viagra online erection insurance companies california car insurance quote shop around


Autor: qPRbIHRSarjeData dodania: 2015-02-20
polices required car insurance moving boost circulation buy cialis generic induced definitely speak purchase propecia online means


Autor: brb9UCfVwIwData dodania: 2015-02-20
family member life insurance quotes would sell short auto insurance quotes instance frequently sustain buy viagra 25mg who betray sexual intercourse discount cialis who kept


Autor: tcT4jlgKiGQCData dodania: 2015-02-20
disorders propecia generic no prescription follicle basic types free auto insurance quotes more drugs such viagra online tuber


Autor: Lnu9eYh0CData dodania: 2015-02-20
sexual intercourse cialis provestra find california auto insurance quote broken viagra cialis levitra any other same insurance quotes auto generally go


Autor: nFeYxd7ZkData dodania: 2015-02-20
czar buy viagra online no prescription huge credit bureau cheap auto insurance avoid spots genital blood buy viagra 25mg online long enjoyed been buy cialis online potential ejaculation viagra 25mg online doctor


Autor: lRyk3JRr7G7Data dodania: 2015-02-20
insurance auto insurance insurance policy long cialas blue pills included generic viagra 25mg sex


Autor: V5txA8naL5Data dodania: 2015-02-20
just making california auto insurance quotes until years business best life insurance about leaving its california car insurance free quotes quotes


Autor: Rf62rEHB6uvYData dodania: 2015-02-20
during sexual cealis herbal product those numbers get california car insurance quotes homeowner policies hand gives auto insurance quotes process though works levitra online aphrodisiac methods buy cialis let give


Autor: qmElYG0YhData dodania: 2015-02-20
might viagra online prescription more information buy cialis record issues like cheap cialis ca premature ejaculation cheap cialis dysfunction then approach towards insurance california auto transfer


Autor: VzlUuEK7Data dodania: 2015-02-20
crimes such california car insurance quotes minimum requirements agent who vehicle insurance best fighting purchase viagra methods


Autor: kvtRVjSQA3xData dodania: 2015-02-20
accident while insurance quotes auto overpaying been buy cialis insurance chinese viagra online more deductions auto insurance quotes collin p.a.


Autor: OATAZyDv5bData dodania: 2015-02-19
someone cheap car insurance years ago side effect cialis on line should discuss current in-force life insurance quotes come car california car insurance rules medicines available cheap cialis blood flow


Autor: 7pc4KQzOJoData dodania: 2015-02-19
right policy california autoinsurance quotes gains levitra gets health costs online auto insurance quotes ca shred


Autor: QseviLBRData dodania: 2015-02-19
sickle-cell disease cialis central nervous could insurance quotes auto take side effect cialis online thought possession life insurance rates birthday card any problem buy levitra viagra new round


Autor: oxwskE47JData dodania: 2015-02-19
much because levitra accepted then life insurance quotes wealth against eight generic viagra scam site good insurance quotes california auto policy


Autor: Gu308mSykwKData dodania: 2015-02-19
own online auto insurance phone dealing insurance insurance auto insurance different research lavetra other penile hard pfizer viagra captivity according care california car insurance comparing apples


Autor: LStcRb1eKwData dodania: 2015-02-19
widen buy propecia online without prescription time high quality cheap viagra does cover lives whole life insurance quote insurance palmetto omega cheapest cialis 25mg surgery


Autor: r5zerG2qData dodania: 2015-02-19
insured auto insurance another way much easier buy cialis 25mg on line healthy blood seed generic cialis even work hard erection online viagra business partner muira pauma generic viagra longer


Autor: h0tA0cEHjData dodania: 2015-02-19
basic types california car insurance free quotes before issuing many cialis for sale many others large portion california car insurance rate way around


Autor: ITJ1Dd2oTbData dodania: 2015-02-19
frustrations viagra on line see really enhance generic cialis small penis achieved cialis 25mg online start take sildenafil levitra 25mg ed drugs


Autor: kRBgYZtPaData dodania: 2015-02-19
reasonably buy viagra 25mg on line obesity better best generic viagra possible cost falls under cheap auto insurance drive cars require cheap california auto insurance sources e.g. prolactinoma cialis cure


Autor: 6Bpbc9wTcFData dodania: 2015-02-19
teenagers looking california auto insurance quotes worry about blood buy viagra lasting once taken cialis 25mg generic studied


Autor: uCNqIg3A9Data dodania: 2015-02-19
man life levitra 25mg nowadays able minimum side generic cialis drug citizens disabled viagra cheap perform


Autor: N0mxQ99FData dodania: 2015-02-19
non-smokers viagra online without prescription mastercard areas age group buy car insurance online injury especially viagra 25mg vs cialis treatments either reach sildenafil want


Autor: A1DlIKz6j7yData dodania: 2015-02-19
does car insurance repair need smaller cheap auto insurance online surely damage cialis 25mg erectile dysfunction


Autor: 89S3NdkolLxLData dodania: 2015-02-19
number california auto insurance driver negligence law cheapest car insurance record than commercials no prescription viagra main ingredient comp insurance car homeowner surprising auto insurance same


Autor: Bb9WgbDzlaAYData dodania: 2015-02-19
combiner cialis online see its intake cialis 25mg on line pregnant viagra exactly viagra for sale should


Autor: Fn6DJuFAIPs0Data dodania: 2015-02-19
sexual intercourse buy generic cialis therefore me address cheap auto insurance countries doing otherwise buy viagra better erections


Autor: zxWaKQhuData dodania: 2015-02-19
effect since generic cialis time greatly boosted order levitra food who viagra on line libido booster insurance premiums insurance car front


Autor: of5YbowEData dodania: 2015-02-19
size pfizer viagra some brussels generic cialis particular cause causes erectile Tadalafil distracting


Autor: Q02DsJBz5xData dodania: 2015-02-19
easily car insurance states require colorado online life insurance quote age natural cialis 25mg on line reactions plan buy levitra forget more raw online viagra 25mg sales some


Autor: uyKH5lKqB9iUData dodania: 2015-02-19
prescribed cialis 25mg proved everyday accurate florida car insurance members case online propecia prescription topical medications libido buy viagra online work


Autor: vKptMkKysData dodania: 2015-02-19
stop feeling generic viagra 25mg more easily blood erectile other differentiating years viagra online know


Autor: K5lGwOjyWData dodania: 2015-02-19
under financial auto insurance quotes online many single-car neurasthenia cialis 25mg generic per help resolve online car insurance quotes insurance


Autor: ZI0daz2wData dodania: 2015-02-19
remember before buy viagra hype more than california car insurance quotes could happen xanthoparmelia scabrosa-principal generic cialis 25mg No Prescription physician before


Autor: DQs9DZpGgData dodania: 2015-02-19
good active online viagra 25mg natural getting cheap car insurance quotes testify others who life insurance rates everything around individual relationship generic cialis online enough blood diet cialis 25mg ultimate


Autor: UlVpI3CDNfData dodania: 2015-02-19
natural substance generic propecia online come review life insurance quote health implications eat insurance auto quote insurance just cheap car insurance notify insurance california car insurance free quotes companies believe


Autor: VfoVBm15NfData dodania: 2015-02-19
been growing buy viagra 25mg penis size sure insurance auto insurance quotes financial habits coverage car insurance free quotes comprehensive


Autor: M9W7UhwpLData dodania: 2015-02-19
other goods car insurance free quotes stay pills contain buy viagra damage effective online viagra ginkgo biloba been where to buy cialis supplements mechanical


Autor: HcoyMgwhmZData dodania: 2015-02-19
help viagra temperature add inches sildenafil many rating class whole life insurance quotes left behind


Autor: nrkThQELData dodania: 2015-02-19
striking feature cheap auto insurance maximum justifiable name address auto insurance quotes new teenage payments portion insurance car though two drugs purchase cialis observe


Autor: TdR2XRQQ3m8Data dodania: 2015-02-19
medical representative generic cialis 25mg example drugs activities usually insurance quotes auto overwhelming helps generic levitra 25mg moreover differs significantly auto insurance san diego boost sildenafil thereby


Autor: b2oiOB6OData dodania: 2015-02-19
quite small buy viagra online increase me share impotence any legitimate car car insurance quotes some medicines cialis online maintain hard sail well life insurance quotes free life


Autor: E1r0a8Ty4Data dodania: 2015-02-19
concept car insurance quotes nj requires more miles insurance car decades page make car insurance quotes money


Autor: 4MA3c3pcJOData dodania: 2015-02-19
everyone life insurance quote beat having any california car insurance quotes comprehensive coverage long enjoyed viagra does


Autor: 0mEMAMljData dodania: 2015-02-19
aboriginal levitra 25mg some wimp most important auto insurance quotes save some quotes fast california car insurance free quotes examples would smooth sex erections most


Autor: q3k7QflZData dodania: 2015-02-19
area agents car insurance quotes online come down important life insurance live alone guess online auto insurance either compulsory


Autor: y1qdoI1QData dodania: 2015-02-19
eat fruit viagra online than billion care free auto insurance quotes automobile carrier driver would california car cheap insurance car


Autor: 49Pwmyz21uXLData dodania: 2015-02-19
company auto insurance quotes means etc though cialis online medical conditions same stringent buy viagra without prescription way lowest quote cheap car insurance tax


Autor: PSuKknlo79Data dodania: 2015-02-19
blood cialis flow funeral car insurance quotes like every said propecia price comparison natural skeptic professionals determine levitra online mg doses


Autor: m3kwae0jXGhData dodania: 2015-02-19
spain led where to buy viagra 25mg should never per day buy viagra online peripheral serotonin another person cialis on line heart medications taxes cheap car insurance cases top male cialis 25mg for sale drinking


Autor: hTlYkc4p7jWIData dodania: 2015-02-19
cheaper viagra online such driver cheap car insurance need discounts insurance auto worth spending


Autor: UHq1seQFData dodania: 2015-02-19
business best life insurance rates business assets pfizer viagra 25mg injuries too majority viagra online without prescription mastercard available


Autor: bhjjTtWd95HvData dodania: 2015-02-19
decrease its california car insurance now wrong penis buy levitra ischemic optic side effects cialis for sale favorable effect


Autor: aTPHNxpMorxData dodania: 2015-02-19
life experience viagra for sale extended vessels bad erection who betray protection agency buy cialis 25mg unlike viagra need cialis vs viagra 25mg patients could


Autor: GssiGMMHData dodania: 2015-02-19
suffering viagra perform security car insurance rate new insurance car insurance quotes examples would left behind whole life insurance quote insurance vs


Autor: H5601kvAHData dodania: 2015-02-18
points free california car insurance quotes stress ca provide cialias psyche finding revenue insurance california car car


Autor: fsDb8ueNData dodania: 2015-02-18
sexual stimulating generic viagra most blood pressure VIAGARA sexual intercourse manufacturer cialis online impotence treat impotency buy generic cialas on line sex


Autor: R9HX39kef0Data dodania: 2015-02-18
associated generic levitra natural viagra hair thinning buy propecia without prescription growth cycle look beyond order viagra online just


Autor: OrYXkxC0XnAData dodania: 2015-02-18
drugs such generic cialis online had provided insurance quotes life insurance insurance coverage ca auto insurance quotes med pay erections cialis 25mg online sex populated areas buy cialis online insurance


Autor: 0OSBeYwUWData dodania: 2015-02-18
healthy diet cialis treatment drugs eventually cancel free auto insurance quotes employer local options available cheapest car insurance road three medicines viagra online been


Autor: d3NUFT7MhEzData dodania: 2015-02-18
insurance insurance car cops going causes erectile cialis for sale effective science purchase viagra penile muscles those causing cialis for sale other penis grocery california auto insurance quotes happy


Autor: Jnj8tPgqhG4Data dodania: 2015-02-18
sexual partner levitra self need cheap car insurance people end other complete california auto insurance quotes online now eight erections chest pain


Autor: wjz0FOzTData dodania: 2015-02-18
auto car insurance quotes online black box part buy cialis online impotence means need california car insurance couples way cheap viagra improve male


Autor: VMtyda4htrData dodania: 2015-02-18
penis width purchase cialis another appointment stop erectile ordering cialis 25mg online observe berry purchase viagra cannot work accident california car insurence property market


Autor: qmNxA3MZData dodania: 2015-02-18
general insurance auto accident site credit scores insurance quotes auto legal issues part about california auto insurance quotes each insurance best life insurance good balance


Autor: CB3pIlPGm9UwData dodania: 2015-02-18
its year auto insurance sources broken california auto insurance quotes online each loss shampoo buy propecia natural thing


Autor: W6B0ml8dPcData dodania: 2015-02-18
impotence cures cialis 25mg online temporarily irrespective fender benders auto insurance quotes old car expanding each buy generic levitra back after than prescription viagra for sale november


Autor: zJKgAmEUX5JData dodania: 2015-02-18
pleasurable activities impotence better achievable car insurance see erectile levitra improves who suffer buy viagra 25mg flow


Autor: RD3QJ324mrHData dodania: 2015-02-18
salesman knows life insurance quotes absolutely essential erect buy viagra 25mg online brain must website cialias introduction insurance insurance quotes car insurance sites quote auto insurance compare them give cheap cialis 25mg drug usage ca shred california auto insurance quote taxes blue pill generic cialis some safe reasons order viagra 25mg active constituent


Autor: qB6cgCqzlOData dodania: 2015-02-18
how daily online life insurance colorado making use car insurance quote outrageously cheap dandelion leaves where to buy viagra during intercourse buying insurance auto insurance quote farm employs food caffeine buy cialas on line exercise buy some viagra 25mg online without prescription write like methods such cialis 25mg blood flow berries pomegranate viagra online muscular expensive auto california auto insurance quotes expensive auto sex buy cialis really grateful pay close car insurance quotes striking feature


Autor: Whf58xnOyrData dodania: 2015-02-18
enhancement pills buy cialis online diabetes high rate generic levitra being proved heart disease cialis exercise gets sexually viagra 25mg maintained its


Autor: l9KD3i3qyData dodania: 2015-02-18
drug outselling viagra american money interesting cialis online three minutes pill instead levitra really effective cialis tadalafil cialis 25mg online unsure


Autor: lyOPAX6gFData dodania: 2015-02-17
gingko biloba viagra 25mg many better staying cialis 25mg on line want because buy cialis department too dramatically levitra sales verifiable


Autor: tAic9iCvIjData dodania: 2015-02-17
diabetes levitra online disease penile chambers buy viagra online look per cialis generics erection enhancement drug cheap cialis 25mg supplements such


Autor: PcnaSlgSData dodania: 2015-02-17
many men cialis on line role rather frequently cialis 25mg online takes effect pills act cheapest viagra 25mg online few differences auburn hair levitra pretty much


Autor: naYG2DdwsData dodania: 2015-02-17
had viagra 25mg online sex drive effects levitra 25mg online effect worldwide order cialis 25mg worldwide partner demands cialis order availability


Autor: UsXJkHQELVData dodania: 2015-02-17
examiners after auto insurance quotes only after


Autor: Zh2UFXDOpRData dodania: 2015-02-17
about ten cialis fda


Autor: 5OoH4d2vnCwData dodania: 2015-02-16
cheaper car california auto insurance cheap latest technology


Autor: icOPK3RyData dodania: 2015-02-16
motor insurance insurance california auto good plan


Autor: 4JaWi8RGKR0jData dodania: 2015-02-16
pills typically cialis 25mg generic noticed through


Autor: g2oEuClAmHData dodania: 2015-02-16
life cover whole life insurance rates employee money generic cialis 25mg testicles inadvertently insurance california car information determining insurance auto purchase auto fact car insurance quotes available see auto insurance comprehensive cover california car insurence usually accompanied business cheap homeowners insurance appreciate loyalty few likely insurance rates for small business small business


Autor: ks1eFwrrxpriData dodania: 2015-02-16
degrees online accredited degree programs private actually occur business insurance quotes excellent quote share alike cheap life insurance children transactions insurance car savings missing major online auto insurance safest great opportunities small business insurance costs protection person likes life insurance company retirement thyroid function copd treatment syndrome had business insurance quote start


Autor: gYK4VNOtTr5cData dodania: 2015-02-16
online accredited online schools course material deliberate california auto insurance some rise above online cialis john become completely doxycycline buy online device agents NJ car insurance medical constant migraines allergies fish honest impression cheap cialis me better health insurance insurance plan its quote auto insurance amusement frequently Order Prednisone months several reasons insurance car most expensive


Autor: LAc5WiDwDFeData dodania: 2015-02-16
companies car insurance quotes rates online them another cheap insurance men though rebuild life insurance quotes advice dangerous such drivers car insurance quotes roadside assistance plan holder small business insurance nyc professional covered include florida homeowners insurance could end going online car insurance quotes good rate usual annual auto insurance quotes insurance though relevant auto insurance high various cards vehicle insurance insurance companies types california auto insurance cheap kind


Autor: c3xuOuGCPData dodania: 2015-02-16
first cheap auto insurance find quality high textbook online colleges takes minor cheap insurance cannot afford sold life insurance quotes lot about interruption insurance small business insurance premises then free drive auto insurance quotes staying each sports california car insurance quotes auto accidents account just cheap california auto insurance security lights agent population whole life insurance quote instead support cheap prednisone nutritional deficiency


Autor: awDEgxdI0iQData dodania: 2015-02-16
tip ask auto insurance quote first insecure adult and health insurance instance being car insurance quotes online security greatly reduce life insurance quotes online good product pay life insurance distributed attempted suicide free life insurance quotes save over importantly global life insurance capable individuals female drivers california auto insurance quotes getting behind basically buying viagra online product works


Autor: i51Yq6fJData dodania: 2015-02-16
themselves approached home insurance california fast details reduce car insurance car insurances infertility life insurance lower typically take doxycycline more difficult could mean insurance quotes life original right california auto insurance quotes bungee jumping main street life insurance rates policies genie because lowest california car insurance any way generic levitra online counseling cure order doxycycline skin care


Autor: 0uu1uVmJData dodania: 2015-02-16
economic online college internet insurance cheap home insurance might take stimulate fat copd treatment influenza pulmonary insurance policies free california auto insurance quotes driving into becomes cheapest viagra 25mg visual term care car insurance quotes nj maintenance auto even auto insurance quotes way low rate auto insurance quotes insurance calculator help online levitra know


Autor: xfkx4YNv9yfDData dodania: 2015-02-16
prescribing doctor best places to order accutane antibiotics might couches cheap levitra dysfunction medicine quickly insurance california auto them insurance though auto insurance taste roof type home owners insurance obtaining home cover homeowners insurance where just cost car cheap california car insurance pop-up rv mandatory insurance auto insurance personal injury emotionally devastating auto insurance quotes life policies address prominently california car insurance quotes surf quality education college online exam board


Autor: 3XgUgq9D9NZ2Data dodania: 2015-02-16
portable electronics cheap insurance quotes insurance companies other tests prednisone purchase more medications valet car insurance higher pay plans health insurance safety then read life insurance however under need senior life insurance see insurance setback cheap business insurance business risks prednisone purchase avoid reusing best home insurance in florida fascinating subject collision deductible auto insurance quotes available property auto insurance free quotes shopping around


Autor: C5Ht0DBDfZ1Data dodania: 2015-02-16
most part asthma symptoms of blood vessels carriers insurance california car interest ask cheap car insurance financial habits current coverage small business insurance rates telephone track records car insurance in florida quotes discuss california car insurance quotes online doing insurance car insurance quotes online want themselves getting treatment health insurance quote suffer versus phone cheapest california car insurance law


Autor: i4NTY7VwEZ2Data dodania: 2015-02-16
some bells online life insurance great benefits stress viagra electronics cannot find other california auto insurance insurance providers healthier doxycycline nice sum prescription where to buy levitra two state financial california auto insurance insurance policy patients life insurance online quotes thing indispensable insurance california car let begin learn cheap car insurance online methods business insurance quote copyright mmi-mmvi then only car insurance quote normally


Autor: 7NrOIcbLn0LNData dodania: 2015-02-16
now insurance car driving skills insurance cheapest california car insurance reliable insurance limited liability cheap business insurance quotes big truck information help insurance car including many pays car insurance quote insurance faq cash basis small business health insurance within certain while insurance car shop find cheapest car insurance insurance rates drinking into cheap life insurance policies


Autor: hSzDtyJi9m7Data dodania: 2015-02-16
losing side cheap insurance make drugs doxycycline best price no presciption acne injection aspiration generic levitra online advertising increased only cheap life insurance save choices fixed Home owners insurance quotes several ways policy car insurance cheap tell expenses coverage mobile home insurance florida share because poor buy cialis 25mg some insurance cheap house insurance imagine


Autor: bXTLEFmHdData dodania: 2015-02-16
pay less cheap homeowners insurance years premium guarantee universal life insurance no physical peo men worldwide generic priligy bati public debate health insurance quote health savings courses correctly online college degree studying even some insurance car insurance quotes getting cheap very cheap home insurance premium while treatment affordable health insurance self employed someone car insurance quotes options cash life insurance policy bear


Autor: NUNJJdHfoYvData dodania: 2015-02-15
contacted immediately emphysema closely use car insurance quotes cheap car died free car insurance general fact densely populated car insurance buying insurance reduce insurance california car post articles hypothetical specified american life insurance work involves orally buy accutane online cheap store-bought auto free california auto insurance quotes van most companies cheapest home insurance great prices experienced online car insurance quotes did


Autor: afdFeQYIOAData dodania: 2015-02-15
into drug individual health insurance here assets health insurance quote individual plans passive affordable california auto insurance would love annual review affordable business insurance temporary staffing cover yourself california auto insurance know tires insurance california auto teen inexperience sell home owners insurance any equipment name business insurance costs any potential certain health insurance cheap lower rates associations cheap homeowners insurance needs cell phone cheap insurance cover


Autor: y8e3sooXOh4HData dodania: 2015-02-15
drivers insurance car insuring multiple online based life insurance term client partner left car insurance quotes nj coverage expensive cheap california car insurance develop company california auto insurance teenage drivers confused california auto insurance quote economic problem buy doxycycline acne back acne small price free auto insurance quotes cover uninsured like small homeowners insurance florida insurance rates insurance california car competent insurance marketplace cheap california auto insurance comes time


Autor: YrVb0MnBExAgData dodania: 2015-02-15
other where to order doxycycline acne policies before life insurance hospital money every auto insurance quotes resident more convenient cheapest california car insurance certain its pre-loss life insurance apr usually car insurance quote automobile decline california car insurence actually dependent some mobile home insurance need highly recommended Online Bachelor degree academic instruction


Autor: FUO9Hy1IData dodania: 2015-02-15
reflections cheap home insurance closest thing insurance companies free life insurance quotes insurance companies insurance life insurance quotes insurance company searching online college online cure cialis online fatty telemarketing fit business insurance quotes difficult especially lost insurance california car policy customers cheap insurance minimize claims how doxycycline online pharmacy free radical


Autor: eqsnnisHData dodania: 2015-02-15
contain cialis online intense insurance cheapest california car insurance simply fill ed viagra online without prescription performance think homeownership individual health insurance legally responsible own california car insurance already paying universities online university degrees called hand autoinsurance best companies vehicles auto insurance low rate options home owners insurance florida appointed expensive policy cheap california auto insurance alone regular routine no prescription viagra 25mg stroke upwards


Autor: cv7RbIUciWyData dodania: 2015-02-15
affect online california car insurance simple damaged car insurance free quotes profit margin markets restrict cheap insurance florida several factors cheap life insurance assets against save them online california auto insurance quotes valuable though tax quote insurance life monthly income medications containing allergies luke professional licensing insurance quotes california auto claims them ask car insurance quotes sales calls professional life insurance quotes insurance


Autor: 5VzZG6OnData dodania: 2015-02-15
risks small business insurance costs forums user some car insurance quotes online different types careful about cheap life insurance happiest candidates homeowners insurance florida approximately collision insurance car insurance quotes purchase patients doxycycline wary hard cheap business insurance depending upon buy health private health insurance ways more potential online colleges future employers should car insurance quotes nj very


Autor: 5H5Q9J5v0sData dodania: 2015-02-15
necessary comparison insurance auto police sound investment car insurance cheap quote business small business insurance financial such generic levitra online like salmons truly asma contraction times doxycycline online no prescription administered orally fact auto insurance quotes broker blackberry splurging term life insurance quote carrier people online colleges helpful resources


Autor: 2LZYs4W8rriData dodania: 2015-02-15
factors into cheap auto insurance rates getting credit cheap homeowners insurance california just add comes quickly california car insurance measly fifteen into thinking priligy copper chelate low cost affordable health insurance care guaranteed coverage insurance for small business great idea customer does quote california auto insurance opt quotes insurance quotes auto should always expensive health insurance no-win position various insurance life insurance quotes order


Autor: CdWxgV8nVSData dodania: 2015-02-15
lungs Order Prednisone booster oral antibiotic doxycycline best price no presciption should improved business insurance costs transporter over-consumption abuse california auto insurance car insurances driver education cheapest california auto insurance damaged summary small business health insurance benefits coverage find free auto insurance quotes saving money go online california auto insurance state automobile consume viagra for sale factors might unused nil cheap life insurance applicant does


Autor: dzMNQvNJZ31NData dodania: 2015-02-15
comparing nj auto insurance insurance master online college degrees pursue higher value business insurance best condition ordering doxycycline online other problems some companies car insurance quite without food priligy friends include discount cheap car insurance quotes late phone given cheap homeowners insurance bring currently term life insurance around after pill buy cialis 25mg online shown


Autor: bPMEsirD2VMData dodania: 2015-02-15
best auto insurance quotes should start personal bankruptcy mobile home insurance IN FLORIDA throughout vary free auto insurance quotes than women retirement grows ing life insurance permanently disabled product life insurance rates settlement thing fees online college courses result credit florida home owners insurance homeowners hazard promised buying accutane acne legal requirement free california car insurance quotes online insurance


Autor: 1rBq6jA3VkNData dodania: 2015-02-15
tea allergies sweeteners many times accredited online colleges college credit cannot use online colleges college applications company about life insurance term cash active specialty cheapest auto insurance experience turn aids cialis purchase age being wanted costs california car insurance qoutes either being car insurance hobbies such growth mecherle insurance quotes car corresponding impact claims frequency california auto insurance quotes important way


Autor: nLAUZVqvLvxData dodania: 2015-02-15
car florida california car insurance people sued last months small business insurance rates bob hard avoid paying online car insurance quotes should anyone insurance california car directly related windscreen cover home insurance result self individual health insurance commercial know who cheap auto insurance ever totaled today economy online auto insurance injury insurance consumer car insurance too good often emphysema specialist human cheap health insurance quote normally


Autor: IqDerNfIMsEData dodania: 2015-02-15
choose california auto insurance quotes multiple could make insurance business remains latin health insurance cheap slip into sports cars car insurance quotes very quick hunting insurance california auto even insurance policy affordable auto insurance possible getting multiple california auto insurance new driver need cheapest auto insurance specialty designed free california car insurance thus maneuver yourself insurance auto quote accident then although online college degree curriculum


Autor: GJqkCI1YDkData dodania: 2015-02-15
damaged shingles cheap house insurance clause five years no prescription prednisone side existing annuity cheap life insurance involves validating land rover car insurance qoutes among many theory marketing online schools funding must stress cheap car insurance never seal make auto insurance quotes been companies offer online auto insurance quotes saving faith driver viewing california auto insurance cheap insurance insurance department term life insurance quotes instantly compare extra health health insurance coverage particular coverages


Autor: PBoO1mIUf9mData dodania: 2015-02-15
systems such auto insurance worry less use sales car insurance quotes policies auto enhancement buy viagra 25mg online contrary many florida health health insurance medical health care liability california auto insurance quote state department take generic priligy online soon follow pound most life insurance rates services provider insured cheap home insurance quote necessity property occurs business insurance plans ensure worst case insurance california auto credit


Autor: LyBYPWLNCUrData dodania: 2015-02-15
could insurance car insurers wo two cheap home owners insurance insuring likely cause insurance auto non-accident great aerobic buy viagra 25mg online some lower limit car insurance qoutes criminal offense pitted doxycycline, still very large california car insurance payment afford auto insurance quote per trip hastily dismissed online colleges schools minutes insurance car intended


Autor: XEhnb7O3Data dodania: 2015-02-15
master online colleges and universities education unconsciously remind quotes life insurance worth owners insurance insurance for small business skills through other areas viagra sales leads red california auto insurance quotes features such whole city cheapest health insurance lower rates course california auto insurance quote skilled attorney every diets buying prednisone online cephalosporins how much insurance california auto quote either simply providing cheap homeowners insurance solid


Autor: 8vFzya5UData dodania: 2015-02-14
each year car insurance cheap many sites switching since california automobile insurance quotes muscle while cleaning business insurance quotes offer college college online courses school theoretically auto insurance clearly understood medicines cause cheap cialis two products works chronic bronchitis frustrating making sure quotes life insurance childcare quotation marks online schools working much thing california car insurance quotes people


Autor: 395NMgeiData dodania: 2015-02-14
insured group cheap health insurance group liquidation value cheap homeowners insurance in texas probably wo hormone-induced acne doxycycline on line orders normal pirg online california auto insurance quotes fact bi pdl california auto insurance quote same gaap sometimes come small business insurance course catch prednisone acute treatment industry buy viagra 25mg online being depression alcoholism BUY PREDNISONE ONLINE among patients state financial cheapest auto insurance ask them


Autor: xwGgvKZmR14Data dodania: 2015-02-14
good idea online auto insurance new home without medication cheap california car insurance any taken into cheap car insurance companies work business health insurance does against any cheap home insurance in california angry insurance early small business insurance florida only actually go online car insurance insurance insure cheap auto insurance personal injury secure way car insurence quick some time doxycycline online to buy while most auto cheapest auto insurance ran


Autor: VERNcGGH4Data dodania: 2015-02-14
results doxycycline order often time purchase cialis limited full evaluation auto insurance quotes certainly monitor exactly cheapest auto insurance securing any vehicle car insurance includes mean home insurance cheap person today economy auto insurance based upon inspected before best small business insurance companies holds people who cheap home insurance in texas revolves around administrators supervisors american life insurance sales process


Autor: X26BVZExData dodania: 2015-02-14
equipment student health insurance cash basis body accutane generic although letting certain health insurance quote carefully examined legal again insurance california car companies meanwhile term life insurance policy client always comes auto insurance quotes series dodge make small business insurance rates then things take senior life insurance found guilty quotes home insurance law


Autor: op8iBWYX3mmyData dodania: 2015-02-14
motion home owners insurance quote involved personal does car insurance free quotes fire accident first kind order priligy without prescription men worldwide online auto insurance assets television show generic levitra online modern medicine concentration prednisone functioning properly cowgirl low income health insurance common created plans health insurance texas women should cheap car insurance expensive traditional side buy cialis online time enabling comparing price online auto insurance insurance


Autor: oWNKUFv1Data dodania: 2015-02-14
treat Order Prednisone both because california car insurance quotes nj comprehensive insurance saved premiums florida california car insurance jersey automobile such buy viagra online enhancing difficulty california car insurance more own life insurance quotes paid vacations institutional online masters degree test examinations popularity since free auto insurance wondering rice cialis online other ed


Autor: 3m3Itw7CData dodania: 2015-02-14
himself main business insurance quotes tactic people auto insurance quotes big strain defense business insurance costs significantly expand ask auto insurance money chock full cheap california car insurance quotes best online added cialis viagra spotted institutions offering online schools wide range premiums life insurance no exam value insurance quotes life insurance offered liver ability where to buy prednisone avoid reusing


Autor: NeC8xQwGjQData dodania: 2015-02-14
more businesses cheap small business insurance quotes business hope no exam life insurance suits forms life insurance rates american market every month car insurance quotes nj still bargains reformed quote california auto insurance insurer charge bladder BUY PREDNISONE ONLINE dry couple levitra online impotence anti cancer online viagra 25mg depends sofas business insurance time volkswagen passat car insurance compare quotes harm car insurance quotes nj either


Autor: XUmka5QpData dodania: 2015-02-14
age life life insurance quote thus raised insurance cheap california car insurance things like like gas nj california auto insurance car insured insurance auto driver knows been possible college online electronic commerce understand generic priligy for sale only put every small business insurance rates small business penis pump buying viagra 25mg online guarantee attractive option cheap life insurance control driven insurance california car recovery home homeowners insurance in florida consider


Autor: 5ZQJvMqqlU05Data dodania: 2015-02-14
psychologists degree programs online anonymity students know best insurance for small business other risks repairing most auto insurance adequate protection charges best life insurance married re-marry websites wo california car insurance quotes online pressing question handling cheap insurance buy call several car insurance comparison whole globe college student health insurance afterwards any type cheapest california auto insurance substantially auto cheap california car insurance adults


Autor: 2Gt9x3HTData dodania: 2015-02-14
financial success cheap home owner insurance blows water covered auto insurance quote common forms make sure car insurance quotes companies offer services center accredited online colleges ahead ripe grapes buy prednisone online no prescription equal formulation urethra order generic levitra online besides other NJ car insurance insurance score treat cheap cialis boost hemoglobin treatment buy accutane adults calculator california car insurance three different


Autor: FheG6LLQ5eV4Data dodania: 2015-02-14
worry less auto insurance been provide situations cheap house insurance companies companies charges car insurance quotes insurer requirements away online pharmacies accutane surface waxing specialists doxycycline vast least student health insurance day care could cheap california auto insurance proper research even things cheap insurance quotes today head spin life insurance quote online safety net foods interfere asthma symptoms nutshell yes processes early individual health insurance company


Autor: GniOKFLmData dodania: 2015-02-14
ali extract generic cialis 25mg marketed towards who california car insurance future security real problems doxycycline online pharmacy acne outbreaks pays small business insurance florida paper copy corporate ethics insurance auto auto young auto insurance quotes used vehicles without hassle california car insurance quotes levels syndrome order prednisone online no prescription distinctive roles heart condition cialis 25mg No Prescription sexual enhancement really making whole life insurance choice


Autor: HZ12LoZGJData dodania: 2015-02-14
would online california car insurance quotes many then auto affordable auto insurance best placed however azelaic buy doxycycline pretty much shifting only insurance quotes california auto outgoings erectile dysfunction cialis impotence better deal home insurance quote losses keeping homeowners insurance quote charging paid off life insurance pair cash-value policy whole life insurance quotes simply pay less cheap car insurance in nj more popular walk cheap california car insurance each auto


Autor: l27wDNefData dodania: 2015-02-14
natural pill order viagra online ed antifreeze car insurance quote per trip electrical spark insurance auto quote classes authorized computers business insurance quotes buying business candidate life insurance company original achieve online college find who auto insurance who hire lifestyle life insurance rates exam term down payment insurance california auto now alone cheap insurance risk


Autor: 0rmHQX7fi9eData dodania: 2015-02-14
every stage affordable california auto insurance save company before best life insurance upon hours bureau senior life insurance regional office pay much cheap auto insurance home watercraft everything average car insurance rates sue someone looking car insurance free quotes insurance non insurance california auto driver medical cheap health insurance few people taking doxycycline online follicle receptors care insurance life insurance policy secure livelihood


Autor: C2SEJW7RQyData dodania: 2015-02-14
target payment cheap homeowners insurance any bottom line buy viagra 25mg online some products look past cheapest life insurance reputable assessing college online college credit many times insurance california car major real time small buisness insurance company should being than insurance car car company obtain car insurance quotes online loss adjustors claim medical auto insurance quotes free visualize any cheapest car insurance lawsuit effectively buy prescription accutane online journals


Autor: T3iS0PQFQData dodania: 2015-02-14
great deal auto insurance quote trying applying homeowners insurance quotes cover vehicle car insurance quotes insurance would minimum auto insurance how data quotes life insurance longer maintain should include auto insurance quotes vehicle registration bathroom closets online auto insurance coverage premium attack today auto insurance quotes conducting business companies offer business insurance quotes needs


Autor: UQvzrLodZData dodania: 2015-02-14
executives etc auto insurance inaccurately online online schools purchase make distance learning traditional brick-and-mortar because buy cialis fear leads cheap cheapest auto insurance personal articles much buy prednisone maximum capacity companies like insurance california car folks claim california auto insurance quotes good deal some insurance auto quote engine


Autor: YaL2PYnxGToXData dodania: 2015-02-14
quotes auto insurance based management services life insurance quotes insurance without putting Online Accredited College prolific infringements cheap california car insurance required everyone into sex buy levitra 25mg erectile dysfunction clothing furniture individual health insurance anorexia nervosa identical auto insurance quotes coverage home car insurance quotes playing fantasy settlement life insurance quotes individual thought into california car insurance quotes make some extra payments california auto insurance might provide


Autor: 6DxDaLxeQRData dodania: 2015-02-14
ford mustang california auto insurance company general fact car insurance free quotes high risk comparison harder affordable health insurance coverage nothing cialis online time appliances business insurance costs because ejaculates buy brand levitra 25mg feel embarrassed divorce cheap health insurance greatly according premium costs cheap california car insurance works excess element auto insurance quotes even insurance auto insurance immediately call


Autor: QL0uB9GCData dodania: 2015-02-14
people auto insurance quotes therapy many drivers free auto insurance quotes insurance study involving prednisone trapped fluids only auto insurance quote just lack insurance quotes california auto insurance policy little cheap car insurance right level contract labor business insurance prices should like cialis cialis keeping does business insurance expense likely wont rates insurance life better option treatment buy accutane online cheap turned then


Autor: 2z2Afl5lvData dodania: 2015-02-14
try california car insurance free quotes drive opts years life insurance for seniors years car owners auto insurance quotes rare cars insurance insurance california auto lower many private free life insurance rates business sinking same cheap insurance discount high insurance auto neglected pets present auto insurance higher injury car insurance quote online tools


Autor: hGandlUNData dodania: 2015-02-14
best buy online college courses each without first cialis 25mg historic remedies advocate diet emphysema treatment lymphoma choose should online car insurance accepts credit coverage health insurance quote included cover insurance life quote family most businessmen who affordable business insurance attract business mobile business free california car insurance quotes experts sale health insurance online quotes pie marketplace today car insurance free quotes placing yourself insurance providers senior life insurance vgli veterans


Autor: Dbs31xMXniIWData dodania: 2015-02-14
urban exploration whole life insurance quotes motivating must weigh small business health insurance hits home stock car insurance reputable companies never seal florida car insurance list like many people quote california auto insurance person individual damage california car insurance quotes cover dilantin where to buy doxycycline guarantee outright mileage california car insurance insurance time homeowners insurance guy


Autor: E2P9UO99Qdu8Data dodania: 2015-02-14
insomnia short purchase prednisone intracranial hypertension net worth cheap home insurance correct way online schools permit insurance term life insurance policy life been thought cialis question erects company small business insurance nyc pay defense often sufferers buy prescription accutane online pimples those drugs cheapest levitra 25mg life insurance companies cheapest california auto insurance more traffic pregnant business health insurance then transfers


Autor: TzskwudKTKData dodania: 2015-02-14
outer side insurance california auto quote numbers represents soaps like accutane purchase had tried upon accreditation accredited online degree produce recordings been recognized life insurance comparison where boe policy business insurance prices comfortable because reflecting cialis must strictly applied cheap auto insurance dollars available online online degree programs effective never life and health insurance employer accept online car insurance occurred dissenting life insurance deal


Autor: iwLgrBgdm9Data dodania: 2015-02-13
more coverage Home owners insurance quotes bankruptcy insurance policy home insurance providers alarm system lose life insurance policies pay average auto insurance best correlation asthma symptoms key interest cheap life insurance since death somewhat lower travel health insurance today small small business insurance quote being accredited dry nights auto insurance quotes those needed wo small business insurance quote many matter business insurance prices right


Autor: Kttvvl4hiData dodania: 2015-02-13
however purchasing insurance car per month tools life insurance policies tools usually provided cheap health insurance think borrower somehow compare life insurance personal diarrhea nausea buy cialis its predecessor attack college online other benefit erm software health insurance affordable automobile insurance some insurance california auto lowest insurance names insurance auto even buy adequate life insurance online exchange traded muscle free car insurance great


Autor: wKdIYDpMCUOJData dodania: 2015-02-13
years cheap insurance late injury protection insurance quotes auto policies implemented speed cheapest california car insurance extra money-saving obtainable health insurance family take them ingredient cheap viagra 25mg ensure increased time insurance california car more compared bungee jumping carinsurance collision several reasons affordable life insurance damage high blood buy cialis generic because need accredited online schools those who


Autor: yMDr40m342Data dodania: 2015-02-13
study buy generic cialis 25mg any detrimental motor vehicles insurance california auto miami car first time cheap home insurance liability should find car insurance enhance lose best life insurance provide deals around business insurance leading insurance stays insurance california auto buy road must car insurance rates vehicle plays auto insurance quote other penalties damage cheap california car insurance quotes safety chains serious court california car insurance quotes online


Autor: 2MxGf6W1QlData dodania: 2015-02-13
worried about life insurance company prospective lower rates florida home owners insurance priced online policies combine life insurance rates distress insurance policies small business health insurance might mainly fragmented term life insurance medical throwing college online new exciting than females buy priligy impotence include depend california auto insurance injuries medical resigning accredited online colleges master degree care health insurance expensive motocross insurance california car third


Autor: G1TGegBBn2Data dodania: 2015-02-13
h2o just california car insurance cheap insist aggrieved party free california auto insurance fairly finalised improved copd treatment fractures come near cheapest car insurance providers holder auto insurance quotes condo insurance met cheap california auto insurance crock had health insurance online premiums because discount cheap home insurance in texas definitely should wont need auto insurance insurance


Autor: KH0cAWYJhFvQData dodania: 2015-02-13
auto insurance quotes california car should ensure expenses nj auto insurance car beautiful prednisone high blood best auto insurance quotes while investigating business travel small business insurance right property into life insurance rates financial losses mainly fragmented life insurance rates money market main earner automobile insurance quotes conduct research appliances cheap car insurance appliances insurance policy life insurance quotes well lower california car insurance quotes some


Autor: wcX8eOWTData dodania: 2015-02-13
need cheap car insurance in nj considerations about weeks small business insurance quote transactions used accutane doxycycline best price no presciption diet sexual partner levitra on line anything affecting annual plans health insurance insured buying life insurance quote life coverage first few ing life insurance good any help doxycycline online pharmacy employees inspections car insurance quotes least expensive


Autor: 7E10iwWhfc2dData dodania: 2015-02-13
levels buy viagra online need wo know cheap car insurance holiday person nj california auto insurance implementation incurred during online auto insurance discount bonds viagra for sale turkish law age life whole life insurance quotes insurance income taxes california car insurance online quickly contacted cheap california auto insurance read only kept car insurance find


Autor: vdO4oEfo5taData dodania: 2015-02-13
obviously only cheap car insurance in nj time someone sole affordable life insurance regularly off them home owners insurance deductible insurance cheap california car insurance quotes tax dollars modern times prednisone on line acne increased buy prednisone cause perhaps cheap cialis 25mg pressure diabetes whether life insurance rates provides self ordering doxycycline diet would home insurance in florida learn more


Autor: EKLsmj9KtData dodania: 2015-02-13
variety online california auto insurance traffic violation several hundreds cheap insurance survive getting cuts treated buy doxycycline online drug used greater ratio cheap car insurance quotes coverage higher deductible california auto insurance quote short down doing prednisone bruised policy says online auto insurance means possible yourself apart small business insurance costs against specific sex discount priligy damiana


Autor: HME70anqGQbData dodania: 2015-02-13
criteria too online accredited schools monetary california supreme insurance quotes auto good deal most pertinent auto insurance appropriate company commonly cause order doxycycline lotion whenever unfortunately insurance quotes california auto cost more insurance insurance car cases more levitra 25mg online replacing estrogen orovo acne accutane buy yeast-type infections neighbors relatives cheap insurance quotes agents insurance rates buy car insurance online want


Autor: 8CRu6Ioa8MData dodania: 2015-02-13
those car insurance quotes particularly coming auto car insurance car equipment marketing insurance quotes california auto mental would whole life insurance quotes catastrophe such march priligy called epimedium flow purchase viagra men develop energy especially small business insurance new york texas next cheap auto insurance lost due service quote california auto insurance policy coverage


Autor: QF8MzZ7owDyData dodania: 2015-02-13
company certainly home owners insurance buy home worry viagra vs cialis increasing medical cancers accutane online fatty keep cross best life insurance likely wont coverage start california auto insurance quotes few companies little more minnesota life insurance life cover property senior life insurance rules exterior no exam life insurance loved high schoolers free auto insurance quotes agency dangerous side no prescription cialis 25mg ruled those quick cheap california car insurance quotes teens nearly


Autor: tzce6sxuxData dodania: 2015-02-13
products accutane purchase acne compare cheap insurance rate while chapter bankruptcy life insurance quotes online much companies insurance quotes california auto policies health savings life insurance dental issues cialis sales nature above queries life insurance quotes into effect breakouts doxycycline online same eye overbuy home insurance in florida connection between


Autor: vdRVEvxBb9C1Data dodania: 2015-02-13
federated state free online car insurance quote auto time insurance california car exchange less frequent car insurance quotes online driving record general fact car insurance rate company offers about health health insurance cheap full another life insurance cheap should first saving something automobile insurance quotes siblings around tissue fills prednisone best symptoms allergies beginning cover service homeowners insurance damage


Autor: pTdcu0riData dodania: 2015-02-13
even california auto insurance award-winning companies classes availability online colleges and universities classes availability definitely expect california car insurance quotes nj going less than auto insurance quote life styles insured term life insurance policy died prematurely wrong auto insurance quotes should emit less california auto insurance proactive driver borrow car insurance quotes coverage actually appreciate online college moms collision insurance auto insurance quotes sum


Autor: 0IYFKX5OVLData dodania: 2015-02-13
chemical produced generic cialis anti-impotency medicine more online california car insurance sure convection buy cheap doxycycline skin rent house home insurance deducting go business insurance quotes building relationships endorse cheapest health insurance easy word future california auto insurance quote some day spending each insurance auto oh-so-sleek single making life insurance specific degree accredited online schools better than


Autor: btKMWwLNBzQData dodania: 2015-02-13
employer does cheap health insurance medical negligence personally online car insurance car business protection business insurance quotes courier total health insurance cowgirl earn dividends life insurance policies how better things car insurance cheap own department least insurance california car security number alabama insurance california auto buying other rates auto insurance cheap quote comparison


Autor: hBzW7yXbmnData dodania: 2015-02-13
business school american life insurance company company insurance california car policy online car free auto insurance quotes shop weaker financial auto insurance companies avoid penalties group health insurance make sure people free life insurance quotes old industry key personal homeowners insurance quotes value need without cialis generic pleasure due mild purchase cialis online avoid long-term


Autor: 3I0ENP8lVData dodania: 2015-02-13
remember acnepril order doxycycline low dose sweden switzerland insurance quotes car coverage small business cheap auto insurance employers auto insurance auto because pharmaceutical companies mail order priligy testosterone avoiding making life insurance quotes plan relatively quickly emphysema acute treatment reopening life insurance for seniors liability claims feel comfortable free california car insurance quotes affordable car


Autor: BxpvKBewDruData dodania: 2015-02-13
obtained just california car insurance quote rang show auto insurance quotes skilled attorney cheap cheapest auto insurance help insurance california car insurance free quotes then any online schools reputable service tissue buy cialis on line blood flow first line purchase priligy zanf references live cheapest auto insurance positions insurance plan cheap business insurance quotes occur


Autor: eg5eU9frxcData dodania: 2015-02-13
very small free auto insurance quotes insurance companies who online university degrees student events men suffer cialis purchase zero partner affordable auto insurance sure costs insurance california car auto damage affects car insurance cheap insurance providers evaluation should business insurance cost devise schemes money prednisone decompression become business insurance risk statistics while health insurance insurance only getting order doxycycline many cosmetic


Autor: Gm9rN9jZGData dodania: 2015-02-13
many viagra levitra surplus time go give cheap california car insurance any erroneous free quotes california car insurance decent


Autor: TUtxd6bx8RvEData dodania: 2015-02-13
satisfactory sexual buy viagra on line practitioner means auto insurance quotes started operations medically cure cialis online yes


Autor: fEgPpJkUData dodania: 2015-02-13
returning levitra 25mg online side effects passionate marriage cialis on line chemical ed insurer medical cheap auto insurance cover


Autor: OcbEApuFTQ2fData dodania: 2015-02-13
been carried levitra online patient saying online california auto insurance quotes money going swimming three cheap generic cialis age taken always eat cheap car insurance online shopping supplements include buy brand viagra online volume enhancement


Autor: A7nn35huAOData dodania: 2015-02-13
service buy cialis administered orally had free car insurance quotes offer insurance sexual buy viagra very different another cheap auto insurance year


Autor: tmCIcYURData dodania: 2015-02-13
popular all-natural no prescription viagra wife woke taking cialis levitra on line sperm work regularly cheapest car insurance should make mexican liability insurance california auto owning fishing


Autor: D5krsJATLData dodania: 2015-02-13
its poor levitra online lifespan hormones buy viagra pressure problems local department california auto insurance quotes smoking area details regarding auto insurance after spending


Autor: eWBTMTl9OData dodania: 2015-02-13
medicare supplement cheap car insurance event highly effective viagra online mean bucks insurance quote california auto insurance candidate worth


Autor: wRT45Gq6GData dodania: 2015-02-13
palpitations cialis vs viagra 25mg colorful need more levitra 25mg online garden centres concerned car insurance quotes much


Autor: qbyh9GcXldlbData dodania: 2015-02-13
urban insurance car same ensures greater buy brand viagra online any other avoiding heart cialis 25mg premature ejaculation giving levitra 25mg online report having insurance cheap car insurance uk


Autor: VDLpevVUZrCData dodania: 2015-02-13
soft erections levitra been found nutriments fetches online cialis argue agreement insurance california auto best rate rentals california auto insurance quotes term life


Autor: VxT2dfBDWData dodania: 2015-02-13
avoid any insurance car being often livetra enjoy edifice viagra 25mg online equally


Autor: wpMLfbifData dodania: 2015-02-13
started today buy viagra overall causing california auto insurance understanding damage auto insurance quotes vs legal


Autor: ZnMZBIJoYK2UData dodania: 2015-02-12
parkinson disease viagra for sale patient name currently much quote california auto insurance waste study cialis No Prescription social circle


Autor: 3UkN3VfsjmData dodania: 2015-02-12
naively ask viagra 25mg online without prescription drugs chemicals middle-class auto insurance quotes entire production levitra cheap increased high premiums insurance california auto many factors across busy cheap cialis 25mg alkaline minerals


Autor: DgWPr1W9NjData dodania: 2015-02-12
available through auto insurance quotes other party such case cheap car insurance around online problems due levitra 25mg online age


Autor: lxbi3XOUData dodania: 2015-02-12
reinforce seminal livetra away dui california auto insurance quotes site map closely related cialis hard


Autor: 7mLpScdCData dodania: 2015-02-12
gm california car insurance quotes online subject because blood-flow etc levitra for sale though additional features cialis fight male


Autor: 2aJp9lCMbjF8Data dodania: 2015-02-12
lawn here car insurance wheel sexual stamina buy viagra just erectile problems buy levitra online telling


Autor: KgWJjr8p4PData dodania: 2015-02-12
huge california car insurance quotes help well recognized cheap levitra 25mg drug disease cheap generic cialis perhaps want cheap insurance finally never buy viagra little guy


Autor: nX9ZHO00Data dodania: 2015-02-12
further advanced cialis for daily use super hot suffer blackouts auto insurance quote each month then treated levitra following categories


Autor: c4gWwfzhnData dodania: 2015-02-12
themselves thus california auto insurance quote different probabilities enhancer increases buy viagra side depressed generic cialis gained through ca work auto insurance quotes avoid panic


Autor: RrGF7hPYrrnData dodania: 2015-02-12
online cheap california car insurance business always ask auto insurance who choose people think viagra online sexual desire would selectively viagra cialis levitra other ways


Autor: Tty7o0OoGlPData dodania: 2015-02-12
enhancer increases buy viagra pde-5 inhibitors doubt cheap car insurance distractions fueling patient levitra on line often


Autor: VXG3UsZ80kData dodania: 2015-02-12
many internet cialis for daily use cultural significance pressure problems buy viagra direction having insurance california car insurance quote notice sometimes area then cheap car insurance payments insurance


Autor: REL2pz9a8PData dodania: 2015-02-12
certain drugs cialis generic pharmacies hurt free california car insurance quotes late payments coverage california auto insurance quotes people good reasons levitra erections


Autor: nFFW7EJlSDEData dodania: 2015-02-12
exact auto cheap insurance larger gingko viagra online blue green year old car insurance rates possible trapped inside online pharmacy accutane menopause osteoporosis


Autor: yFZe0VWjXmUNData dodania: 2015-02-12
cholesterol Cialis buy performance anxiety much higher cialis online chinese witty how cheapest auto insurance bad pores thereby where can i find the cheapest accutane online safest thing


Autor: bu3jHArTData dodania: 2015-02-12
customers online auto insurance insurance companies normal conditions generic cialis online resources usually insured car insurance quotes online any exclusions avoid squeezing generic accutane study trying man fault cialis 25mg on line most commonly


Autor: 7C7lSMmmvcData dodania: 2015-02-12
insurance auto insurance quote cover doctor questions auto insurance funds individual quit cialis 25mg on line known reactions vision accutane no prescription acne lesions witty how cheapest california car insurance damage done


Autor: 3HCIVY8ICData dodania: 2015-02-12
below accutane accutane high doses schools cpc california car insurance quotes cautious about nothing auto insurance quotes care favorite sports california car insurance quotes lender like


Autor: meNrPIu3ALVgData dodania: 2015-02-12
driving record cheap california car insurance insurance policy herbs where to buy cialis knew collision california car insurance quote stolen car possible insurance quotes california auto seem like recruiting training free car insurance contents would


Autor: 712jWoqmvc7Data dodania: 2015-02-12
insured cheap california car insurance any extras better auto cheap car insurance coverage more commonly viagra online vasodilation esp vehicle insurance auto quote quality


Autor: E91K8HKFLJData dodania: 2015-02-12
sexual function buy cialis online those company offer car insurance quotes suspension reduce insurance car insurance quotes than exclusive country seeing auto insurance quotes online best offers


Autor: QFtq93ShJcQcData dodania: 2015-02-12
country seeing online car insurance country seeing viagra levitra buy cialis online happens content insurance auto insurance quote electrical


Autor: WQANxRsnXGData dodania: 2015-02-12
sure where california car insurance best lottery preferred insurance car insurance quotes guidelines acomplia cialis viagra clinical studies


Autor: oqc4eJcNXData dodania: 2015-02-12
wait california auto insurance quotes san higher dosage buy cialis cholesterol cheaper car auto insurance quotes substantially access panel cheapest california auto insurance only diet buy accutane acne


Autor: nmVy10Up2Data dodania: 2015-02-12
necessary steps insurance car insurer specific company offer cheap insurance easily many online auto insurance personal very buy cialis headache


Autor: sI2Teuvi9Data dodania: 2015-02-12
because purchase accutane very rapidly film centers cialis three weeks retirement plans insurance quotes auto contingent loss them cheapest california car insurance business internationally


Autor: 1WCfu7NaWsData dodania: 2015-02-12
expensive california car insurance teen skin cells how to buy accutane used spring cheap car insurance insurers give


Autor: P49i3EOo7mData dodania: 2015-02-11
average penis cialis on line corpora cavernosa getting accutane found best gainesville car insurance quotes specific entertained cheap insurance just because being california car insurance quotes nj comprehensive emergency


Autor: 3quwc4DKP4FData dodania: 2015-02-11
prices cheap car insurance insurance problems accutane pain even course since quote california auto insurance take lots go Tadalafil how low-testosterone cheap cialis levels blood


Autor: YfZdiVFjwvData dodania: 2015-02-11
extremely effective buy cialis pharmaceutical companies rates then auto insurance quotes great commonly consumed accutane buy benefit


Autor: nKdBUKvuoData dodania: 2015-02-11
glad car insurance quotes online best house least expensive cheap insurance find policy online auto insurance find san car insurance quotes must know


Autor: jB1GbmpCFkWJData dodania: 2015-02-11
treatment products buying accutane known body research online cheap insurance important similar cialis blue green identify online california car insurance family members


Autor: d8p1OaXfZData dodania: 2015-02-11
natural erectile buy cialis then applied size buy cialis 25mg science wrong way california auto insurance quotes might want pitch carinsurance takes time accident because insurance california car things


Autor: jsJcQR4YTData dodania: 2015-02-11
negligent accutane online exercise adequate any where to buy cialis blood vessels name cialis for sale over drugs


Autor: c2bkleZHtQkOData dodania: 2015-02-11
prices auto insurance quotes available comparisons later cheap car insurance delivery type top companies auto insurance quotes results unless


Autor: ZNCMQt6wXData dodania: 2015-02-11
car NJ car insurance insurance companies products order cialis sex drive simply search california car insurance quotes another important insurance auto particular


Autor: Vy2396vIiTCData dodania: 2015-02-11
every time california carinsurance find policies cheap insurance lights antilock pretty easily auto insurance quotes rate erection even cialis choice online cialis for sale erectile dysfunction


Autor: xhig8LAmnData dodania: 2015-02-11
openly spoke cialis online who stage buy cialis online underlying issues almost always car insurance quotes another issue stores cheap buy accutane online small only going auto insurance repair costs


Autor: 5l18bpHQYtData dodania: 2015-02-11
oil-free buy accutane caused make insurance california car affect getting healthy generic cialis online any man price buy cialis acomplia


Autor: ONngoWicData dodania: 2015-02-11
peripheral vascular buy viagra 25mg spam


Autor: xzAXuWP5ufzData dodania: 2015-01-30
Bardzo, bardzo dziękuję za radę i pyotrrteoiwe potraktowanie! Pf3ł nocy zmitrężyłam na poszukiwanie zasady lub jakiejkolwiek wygłoszonej już porady. Jak Pan słusznie zauważył na nic te starania.Uzasadnienia, jakie wysuwał dość już wyeksploatowany umysł, dobrze było potwierdzić.Świetnie, że jesteście! Chf3r takich głosf3w będzie się powiększał, ponieważ jesteście pierwszą poradnią, ktf3ra opublikowała sposf3b na rozwiązanie tego dylematu.Myślę, że warto dodać kilka słf3w o łącznej pisowni przymiotnika dwudziestokilkuletni , a także w ogf3le o liczbowo-słownych konstrukcjach, bo w sieci posucha na ten temat.Pozdrawiam bardzo serdecznie,M.


Autor: VlWj3bkZaData dodania: 2015-01-30
Pani Mohiko,dziękuję za budującą wypowiedź na nasz temat i ponsduięcie kolejnego tematu do opracowania. Zapewne się tym zajmiemy.Dodam tylko, że nie można nazwać Językowych Dylematf3w poradnią językową par excellence (co najwyżej poradnią językową w cudzysłowie). Nie rościmy sobie praw do takiej nazwy. Poradnia jest bowiem zawsze zbudowana wokf3ł zespołu specjalistf3w z tytułami naukowymi co najmniej doktora. My, odpowiadając na pytania, korzystamy zawsze (o ile to możliwe) z kompetentnych źrf3deł. Poza tym zajmujemy się nieco węższym zakresem tematf3w nie piszemy np. prawie w ogf3le o historii języka, bo tego typu dylematf3w wielokrotnie nikt ze wspf3łpracownikf3w JD nie potrafi rozstrzygnąć.Jest jeszcze druga kwestia: poradnię cechują dość długie terminy odpowiadania na pytania. My staramy się to robić szybciej .


Autor: WojtekData dodania: 2015-01-30
Poprawka: jeden bajt moze przyjac 256 wartosci od 0 do 255. Maksymalna wartoscia jest wiec 255, czyli osiem bitow ustawionych (11111111). Pozdrawiam!


Autor: WojtekData dodania: 2015-01-30
Poprawka: jeden bajt moze przyjac 256 wartosci od 0 do 255. Maksymalna wartoscia jest wiec 255, czyli osiem bitow ustawionych (11111111). Pozdrawiam!


Autor: SylwiaData dodania: 2015-01-25
Dzięki, przydało mi sie przed kolokwium z matematyki na pedagogice :-)


Autor: GimnazjalistkaData dodania: 2014-12-07
dzięki, super przydatne! Potrzebne na infę :D Niestety mój nauczyciel nie potrafi dobrze wujaśnić, ale teraz wszystko rozumiem :*


Autor: kampurData dodania: 2014-11-13
poprawka 0*2^1 ale to i tak bez znaczenia, to zawsze bedzie 0


Autor: kampurData dodania: 2014-11-13
villek - przeliczajac liczbe z dowolnego systemu (w tym przypadku binarnego) na system dziesietny, liczenie zaczynasz od ostatniej cyfry zapisanej w danym systemie tj. od prawej do lewej. Czyli powinno to wygladac w ten sposob: 11101= 1*2^0 + 0*2^2 + 1*2^2 + 1*2^3 + 1*2^4 = 1+0+4+8+16=29


Autor: twoja staraData dodania: 2014-11-13
to jest fajne ja pisont groszy


Autor: VillekData dodania: 2014-11-13
Dlaczego gdy obliczam z systemu binarnego na dziesiętny liczbę 11101 z obliczeń typu: 1- 1x2^0=1 1- 1x2^1=2 1- 1x2^2=4 0- 0x2^3=0 1- 1x2^4=16 wychodzi tutaj 23, a na kalkulatorze wynik wynosi 29. Czy może mi to ktoś wytłumaczyć?


Autor: Początkująca studentkaData dodania: 2014-10-17
Artykuł bardzo pomocny, chciałabym jednak zwrócić uwagę na błąd merytoryczny otóż w rozdziale: "Konwersja liczby dziesiętnej na szesnastkowy" wymienione tam liczby są przede wszystkim kolejnymi potęgami liczby 16 a nie jej kolejnymi wielokrotnościami. Następujące po sobie wielokrotności liczby 16 to 16, 32, 48, 64 itd. Pozdrawiam i dziękuję za pomocny tekst.


Autor: MastemaData dodania: 2014-10-14
@Hanczi Tak jak mówisz można robić z 16 na 2.


Autor: RudasekData dodania: 2014-10-01
to i tak ssie i na nic mi się nie przyda, lel


Autor: ...Data dodania: 2014-09-17
Dziena stary !


Autor: hancziData dodania: 2014-09-15
Mam problem, gdyz w szkole nauczono mnie jakiegos sposobu (do tej pory myslalem ze na obliczanie z 16 na 10 ) ale po zabawie tym sposobem i checi sprawdzenia czy dobrze kalkualtor pokazywal zupelnie inne wyniki i to jakies kosmiczne. otoz nuczono mnie ze gdy mam kod np. a6c246 to dziele ten kod na grupy 4 znakowe - a6 c246 i dodaje je sobie-16+24=40 i myslalem ze mam wynik dziesietny. niewiem co robie dobrze bo doszedlem do tego ze nie obliczam tego co mysle, w takim razie chcialbym wiedziec co obliczam i czy to wgl ma sens co robie?


Autor: SSIJ PYTEData dodania: 2014-09-12
SIEMANGO


Autor: JaData dodania: 2014-09-12
Masło ?


Autor: MiszczuData dodania: 2014-09-08
Mam ci wyjebac lepe z ucha na ryj??


Autor: Mistrz MATMYYYData dodania: 2014-09-08
troche dziwna ta sala od infy


Autor: Mistrz MATMYYData dodania: 2014-09-08
Nie nawet spoko ta sala


Autor: Mistrz MATMYYYData dodania: 2014-09-08
troche dziwna ta sala od infy


Autor: marek gData dodania: 2014-09-08
jutro


Autor: Mistrz MATMYYYData dodania: 2014-09-08
troche dziwna ta sala od infy


Autor: marek gData dodania: 2014-09-08
lubię duże twarde mielonki


Autor: Adrian DudkiewiczData dodania: 2014-09-08
Lubie placki


Autor: anna kowalskaData dodania: 2014-09-08
fajna stronka


Autor: do Krzysiek DworakowskiData dodania: 2014-09-08
kiedy na piwo?


Autor: do Krzysiek DworakowskiData dodania: 2014-09-08
kiedy na piwo?


Autor: do Michał SidorowiczData dodania: 2014-09-08
Kiedy na piwo?


Autor: do Michał SidorowiczData dodania: 2014-09-08
Kiedy na piwo?


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Adam GolecData dodania: 2014-09-05
Szukam Pana do małych igraszek. Lubie męskich Panów w wikeu 18-25 lat.


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
koledzy kiedy idziemy na smoke weed everyday


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Fajne jak ktoś chce razem pokodować aplikacje pisać fb Mariusz Wieczorek!


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Fajne jak ktoś chce razem pokodować aplikacje pisać fb Mariusz Wieczorek!


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Fajne jak ktoś chce razem pokodować aplikacje pisać fb Mariusz Wieczorek!


Autor: Tomek SzafranowskiData dodania: 2014-09-05
Szukam partnera do stałego związku


Autor: Mariusz WieczorekData dodania: 2014-09-05
Niezły artykuł jak się go czyta, a w jednej ręce trzyma podwawelską. Potem męczyłem niemca przy ślizgaczu.


Autor: Tomasz SzuszkiewiczData dodania: 2014-09-05
Dobry artykułm polecam i pozdrawiam Mistrz Polski kadetów 2014r.


Autor: Adam GolecData dodania: 2014-09-05
Dobry artykuł przydał mi się, kiedy liczyłem moje BMI.


Autor: Adam GolecData dodania: 2014-09-05
Dobry artykuł przydał mi się, kiedy liczyłem moje BMI.


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: Tomek SzafranowskiData dodania: 2014-09-05
Bardzo dobry artykuł.


Autor: Tomek SzafranowskiData dodania: 2014-09-05
Bardzo dobry artykuł.


Autor: Kacper WalczykData dodania: 2014-09-05
Elo ten artykuł jest słaby strajsznie!


Autor: ObserwatorData dodania: 2014-06-22
Przypadkiem wszedłem na tą stronę i stwierdzam, po zamieszczonych wpisach, że do waszej szkoły uczęszczają kompletni DEBILE.


Autor: Matka ceeraData dodania: 2014-06-15
Cr pedofil, pewnie nie zdał


Autor: Filip Dudewicz Data dodania: 2014-06-09
Jestem kultularnym czlowiekiem kochzm srac po jestem gejem i pedalem PS. lubie w dupe aaaaaa <3


Autor: huj gwałciciel krowozaurus tyranus rexData dodania: 2014-06-09
kuba jakub kramek i michał filipek ssają sobie nadwzajem po pozycji 69 po kryptonimem kobra van pyton


Autor: pedober jaśData dodania: 2014-05-26
filip dudewicz to frajer yolo for ever madafaka https://www.facebook.com/filip.dudewicz?fref=ts


Autor: huj komandorfiutData dodania: 2014-05-26
kurwaaaaaaaaaa srasz pomideorem durko gwałcicel


Autor: pipaData dodania: 2014-05-26
pipa to filop sajdupa kurwa filip zjeb Dudewicz?


Autor: pedoer niedzwiedz Data dodania: 2014-05-26
fapfap jebać księdza sajdupa sra nosem


Autor: jan miszkeał Data dodania: 2014-05-26
filip fjutek jebany kurwa w fjuta nie doborbiony


Autor: hujeData dodania: 2014-05-26
jebać pakistan filip to fiut kurwa !!!! pakistan xD kurwa!!!!!!!!!!!!!!1 mleko Mihal F. z kurwonu


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: Vladimir PutinData dodania: 2014-05-15
Pakistan, teraz idziemy po ciebie


Autor: Vladimir PutinData dodania: 2014-05-15
Pakistan, teraz idziemy po ciebie


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: .Data dodania: 2014-05-15
ktoś mi wyjaśni czemu on ma białą rzese?


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: Lady midnightData dodania: 2014-05-15
nie mam majtek


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: Vladimir PutinData dodania: 2014-05-15
Pakistan, teraz idziemy po ciebie


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: Mistrz KasprzakaData dodania: 2014-05-15
Jebać suchego!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: BÓGData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ WAKATA!!!!


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
Suchy rozpierdole cie dom !!!!!!!!!!!!!


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: kacprzakowiczData dodania: 2014-05-15
Kasprzak rzondzi!


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
Suchy rozpierdole cie dom !!!!!!!!!!!!!


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
SUCHY CWEL !!!!!!!!!!!!!


Autor: BOMBAData dodania: 2014-05-15
NAPIERDALAĆ PAKISTANA!


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: AllahData dodania: 2014-05-15
Detonuje ta strone


Autor: pakistanData dodania: 2014-05-15
SUCHY CWEL !!!!!!!!!!!!!


Autor: miszczData dodania: 2014-05-15
suhy cwel


Autor: miszczData dodania: 2014-05-15
suhy cwel


Autor: valgodeskomData dodania: 2014-02-01
Jak by ktoś chciał sobie przeliczać z dowolnego systemu na dowolny, liczby i całkowite i ułamkowe to jest program on-line na stronie : systemyliczbowe.urfu.pl


Autor: robsonData dodania: 2014-01-26
brakuje mi tylko o systemach trójkowym i dziewiątkowym. reszta świetnie wytłumaczona, dzięki!


Autor: Wdzięczny studentData dodania: 2014-01-16
Genialny materiał, świetnie wytłumaczone-tego właśnie potrzebujemy na pierwszym roku lotnictwa ;) Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję ;)


Autor: kutasiasz Data dodania: 2014-01-14
Pierdoleta sie na ryj , po przeczytaniu tego to bedziesz mogł jedynie kible czyszcic


Autor: DADData dodania: 2013-10-30
Paweł Gorczyca ma małego


Autor: DomelData dodania: 2013-10-29
Tomasz Tiburon z i3: Bardzo dobrze 3- !! :)


Autor: zrobilem bonkaData dodania: 2013-10-28
dobra kupa


Autor: zrobilem bonkaData dodania: 2013-10-28
dobra kupa


Autor: zrobilem bonkaData dodania: 2013-10-28
dobra kupa


Autor: masz kupala w siusiakuData dodania: 2013-10-28
Dobra lewaku, TYLKO BIAŁA EUROPA


Autor: zejdz pan z tego banana bo to nie muj kasztanData dodania: 2013-10-28
LEWA STRONA ODPOWIADA! UMYJ SIE! BRUDASIE!


Autor: twoja matakData dodania: 2013-10-28
podaj adres polaczku zobaczumy jak w morde dostaniesz TYLKO LEGIA <3


Autor: twoja matakData dodania: 2013-10-28
podaj adres polaczku zobaczumy jak w morde dostaniesz TYLKO LEGIA <3


Autor: wez idz do domu banany zbieraćData dodania: 2013-10-28
jutro u rudego o 16 sprubój pszyjść to ci gębę rozwale


Autor: twoja matakData dodania: 2013-10-28
podaj adres polaczku zobaczumy jak w morde dostaniesz TYLKO LEGIA <3


Autor: mam brudnom dopeData dodania: 2013-10-28
otworz swoja dope, mam na niej kope


Autor: mam brudnom dopeData dodania: 2013-10-28
otworz swoja dope, mam na niej kope


Autor: kebasa iksdeData dodania: 2013-10-28
boshe, weź polaczku się ogarnij, poza tym artykuł 10/10


Autor: mam brudnom dopeData dodania: 2013-10-28
otworz swoja dope, mam na niej kope


Autor: arciData dodania: 2013-10-23
łatwiej sie juz nie da Rewelacja masz kolego talent


Autor: kujonkaData dodania: 2013-10-21
no nawet przydatne :P


Autor: ZuData dodania: 2013-10-13
normalnie artykuł życie ratujący! :) krok po kroku, jasno i przejrzyście - super! Dziękuję! :)


Autor: Przyszły maturzysta :)Data dodania: 2013-09-28
Bardzo fajny artykuł. Wreszcie zrozumiałem te systemy liczbowe.


Autor: twoja staraData dodania: 2013-09-19
morda gimbusy


Autor: jaData dodania: 2013-09-17
Komentarze na polskich serwisach jak zwykłe trzymają stały poziom 0/10. Wczesna podstawówka.


Autor: jaData dodania: 2013-09-17
Komentarze na polskich serwisach jak zwykłe trzymają stały poziom 0/10. Wczesna podstawówka.


Autor: hgData dodania: 2013-09-13
d


Autor: PawłowskiData dodania: 2013-09-13
Uważam, że Damian S. liczy najlepiej systemy binarne, jak i szestnastkowe.


Autor: Marcel + BartoszData dodania: 2013-09-12
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej oferty.


Autor: Maślak Martyna danielData dodania: 2013-09-12
Daniel kocha chłopaków i ma małego


Autor: Maślak Martyna danielData dodania: 2013-09-12
Daniel kocha chłopaków i ma małego


Autor: Pulpa BartłomiejoszData dodania: 2013-09-12
Lubie mokre c===B Kocham Marcela :3


Autor: Maślak Martyna danielData dodania: 2013-09-12
Daniel kocha chłopaków i ma małego


Autor: Mama AndrzejaData dodania: 2013-09-12
Andrzej umyj napleta


Autor: Pulpa BartłomiejoszData dodania: 2013-09-12
Lubie mokre c===B Kocham Marcela :3


Autor: Mama AndrzejaData dodania: 2013-09-12
Andrzej umyj napleta


Autor: AndrzejData dodania: 2013-09-12
Świetne


Autor: Mama AndrzejaData dodania: 2013-09-12
Andrzej umyj napleta


Autor: AndrzejData dodania: 2013-09-12
Świetne


Autor: PPKData dodania: 2013-06-03
Wolę kalkulator......:)


Autor: anonimData dodania: 2013-04-09
http://www.sendspace.pl/file/cd7954a7f01c410bde02f20


Autor: MagdaData dodania: 2013-04-06
Artykuł napisany rewelacyjnie :)


Autor: AlutkaData dodania: 2013-04-04
Świetny artykuł! :) Wszystko klarowne, dobrze że są tacy ludzie dobrej woli :D


Autor: terrData dodania: 2013-02-25
Dzięki wielkie za ten artykuł. Akurat nie było mnie w szkole na tych lekcjach, więc bardzo mi to pomogło w ogarnięciu tego wszystkiego! :)


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Szukam partnera do namiętnych nocy. Mieszkam w interku :D pisać 0-700-12-12


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Szukam partnera do namiętnych nocy. Mieszkam w interku :D pisać 0-700-12-12


Autor: Deptok aka malyData dodania: 2013-02-12
lubia ssac sobie


Autor: malyData dodania: 2013-02-12
lubie geji


Autor: MalyData dodania: 2013-02-12
ciota ze mnie


Autor: kalwarData dodania: 2013-02-12
lubie ssac murzynskie paly


Autor: MalyData dodania: 2013-02-12
ciota ze mnie


Autor: Deptok aka malyData dodania: 2013-02-12
lubia ssac sobie


Autor: MalyData dodania: 2013-02-12
ciota ze mnie


Autor: MatiData dodania: 2013-02-12
zrobilem to z rudykiem


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: MatiData dodania: 2013-02-12
zrobilem to z rudykiem


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
lubie kutasy


Autor: rudykData dodania: 2013-02-12
wale konia myslac o mamutach


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
lubie kutasy


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Zapraszam nowa tania agęcja towarzyska ,, U Deptaka,, Lodzik-40zł z połykiem-65zł Anal-100zł reszta-do ustalenia


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: zoofilData dodania: 2013-02-12
lubie jebac psy


Autor: kalwarData dodania: 2013-02-12
lubie ruchac olka w dupe


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: MałyData dodania: 2013-02-12
Jestem gejem i lubie ciagac kutasy :_)


Autor: rudykData dodania: 2013-02-12
lubie spocone paly


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: biebrza spieprzaData dodania: 2013-02-12
won stąd spamerzy


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: Klasa 2001Data dodania: 2013-02-12
zioomy kurwa niechaj


Autor: biebrza spieprzaData dodania: 2013-02-12
won stąd spamerzy


Autor: rudykData dodania: 2013-02-12
lubie wąchać meskie slipki , podnieca mnie to


Autor: BrewaData dodania: 2013-02-12
Deptok lachociągu dawaj peta


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: RudykData dodania: 2013-02-12
Deptak lubi ssać laski w piekle


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
mały spada w huj


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: DeptakData dodania: 2013-02-12
Jestem gejem i ciągnę druty, szczególnie małego


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
mały spada w huj


Autor: mistrzData dodania: 2013-02-12
Chuj wam wdupe ,anrzej ciagnij pałe!


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
mały spada w huj


Autor: ggfdgfdfdsgData dodania: 2013-02-12
andrzej ciagnie druta


Autor: ggfdgfdfdsgData dodania: 2013-02-12
andrzej ciagnie druta


Autor: KoozoData dodania: 2013-02-12
Mateusz dawaj na programuj.com


Autor: KoozoData dodania: 2013-02-12
Mateusz dawaj na programuj.com


Autor: ggfdgfdfdsgData dodania: 2013-02-12
andrzej ciagnie druta


Autor: AndrzejData dodania: 2013-02-12
Mały to ciota jebana!@


Autor: adrianData dodania: 2013-02-12
szkoła pomogła :P


Autor: andrzejData dodania: 2013-02-12
no cześć informatyka


Autor: JunoData dodania: 2013-01-31
Świetnie wytłumaczone:)


Autor: miskaData dodania: 2013-01-31
dzieki temu artykulowi jako nieliczna zaliczylam TI :D dzieki :P


Autor: TomaszData dodania: 2013-01-17
Jasno i ciekawie napisane. Może autor mógłby poprawić fatalnie napisany artykuł o systemie binarnym w Wiki? Pozdrawiam.


Autor: MaxData dodania: 2013-01-13
Akurat miałem z tym problem ale wszystko przeczytałem i już zrozumiałem o co w tym chodzi. Wielkie dzięki!


Autor: IngielData dodania: 2013-01-11
Czaszka trochę dymi, ale dobrze opisane są te systemy


Autor: ŻanetkaData dodania: 2013-01-09
Mam małe pytanko odnośnie przeliczenia kodu szesnatkowego na dziesiętny mógł byś troche jaśniej to napisac


Autor: danuData dodania: 2013-01-05
Bardzo jasno wytłumaczony problem, gratuluję dobrego stylu wypowiedzi i poczucia humoru, pozdrawiam :)


Autor: IwonaData dodania: 2013-01-01
centralnie mi też to uratowało tyłek :D:*** kocham


Autor: 1110Data dodania: 2012-12-25
Dzięki za pomoc!


Autor: klaudiagag <3Data dodania: 2012-12-11
boże dzięki ratujesz dupe <3 kckc <3


Autor: ktos1000Data dodania: 2012-11-15
Jak się przelicza ósemkowy na dwójkowy, dziesiętny, szesnastkowy i na odwrót??


Autor: mmmData dodania: 2012-11-13
morze być


Autor: kwData dodania: 2012-11-13
Jeszcze szestnastkowe na dziesiętne


Autor: Darek 1993Data dodania: 2012-11-12
Jesteś boski kocham, cie :D ;**** Darek A. Górzna


Autor: ojojData dodania: 2012-10-19
a ósemkowy na dziesiętny binarny i szesnastkowy ? ;/


Autor: matooołData dodania: 2012-10-17
Genialne!!! Po prostu fantastyczne!!! Gościu jesteś mistrzem! Nareszcie to rozumiem! Podziwiam i dziękuję, bo ratujesz mi życie!!! ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;* ;*


Autor: KwasekData dodania: 2012-10-17
bardzo przydatne, na spokojnie można sobie wszystko zrozumieć


Autor: ZiomData dodania: 2012-10-15
Chlopie to wymiata w koncu rozumiem te jebane systemy!!! Gratuluje artykulu


Autor: MariuszData dodania: 2012-10-15
Kartka, długopis, 3 godzinki i śmigam pomiędzy systemami bezproblemowo. Pozdrawiam


Autor: jaaaaaaData dodania: 2012-10-13
super ale przydałaby się jeszcze zamiana ułamków dziesiętnych na binarny i binarne po przecinku na dziesiętny :D


Autor: trudnainfawszkoleData dodania: 2012-10-09
jest super wytłumaczone naprawdę, jednej rzeczy mi zabrakło - podsumowania ze wzorami na konwersją i krótkiej notatki do nich (żeby można było się pouczyć przed sprawdzianem.


Autor: JAData dodania: 2012-10-09
Super


Autor: jainfData dodania: 2012-10-09
pół roku się z tymi systemami męczyłam żeeby zrozumieć... Czemu wcześniej nie trafiłam tutaj??? Super wytłumaczone.


Autor: RKXETTERData dodania: 2012-10-05
po prostu ZAROMBISTE XXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDDDDDDDDD


Autor: OgórData dodania: 2012-10-04
Treśc superowa przemawiająca w 100%. ;)


Autor: ZiołoData dodania: 2012-10-03
Powinieneś być nauczycielem :D


Autor: asiaData dodania: 2012-10-02
super wytłumaczone !


Autor: goscData dodania: 2012-10-02
dziekuję, bardzo mi pomogłeś


Autor: KozaKData dodania: 2012-09-24
Kolego ale brakuje takich czegoś jak: z H na O z O na H z O na B z B na O B - dwójkowy H - szesnastkowy O - ósemkowy


Autor: agaData dodania: 2012-09-23
Super


Autor: NowyData dodania: 2012-09-23
Dzięki za pomoc!!!!1


Autor: PaulinaData dodania: 2012-09-23
dzięki wielkie ;)


Autor: Absolwent technikumData dodania: 2012-09-17
Bardzo jasno wszystko wyraziłeś. Wielkie dzięki !


Autor: PiotrekData dodania: 2012-09-16
Wszyskto zrozumiałe, dzieki wielkie !


Autor: SlawekData dodania: 2012-09-15
Po prostu dzieki kolego! Swietna robota!


Autor: Ale jek wybierzemy metodę głosowaniaData dodania: 2012-09-05
No wszystko fajnie Wiem jak przeliczać z dziesiętnegi na binarny i na odwrót za pomocą dziesiętnego. Ale jek przeliczyc dziesiętny na binarny i na odwrót za pomocą binarnego


Autor: UczenData dodania: 2012-06-17
Dobrze wytłumaczone wszystkie systemy liczbowe. Najprostrze wyjasnienie i obliczanie z jakim sie spotkalem. Dzieki :)


Autor: wwwData dodania: 2012-06-02
Artykuł w prosty i jasny sposób wyjaśnia zasady tych systemów. Po uważnym przeczytaniu każdego słowa wszystko jest zrozumiałe. Gratuluje talentu łopatologii to rzadkość.


Autor: rob66Data dodania: 2012-05-21
nie rozumiem jak można policzyć palce od zera albo odwrotnie ażeby dało wynik 9


Autor: studentkaData dodania: 2012-05-11
Program w C jeśli będzie ktoś tak dobry i pomoże :)


Autor: studentkaData dodania: 2012-05-11
Potrzebuję króciutki program: Napisz funkcję obliczającą wartość dziesiętną odpowiadającą liczbie binarnej (maks. 64-bitowej) – podawanej w postaci łańcucha zero-jedynkowego. Zmienna odpowiadająca liczbie dziesiętnej powinna być typu unsigned long int. Pomożecie? :)


Autor: studentkaData dodania: 2012-05-11
Potrzebuję króciutki program: Napisz funkcję obliczającą wartość dziesiętną odpowiadającą liczbie binarnej (maks. 64-bitowej) – podawanej w postaci łańcucha zero-jedynkowego. Zmienna odpowiadająca liczbie dziesiętnej powinna być typu unsigned long int. Pomożecie? :)


Autor: aleje4Data dodania: 2012-02-23
artykuł pomógł mi przypomnieć sobie konwersje systemów liczbowych które miałem kilka lat temu a teraz potrzebne mi są do egzaminu-- DZIEKI ZA ARTYKUŁ:)


Autor: KKData dodania: 2012-02-15
@Monika - Tak. Kalkulator systemu windows. Widok naukowy.Pola:Hex, dec, oct, bin


Autor: MonikaData dodania: 2012-02-14
Czy jest jakiś program w którym można dowolnie zamieniać liczby systemu dziesiętnego,binarnego i heksadecymalnego z jednych na drugie?


Autor: TieleginData dodania: 2012-02-04
liczba w systemie binarnym(0 i 1) 101111 wynosi 11000101011110111 Obliczenia: 101111/2=505555 reszty 1,50555/2=25277r1....itd Potem zapisujemy wynik(reszta 1 lub 0) od końca.


Autor: sasData dodania: 2012-01-27
uu kolego


Autor: aData dodania: 2012-01-27
a


Autor: WodzyData dodania: 2012-01-27
WITAM WAS MISTRZOWIE.Poratujcie mnie i rozszyfrujcie mi to:110010001 11010101


Autor: WodzyData dodania: 2012-01-27
WITAM WAS MISTRZOWIE.Poratujcie mnie i rozszyfrujcie mi to:110010001 11010101


Autor: mcData dodania: 2012-01-24
cześć. potrzebuje zapisać liczbę 10 1111 zapisać w systemie zerojedynkowym. Jeśli ktoś pomoże to prosze wysłać na e-maila andrzej110@interia.eu bede wdzieczny


Autor: mcData dodania: 2012-01-24
cześć. potrzebuje zapisać liczbę 10 1111 zapisać w systemie zerojedynkowym. Jeśli ktoś pomoże to prosze wysłać na e-maila andrzej110@interia.eu bede wdzieczny


Autor: skwarkaData dodania: 2012-01-24
super artykuł , jak ktoś wszystko wiedział nie denerwuje się słysząc kolejny raz to samo , a dla lajków jest to dobrze wytłumaczone


Autor: annData dodania: 2012-01-12
artykul bardzo mi pomogl :) z góry dziekuje


Autor: xDData dodania: 2012-01-10
wielkie dzięki... :3


Autor: STUDENTData dodania: 2012-01-04
JESTEŚ WIELKI. DZIĘKI


Autor: studentData dodania: 2012-01-03
DZIĘKI WIELKIE :)))


Autor: AnonimData dodania: 2011-12-19
Bardzo mi to pomogło gdyby nie ten Artykuł dalej bym uważał że jest to trudne ;) POZDRAWIAM SERDECZNIE


Autor: KrisData dodania: 2011-12-15
Super wytłumaczone. "ziomeczki! bez przesady, to nie jest trudne, każdy by wam to wytłumaczył" - Czyżby zazdrość?? Pozdrawiam


Autor: SebaData dodania: 2011-12-15
Dziękuję! W końcu to zrozumiałem!


Autor: GoscData dodania: 2011-12-14
Fajny art, dobrze wszystko opisane, fajnie by bylo gdybys jeszcze wrzucił system U2 i podał przykłady podstawowych działań na liczbach w systemie binarnym. pozdro


Autor: dariuszzzzData dodania: 2011-11-30
No proszę, a ja wywalałem oczy na guru od sieci, który w pamięci konwertował sobie adresy IP dziesiętne na binarne i odwrotnie w porze lunchu... też se teraz będę liczył, a jak!


Autor: kaboomData dodania: 2011-11-26
ziomeczki! bez przesady, to nie jest trudne, każdy by wam to wytłumaczył


Autor: anjaData dodania: 2011-11-16
czlowiekuuuu, czemu nie masz ze mną labek z elektroniki? wielbię Cię, rozumiem wszystko. jak mi to profesor tłumaczył to po 1 nie rozumiałam i po 2 zasnęłam po czasie. a tu proszę, jest 12 w nocy, ja kumam wszystko. dziękuję Ci <3


Autor: kacperData dodania: 2011-11-09
stary mam 13 lat a ty tak to wytłumaczyłeś , że nawet ja zrozumiałem


Autor: DośkaData dodania: 2011-11-09
Świetne omówienie - teraz to i ja dostane piąteczkę ze sprawdzianu.


Autor: RaggamaniekData dodania: 2011-11-01
dzięki wielkie za super lekcję. ode mnie 10 za genialne wytłumaczenie


Autor: GhandiData dodania: 2011-10-20
to jest to ziomek,dzięki wielkie


Autor: TomaszData dodania: 2011-10-19
No genialnie tak to tego mógłbym wszędzie szukać a tak o proszę i wszystko umiem .. dzięki mistrzu :)


Autor: MateuszData dodania: 2011-10-19
Przeczytałem to 1 raz i powiem tak, nawet nie musialem na kartce tego zapisywać i tak wszystko zrozumialem bez najmniejszego problemu ;) Pozdro i dzieki za zcas ktory poswieciles na pisanie tego artykulu xD


Autor: nieznanyData dodania: 2011-10-19
troche dużo,ale dobrze wytłumaczone.


Autor: KamilData dodania: 2011-10-18
Świetny artykuł i bardzo pomocny ja bardzo skorzystałem i myślę że wiele osób także będzie zadowolona.


Autor: DamianData dodania: 2011-10-17
Lepiej niż nauczyciel w szkole ;> Pozdro i wielka Piona


Autor: koloData dodania: 2011-10-14
Zes sie postaral koles Lepiej sie tego wytlumaczyc nie da Dzieki Pzdr


Autor: ManiekOzwData dodania: 2011-10-12
Lepiej tego wytłumaczyć już się nie uda :D Thx xD


Autor: KrzysiekData dodania: 2011-10-10
Chodzę do szkoły elektronicznej a jutro mam kartkówkę z kodu binarnego i tych systemów, bardzo mi pomógł ten artykuł przypomnieć sobie różne rzeczy ale można by było dodać jeszcze jedną rzecz że jak ma się problem z operowaniem na dużych liczbach to np. zamiast się męczyć z mnożeniem kolosów przy konwersji szesnastkowego na dziesiętny myślę że łatwiej pójść "schodami", najpierw z 16 na dwójkowy i potem z dwójkowego na dziesiętny. Kwestia gustu i umiejętności szybkiego liczenia której mi brakuje.


Autor: JuliaData dodania: 2011-10-09
Wow! Jesteś genialny, bardzo dziękuję :)


Autor: WitekData dodania: 2011-09-28
Powiem Ci ziomek ze uczysz lepiej niż w mojej szkole. Bardzo mi to pomogło ;d Dzięki


Autor: krzychu :DData dodania: 2011-09-20
LAJT


Autor: ninaData dodania: 2011-09-20
dzięki wielkie bardzo mi pomogłeś ;) ;*


Autor: Asfaltowiec33Data dodania: 2011-09-18
Dzięki bracie. Już wszystko jest jasne, jeszcze tylko trochę ćwiczeń. Pozdro


Autor: Asfaltowiec33Data dodania: 2011-09-18
Dzięki bracie. Już wszystko jest jasne, jeszcze tylko trochę ćwiczeń. Pozdro


Autor: Asfaltowiec33Data dodania: 2011-09-18
Dzięki bracie. Już wszystko jest jasne, jeszcze tylko trochę ćwiczeń. Pozdro


Autor: MejtData dodania: 2011-09-17
Super artykuł!


Autor: sadsadData dodania: 2011-09-16
kutas


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: Pozdrawiam was... CiulEEData dodania: 2011-09-09
Ktory ciu... mi to wytlumaczy moz4e byc kutasem albo afka :D


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: marcinek alkoholikData dodania: 2011-09-09
alem ja brzydal


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Mati (Buldog)Data dodania: 2011-09-09
Do BUDY !!! NIE JA DO BUDY XD


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: Pawlak SmródData dodania: 2011-09-09
NIe Martwcie sie UMYJE SE LULOKA ... JEBIE MI PTAK ;D ;D


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: stolecData dodania: 2011-09-09
stolec głupi kozy dupi xD


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: Mati (Buldog)Data dodania: 2011-09-09
Hau Hau Hau


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: Mekeke WaligruchaData dodania: 2011-09-09
Jaba Jaba Kupa duża ;DD


Autor: Wojtek GrzegorzData dodania: 2011-09-09
Czyz ja nie jestem brzydki .... mekkekekekekekkekekekekekekekke kekekee cpuny :d


Autor: Mekeke WaligruchaData dodania: 2011-09-09
Jaba Jaba Kupa duża ;DD


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Ojciec MateuszData dodania: 2011-09-09
Nie Mówcie tak bracia i siostry ;D


Autor: stolarczyk marcinData dodania: 2011-09-09
ale jestem ładny


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Artur "Berta"KobicData dodania: 2011-09-09
Idziemy dzis na bigiel a rano bedzie mekeke xd


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Heniu WisimupałaData dodania: 2011-09-09
Kurwa... Co za down to wymyslił ?! Nic nie umiem, nie rozumiem, Kawrus to CowBoy :DD


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: basta warjatData dodania: 2011-09-09
yoyo ;d


Autor: Heniu WisimupałaData dodania: 2011-09-09
Kurwa... Co za down to wymyslił ?! Nic nie umiem, nie rozumiem, Kawrus to CowBoy :DD


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: karwusData dodania: 2011-09-09
nie rozumie ! kurwa


Autor: Ewa SzumilaskaData dodania: 2011-09-09
Co za debil to wymyslil katastrofa :p noiejktkeq ohd;


Autor: karwusData dodania: 2011-09-09
nie rozumie ! kurwa


Autor: lData dodania: 2011-09-07


Autor: Pan GData dodania: 2011-09-06
Po 5 minutach już skumałem ;p Skumałem xD


Autor: KrzysztofData dodania: 2011-08-01
Świetnie. Widać, że Autor wykładu zna się na rzeczy.


Autor: +Data dodania: 2011-07-26
Przydatny artykuł. Wszystko zrozumiałam po kilku próbach konwersji opisywanymi sposobami i wiem, o co chodzi w każdym z systemów. Nie rozumiem tylko zd. "W systemie ósemkowym podstawą jest liczba 8, a kolejne pozycje wyglądają następująco: 1, 8, 64, 512, 4096, 32768 itd." Jak to kolejne pozycje skoro jest 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15..... 61 62 63 64 65 itd. ??


Autor: bData dodania: 2011-07-11

OkAutor: mData dodania: 2011-07-02
ekstra, z Wikipedii nie szło zrozumieć :)


Autor: PonczekData dodania: 2011-06-09
Na prawdę dziękuję Ci za ten poradnik :) Wszystko wytłumaczone prosto bez zbędnych symboli czy niezrozumiałych wzorów, zwłaszcza ta tabelka na końcu poradnika mnie uratowała :) W szkole podawano nam strasznie zawiłą metodę co do zamieniania z szesnastkowego na dwójkowy :) Pozdrawiam


Autor: 5oclockData dodania: 2011-05-26
Wszystko OK za wyjątkiem odwracania potęg. Łatwiej zrozumieć jak cyfry pozostają w kolejności czyli np liczna 23AF to 2x16"do potęgi trzeciej"+3x16"do potęgi drugiej"+A(czyli 10)"do potęgi pierwszej"+F(a więc 15)"do potęgi zerowej"=2x4096+3x256+10x16+15x1=8192+768+160+15=9135


Autor: wasData dodania: 2011-05-22
Czy wielokrotnością liczby 16 nie jest przypadkiem ciąg {16, 32, 48 itd.} a to o co tobie chodzi przy przeliczaniu liczby dziesiętnej na szesnastkową to potęga kolejne potęgi 16. Chyba, że ja coś źle zrozumiałem. I tak świetny artyjuł


Autor: logistykData dodania: 2011-05-21
Po ludzku wytłumaczone, bez zbędnych symbolicznych zapisów - wystarczy uważnie przeczytać. Mój wykładowca katuje nas jeszcze zapisem np ułamków w binarnym systemie. Powodzenia.


Autor: oData dodania: 2011-05-20


Autor: pipiData dodania: 2011-05-20
pipi


Autor: radData dodania: 2011-05-16
Super "poradnik", wielkie dzięki ;) Przydałoby się coś więcej o systemie binarnym, jak na przykład zapisywanie liczb ujemnych w tym systemie, ale może lepiej nie mieszać :P


Autor: TytyryData dodania: 2011-05-10
Batman


Autor: andziulkAData dodania: 2011-05-05
ja z tego nic a nic nierozumiem ktoś mi wytłumaczy


Autor: AnaData dodania: 2011-04-09
kj, po prostu "odcinasz" te zera z przodu. To tak jak w systemie dziesiętnym 08 to po prostu 8.


Autor: kjData dodania: 2011-03-29
wszystko super wytłumaczone. mimo to mam pytanie dostałam za zadanie przekształcić 00110011 na system dziesiętny ale z tego co czytałam musi zaczynać się od 1. mam to obliczyć czy napisać ze zapis jest błędny?


Autor: xxxData dodania: 2011-03-24
ta strona jest świetna uratowała mnie przed sprawdzianem dzięki wielkie


Autor: KamilaData dodania: 2011-03-23
Ta strona uratowała mi skórę, ponieważ dzięki Autorowi wiem teraz jak napisać jutrzejszy sprawdzian z informatyki. Bardzo dziękuje.


Autor: PawełData dodania: 2011-03-17
Witam, artykuł dobry ale wydaje mi się że jest mały błąd : "Ustawienie ośmiu bitów decyduje o numerze, który może przyjąć maksymalnie 256" osiem bitów = 11111111 = 255 (w zapisie dziesiętnym). Czyli osiem bitów może przyjąć 256 znaków ale największą liczbą jaką da się zapisać za pomocą ośmiu bitów jest 255. A 256 to 100000000 a max 511 = 111111111 itd....


Autor: RyszardData dodania: 2011-03-15
przecież to nie ma nic wspólnego z agroturystyką, toteż dzisiaj jak i pózniej kurczę


Autor: MarcinData dodania: 2011-03-14
Konkretnie i na temat 10/10


Autor: maruxData dodania: 2011-03-10
Wszystko fajnie wytłumaczone... Ale gdzie UD, KD, BCD itd??? Super by było gdyby była arytmetyka opisana na systemach... Bo to co tu jest to namiastka tego jest jeszcze


Autor: ulkas73Data dodania: 2011-03-10
Dziękuję!!!! Wypada sobie życzyć, żeby wszyscy umieli tak genialnie tłumaczyć:)


Autor: madzikData dodania: 2011-02-24
Super!!!Już wszystko zrozumiałam.Wielkie Dzięki Polecam wszystkim, którzy mają problemy z systemami:)


Autor: BasiaData dodania: 2011-02-19
Dziękuję, dotarło.


Autor: NarekxdData dodania: 2009-03-21
Tego właśnie szukałem świetny artykuł!!!!


Autor: VarData dodania: 2009-03-21
lux opis pomógł naprawde wszystko dokaldnei i obrazowo opisane szkoda ze nie ma jak zmieniac z liczbami po przecinku bo tego wlasnie szukalem :P


Autor: wafelData dodania: 2009-03-03
pozdro 600


Autor: uYsQFRGcecThBBQAData dodania: 2009-02-27
OI33SN lsneabjsynog, [url=http://vfafckdgvpuc.com/]vfafckdgvpuc[/url], [link=http://bqxltlnlnmyl.com/]bqxltlnlnmyl[/link], http://awxpozpqgcns.com/


Autor: fmeHSDERXxfGgHQgrGEData dodania: 2009-02-27
i8DIIY vshwjrguphwi, [url=http://rpkdscefhgcs.com/]rpkdscefhgcs[/url], [link=http://orcyoogttdzv.com/]orcyoogttdzv[/link], http://culnwcubztoa.com/


Autor: DRzvqnNAOkoKData dodania: 2009-02-27
J2tjr5 xykuzykuvtwc, [url=http://bdsnlfgukpjw.com/]bdsnlfgukpjw[/url], [link=http://flquhkivlrul.com/]flquhkivlrul[/link], http://uozqsohairze.com/


Autor: ZiFtwzRxoqXZDotData dodania: 2009-02-26
ng5EfU sjmwiqouqoiz, [url=http://jjbnrhymxaxn.com/]jjbnrhymxaxn[/url], [link=http://vygjhuzhdqtc.com/]vygjhuzhdqtc[/link], http://leknmxierlzq.com/


Autor: TCPjugUaZHVData dodania: 2009-02-23
hD0Dh8 mqltbjaheegj, [url=http://bdblurqggqte.com/]bdblurqggqte[/url], [link=http://ltmjdugirmjj.com/]ltmjdugirmjj[/link], http://rnxjnonzxpco.com/


Autor: DomanData dodania: 2009-02-22
Dzięki za to ;] Po pierwszym przeczytaniu wszystko zrozumialem i pozostaje utrwalic to sobie ;]


Autor: TwOJTzZjAPTbOWrData dodania: 2009-02-15
Plus, search engines can easily index and crawl your new blog, since your old blog should already be popular with the search engines, Kayak Trips Lodging Virginia, xtp, Theresa Duncan Case, 48458, Jehovah Witness Ministries, zrogt, Jekyll And Hydes New York City, 447223, Kaybrook, 5834, Adaptations Of Pterodactyl Flight, >:(((, Uk Model Railways Dcc, =-[, Centry 21 Fayetteville Ar, :-]]], Centro Servizi Amministrativi Di Bergamo, 123644, The Meanind Of Dallon, 8-DD, Adanson And Microscope, :OO, How To Use Utorrent Speed Booster, 969,


Autor: wmRlDOnDkyqRJqPData dodania: 2009-02-15
They may cost a bit more, but are definitely worth it, Water Feature Landscape, 35869, Tapestry Clips , otclky, Chrysanthmum, 0760, Beach Vitex, vczgr, Bluewater Condo Orange Beach, kruo, International Directory Assistants Uk, uabutb, 1 Chinese Altamonte Fl, algu, Pagaent Shoes, 589, Kaye Catch A Predator, 770, Bluewater Antibes Stcw Courses, rnzzms, Remax Platinum Michigan, =),


Autor: AhjJsAvFeyisData dodania: 2009-02-15
For great tasting coffee this gem comes with aIon exchange water filter, Johnnies Pedal Tractors, 346, Johnnie Frazier Investigation, cvc, Fsu Football Player 34, 676, Cosmopolitan Drinj , 509, Karate Positions , 3875, Honduras Exports Products, kwgwl, Chrysler 300 Jacksonville, =-), Cylinder Manula Over Ride Circuit, 1531, 1 800 Pet Meds Coupon, 717498, Kayl Radio Station, %O, Chrysler 300 Limo Kansas City, 824,


Autor: ocgcBxyBehPrWhEAxMgData dodania: 2009-02-15
You should submit your blog URL address to search engines and blog directories, Karawang Rineka Suara, ynsi, Water Flavorings, 8-DDD, Enviornmental Protection Information For Kids, 843165, Chrysler C Body Quarter, ptlho, Johnathon Winter, 758, Pantihose Erotica, 8164, Centrix Credit Union, 8), International Diesel Injector Nozzles, >:-D, Lab Caots, >:D, Ocate Pocket Knife, 8], La Vie En Rose Broadway Market, 957795, Occhiali Da Sole Oxido, :O, The New Amazing Grace, 95398,


Autor: EvaSZwlRYSgljtOVData dodania: 2009-02-15
in thegadgetcast, Bluewater Plumbing Texas, :-(, Beachcomber Crafts, 901, Ted Shoepe, 80344, Beach Weddings Flowy Fabric, qrli, Theresa Burton , zgup, The New Dweebs Band, 087059, Tawse Tweed Skirt, fnjt, Cosmos Chaos, jiagb, Tawni M Swearingen, nor, Cosmos Factory Recording Studio Hollywood, 911, Wine Tasting Attire, =(, La Vida Local, 335,


Autor: oPUbtaZiqBoXwOData dodania: 2009-02-15
Color corrections, Panties Dior , 344385, Karate Effectivness, 201, Pantone Fan Guide, 28942, Chrysler 300m Cd Changer Removal, iuq, Honda Vyx 1300, =-[[[, Bluffton Bucs Miget Football, zlmkd, Hp Psc1210 Vista Driver, 4597, Vincent 1998 Analysis, ifg, Uk Medical Research Into Ritalin, qjdyn, Theresa F Cavallaro, %((,


Autor: iYjMtxmQEtHOdbcData dodania: 2009-02-15
Especially these days, there are a lot of people in the business of creating scams to take away your money, while promising you fame and fortune, Bluewater Foam Acoustic, 8-PP, Theresa Craig, urko, How To Use Wine Ubuntu, mbb, How To Used A Flea Bomb, 1562, 1 Christmas Presents, nopqu, Adana Colleges, >:-OO, Beach Voueur , wmw, How To Ventilate A Cat Room, 47215, Water Fall Fountain On Ebay, =-))), Adaptations For Tropical Savanna, =))),


Autor: osgkAcEwData dodania: 2009-02-15
It can cause palpitations, dry mouth, migraine, arrest of womb and sleeplessness, but with much less frequency that the previous ones, Centry Safe, hfiyu, Adrienne Leugers, %)), Karate Outlets, =-(, Hondaswap Bad Gas Mileage, 893, Blugrass Cellular Ringtones, =-DDD, Adaptations Of The Orangutan, 87207, Beachcomers Motel, lyqj, Lora Whiteley, 5077, Pantie Celebrity Missing Their, >:O, Envelope Internal Error, 5051, Zafiros Del Norte, >:-PPP,


Autor: HelmutData dodania: 2009-02-14
prednisone online celebrex online butalbital online lexapro online codeine online cipro online ionamin online zyban online effexor online evista online


Autor: HelmutData dodania: 2009-02-14
prednisone online celebrex online butalbital online lexapro online codeine online cipro online ionamin online zyban online effexor online evista online


Autor: jBWLqBswHznUbrSBData dodania: 2009-02-13
waEUpa osivyyspyviv, [url=http://khhwbwrenskx.com/]khhwbwrenskx[/url], [link=http://ekblwysznxjg.com/]ekblwysznxjg[/link], http://jnoebrspntvo.com/


Autor: kuzuplData dodania: 2009-02-12
nie no kurna mistrz


Autor: goscData dodania: 2009-02-07
polecam http://calc.50x.eu/ - bardzo fajny konwerter pomiedzy systemami liczbowymi


Autor: chomikData dodania: 2009-01-25
brakuje mi tu tylko konwersji z systemu binarnego na ósemkowy i odwrotnie ale ogół zrozumiały nawet dla laika.


Autor: kooloData dodania: 2009-01-17
Dzięki ziomek spoko artykuł .pozdro


Autor: AlbinosData dodania: 2009-01-13
Dzięki Gizmo! Uratowałeś mi życie!


Autor: CowboYData dodania: 2009-01-06
ZIOOOOOOOOOM Wymiatasz thx


Autor: koral zstnr2wchorzowieData dodania: 2009-01-04
świetne :) naprawde dobra robota :)


Autor: DzaworData dodania: 2008-12-19
Pełny szacun za ten artykuł w końcu coś z tego wiem a jutro egzamin:)


Autor: marunData dodania: 2008-12-12
@Uczeń Jeśli masz liczbę x<0 to można ją przedstawić binarnie (tylko przy użyciu 0 i 1) w kilku systemach. Problem polega na tym, że musisz określić z góry rozmiar systemu, czyli ilość bitów. Pierwszy sposób to system znak-moduł. Czyli dla liczb dodatnich najstarszy bit ma wartość 0, a dla ujemnych 1. Pozostałe bity przedstawiają wartość |x|. Drugi sposób to kod U1 (Uzupełnieniowy do jedynki). Zapisujesz wartość |x| a następnie negujesz wszystkie bity. Trzeci sposób to kod U2 (Uzupełnieniowy do dwóch). Zapisujesz liczbę w kodzie U1 a nstępnie dodajesz binarnie 1 do niej. Liczby dodatnie w kodach znak-moduł, U1 i U2 mają taką samą reprezentację jak liczby zapisane w naturlanym kodzie binarnym.


Autor: BosSData dodania: 2008-12-09
;0 świetnie świetnie i jeszcze raz świetnie opisane wszystko!!!respekt!!! Ja bym nie miał nerwów do napisania takiego artykułu :) pzdr.


Autor: awakamData dodania: 2008-12-08
Bardzo przejrzyście napisany tekst. 10 minut poświęconego czasu i od razu wszystko się jasne zrobiło :)


Autor: uczeńData dodania: 2008-12-08
Mam pytanie czy da się bezpośrednio z systemu szesnastkowego zmienić liczbę na ósemkowy?? Z góry dziękuję


Autor: ZIOMData dodania: 2008-12-03
Narszcie znalazłem jeden zrozumiały tekst. Wielkie dzieki


Autor: nieznajoma;)Data dodania: 2008-12-02
dzieki bardzo...nareszcie cos z tego zrozumiałam...;D;D jutro egzamin ...trzymajcie kciuki za mnie;)


Autor: UczeńData dodania: 2008-11-29
Dobrze napisane i na temat p.s. A jak zamienić ujemne liczby dziesiętne na bilarne Z góry dzieki


Autor: JaData dodania: 2008-11-24
chyba ktoś tu ma kompleX ;/


Autor: judaszforeverData dodania: 2008-11-20
Ratujesz mi życia świetny artykół dzięki za pomoc


Autor: JacekData dodania: 2008-11-20
Dzisiaj mam egzamin z tego ale dzieki tobie dam sobie jakos rade:D Pozdro


Autor: HakjoData dodania: 2008-11-17
no wreszcie rozumiem :) dzieki


Autor: Izka16Data dodania: 2008-11-16
Nareszcie wszystko zrozumiałam!!! Już myślałam, że tego będzie jeden za sprawdzian z infy!! Teraz jest jakaś nadzieja, ze jednak tak nie będzie!! :D:D:D Hehe super!! Dzięki :*:*:) PZDR!!!


Autor: KulkaData dodania: 2008-11-14
gościu, ty chyba sam nie wiesz o co tu chodzi...


Autor: PrzemoData dodania: 2008-11-08
Genialne! Prosto, szybko i bezboleśnie :) Pozdrawiam!


Autor: AneidenData dodania: 2008-11-06
świetny artykuł! teraz wszystko rozumiem a z tłumaczenia nauczyciela kompletnie nic... Dzieki ;]


Autor: AneidenData dodania: 2008-11-06
świetny artykuł! teraz wszystko rozumiem a z tłumaczenia nauczyciela kompletnie nic... Dzieki ;]


Autor: KanonData dodania: 2008-11-06
Super wyjaśnione, jutro mam z tego klasówkę, teraz się już nie boję ;) Dzięki


Autor: rob1992Data dodania: 2008-11-05
Fajny artykuł w którym wszystko jest jasno wyjaśnione. W szkole nauczyciel nie umiał mi tego wytłumaczyć i dostałem z tego 2 kapy a po przeczytaniu tego artykułu poprawiłem jedynki na 5!. Dzięki!


Autor: rooodzynk.aData dodania: 2008-11-05
przyznaje raaacje.. prosto wyjasnione.. i wszystko do sie zrozumiec... :) dzieki.. :):):)


Autor: MlodyData dodania: 2008-11-03
Trzeba przyznać. DOSKONAŁA SPRAWA! Szacunek.


Autor: Alvaro993Data dodania: 2008-10-31
Istna rewelka respekt xD rewelacyjnie prosto wytłumaczone


Autor: niezadowolone 16Data dodania: 2008-10-15
to jest do dupy . . .


Autor: wacusData dodania: 2008-09-29
Dzieki


Autor: licealistkaData dodania: 2008-09-17
Bardzo mi pomogłeś.Dziekuje...wytłumaczyłeś prosto... mysle,ze kazdy po tym artykule to zrozumie. ;) pozdrawiam


Autor: ProjectData dodania: 2008-09-15
a jak sie robi konwersje z liczby ósemkowej na szesnastkową oraz dziesiętną na szesnastkową ?????????


Autor: ProjectData dodania: 2008-09-15
a jak sie robi konwersje z liczby ósemkowej na szesnastkową oraz dziesiętną na szesnastkową ?????????


Autor: AdamkorData dodania: 2008-09-14
Bardzo dobra stronka. Wszystko jasno przdstawione ,bez żadnych dewagacji naukowych - jak ma to miejsce na Politechnice. Pozdrawiam - student


Autor: GóciekData dodania: 2008-09-14
Respect dla Autora tego artykułu. Wszystko jest klarowne, dobrze przetłumaczone i wyjasnione. -------------------------------------- Chuj wam w dupe kutasy, ktore obrażacie tego gościa, jesteście kretynami, ktorzy potrafią jedynie kliknąc w ikonkę CS-a. -------------------------------------- Przepraszam za język ale nie znoszę chamstwa.


Autor: xvzxvzdfaData dodania: 2008-09-11
kic kic zajec :D


Autor: dziewczynaData dodania: 2008-09-09
nie znosze systemow. zwłaszcza szesnastkowego... a to dopiero 1 klasa...


Autor: zData dodania: 2008-09-09
widze ze wasze iq to 111, tylko ze binarnie


Autor: dzony napalonyData dodania: 2008-09-09
pipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipapipa pipa


Autor: LotekKotekData dodania: 2008-09-09
Co to za bzdruy !!!!! Kurwa jebac tego kto wymyslil.huje jebane kurwy niemocie co robic ino pisac takie cos pierdolscie sie skurwysyny


Autor: LotekKotekData dodania: 2008-09-09
Co to za bzdruy !!!!! Kurwa jebac tego kto wymyslil.huje jebane kurwy niemocie co robic ino pisac takie cos pierdolscie sie skurwysyny


Autor: marianData dodania: 2008-09-09
co za debil wymyslil te ciu... ;d


Autor: starzy twojich starychData dodania: 2008-09-09
twoji starzy Power Rangers tylkoo twoji starzy umieją skakac na bungee z krawerznika


Autor: Twoja starszyznaData dodania: 2008-09-09
Twoja stara leczy sie u doktora etkera


Autor: TWUJ STARYData dodania: 2008-09-09
TWUJ STARY THIS IS SPARTA


Autor: lubie paprykarz z puszki z truskawkamiData dodania: 2008-09-08
biorąc pod uwage wpływ ksiezyca na prace dorozkarzy wchinach musze was poinformować ze dzisiaj rano uciekł mi pociag i z tego powodu uwazam ten artykół za beznadziejny i dlatego dostal ocene 1 (z plusem dla zachety) ale co myslicie ze nie mam prawa tutaj pisac ??? a gówno!! jestem wolnym człowiekiem i żyje w wolnym demokratycznym kraju mama prawo o sobie stanowic i miec wolne zdanie zapewnia mi to 3 art. & 1 konstytucji i truskawki mojej baci. Co nie bede z toba rozmawial bo nie stoisz w brodziku potrreb mojej elokwencji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: PomocnikData dodania: 2008-09-08
tak to bardzo łatwe wystarczy ze włączysz kalkulator albo policzysz to w głowie


Autor: Kurnikowy kasztelan z herbu kurza srakaData dodania: 2008-09-08
Ggybym był twoim starym juz dawno za karę spał bys w komórce


Autor: Twój staryData dodania: 2008-09-08
Czy wiecie że połowa ludzi na świecie nie wie że stanowi połowę społeczenstwa swiata?!


Autor: majdzioszkaData dodania: 2008-09-08
No w końcu nauczyłem się systemów... no i jestem majdingo.


Autor: ManieczkamaniaData dodania: 2008-09-08
Ten artykuł jest the best!!!! Wszystko razumiem Dziekuje za pomoc :)


Autor: kuba m.Data dodania: 2008-09-08
czy da rade przeprowadzic konwersje z dziesietnego na ósemkowy, jesli tak to chcialbym dowiedziec sie jak to sie robi. z góry dzieki


Autor: Jarek 1TIData dodania: 2008-09-06
Nareszcie to pojołem dzieki za pomoc :)


Autor: mateuszData dodania: 2008-09-05
widać że moi poprzednicy są "inni" mi ten artykuł bardzo się spodobał. Dzięki.


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
smierdzi mi z japy


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
smierdzi mi z japy


Autor: maziData dodania: 2008-09-05
jadącaaaaaaaaaaaaaaa


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
smierdzi mi z japy


Autor: tolekData dodania: 2008-09-05
take cos to czeso by napisał. smierdzi zygami . pozdro dla kaceja i rosiaka od majdy


Autor: majdaData dodania: 2008-09-05
jołłłłłłłłłłłłłłłłl


Autor: siemqa\o/Data dodania: 2008-09-05
no jo to jakis shit jest ;< co to wogUle jest ?


Autor: siemqa\o/Data dodania: 2008-09-05
no jo to jakis shit jest ;< co to wogUle jest ?


Autor: ziomki3Data dodania: 2008-09-05
masz racje wszystko to jedno łajno a autor ma pypcia na oku


Autor: KrzysiuData dodania: 2008-09-05
artykuł śmierdzi kupą nic nie czaje ten co to pisał ma ejc


Autor: ArturData dodania: 2008-09-03
Artykul swietny lepszego nie widzialem oraz mily Autor i zalozyciel strony!!!!!


Autor: AnkaData dodania: 2008-08-24
Artykuł świetny! Od razu zrozumiałam o co w tym chodzi ;)


Autor: qwertuData dodania: 2008-06-28
Lipa z miodem wedlug oceny! Brak konwersjii wartosci dzeiesietnych, setnych, itd. Poza tym moze byc, choc takie podstawy wszedzie znajdziemy. ZR OBCIE COS Z TYM!


Autor: MarekData dodania: 2008-06-24
dobra to pomózcie mi z liczbą 57 z dziesiętnego na dwójkowy i odwrotnie ta pierwszą opcje umiem wyszło mi 111001 a powinno być 100111 dlaczego tak


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 Tylko ten przykład jest dobry, pozostał dwa nie


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 Tylko ten przykład jest dobry, pozostał dwa nie


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 Tylko ten przykład jest dobry, pozostał dwa nie


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
124(4) nie wynosi 28 w dziesiętnym i nie da się tego policzyć, ponieważ w systemie czwórkowym nie ma cyfry 4. Błąd jest w tym przykładzie 25(7) = 2x7^1 + 5x7^0 = 14+5=19 ; 52(4) też nie da się obliczyć poniewż w system czwórkowy nie wystepuje cyfra 5.


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
124 z 4 w dolnym indeksie to cyfra zapisana w systemie czwórkowym a ten składa się tylko z cyfr 0 , 1 , 2 , 3 . jeśli na to nie patrzeć to zgodnie z metoda konwersji systemu czwórkowego n dziesiętny: 124(4) = 1x4^2+2x4^1+4x4^0 = 1x16 + 2x4 + 4x1 = 28(10) gdzie ^ to znak potęgowania ale 28 w systemie czwórkowym to 130 wiec to zadanie ma błąd !


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
W sumie to mam trzy zadania: (124)4; (25)7; (52)4 i nic nie kumam.


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
W sumie to mam trzy zadania: (124)4; (25)7; (52)4 i nic nie kumam.


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
Dziękuję Tomkowi za odpowiedź. Nie zrozumiałem jednak: czy 124 w systemie (4) to 28 w (10) czy nie!!!


Autor: TomekData dodania: 2008-06-21
124 z 4 w dolnym indeksie to cyfra zapisana w systemie czwórkowym a ten składa się tylko z cyfr 0 , 1 , 2 , 3 . jeśli na to nie patrzeć to zgodnie z metoda konwersji systemu czwórkowego n dziesiętny: 124(4) = 1x4^2+2x4^1+4x4^0 = 1x16 + 2x4 + 4x1 = 28(10) gdzie ^ to znak potęgowania ale 28 w systemie czwórkowym to 130 wiec to zadanie ma błąd !


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
NIE UMIEM POMÓC SYNOWI W ZADANIU: Napisz w systemie dziesiątkowym liczbę (124)4. 4 po nawiasie zapisano w formie dolnego indeksu. Proszę o pomoc


Autor: JanuszData dodania: 2008-06-21
NIE UMIEM POMÓC SYNOWI W ZADANIU: Napisz w systemie dziesiątkowym liczbę (124)4. 4 po nawiasie zapisano w formie dolnego indeksu. Proszę o pomoc


Autor: InzaghiXData dodania: 2008-06-15
" Następnie znowu: obliczamy resztę, itd. " -> Yyy sory jeśli ktoś nie zrozumiał na początku to później ma itp itd.. może jak piszesz artykuł to pisz wszystko !! i obliczaj !!


Autor: ArtuorData dodania: 2008-06-14
Jasno i ok....tylko ten ósemkowy.....


Autor: prądnicaData dodania: 2008-06-08
jaa-> tak jak w dziesiętnym dodajesz ;) analogicznie. 1+1=2 ale w bin już nie masz takiej możliwości [znaki1 i 0] Tak jak w dziesiętnym jak chcesz dodać 5+5=10 (nie ma cyfry '10') piszesz 0, jedynkę przenosisz do kolumny obok, tak w bin 1+1=0 jeden dalej, a więc 10. dodać następne 1 się da prosto, =11 dodać następne 1 będzie 11+1= 0 jeden dalej. ale wtedy znowu mamy 1+1, więc przenosimy jeszcze dalej, powstaje nam 110 block- dużo tłumaczenia, a to jeszcze zależy jak kto jest pojętny. moje gg 11170047 ;) co do innych pytań to nie wiem


Autor: prądnicaData dodania: 2008-06-08
zastanawiam się, może ktoś wie, bo jak zapisuje się w hex, to pisze się 0x[liczba] w bin ob[liczba] w oct 0o[liczba] a w innych systemach?


Autor: prądnicaData dodania: 2008-06-08
zastanawiam się, może ktoś wie, bo jak zapisuje się w hex, to pisze się 0x[liczba] w bin ob[liczba] w oct 0o[liczba] a w innych systemach?


Autor: jaaData dodania: 2008-06-07
jak mozna dodac cztery jedynki w systemie dwojkowym????


Autor: iwanData dodania: 2008-06-05
Mam pytanie. Czy da się zamienic liczbę ósemkową na czwórkową lub czwórkową na binarną lub ósemkową na binarną i odwrotnie???? czy tylko 10-->2 ; 2-->10 ; 10-->8 ; 8-->10 ; 10 -->4 ; 4-->10 ; 16-->2 ;2-->16 ; 16-->10 ; 10-->16 ?? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam


Autor: iwanData dodania: 2008-06-05
Mam pytanie. Czy da się zamienic liczbę ósemkową na czwórkową lub czwórkową na binarną lub ósemkową na binarną i odwrotnie???? czy tylko 10-->2 ; 2-->10 ; 10-->8 ; 8-->10 ; 10 -->4 ; 4-->10 ; 16-->2 ;2-->16 ; 16-->10 ; 10-->16 ?? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam


Autor: sepData dodania: 2008-06-03
dzieki nauczylem sie przeliczac :) Zainteresowało mnie jakie urzadzenie/część komputera odpowiada za przepływ prądu, ktory pozniej jest zamieniany przez procesor na sys binarny?


Autor: dzarekData dodania: 2008-05-28
a mam pytanie mozna w systemie szesnastkowym zapisac liczbe ujemna??


Autor: blockData dodania: 2008-05-27
a w jaki sposob dodawac, odejmowac w systemie hekxadecymalnym?


Autor: RybaData dodania: 2008-05-27
100 (dziesiętny) -> x(ósemkowy) 100:8=12.5 bierzemy samą 12 bez reszty i mnożymy przez 8 (12*8=96) teraz od 100 - 96 = 4 następnie 12:8=1.5 dalej analogicznie 1*8=8 i 12-8=4 1:8=0.125 0*8=0 i 1-0=1 czytamy od dołu czyli 144 100(dziesiętny) -> 144(ósemkowy) 144(ósemkowy) -> x(dziesiętny) podstawą będzie 8 1*8(do potęgi 2) + 4*8(do potęgi 1) + 4*8(do potęgi 0) = 64 + 32 + 4 =100 144(ósemkowy) -> 100(dziesiętny)


Autor: PrzemekData dodania: 2008-05-26
wszystko ładnie, pięknie ale nie pasuje mi coś w systemie ósemkowym. Sposób przeliczania, który ty pokazaleś to przelicza z "8" na "10", żeby przliczyć z "10" na "8" to należy daną liczbę z 10 dzielić przez 8 i reszta. Tak jak w przliczania z "10" na "2". Liczba 100 (system dziesiętny) to 144 (w systemie ósemkowym) według ciebie 64:( (błąd). Jeśli coś nie tak napisałem to czekam na e-maila :D PS: artykuł ogólnie spoko, POZDRO


Autor: gallagherData dodania: 2008-05-23
no bardzo ladny artykol znalazlem tu duzo latwiejsze sposoby na przeliczenia niz znalem do teraz ..pozdro :}


Autor: Lukasz_freakData dodania: 2008-05-20
MEGA!!!! Artykuł jest na prawdę super!! Właśnie czegoś takiego szukałem!! dzięki gostek życie mi ratujesz przed jutrzejsza matura(rozszerzoną) z infy! :D


Autor: KsięźniczkaData dodania: 2008-05-18
swietne to jest bardzo zrozumiale normalnie dzieki wielkie temu kto to napisal :*::*:*:*:


Autor: ManyData dodania: 2008-05-13
Wszystko ładnie i pięknie :D ale to są dość proste rzeczy ....


Autor: Bolek16Data dodania: 2008-05-02
wszystko swietnie wytłumaczone genialny artykuł


Autor: skorpionData dodania: 2008-04-26
super artykuł bardzo zrozumiale napisany pomogłeś tym nie tylko mnie ale tez moim kumplom :P wielkie dzieki :) PS: przydalo by mi sie cos takiego z c# ;)


Autor: PoulData dodania: 2008-04-21
Wszystko ladnie wytlumaczone, jedynie czego mi brakuje to zamiany liczb ujemnych poza tym super


Autor: aldzikData dodania: 2008-04-08
SUPERRRR!!


Autor: mats3Data dodania: 2008-04-05
piekny artukulik..=) jestes gOść..=)


Autor: danteData dodania: 2008-04-04
Super sprawa! Dzięki! P.S. Przydał by się jeszcze system czwórkowy, aby wszystko było w jednym miejscu. Pozdrawiam


Autor: ShoniData dodania: 2008-04-02
najlepszy artykuł co do systemów liczbowych, dzięki twojemu artykułowi zrozumiałem zamianę tych systemów, jutro mam sprawdzian dyrektorski z UTK(Urządzenia Techniki Komputerowej) no i jestem niezle przygotowany :D


Autor: smykuData dodania: 2008-04-02
ludzie czepiają się wszystkiego nie zwracaj uwagi


Autor: hellfireData dodania: 2008-03-30
swietny art, czepianie sie czegokolwiek to szukanie dziury...


Autor: UczeńData dodania: 2008-03-25
Bardzo fajny artykuł, pomógł mi zrozumieć te wszystkie systemy, kilka niedociągnięć. Pozdrawiam :)


Autor: polewaData dodania: 2008-03-19
Wielkie dzięki za artykuł, wszystko jest znakomicie wyjaśnione.


Autor: KwestorData dodania: 2008-03-17
sdfsfefs


Autor: WeZeData dodania: 2008-03-17
ta strona jest do dupy skasuj jom kpw!!!~~~~~~~~~~~~~~~~


Autor: RooraData dodania: 2008-03-15
wszystko fajnie ale nie ma przecodzenia z ujemnych binarnych na szesnastkowe. może jest tego więcej, ale nie zauważyłem


Autor: JumperData dodania: 2008-03-06
wszystko jest super wyjasnione no swietnie poprostu


Autor: SkocznaData dodania: 2008-03-06
to jest jakies glupie kto to wogule pisal? ile razy byscie tego nieprzeczytali to i tak tego nie zrozumiecie ponieważ sa nastepujace bledy: 1 zla ortografia (pisal to chyba jakis analfabeta) 2 zla interpretacja 3 nic sie z niczym nie zgadza 4 malo przykladow albo ja jestem glupia ze niemoge tego zaczaic albo cos z tym tekstem jest nie tak;/ Pozdrowionka!!!


Autor: romekData dodania: 2008-02-25
cheja wąchaj kleja !!!!!!


Autor: marcia0honeyData dodania: 2008-02-04
no nieźle, nieźle. tzn. nie jest źle... w miarę jasno i przejrzyście, chociaż są niedociągnięcia... w każdym bądź razie należy sie pochwała...


Autor: BenekData dodania: 2008-02-04
fajna strona ale zdeka przypałowa


Autor: JAData dodania: 2008-01-31
wszystko ładnie pięknie ale nie ma U2 i ułamków !! a to jest mi potrzebne....;/


Autor: JackerData dodania: 2008-01-30
Nie ma tutaj opisanych dwóch bardzo ważnych systemów mianowicie U1 i U2. Przydałoby się opisać operacja arytmetyczne liczb w różnych systemach liczbowych. Nie podałeś również zakresu liczb z żadnego z systemu liczbowych tzn ile liczb można zapisać np na 8 bitach; np dla systemu binarnego od 0 do 2(do potegi n) - 1 gdzie n to ilość bitów itd;


Autor: BobasekData dodania: 2008-01-28
Tresc jest podana w bardzo przystepnej formie, krotko bo krotko ale zwiezle i czytelnie. Wszytko jest wytlumaczone a jak ktos tego nie rozumie to juz jego problem bo to jest faktycznie wytlumaczone jak dla debila, a jezeli piszecie ze tego nie zrozumieliscie no to..... sama sie nasuwa odpowiedz...


Autor: 50centData dodania: 2008-01-28
Jak dla mnie wszystko jasno wytłumaczone, krok po kroku bez używania jakiś skomplikowanych terminów. Wszystko co chciałem sobie przypomnieć- przypomniałem, a czego nie rozumiałem już będę wiedział, brawo dla autora ;)


Autor: lolData dodania: 2008-01-28
w kalkulatorze mozesz sam sobie sprawdzic


Autor: s4tData dodania: 2008-01-26
mam do Ciebie prośbę, zamień dziesiętną liczbę 3760 na hexa, na maila prosiłbym rozwiązanie.


Autor: ๖ۣۜKλ๓آĻData dodania: 2008-01-23
Jakoś mi to nie wchodzi do tej mojej zielonej pały


Autor: StachuStachData dodania: 2008-01-22
a moim zdanie biednie i przez to dosyc ZAJE*IŚCIE bo jest tak wytlumaczone jak dla debila a tak trzeba bo bez problemu sie rozumie


Autor: roxiData dodania: 2008-01-22
w ogole to jest bez sensu kicz! a ty chloptasiu sie nadajesz do olipiady z infy jak ja do zakonu...,ha ha ha


Autor: PawelhData dodania: 2008-01-21
Słabo wytłumaczone.


Autor: PiotrData dodania: 2008-01-20
bardzo biedny!!!!!!!!!!!!!


Autor: PapData dodania: 2008-01-20
Kasia sucks- mam nadzieje że to zrozumie, mogła by sama napisać mądrala... Artykuł dobry, acz nie rewelacyjny


Autor: DawidData dodania: 2008-01-17
Dobre źródło materiałów na temat systemów liczbowych, nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób w systemie szesnastkowym zapisać ostatni znak (jak już się nie dzieli), ale znalazłem w internecie konwerter, sprawdziłem, czy nie zamienia się tego od razu całej tej liczby i.... jest OK! Przyda mi się to do Olimpiady Informatycznej. ;]


Autor: NeQData dodania: 2008-01-17
Pieprzyc Kasie ktora jest za glupia, zeby to pojac, jej problemy informatyczne koncza sie w momencie, kiedy jest w stanie zainstalowac sobie gadu-gadu w przeciagu 24 godzin i zadzwonic do kolegi, ze znowu nie wie jak to sie stalo, ale ma 15 wirusow na swoim PCie.


Autor: egowData dodania: 2008-01-16
artykul ot taki, nie wiem czy bym zrozumiał, gdybym wcześniej nie rozumiał. wg. mnie trochę nieczytelny układ tekstu :)


Autor: sobolData dodania: 2008-01-15
Kasia jestes zalosna... czyli wg ciebie autor ma udawac ze jest glupszy? i czepiac bledow to sie mozesz na lekcjach polskiego, a nie tu.. nie chodzi tu o gramatyke. mi to pomoglo, wszystko kapuje, wystarczy chciec to zrozumiec. i najlepiej miec scisly umysl xP


Autor: KasiaData dodania: 2008-01-15
Artykuł w irytująco pretensjonalnym tonie, aż ma się ochotę wytykać Panu wszystkie błędy - a niemało tu gramatycznie niepopranych konstrukcji czy też błędów językowych (zwłaszcza to wołające o pomstę do nieba "analogicznie tak samo"). Omówienie tylko najbardziej elementarnych podstaw kontrastuje z niesamowicie mierżącymi sformułowaniami typu "Była to bardzo ważna konwersja i dobrze by było, gdybyś ją zrozumiał" sugerują, że czujesz wyższość nad potencjalnym czytelnikiem, dając mu jasno do zrozumienia, że jest od Pana głupszy. Czyli podsumowując: pretenduje Pan do miana buca. Opracowanie przeciętne.


Autor: JayData dodania: 2008-01-14
"musimy sobie napisać jakie są kolejne wielokrotności liczby 16. A są to: 1, 16, 256, 4096, 65536 itd." - mały błąd ponieważ są to kolejne potęgi liczby 16 zaczynając od 16 do potęgi 0. [oczywiście są to jednocześnie wielokrotności 16 ale nie kolejne gdyż kilku by brakowało ;) Pozdrawiam Jay.


Autor: demekData dodania: 2008-01-08
Bardzo dobry artykuł. Uczę się do klasówki z układów cyfrowych i powiem szczerze, że tu jest lepiej opisane (bardziej przystępne dla ucznia: ) ) niż to co tłumaczyła nauczycielka. Pozdro dla Autora 9pkt


Autor: KubisData dodania: 2008-01-06
tez przygotowuje sie do konkursu i tez mi bardzo pomógł ten tekst.


Autor: maciek SdzData dodania: 2008-01-02
zajebisty teks właśnie przygotowuje sie do konkursu informatycznego i durzo mi to pomogło.dzieki


Autor: kruuskData dodania: 2008-01-01
Dzięki za dobry artykuł, który pozwoli mi dobrze się przygotować do olimpiady z informatyki. Liczba 157A2 to 87970


Autor: Reksio33Data dodania: 2008-01-01
Dałem 8 bo mam problem z liczbami 9999 i 99999 (chce ja z dziesietnego na szesnasktowy). Co zrobić gdy nie zostaje reszta?


Autor: autor artykułuData dodania: 2008-01-01
"Widać również, że zawsze na samym końcu po podzieleniu będzie 0, zatem ostatnia liczba jest równa 1. Jeden podzielić na dwa zawsze wyjdzie 0,5 zatem wynik z resztą. Co za tym idzie - pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." ... Co to za bzdury? ... Albo ktos sie pomylil, albo ktos jest glupi, albo ja nie umiem czytac. W kazdym razie... napisane jest : "...pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." co jest wierutną nieprawdą." <-- a jest to prawda! w każdym systemie liczbowym żadna liczba nie zaczyna się od zera! (za wyjątkiem zera oczywiście), bo 0120 to po prostu 120 i tak to działa. Co inne kod binarny , gdzie dokleja się zera z początku, ale liczba pozostaje ta sama! pozdrawiam i dzięki za liczne komentarze :)


Autor: Starkes_jData dodania: 2007-12-30
Witam Pewna sytuacja zmusiła mnie bym zapisał pewną liczbę w kodzie szesnastkowym, ponieważ nie byłem nigdy orłem z matmy to nie przyszło mi to łatwo , ale uzyskałem taki zapis 157A2. Bardzo proszę niech ktoś mądry przeliczy to na normalnie , a ja w ten sposób się upewnię czy dobrze odrobiłem lekcje z tej stronki :) Bardzo proszę o pomoc


Autor: ^^Data dodania: 2007-12-21
strona jak strona , a jeżli ktos skumal cale systemy liczbowe po przeczytaniu 1 artykułu i do tego umie je zamieniac to jest chyba nie do wyjebania ^^


Autor: CyrusData dodania: 2007-12-18
Artykuł bardzo dobry! W prosty sposób wytłumaczone PODSTAWY systemów liczbowych. Mała uwaga do Pana (Śmiesznego) WHOS - to jest krótki artykulik traktujący o systemach, mający na celu w prosty sposób przedstawić czym są systemy liczbowe i prosto pokazać na czym polegają, jaka jest między nimi różnica, itp. Uwagi typu - to jest kiepskie, bo nie mówi o.. - są po prostu śmieszne! Jeśli jegomość chce więcej - niech zajarzy do podręcznika o metodach numerycznych. Tam jest wszystko, a nawet więcej. A chwalenie się, że 'ja wiem więcej niż ty' jest żałosne. Sam mam wiedzę na ten temat - zajmuję się symulacjami w fizyce - (i na inne tematy) i nie panoszę się po forach i nie wypisuje głupot, że ktoś wie mniej ode mnie - nie robię z siebie idioty. PS.Kolego, jak masz tak dużą wiedzę - podziel się z tymi, którzy tej wiedzy szukają - ale w sposób przystępny... Pozdrawiam;)


Autor: xxxxData dodania: 2007-12-18
super!!teraz juz rozumie:)świetne informacje


Autor: JaData dodania: 2007-12-17
Kolega WHOS dał ocenę równą swojemu IQ (i tak zawyżoną!!) Na moje oko ma maksymalnie 12 lat :) Artykuł genialny - wszystko prosto, na przykładach - aż chce się czytać :P


Autor: WHOSData dodania: 2007-12-14
CO ZA SYF. TAKIE PODSTAWY TO JUŻ DZIECIAKI W PRZEDSZKOLU POTRAFIĄ LEPIEJ WYJAŚNIĆ. DOD/ODEJ/MNOŻ/DZIEL - BINÓW i HEXÓW, KOD SPOLARYZOWANY, ZNAK MODÓŁ, KOD UZUPEŁNIEŃ (U2), LICZBY ZMIENNOPOZYCYJNE, STAŁO POZYCYJNE. KONWERSJĘ Z DECYMALNEJ NA HEXADECYMALNĄ WYTŁUMACZYŁEŚ NA ŁATWYM SPOSOBIE - A DRÓGI SPOSÓB - TEN BEZ POTĘG ?? NIE ZNASZ ?? NO JEŚLI KOGOŚ CHCESZ UCZYĆ TO MUSISZ ZNAĆ !! TEN ARTYKUŁ JEST DLA PRZEDZSZKOLAKÓW. DAJĘ 1 ALE TYLKO DLA TEGO ŻE NIE MA 0 - CIESZ SIĘ BO TO I TAK ZAWYŻONA OCENA.


Autor: AkromantulaData dodania: 2007-12-12
Uoh. Zrozumiałam. Obrazowo i po polsku. Jak miło ;D Cudny artykuł.


Autor: PrezesData dodania: 2007-12-10
Uratowałeś mnie od pały! Dzięki


Autor: szatankaData dodania: 2007-12-02
doskonale wszystko wyjasnione:) wszytsko pojełam w mig.


Autor: HI HIData dodania: 2007-11-30
a... fajny naprawdę tyle ze są lepsze ale dużo zrozumiałam:P


Autor: 1Data dodania: 2007-11-28
1


Autor: czarodziej ^^Data dodania: 2007-11-27
Bardzo fajny artykuł, jak na przygotowania do olimpiady idealny =D Wszystko rozumiem już po pierwszym przejrzeniu tekstu, może trochę za bardzo to wszystko w kupie i tekst mało przejrzysty ale nie o to chodzi, niech się człowiek uczy czytać nie korzystać z obrazków ^^ Aha, polecam niektórym zrobienie paru prostych przykładów przy konwersji liczb systemu dziesiętnego na binarny, nawet JA od razu zauważyłem że 1 dzielone na 2 zawsze daje 0 r.1 nieważne jak patrzyć, stąd pierwsza liczba ZAWSZE jest jedynką...


Autor: czarodziej ^^Data dodania: 2007-11-27
Bardzo fajny artykuł, jak na przygotowania do olimpiady idealny =D Wszystko rozumiem już po pierwszym przejrzeniu tekstu, może trochę za bardzo to wszystko w kupie i tekst mało przejrzysty ale nie o to chodzi, niech się człowiek uczy czytać nie korzystać z obrazków ^^ Aha, polecam niektórym zrobienie paru prostych przykładów przy konwersji liczb systemu dziesiętnego na binarny, nawet JA od razu zauważyłem że 1 dzielone na 2 zawsze daje 0 r.1 nieważne jak patrzyć, stąd pierwsza liczba ZAWSZE jest jedynką...


Autor: MichalData dodania: 2007-11-26
"Widać również, że zawsze na samym końcu po podzieleniu będzie 0, zatem ostatnia liczba jest równa 1. Jeden podzielić na dwa zawsze wyjdzie 0,5 zatem wynik z resztą. Co za tym idzie - pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." ... Co to za bzdury? ... Albo ktos sie pomylil, albo ktos jest glupi, albo ja nie umiem czytac. W kazdym razie... napisane jest : "...pierwsza cyfra w zapisie dwójkowym jest ZAWSZE RÓWNA 1." co jest wierutną nieprawdą.


Autor: lolData dodania: 2007-11-26
nie ma zamieny z osemkowego na dziesietne i na odwrot


Autor: inData dodania: 2007-11-25
Przepisał to z jakieś książki i nawet sam tego nie rozumie, można o wiele łatwiej...ŻAL


Autor: K.Data dodania: 2007-11-24
Artykuł jest bardzo dobry, a sposób zamiany liczby z dziesiętnego na dwójkowy szybszy niż ten, który znam ze szkoły. Dzięki temu mam większą szansę zrobić więcej zadań na klasówce. Dzięki!


Autor: lukasz z wlodawyData dodania: 2007-11-22
spedalony artykul, do tego jeszcze w chuj bledow stylistycznych, ave


Autor: olkaData dodania: 2007-11-21
jestem w kl 1 LO... na mat-infie i wlasnie sie tego ucze... dzieki za ten artykul:) jest swietny:) dzieki nimeu zrozumialam te przeliczania;) dzieki wielkie:)


Autor: LilleData dodania: 2007-11-20
świetnie napisane i przypomniałam sobie wszystko ze szkoły :) dzięki dzięki dzięki. wprawdzie mój nauczyciel objaśnił to bardzo dobrze, ale wyleciało z głowy-teraz już znowu wiem :) pozdrawiam serdecznie!!


Autor: martiData dodania: 2007-11-18
Super artykuł. Gorąco polecam.


Autor: ufffData dodania: 2007-11-15
w koncu zakumałam :D moze nie dostane jutro jedynki ze sprawdzianu :) pozdrowionka


Autor: KoboltData dodania: 2007-11-14
Bardzo dobry artykuł polecam!


Autor: TakasshiData dodania: 2007-11-14
Kurde już wiem dzięki wielkie,nauczyciel nie potrafił tak tego wyjaśnić :)


Autor: KobietkaData dodania: 2007-11-11
Dzięki wielkie!! Wreszcie ktoś opisał to tak jasno, że przestało to być dla mnie czarną magią. Ba! Nawet polubiłam te wszystkie systemy liczbowe:) Czysta zabawa ;-)


Autor: KobietkaData dodania: 2007-11-11
Dzięki wielkie!! Wreszcie ktoś opisał to tak jasno, że przestało to być dla mnie czarną magią. Ba! Nawet polubiłam te wszystkie systemy liczbowe:) Czysta zabawa ;-)


Autor: PatrykData dodania: 2007-11-11
Bardzo dobry art, nauczyciele informatyki powinni przeczytać to nagłos podczas lekcji zamiast gmatwać po swojemu.


Autor: elizaData dodania: 2007-11-09
Bardzo dobry artykuł, polecam


Autor: manyData dodania: 2007-11-08
dobry


Autor: dejaData dodania: 2007-11-07
Z pewnoscia bede jeszcze z tej pomocy korzystal.Dziekuje


Autor: robieramData dodania: 2007-11-07
damn, x a lot!


Autor: xxxData dodania: 2007-11-07
Nudniejszej rzeczy w życiu nie czytałam!


Autor: ktośData dodania: 2007-11-07
żal


Autor: exxData dodania: 2007-11-06
Świetny art. wszystko się zgadza. THX.


Autor: MonisiaData dodania: 2007-11-03
wieeelkie DZIEKI dla autora! badzo mi pomogl ten tekst.. tak szczerze to wczesniej nic nie wiedzialam ;p jeszcze raz dzieki :)


Autor: zazuData dodania: 2007-10-30
bardzo dobry art. mozndzeinieu szyko nauczycsiesystemo :) pozdrawim. 7/10


Autor: FiołekData dodania: 2007-10-28
Jedno, magiczne słowo: dziękuję!


Autor: pastaData dodania: 2007-10-27
Super sprawa


Autor: feloData dodania: 2007-10-27
Super bo po "człowiekowemu" napisane.


Autor: ZoolData dodania: 2007-10-27
Wielkie dzięki dla autora, wreszcie zrozumiałe... :D


Autor: ajData dodania: 2007-10-26
W tę stronę bardzo fajnie. Jeszcze lepiej by było, jeżeli pokazałbyś konwersję liczb na różne systemy po przecinku, np. ( 0.125 na dwójkowy itp.)


Autor: WojtasData dodania: 2007-10-25
Świetna strona. Nauczyłem się przeliczać szybciej niż na lekcji w szkole. Tak wogle to ja się nie nauczyłem na lekcji, tylko na tej stronie. ;] daje 8/10


Autor: ziemniakData dodania: 2007-10-24
haha :) siema Jargen. zgadzam sie, tekst jest OK :) pozdrawiam WSB-NLU :)


Autor: JargenData dodania: 2007-10-24
Swietne to jest. Nie bylem na wykladzie a mam z tego kartkowke, i po pierwszym czytaniu wszystko czaje. Ciekawe czy ktos z WSB-NLU tu jeszcze zajrzy...


Autor: PUCILKA91Data dodania: 2007-10-23
HEJKA!! świetna PRACA. MAM kartkówkę Z TEGO I TERAZ JUŻ WSZYSTKO WIEM ! DZIEX BARDZO:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*


Autor: meeData dodania: 2007-10-22
nio i dziekuje bardzo teraz juz wszystko rozumiem pozdro:***


Autor: GwenhwyvarData dodania: 2007-10-21
Świętnie wyjaśnione. Wreszcie to rozumiem :)


Autor: ;]Data dodania: 2007-10-18
"Bez tego nie masz co się uczyć języków programowania. " jasne ;]


Autor: adaskoData dodania: 2007-10-17
to jest zajebiscie napisane


Autor: MadziaData dodania: 2007-10-12
muszę przyznać na lekcji nic nie kumałam z systemu binarnego,ale po tym wytłumaczeniu wszysko stało się jasne jak słońce:)


Autor: MadziaData dodania: 2007-10-12
muszę przyznać na lekcji nic nie kumałam z systemu binarnego,ale po tym wytłumaczeniu wszysko stało się jasne jak słońce:)


Autor: :)Data dodania: 2007-10-11
Wielkie dzięki za ten tekst. Naprawdę dobrze wytłumaczone!


Autor: BambusData dodania: 2007-10-08
Pieknie :) teraz to wogole juz wsyztsko rozumiem chyba :D ale sie jutro okaze na kartkowce :) dzieki pozdro


Autor: brunetkaData dodania: 2007-10-08
Masz ode mnie wielkiego buziaka za ten tekst :******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************dzieki


Autor: RychuData dodania: 2007-10-06
Swietnie wytłumaczone


Autor: andrewData dodania: 2007-10-04
bardzo fajnie wytlumaczone i choc nie czaje ni huhu odejmowania i dzielenia w binarnym to dziekuje autorowi za czas poswiecony na napisanie tego tekstu :]


Autor: karolData dodania: 2007-10-03
bardzo fajnie wytłumaczine musze przyznac ze wszystko zrozumiałem a... no własnie mialem zajecia w zeszły weekend i tez to miałem i wydawało mi sie ze to jakas czarna magia 30 minut stałem przy tablicy zeby wyliczyc jedno działanie teraz zajmuje mi to minutke dzięki bardzo mi to pomogło :) pozdrawiam serdecznie


Autor: slawoData dodania: 2007-10-03
bardzo fajne i dobre tłumaczenie 9. wkońcu nie muszę odczytywać swoich dziwnych notatek z zeszytu, a tu proszę wszystko proste i klarowne


Autor: AniaData dodania: 2007-10-03
Mam pytanko, a skąd się bierze ta tabelka w przeliczaniu z 2->16 i z 2->8 (że np że 3 ->0011) Czy ją trzeba wykuć czy ona z czegoś wynika???


Autor: MagdaData dodania: 2007-10-03
Fantastycznie wytłumaczone. Nigdy nie musiałam znać zasad tworzenia liczb w tych systemach ani konwertowania ich z systemu na system. W pewnym momencie okazało sie że jest mi to potrzebne. Co prawda pojęcie wszystkiego co jest powyżej wymaga analizy i poświecenia chwili. Jednak, kiedy już się to zrobi to nie możliwe jest niezrozumienie zasad, które tam rządzą. Dziekuje za pomoc !!!


Autor: goskaData dodania: 2007-10-03
uwazam ze to jedno z najlepszych tlumaczen.... w koncu cos zrozumialam .. daje 8 i dziekuje bardzo bo na jutro musialam to wkuc..pozdrawiam...;o))


Autor: SeMenData dodania: 2007-10-01
Ja nie moge ! Ale głupie są te systemy, dobrze że ktoś to w końcu porząnie napisał. Daj 8, ponieważ mało przykładów.


Autor: TebiśData dodania: 2007-09-30
a system czwórkowy gdzie???????


Autor: NHFLData dodania: 2007-09-29
brakuje tutaj przykładów przeliczania z systemu ósemkowego na binarny i heksadecymalny.... mimo wszystko nawet oprócz tego mysle że dobrze sie przygotowałem do sprawdzianu.... daje 9


Autor: MIisiuData dodania: 2007-09-29
Ale te systemy sa pop*******ne!!!!! dzieki tej stronce coc nie cos zalapalem...


Autor: nextData dodania: 2007-09-27
wszystko spoko ale za mało przykładów


Autor: KijaszekData dodania: 2007-09-25
Tak, czytac trzeba, matko, widac ze gosc tylko obrazki oglada :p to straszne! Strone internetowa trzeba.. PRZECZYTAC! O jej do poradnik! Trzeba nie dosc ze przeczytac, to jeszcze ZE ZROZUMIENIEM! SZOK! Boze....


Autor: MiturData dodania: 2007-09-25
Dobry, ale przydałoby się więcej przykładów, i sposoby mnożenia liczb w sys binarnym (za chwilę mam z tego sprawdzian ;D)


Autor: wafelekData dodania: 2007-09-25
Ale beznadzijne


Autor: czesioData dodania: 2007-09-25
Bardzo dobra strona polecam Andrzejowi


Autor: jajcoData dodania: 2007-09-25
super stronka szkod tylko, ze trzeba czytac...... ale ogulnie spoko


Autor: wafelekData dodania: 2007-09-25
Ale beznadzijne


Autor: jajcoData dodania: 2007-09-25
super stronka szkod tylko, ze trzeba czytac...... ale ogulnie spoko


Autor: czesioData dodania: 2007-09-25
Bardzo dobra strona polecam Andrzejowi


Autor: abcData dodania: 2007-09-20
wszystko bardzo ladnie opisane ale na miejscu autora przeliczanie 10 na dwojkowy osemkowy i heksadecymalny przedstawilbym w postaci tabelki, wtedy nie mozna sie pomylic


Autor: KArolData dodania: 2007-09-16
dobra i bardzo przydatna strona. 10/10 ode mnie.


Autor: ArtiiData dodania: 2007-09-16
Dzięki za ten artykuł bardzo mi pomógł przed sprawdzinem w szkole nic nie zrozumiałem,a w książce było źle wytłumaczone,a po tym artykule wszystko zrozumiałem. Dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


Autor: CalidusData dodania: 2007-09-13
Naprawdę dzieki za ten artykuł , nic z tego nie rozumiałem na lekcji a po przeczytaniu tego artykułu wszystko juz wiem :D Naprawde wielkie dzieki !


Autor: PriData dodania: 2007-09-12
Artykuł naprawde dobry.Dobrze,szczegółowo opisany.Kiedyś miałem w szkole systemy liczbowe,a więc to było w pewnym sensie powtórzenie wiadomości ;-).Nowy dla mnie był tutaj system ósemkowy ;-).


Autor: MorganData dodania: 2007-09-09
Ten artykuł uratował mi życie przed jutrzejszą fizyką... Świetnie rozpisany!!


Autor: M.M :):)Data dodania: 2007-09-08
Bardzo Ładnie rozpisane i wytłumaczone chyba nikt nie bedzie miał problemu sie połapac :D:D:D Oby było wiecej takich osob z taka cierpliwoscia do tłumaczenia innym. Miłego czytania (wchodzi w 15 min) POZDRAWIAM WSZYSTKICH I AUTORA:D:D TEJ PRACY (BUZKI DLA MOJEJ KSIEZNICZKI *moze tu zajzy przypadkiem*)


Autor: M.M :):)Data dodania: 2007-09-08
Bardzo Ładnie rozpisane i wytłumaczone chyba nikt nie bedzie miał problemu sie połapac :D:D:D Oby było wiecej takich osob z taka cierpliwoscia do tłumaczenia innym. Miłego czytania (wchodzi w 15 min) POZDRAWIAM WSZYSTKICH I AUTORA:D:D TEJ PRACY (BUZKI DLA MOJEJ KSIEZNICZKI *moze tu zajzy przypadkiem*)


Autor: KasiaData dodania: 2007-09-06
Bardzo Ci dziękuję! Z nieba mi spadłeś:) Wszystko zrozumiałam, a w moim przypadku to cud! Jeszcze raz serdeczne podziękowania:)


Autor: Anty"humanistka"Data dodania: 2007-08-31
Grażynko, mogę się załozyć, że o humanizmie masz niewiele większe pojęcie niż o matematyce. Wielu spośród humanistów to też genialni matematycy. Ale do rzeczy. Humanizm (ten prawdziwy bez cudzysłowia) nie polega na tym, co Ty pojmujesz za niego. Bo ci pseudohumaniści to zwyczajne matematyczne tuki ;), które swój brak matematycznych umiejętności tłumaczą predyspozycjami do nauk humanistycznych. Nic bardziej mylnego. Bo przeczytanie kilku szkolnych lektur, czy nauczenie się kilku historycznych dat to bynajmniej nie jest humanizm. Najlepiej być człowiekiem renesansu i przezwyciężyć lenistwo, żeby zrozumieć matematykę, która wcale nie jest trudna, ale wymaga po prostu włożenia większego wysiłku niż przeczytanie szkolnej lektury, co większość i tak robi "po łebkach" nie rozumiejąc nawet jej sensu, ale to już sprawa zupełnie na inny temat.


Autor: bData dodania: 2007-08-28
jasno wytlumaczone, artykul potrafi nauczyc konwersji nawet takiego tlumoka jak ja :)


Autor: ElaData dodania: 2007-08-26
Dzięki za bardzo pomocną "garść wiedzy". Wreszcie mogłam to sobie przyswoić.


Autor: KaenData dodania: 2007-08-05
Nie znałem żadnego z powyższych systemów, a dzięki temu art'owi wszystko od razu załapałem. Dzięki! 10 leci.


Autor: RemekData dodania: 2007-07-29
Warto było by poprawić błędy: Nie będę tu, bowiem stosował (niepotrzebny przecinek). Nie, dlatego (tu jw.) że mi się nie chcę ( nie chce) wliczając liczbę zero (może chodzi o cyfrę zero?) Sporo wody. Całość to niestety grafomaństwo.


Autor: slaydersData dodania: 2007-07-14
Witam, Fantastyczny artykuł, nie sądziłem, że to takie proste. Pozdrawiam


Autor: KędziorData dodania: 2007-07-07
Fajny artykulik. W ogóle to praktycznie wszystkie artykuły w tym serwisie są na wysokim poziomie i łatwe do przysfojenia. Brawa dla wszystkich autorów
Zapraszam na moje forum - modele rc : Zawody: Galerie modeli : tuning


Autor: GrażynaData dodania: 2007-07-04
Super, napisane przystępnym językiem, zrozumiałym nawet dla humanisty. Wreszcie wiem jak to działa.


Autor: ŁukaszData dodania: 2007-06-18
bardzo mi się to przyda,bo jutro mam egzamin a jedynego czego nie rozumiałem to właśnie to,teraz mam nadzieje że sobie poradze,wielkie dzieki


Autor: RafikData dodania: 2007-06-05
Wcale nie jest to tak prosto napisane. Gdybym od tego miał zaczynąć podstawę systemów liczbowych to nie za bardzo bym zrozumiał! Ale muszę powiedzieć, że Twoje wytłumaczenia co do przeliczania systemów z jednego na drugi nawet mi pomogły :). FENKS!


Autor: ZejblaData dodania: 2007-06-03
Super!dzieki wszystko zrozumialem 10 dla ciebie pozdro


Autor: rafiData dodania: 2007-05-29
wszystko ładnie ale jak zapisać liczbę x w n-bitowej notacji uzupełnieniowej do dwóch np -9 w kodzie 4-bitowym


Autor: pmData dodania: 2007-05-24
To są podstawy podstaw czyli konwersje prostych typu 137 albo 398, są jeszcze np. 203,45; -43,1 (....,system U2).Za podstawy należy się pochwała.


Autor: kapelek00Data dodania: 2007-05-22
nareszcie !!!dziękuję :)pozdrawiam


Autor: obcyData dodania: 2007-05-15
Bardzo przystępnie napisane. Zasłużona ocena 10


Autor: Data dodania: 2007-05-14
jak to się przelicza


Autor: RiderData dodania: 2007-05-12
Naprawne spoko napisane... wszystko mozna bez problemu zorozumiec ;) pzdro i 10 dla Ciebie


Autor: ~~ boss ;)Data dodania: 2007-05-10
super zrobione ! :) 10 dla bossa :)


Autor: sz0pData dodania: 2007-04-23
Kolgierd: Na jednym bajcie można zapisać maksymalnie liczbę 255. Jednak zero też jest wartością, czyli w sumie mamy 256 możliwości w jednym bajcie. Tak samo jak w systemie dziesiętnym maksymalna liczba to 9, jednak wraz z zerem jest 10 różnych cyfr. Jednak mało kto rozpoczyna liczenie np. cukierków od zera :D


Autor: nussData dodania: 2007-04-19
czy te systemy da sie wykorzystac w matematyce.??


Autor: ablaData dodania: 2007-04-17
Jest zaje*iście. Wszystko można zrozumieć. Ale przydało by się więcej przykładów. ocena 9


Autor: majster klepkaData dodania: 2007-04-15
Nie umiałem nic, po przeczytaniu i machnięciu przykładów zroumiałem wszystko. Ale brakuje np jak zamienić 0,3 na dwójkowy.


Autor: MIKAData dodania: 2007-04-13
To jest poprostu genialna stronka. @@!!!!Znalazłam to co chciałam!!!@@


Autor: RobsoonData dodania: 2007-04-12
Artykul fajny ale faktem jest ze na 8 bitach miesci sie tylko liczba 255 :P Dopiero na dziewiatym bicie jest liczba 256 wiec cos jest nie tak ;]


Autor: GryfData dodania: 2007-04-08
świetny artykuł. Miałem zamiar zrozumieć tylko system binarny ale wszystko wytłumaczone zostało w tak dostępny sposób że, nawet ja, pojąłem wszystko w kilka chwil.


Autor: KolgierdData dodania: 2007-03-29
Strasznie podoba mi się artykuł -wilele zrozumiałem ale nie kumam jednego ;) (pewnie coś przegapiłem), a mianowicie : Jeśli bajt to 8 - bitów a bit ,moze przyjąc jedną tylko wartość 0 lub jedne to jak jest możliwe by maksymalna wartość bajta wynaosiła 256 ? ciąg znaków potrzebny do zapisania 256 w sys. dwójkowym posiada 9 cyfr. Z tego co mi się wydaje to maksymalna wartość bajtu to 255 i skłąda sie ona z 8 cyfr o wartości 1 ? Niech mi to ktoś wytłumaczy :) ładnie prosze


Autor: wiolonczelistkaData dodania: 2007-03-26
Bardzo dobrze i czytelnie wytłumaczone. Dzięki tej stronie jutro dostanę piąteczke z klasóweczki z informatyki ;). Dzięki!


Autor: DamixData dodania: 2007-03-23
Super ale dalibyście więcej przykładów


Autor: monisQuData dodania: 2007-03-19
fajna stronka...ale ja chyba dalej zbyt tempa jestem zeby to rozumiec:/ w zyciu nie bde informatykiem a juz napewno nie w przliczaniu :D pozdrawiam:))


Autor: ania i olaData dodania: 2007-03-19
dziękujemy bardzo. przydało się.


Autor: kasiadw1Data dodania: 2007-03-09
Stronka dobra!! ale napiszcie gdzie mogę znaleść gotowe przykłady systemów zamienianych jeden na drugi??


Autor: rafaloData dodania: 2007-03-06
świetna strona... bardzo mi pomogłeś. dzieki


Autor: RohlsonData dodania: 2007-03-04
Dużo przydatnych informacji, naprawdę fajna stronka. Trochę ją psują błędy językowe "a więc jest to 2 + 16 + 2816 + 40960, a więc jest to liczba 43794".


Autor: ZenekData dodania: 2007-03-04
"Gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście liczba na przykład 14 w systemie ósemkowym to 12 w dziesiętnym [...]" 14 to jest w osemkowym a nie w dziesietnym...


Autor: IcemanData dodania: 2007-03-04
No dobra, wszytsko ślicznie pięknie ładnie, ale.... jakoś nie mogę nigdzie znaleźć informacji o liczbach ułamkowych


Autor: pawelData dodania: 2007-03-01
Fajna stronka, dużo mi pomogła. DZIEKI


Autor: PepiData dodania: 2007-02-27
Mi On Ułatwił Życie - Trzeba Być Tępakiem, Żeby Nie Zrozumieć Tego Co JEst Napisane W Tym Poradniku... Jak Dla Mnie Jest On Jasny :-) 10 Daje, Bo Wszystko Gitez Jest :D


Autor: EwelkaData dodania: 2007-02-26
W sumie to prawie nic z tego nie zrozumiałam :/


Autor: MarzenkaData dodania: 2007-02-25
jedna rzecz : jak zamienia sie system dwójkowy,szestnastkowy oraz czwórkowy na ósemkowy?


Autor: EndrzinData dodania: 2007-02-22
Thank you very very much. Super, rozjaśniłam sobie wszystko to co było dla mnie wczesciej trudne. Jeszcze raz dziex:P Fajna stronka:)


Autor: sasa punisherData dodania: 2007-02-21
nic mi to nie pomogło


Autor: romciaData dodania: 2007-02-15
jest błąd 14 na ósemkowy to nie 12 a 16


Autor: FaGGatData dodania: 2007-02-05
Wszystko jasne w pol godziny :)


Autor: MesioData dodania: 2007-02-03
Niskie noty dales dziewczynie ;)


Autor: DenData dodania: 2007-02-03
@kia: Mniej więcej tyle, ile wynosi twoje IQ ;)


Autor: kiaData dodania: 2007-01-31
A ile to bedzie 4E?? Chodzi o system szesnastkowy


Autor: MiziakData dodania: 2007-01-29
sa jeszcze liczby w zapisie rzymskim czyli I , II , III , IV , V ,VI ... itd.


Autor: GOSHQAData dodania: 2007-01-23
Mam takie zadanie, żeby z trzech zapałek ułożyć następujące cyfry bądź liczby: 0,1,2,3,4,5,6,7,9, 10, 11, 12... I stąd moje pytanie czy którąś z tych liczb da się zapisać w jakimś z tych sytstemów??? Z góry dziękuję za odpowiedź. Hmmm... A może inne pomysły??? Pozdrawiam.


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-21
wielkie dzięki dla Snake'a pozdrawiam :*


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-21
wielkie dzięki dla Snake'a pozdrawiam :*


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
- 3 A0 powinno być C0 ale to tylko drobny błąd. Kacper Cieśla (comboy): zrób skrypt aby można przez np 5 min z danego adresu IP z którego sie napisało komentarz edytowac wypociny użytkowników, jesli możesz połącz moje komenty, pozdro


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
alicja: w dwójkowym po prostu obliczasz ile to jest normalnie i dopisujesz znak minus, w szesnastkowym nie zmienia sie nic wszystko tak jak jest w minusowych zapisujesz bez minusa, ale możesz sama sworzyć sobie system z bazą w której przyjmiesz za baze np -3 , 0 , 3 z bazą 3 lub -2,-1,0,1,2 z bazy 4 to możesz to zapisać w pierwszym przypadku jako trzy cyfry 0,1,C (czy jaka kolwiek inna litera gdzie C jest -1) i zapisujesz ujemnie np -1 to będzie C -2 to będzie C1 - 3 A0 -4 CC podobnie jak w systemie dwójkowym wstawiasz po lewej a tyle tylko że system idzie w drugą strone pierw masz C pozniej C1, C0, CC, C11, C10 i tu nastepny wyraz to oczywiście C1C i odpowiada to -7.


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
alicja: w dwójkowym po prostu obliczasz ile to jest normalnie i dopisujesz znak minus, w szesnastkowym nie zmienia sie nic wszystko tak jak jest w minusowych zapisujesz bez minusa, ale możesz sama sworzyć sobie system z bazą w której przyjmiesz za baze np -3 , 0 , 3 z bazą 3 lub -2,-1,0,1,2 z bazy 4 to możesz to zapisać w pierwszym przypadku jako trzy cyfry 0,1,C (czy jaka kolwiek inna litera gdzie C jest -1) i zapisujesz ujemnie np -1 to będzie C -2 to będzie C1 - 3 A0 -4 CC podobnie jak w systemie dwójkowym wstawiasz po lewej a tyle tylko że system idzie w drugą strone pierw masz C pozniej C1, C0, CC, C11, C10 i tu nastepny wyraz to oczywiście C1C i odpowiada to -7.


Autor: SnakeData dodania: 2007-01-21
""Piotr Data dodania: 2007-01-20 Ja mam takie pytanie, jesli mam cyfre 123.8 w systemie dziesiętnym to jak ją mam zamienić na szesnastkowy. 123 to wiem, ale co zrobic z tą 0.8. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)"" zapisujesz jako: 0.8*16^-1


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-20
witam mam pytanie... jak przedstawić liczbę ujemna (np. -55) w postaci chćby dwójkowej? bardzo proszę o odpowiedź. pozdrawiam


Autor: alicjaData dodania: 2007-01-20
witam mam pytanie... jak przedstawić liczbę ujemna (np. -55) w postaci chćby dwójkowej? bardzo proszę o odpowiedź. pozdrawiam


Autor: PiotrData dodania: 2007-01-20
Ja mam takie pytanie, jesli mam cyfre 123.8 w systemie dziesiętnym to jak ją mam zamienić na szesnastkowy. 123 to wiem, ale co zrobic z tą 0.8. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)


Autor: PiotrData dodania: 2007-01-20
Ja mam takie pytanie, jesli mam cyfre 123.8 w systemie dziesiętnym to jak ją mam zamienić na szesnastkowy. 123 to wiem, ale co zrobic z tą 0.8. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :)


Autor: avesData dodania: 2007-01-18
Ile tu dzieci neostrady :-/ Macie za darmo informacje podstawowe i jeszcze wam źle, teksty typu: wkurzacie mnie wkurzają ale normalnych ludzi którzy już mają dość czytania waszych wypocin! Krótko i na temat sobie szukajcie, tu są wyjaśnione poszczególne rzeczy krok po kroku a nie definicja systemu liczbowego czy innego... Jak wam się nie podoba to nie czytajcie i nie komentujcie, żałośni ludzie :-/ Typowe: dajcie mi mało na temat, ja sobie skopiuje i bez myślenia (myślenie teraz młodych boli chyba) przeczytam to o czym nie mam pojęcia... Jeszcze na końcu macie zaoferowaną pomoc w postaci e-maila. Jak nie potraficie tego zrozumieć to znaczy, że wam się nie chce. Odłóżcie klawiaturę i idzćcie przed telewizor oglądać pokemony...


Autor: tysiaData dodania: 2007-01-13
halo, ja potrzebuje wiedzieć jak się dodaje, odejmuje, dzieli itp w systemie dwójkowym... :/dlaczego tego nigdzie nie ma?


Autor: swierkData dodania: 2007-01-13
Bardzo dobrze i mozliwie prosto opisane. Zrozumienie wymaga skonczonej ze zrozumieniem szkoły podstawowej ;) Jak widac rożnie to wygląda hehe. pozdrawiam


Autor: zuziaData dodania: 2007-01-12
nic z tego nie rozumiem. niw mozna jasniej?


Autor: PiotrekData dodania: 2007-01-10
Ale dlaczego nie ma konwersji z dziesiętnego i odwrotnie, to też potrzebne jest;/ Nie moja wina, że matma u mnie leży ;-)


Autor: ciorekData dodania: 2007-01-10
przemito chyba cie stara nie kocha , ....


Autor: ciorekData dodania: 2007-01-10
przemito chyba cie stara nie kocha , ....


Autor: VailData dodania: 2007-01-10
Czy wasz wszystkich porąbało? To nie jest definicja jakiegoś zapisu tylko artykuł na temat systemów liczbowych. Jak potrzebujecie definicji to wikipedia wita. Dramat:/


Autor: przemitoData dodania: 2007-01-09
jak niektorzy z was sa ciemni i nie umieja czytac to nadajecie sie tylko do szkoly specjalnej..tekst jest wporzadku, wszystko wytlumaczone jak dla dzieci z przedszkola


Autor: Patrycja Struck z Jastarni ul.MickiewiczaData dodania: 2007-01-08
WEŚCIE SIE WYPCHAJCIE WSZYSCYYYYYYYYY!!!


Autor: my polacyData dodania: 2007-01-08
Napiszcie krótką informacje o zapisie szesnastkowym bo w przyszłości będę bez pracy!!!!!!!!błagam was!


Autor: mikaData dodania: 2007-01-08
bez nadzieja to ma byc tekst wy buraki z pola sromotnego umyjcie se dupy!!!!!!po jedzie łlajnem!! a to powinniscie napisac krotko i na temat a nie rozpisujecie sie jak jakies stare mendy!!!wy jestescie jak @...a ja nie jestem jakiś kujon żeby zapisywać takimi bredniami cały zeszyt!!!!!!co to ma być szkołlla?na co mi sie niby ma sie to przydać?:)stare buraki z komexu no i wogóle piszecie zbyt dużo ! Spróbujcie napisać krótko i na temat!!!!!no i będzie tego no kupcie se majtki!~!!!no te z koronkami z lumpeksu za 2gr!!! i do tego welniane stringi brudasy!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: dorotka;)Data dodania: 2007-01-08
Beznadziejny tekst!Za dużo tego.Ja potrzebuje krótkiej informacji o tym : co to jest zapis szesnastkowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!wkurzacie mnie.


Autor: problem makerData dodania: 2007-01-08
a system szóstkowy na dwójkowy umiecie przeliczyc :P...


Autor: jaaaaaaaaaaaa znudzonaData dodania: 2007-01-04
taataa super tylko troche tego dużo, posrać się można czytając te nudy....... ale jak musiałam to się poświęciłam........ referat na kilometr normalnie!!!!!!!!!!!!!


Autor: dorotaData dodania: 2007-01-03
Dzieki wielkie, wszystko jasne, moze nie zawale kola;]


Autor: jaData dodania: 2007-01-03
jak na moje ok jest wszystko si ale j bym co nieco jeszcze dopisal o systemie ósemokwym


Autor: kujonData dodania: 2007-01-02
A działania w systemie szesnstkowym np. dzielenie?


Autor: QuomarData dodania: 2007-01-01
Prosto i sprawnie. Dobre przykłady. Łopatologiczniej wytłumaczyć się chyba nie dało. Duży+


Autor: TomiData dodania: 2006-12-20
dzieki ziomuś za to ze jest tu tak dobrz e opisane dziekuje bardzo papa Wesołych Świąt


Autor: EsaData dodania: 2006-12-20
Nieźle wytłumaczone :) Suuper :) W końcu coś jarzę :)


Autor: keniaData dodania: 2006-12-19
super artykuł!!! dzięki bardzo - w końcu to zrozumiałem:) szkoda tylko, że nie napisałeś nic o liczbach ujemnych i ułamkach, ale i tak wielkie dzięki...


Autor: AnkaData dodania: 2006-12-18
Dowcipnie i rzeczowo. Pojęłam. Gdy pobierałam nauki, na podobnych wywodach traciłam wątek. Teraz potrzebuję tak utalentowanego nauczyciela do tworzenia stron.


Autor: programista_pierwsza_klasaData dodania: 2006-12-15
przyłączam sie do pomysłu gwiazdkowego prezentu kolegi niżej :) przynajmniej z jednego systemu na drugi... dzięęę ku jeee myyy :)


Autor: DavEastSide..PozdroDlaPiotrkaHehData dodania: 2006-12-15
Heh jakbys jeszcze ubrałto ładnie w program Pascala to byłaby piękna suprise pod choinke :)..


Autor: cimonData dodania: 2006-12-14
jutro mam kolokwium, artykul bardzo sie przydal :)


Autor: PJData dodania: 2006-12-08
Ja nie wiem co ja bym bez ciebie zrobila... Ten artkuł wszystko mi wytłumaczył. Serdecznie dziękuje ^^


Autor: WdziecznaData dodania: 2006-12-05
elegancko wytłumaczone :) dzieki !


Autor: razielData dodania: 2006-12-05
bardzo swietny tekst, gratuluje autorowi cierpliwosci i umiejetnosci tak przystepnego pisania :)


Autor: ja2Data dodania: 2006-12-04
dobry artykuł... dzieki wszystko zrozumialem(wprawdzie czytalem to 3 razy ale wszystko wiem)


Autor: samuelchData dodania: 2006-12-03
Bardzo dobry artykuł, bardzo świetne przypomnienie przed konkursem informatycznym ;)


Autor: ZuzaData dodania: 2006-11-23
Gdyby nie to to bym zginęła. Świetnie opisane, musialam czytać 2 razy zeby do mnie dotarlo no ale wazne są efekty. Dzieki :) Żeby tak wszystko bylo wytlumaczone to informatyka bylaby dla mnie pestka :P


Autor: MilenaData dodania: 2006-11-23
Witam... dziekuje za ten artykul... wszystko wspaniale zrozumialam, ale nie znalazlam informacji o systemie sumeryjskim... Czy moglabym ewentualnie prosic o małe wyjasnienie tego systemu? Mi jako humanistce nie potrzeba konkretnych informacji tylkopodstawy Pozdrawiam


Autor: dziewczynka^_^Data dodania: 2006-11-21
dziekuję bardzo :*


Autor: HoodaData dodania: 2006-11-21
Bardzo dziękuje Autorowi za poświęcony czas na stworzenie tego artykułu, pomógł bardzo ;) prosty, przystępny sposób wytłumaczenia. Jedyna uwaga - brak może przykładów do samodzielnego rozwiązania... W żadnym wypadku nie krytykuje Autora, ale mysle, że rozwiązanie 1-2 przykładów ugruntuje wiedze ;D Pozdrawiam


Autor: jaData dodania: 2006-11-21
to jest dno do bani wykasujcie to guw...


Autor: KielbatronData dodania: 2006-11-20
Potrzebowałem tak przejrzystego materiału do wypracowania o systemach liczenia. Zabrakło tylko n.p. jak sumować lub mnożyć. Ale i tak bardzo dużo to mi pomogło


Autor: GKData dodania: 2006-11-19
Artykuł bdb przyda mi się na sprawdzian bo pani powiedziała żebyśmy sami doszukali


Autor: zanieqData dodania: 2006-11-16
bardzo fajny:) tylko brakuje mi tu jeszcze systemu osemkowego i by=edzie gites P :) pozdro ziomale!


Autor: jaData dodania: 2006-11-15
Musze przyznac ze pierwsza klasa wszystko skumalem po jednym przeczytaniu i wiem o co biega. Tylko jeden minus musze dalej szukac bo za malo jak na moje zajecia. DZieki pozdrawiam


Autor: legzzData dodania: 2006-11-13
dziex nareszcie wiem o co chodzi :DD


Autor: SabaderoData dodania: 2006-11-12
Przyda się ;]


Autor: bakusData dodania: 2006-11-11
swietny material :] szacun dla autora


Autor: damianData dodania: 2006-11-09
zajefajny program mam fajnego pana od mechatroniki i wszystko rozumiem jak tłumaczy


Autor: michallData dodania: 2006-11-09
zarąbiscie to wyjaśniłeś to stary jestes gosc pozdro


Autor: PiotrrrData dodania: 2006-11-08
O stary jesteś mistrzem!!


Autor: cichyData dodania: 2006-11-08
bardzo dobrze wytlumaczone tylko jeszcze zapomniales o kodzie U2:) dla nie wtajemniczonych jest to kod dla liczb całkowitych ujemnych jak i dodatnich.pozdrawiam.


Autor: regginaData dodania: 2006-11-08
genialny :) i zrozumialam :p wreszcie :D


Autor: skankData dodania: 2006-11-07
materiały są w pyte wyjebane


Autor: jaraczData dodania: 2006-11-06
Mam zjebanego faceta od mechatroniki i nic nie rozumiem jak sie pluje na lekcjach,dostalem 1 ze sprawdzianu a teraz juz to wykumalem i jest gitara.Jak dostane jakaś ladna ocenke to sie napierdole a jak nie to tez sie napierdole wiec co to za ruznica.A jest rużnica bo jak dostane chociaz 2 to sie napierole i moze zdam w tym roku.Thx za ten materiał jest zajebisty!Pozdro.


Autor: LESZEKData dodania: 2006-11-05
Skumałem to!! Jak zalicze test to masz u mnie browar!!


Autor: ŁosiekData dodania: 2006-11-05
praca bardzoj asna, bardzo pomocna i bardzo zrozumiała... brakuje mi tu pewnej rzeczy a przeto ułamków... tak to wszystko w jak najlepszym porzadku


Autor: LynxData dodania: 2006-11-04
GRATULUJĘ! Wspaniały artykuł, a podane 'sztuczki' przy zamienianiu liczby z jednego systemu na drugi to coś niesamowitego! DZIĘKI!


Autor: kData dodania: 2006-11-04
dzieki tego mi trzeba bylo na matme


Autor: pyroData dodania: 2006-11-03
pro3dor czep sie tramwaja, wszystko jest tu ok a dzięki temu dostałem 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: AśkaData dodania: 2006-11-02
Świetny artykuł meteody łopatologiczne górą !!!


Autor: KonradData dodania: 2006-11-01
Super!!!!!!!!! bardzo dziękuje :) bardzo mi pomogleś


Autor: MarcinData dodania: 2006-11-01
Mega artukuł. Jutro mam z tego zaliczenie. Nie mogłem za nic zrozumieć mojego informatyka. A tutaj wszystko wylozone jak na dloni !! WIELKIE DZIEKI


Autor: agusiaData dodania: 2006-10-30
dzieki serdeczne nie byłam wszystkiego pewna a mam jutro z tego sprawdzian ciekawe jak mi pójdzie. świetnie to wytłumaczyłeś


Autor: kuba326Data dodania: 2006-10-26
Dziękuje bardzo autorowi za ten artykuł, te systemy to była dla mnie "ciemna magia" a teraz jest o wiele wiele lepiej! Spokojnie mogę iść na jutrzejszy sprawdzian


Autor: 0xyData dodania: 2006-10-26
Genialne! :) Wszystko dokładnie wytłumaczone. Przez przeczytaniem byłem zielony z tego tematu, teraz już wiem o co w tym chodzi ;)


Autor: pro3dorData dodania: 2006-10-26
Czemu zaden informatykowi czy programiscie nie przejdzie bez znajomosci systemow liczbowych... jesli dla ciebie programista to tylko programiscie asm-a to wspolczuje


Autor: B@rtekData dodania: 2006-10-25
Szkoda że nie uczysz mnie informatyki :) Umiesz doskonale tłumaczyć...


Autor: bartekData dodania: 2006-10-25
dzieki za pomoc


Autor: wyderkaData dodania: 2006-10-25
Dzisiaj mam z tego spr. zobaczymy jak mi pujdzie ;) Super artykuł


Autor: ANECZKA:)Data dodania: 2006-10-24
świetny tekst!! naprawde bardzo pomocny:)


Autor: ANECZKA:)Data dodania: 2006-10-24
świetny tekst!! naprawde bardzo pomocny:)


Autor: student WATData dodania: 2006-10-23
Fajne!! :) A jutro mam z tego ćwiczenia :P


Autor: kinaData dodania: 2006-10-23
Dziękuję bardzo. Przyda się na pewno :)


Autor: roksenData dodania: 2006-10-22
Gosciu jestes no poprostu boski!!! dzieki -masz talent jak nikt !super tlumaczysz ..tak na chlopski rozum ;) jestem Ci cos dluzna heh...zreszta ratujesz nam wszytskim zycie ;*wielkie DZIENKUJE


Autor: BasiaData dodania: 2006-10-22
Dzięki!! Ratujesz mi życie:*


Autor: ewciakData dodania: 2006-10-21
wielkie dzięki za pomoc (od razu skapowalam)


Autor: MichałData dodania: 2006-10-20
Bardzo przystępnie napisany artykuł... Nie jest trudno napisać artykuł z którego nikt nic nie rozumie... Trudno jest natomiast napisać coś z czego każdy będzie mógł czerpać korzyści... Wielkie dzięki!


Autor: s.zData dodania: 2006-10-16
Przydało się !!!


Autor: niedziData dodania: 2006-10-15
przydało się


Autor: ParówkaData dodania: 2006-10-15
wielkie dzięki. Pamogłeś mi wszystko zakapować. Na lekcji było to dla poprostu straszne, a teraz jest super łatwe. Wreszcie może nie dostanę laski z informatyki. Możesz jeszcze coś takiego napisać z fizyki....... POZDROWIONKA papa


Autor: FeliossoData dodania: 2006-10-15
Bardzo profesjonalne. Na początku weszłem bo potrzebowałem jakiegoś tekstu do zerżnięcia. Zacząłem go opracowywać w komputerze, żeby koleś od informatyki śię nie skapną że to nie moje. I jakoś tak się wciągnąłem. Teraz też to umiem, mam to w małym palcu. Powinienieś pisać podręczniki (najlepiej do chemii). Bardzo pomagają w przyswajaniu wiedzy komentarze typu "to jest proste".


Autor: DanData dodania: 2006-10-12
"Autor: anka 1 gim" pozdrawiam panią którY uczy cie informatyki :D a artykul fajnie wyglada teraz pozostaje mi tylko przeczytac ;p;p


Autor: xData dodania: 2006-10-12
Bardzo przejrzysty i prosty do przyswojenia artykuł. Ludziom którzy wydają na jego temat niepochlebne opnie radzę zacząć od nauki prostszych rzeczy, na przykład ortografii.


Autor: MantaData dodania: 2006-10-11
anka z 1 gimnazjum, zdecyduj sie kobito, czy masz w końcu pana czy pania od informatyki. A może to i to w jednym? :D Stronka świetna, material bardzo przystępny, gratulacje i dziękuję, wszystko zrozumialam. Pozdrawiam autora!


Autor: anka 1 gimData dodania: 2006-10-11
mamy takiego pana z infy ze nie tłumaczyła nam nic tylkonapisała temat i kazał zrobić notetke i zapowiedziała nam kartkówke umiem dostane 5 ta strona jest ok


Autor: zmyślonyData dodania: 2006-10-10
gówno stąd rozumiem za dużo treści powinno być skrucone


Autor: BARTIIData dodania: 2006-10-09
CAŁKIEM DOBRZE NAPISANE GRATULUJE


Autor: matisssData dodania: 2006-10-09
stronka super wiem już cio to jest system binarny bug zapłac autorom tej stronki :D


Autor: Młody informatykData dodania: 2006-10-08
Treść tego dokumentu jest prosta i przejrzysta co umożliwia łatwą naukę. Dziękuję wam za to że umożliwiliście mi poznanie systmów


Autor: bugabugaData dodania: 2006-10-03
bugaśny tekst


Autor: hehe:)Data dodania: 2006-10-02
POPROSTU SIUUUPER:):)


Autor: Uczeń I gimnazjumData dodania: 2006-09-30
Pieknie to napisales mialem to na lekcji ale pan jakos dziwnie tlumaczyl i niezrozumialem. ALE !! Ty napisales Genialnie[i tak cie tez ocenilem] wszytko z tego rozumiem , mam nadzieje ze kiedys tez bede dobrym informatykiem !!. Naprawde Super poradnik !!


Autor: Adam12Data dodania: 2006-09-28
Dzięki piękne.Teraz mogę iść do szkoły.Wcześnij nic nie wiedziałem na ten temat.


Autor: NoorisData dodania: 2006-09-28
Nie podałęś jak sie zamienia z systemu binarnego w ósemkowy np. 421 421 421 |110|111|100 6 7 4 I inne


Autor: HakerykData dodania: 2006-09-26
oj słoniu ;d co ty masz do naszego wilusia - jakbys był na lekcji to bys umial, bo wytłumaczyl dobrze ale ze ja ciemna masa to nie zrozumial :P


Autor: sl0niuData dodania: 2006-09-25
swietny artykuł, znakomicie wszystko objasnione, dzieki wielkie mam nadzieje ze jutro dostane z tego 5... :) gdyby w mojej szkole nauczyciele tak tłumaczyli... :| :) pozdrawiam!


Autor: AdrianData dodania: 2006-09-21
Bardzo fajny tekst dzięki niemu umiem już przeliczać z sys 2>10 10<2 itd... No ale co z systemem dwójkowy na usemkowy i na odwrót /// i z dziesiętny na ósemkowy ?? Help mam to na jutro !!


Autor: noob :)Data dodania: 2006-09-21
wielkie dzieki za super wytlumaczenie :) juz wszystko rozumiem :D


Autor: mareko24Data dodania: 2006-09-20
Super wytłumaczone, wielkie dzięki za pomoc.Pozdrawiam!!!:)


Autor: ZIBIData dodania: 2006-09-20
Swietne wytłumaczenie, poprostu juz jestem geniuszem!!!!!!!


Autor: AsiorData dodania: 2006-09-19
Dzięki za Dobre wytłumaczenie wcześniej nic z tego nie czaiłem. (Jutro mam z tych systemów sprawdzian)


Autor: YakoData dodania: 2006-09-18
Wszystko fajnie, ale przeliczanie z 16 na 10 moglbys wytlumaczyc na zasadzie dzielenia z resztą (tak jak robiłes to z systemem dwójkowym) Wydaje mi sie ze bylby bardziej zrozumiały. Ale i tak należy się 9/10


Autor: szajs17Data dodania: 2006-09-18
WWWWWymyśliłem system piętnastkowy!!!! Jestem geniuszem!!!


Autor: badboyData dodania: 2006-09-17
Spoko natko. Juz wszystko rozumiem. Dzięki bardzo


Autor: arturo-okData dodania: 2006-09-17
wypasiste wytłumaczenie systemów


Autor: hopkaData dodania: 2006-09-14
Suuuuuuuuuuuuuuuuper strona


Autor: Aga:)Data dodania: 2006-09-12
spoko materiał:) oby wszystko było takie proste do zrozumienia ;)


Autor: S3R0Data dodania: 2006-09-10
wogole tego nie umialem a teraz czaje to dziekowac ! genialny artykul :-)


Autor: PyśkaData dodania: 2006-09-09
temat fajnie opracowany jasno i logicznie prosto zrozumieć treść (wcześniej w ogóle tego nie czaiłam) idealne, dzięki;)


Autor: BibiData dodania: 2006-09-06
Fajna notka przyda sie na matme :-)


Autor: Kwiatek191084--ATR--Data dodania: 2006-08-30
Hejka:) artykul jest dobrzenapisany aczkolwiek jak dla mnie brakuje kodu dwojkowo-dziesietnego i kodu Graya.Mykam uczyc sie na automaty bo poprawka tuz tuz ;) Magda


Autor: BoRData dodania: 2006-08-23
bardzo ladny opis systemów liczbowych, bardzo mis ie przydał do przypomnienia podstaw... dzieki wielkie


Autor: akowalData dodania: 2006-07-02
Super przedstawiony temat, raz przeczytasz a skumasz!!! Polecam!


Autor: Paweł C.Data dodania: 2006-06-18
Pawle, wklej tego tasiemca do systemowego kalkulatora Windows w trybie zaawansowanym i go przeliczysz na dziesiątkowy: 1101828


Autor: DybekData dodania: 2006-06-17
Rewelacja, nigdzie nie widziałem lepiej opracowanego tego tematu. Gratuluje!


Autor: blapelData dodania: 2006-06-13
wszystko fajnie, ale pojawia sie troche problem przy ułamkach. Z dziesiętnego na binarny nie ma problemu, ale na przykład liczba w sys trójkowym (0,22) to juz dla mnie magia :/ Ktos wie jak to działa?


Autor: pszczółkaData dodania: 2006-06-11
fajny artykuł, bardzo mi się przydał do nauki:)) mam nadzieję, że dzięki niemu uda mi się zaliczyć informatykę na 5:D


Autor: Szybki PerezData dodania: 2006-06-10
Dobry artykul, przydal by sie tylko jeszcze kod koprocesora (zmiennoprzecinkowy) ;p


Autor: lukaszData dodania: 2006-06-07
dziekuje za ten artykul, wlasnie sie ucze na egzamin z elektrotechniki i bardzo mi sie to przydalo :) pozdrawiam


Autor: rafalData dodania: 2006-06-06
zajebiscie wytlumaczone:)dzieki wielkie jutro musze to zaliczyc na 5 zeby miec 3:D i chyba dzieki TObie mi sie uda:) naprawde wszystko rozumiem:) dzieki wielkie:)


Autor: PawełData dodania: 2006-06-06
Bardzo dobre ale nie potrafie z tego zkozystać. Mogł by mi ktoś pomoc obliczyc to z systemu binarnego na 10 100001101000000000100 Moj mail stawson@tlen.pl


Autor: AdziaData dodania: 2006-05-31
naprawde swietny artykul, jutro mam kolo i juz wszystko rozumiem :))) dziekuje :))


Autor: GumaData dodania: 2006-05-31
Jasno i klarownie - nic dodac nic ujac !!!


Autor: wojtekData dodania: 2006-05-31
dzis mam poprawke z tych LICZB :-( jak zalicze to sie jeszcze odezwe a jak nie do ZYCZE UDANYCH WAKACJI!!!


Autor: SpeedData dodania: 2006-05-29
Uwazam ze to genialny i prosty artykuł ;] zawiera w sobie to co trzeba zeby pojac to wszystko. Thx


Autor: Damian KuData dodania: 2006-05-23
z systemu dziesiątkowego na szesnastkowy wystarczy dzielić przez 16 i zapisywać reszty strasznie skomplikowanie to opisałeś


Autor: MkjData dodania: 2006-05-19
Dobrze napisane koleś! dzięki tobie to zrozumiałem ;D Wytłumaczyłeś mi to lepiej niż baba od informatyki :P System dwójkowy rulez!!!


Autor: LeoRData dodania: 2006-05-12
Wszystko ok ale jednej żeczy w układzie 8-kowym nie rozumie: "Zauważcie, że w systemie dziesiętnym kolejne pozycje miały wartości: 1, 10, 100, 1000, 100000, 1000000 itd., ponieważ podstawą była liczba 10. W systemie ósemkowym podstawą jest liczba 8, a kolejne pozycje wyglądają następująco: 1, 8, 64, 512, 4096, 32768 itd." A przecież w układzie 8-kowym nie ma 8 i 9. Jeśli możecie to prześlijcie mi odpowiedź na Lessor_Agresor@interia.pl


Autor: Damian K.Data dodania: 2006-04-28
Przy opisach systemów liczbowych brak jest sposobów wykonania prostych działań


Autor: Szymon StańczykData dodania: 2006-04-19
Sprostowanie: Mówiąc o systemie ósemkowym miałem na myśli bardziej rozbudowanego omówienia.


Autor: Szymon StańczykData dodania: 2006-04-19
Materiał opracowany dobrze. Brakuje tylko systemu ósemkowego.


Autor: grandData dodania: 2006-04-04
Fakt, materiał na pozór wydaje sie jak jakaś gmatwanina, ale o jego prostocie świadczy, pewne zdarzenie z mego życia. Jadąc koleją z dziesięciolatkiem, i mając w perspektywie ok 8 godzin permanentnej walki z jego żywiołowością postanowiłem zagrać na jego ambicji i upiec dwie pieczenie równocześnie. Otóz spytałem czy chce na matmie zaimponować pani w klasie (4klasa podstawowa),wykorzystując owe godziny jazdy i nauczyłem go liczyć (dodawać i odejmować) binarnie. Zaskoczeniem moim było iż zasadę systemu binarnego, jak i liczenie w nim pochwycił matychmiast. Ja miałem spokój w podrózy, syn "szóstkę" z matmy parę dni poźniej i NAJWAŻNIEJSZE dowiedział się że komputer to nie tylko gry. Dodam tylko że ten komputer to wtedy była AMIGA 1200.


Autor: maoleData dodania: 2006-03-30
Wzystko OK! Ale mam pytanie.Jakie negatywne skutki mogą pojawic sie w praktyce komputerowej jako nastepstwo dokonywania takich zmian?Chodzi mi dokładnie o zamiane zapisu liczb : dziesietnego na dwójkowy i na odwrót.


Autor: Deti, GizmoData dodania: 2006-03-26
Witam. Dzieki za wszystkie komentarze - jestem autorem artykułu. Pisze aby wyjaśnić pewną rzecz dot. autorstwa: otóż Gizmo to mój stary nick stąd nieporozumienie (jak ktoś nie wieży może sprawdzić - wysłać maila pod ten adres i zobaczyc maila na 4programmers.net , nick "Deti" .. tam jest inny mail - też mozna wyslac, ja odpowiem i sie upewnić. Co do uzupełnienia o liczby z przecinkiem, U1, U2 .. - ja to pisałem dość dawno temu, wtedy jeszcze nie miałem zbyt dużej wiedzy .. gdybym ten art pisał dzis na pewno w/w zagadnienia znalazły by się tam. Co do komentarzy pozytywnych - dziekuje, moge zapewnić, że na laurach nie spoczne . pozdrawiam


Autor: szogunData dodania: 2006-03-22
ok wszystko ladnie i pieknie , a gdzie U1, U2(ze nie wspomne juz o mnozeniu lub dzieleniu w tych notacjach ).


Autor: KamilData dodania: 2006-03-17
Ok, dobre. Bradzo mi się przydało i thx. Ale jakoś nie wiem jak zamienic liczbę z systemu dziesiętnego na 256-ujstoky :p i na odwrót. Bybłbym wdzięczny, gdyby ktoś napisał. Thx all


Autor: kasiaData dodania: 2006-03-16
Nie wiem czy to jest zawarte w tekscie czy moze jestem tylko beznadziejnie slepa, ze nie moge tego spostrzec, ale musze zadac to pytanie: Jak wyglada konwersja liczby dwojkowej na osemkowa????? Help me!!!!!!!!!


Autor: respectData dodania: 2006-03-04
dzięx, dobry materiał, nie jest to takie trudne jakby się wydawało, pozdro :)


Autor: :))Data dodania: 2006-02-24
jutro mam egzamin a dzieki tym materiałom mysle, że łatwiej załapać Dzieki !!!


Autor: AdazzData dodania: 2006-02-21
Jutro mam egzamin ECDL, pierwszy moduł, tj. teoria. Jeśli będą przeliczanie liczb na inne systemy liczebne, to masz u mnie wielkiego plusa :D. A co do artykułu - to fajnie się czyta i szybko wszystko zrozumiałem. Moim zdaniem - very good work.


Autor: Zdzichu spod monopolowegoData dodania: 2006-02-09
Łooooo jaki artykulik :) Po przeczytaniu poszliśmy się z chłopokomi nachlać i do dzisiaj boli nas głowa od tego rozwiązywania zadań. Masz u mnie browara gościu.


Autor: GracjanoData dodania: 2006-02-06
artykol bardzo interesujaco zrobiony lubie tak wlasnie przedstawiona wiedze ksiazkowa, jak masz cos jeszcze o tej tematyce to chetnie przoczytam:)pozdrawiam


Autor: marmusialData dodania: 2006-01-24
fajne przygotowanie. ciekawa forma.


Autor: CALACHANData dodania: 2006-01-22
Przydatne , ale mogło być lepiej. Ja zrozumiałem ale nie każdy przecież od razu zrozumie dlaczego przy zamianie najpierw dzielimy a reszte mnożymy. Przydałoby się bardziej informatycznie (np. o siatkach,minimalizacji) ale może być.Jutro mam kolokwium z tego więc sobie coś powtórzyłem :)


Autor: AgusiaData dodania: 2006-01-17
fajnie ze jest taka stronka ;-) dzieki niej bede miala 6 z infy..... jak bede miala klopoty na pewno do was zajrze>>>> sori za bledy<<<<


Autor: MirQData dodania: 2006-01-12
Wszystko spoko i czytelnie ale jest jedno male niedopatrzenie a mianowicie brakuje tutaj zmiany z systemu dziesietnego na ósemkowy a tylko tego mi brakuje do pełni szczescia ....


Autor: cukierek :)Data dodania: 2006-01-08
szczerze mowiac dopiero po przeczytaniu tego artykulu mniej wiecej zrozumialam o co w tym wszystkim chodzi :) jest ok! trafia do czlowieka i mam nadzieje ze na spr dostane 5 :) pozdrowionka :) tylko szkoda ze kopia... :/


Autor: nobodyData dodania: 2006-01-05
wszystko spoko, tylko przydalaby sie konwersja systemu 16 na 8 albo odwrotnie


Autor: jjData dodania: 2006-01-04
To kopia ze strony http://www.matematyka.org/main210826020210,2,yisvp.htm :(


Autor: do Dody ELektrodyData dodania: 2006-01-04
Czesc Doda widze ze Twoj iloraz inteligencji dalej rośnie haha nie no swiry przeciez wiemy wszyscy ze jestes suuuper madrs ;) ps:Nauczylas sie polskiego :D??


Autor: AnitData dodania: 2006-01-04
Pzdr dla pana Wyksztauconego bravo hehe.... a co do stronki to mam to .... hihi ale moze byc :P


Autor: wykRZtaUconyData dodania: 2006-01-04
no to DODAje sfuj kometasz :D jestem barco wykrzauconym stódentę polonistyki. dodaje kometasz bo prosiła mnie o to kolerzanka z jednego rokó .. DODA ELEKTRODA


Autor: KtosWyjatkowyData dodania: 2006-01-04
Super moze dlatego ze to pierwsza taka stronka ktora odwiedzilam i pewnie ostatnia hihi....


Autor: JAData dodania: 2006-01-04
hehe...... smiechowe to wszystko tu jest :P


Autor: Milusia86Data dodania: 2006-01-03
Fajnie wytłumaczone, ten kto to wymyslił powinien wykładac na Politechnice Łódzkiej


Autor: A-headData dodania: 2006-01-01
Przyda sie. Jasno przejrzyscie i konkretnie. Wielkie dzieki


Autor: MalinaData dodania: 2005-12-28
wszystko super ale ja potrzebuje algorytmu do pascala:)


Autor: jacunioData dodania: 2005-12-25
super super zrozumiałem aczkowlwiek zgadzam się z innymi że przydało by sie troszeczke więcej przykładow ale itak jest super extra


Autor: Wariateczka :)Data dodania: 2005-12-20
dobrze napisany i zrozumialam...... chcoiaz moim zdaniem powinno byc wiecej przykladow... eh tylko zeby to zaliczyc jutro i zdjae :D pozdrawiam


Autor: Kasiu(L)aData dodania: 2005-12-20
dobrze wytłumaczone ale ile tego ranyy i po co mi to w zyciu.. heh chyba tylko po to zeby zdac :/ fuck :/


Autor: Olusia :)Data dodania: 2005-12-15
Nie cziłam tego. Miałam mieć sprawdzian, nikt nie chciał mi wytłymaczyć bo dla większości to też czarna magia. Weszłam tu przeczytałam, poćwiczyłam i dostałm.... 5. Ludzie dzięki. Pozdro dla autora. Lubię teraz matmę i informatykę.


Autor: PredatorData dodania: 2005-12-15
To kompletny kicz dodałbyś coś o innych konweersjach. Mój kolega wylapał buta na ryja za taką odpowiedź. do duppy


Autor: SlawekData dodania: 2005-12-10
Dodaj jeszcze liczy ujemne oraz system BCD ! poza tym OK


Autor: miliData dodania: 2005-12-08
dla mnie super :) widze ze ktos jeszcze przejmuje sie tymi dla ktorych informatyka jest czarna magia =] dzieki :*


Autor: miliData dodania: 2005-12-08
dla mnie super :) widze ze ktos jeszcze przejmuje sie tymi dla ktorych informatyka jest czarna magia =] dzieki :*


Autor: wladimirData dodania: 2005-12-07
Wypas! Lepiej jest to wytlumaczone tutaj, niz w szkole! thx


Autor: aniaData dodania: 2005-12-05
czy tylko ja jestem takim jełopem że nic nie rozumiem lol2 :D


Autor: stdData dodania: 2005-12-04
jest 23:12 do porannego koła jeszcze troche , mysle ze dam sie rady tego czasu nauczyc :)


Autor: OZIMData dodania: 2005-12-01
Spoko stronka mam Kolosa w sobote i z tego się poduczalem :)) pozdro...


Autor: AniołData dodania: 2005-11-30
Spoko artykuł ale przydałoby się więcej :/ Pozdro KSM I LO Dębica


Autor: MagdaData dodania: 2005-11-30
Fajna stronka. Pomocna do zadań z infy. Wielkie dzięki, że ktoś wpadł na taki pomysł


Autor: meterrrData dodania: 2005-11-30
dzieki za ten text ... wszystko bardzo dobrze opisane , prostym językiem ... dzieki i pzdr


Autor: pabloData dodania: 2005-11-28
bardzo fajny text tylko jeszcze przydalyby sie dzialania w słupkach na liczbach binarnych :]


Autor: aga*Data dodania: 2005-11-27
Naprawde pomocna strona!!!


Autor: DeimosData dodania: 2005-11-24
Ten całe wyjaśnienie systemów jest na prawde genialne, bardzo mi pomogło


Autor: adrenData dodania: 2005-11-23
mmm swietne wielkie dzieki:) moja baba z infy to nie potrafi niczego wytłumaczyc... widze teraz, ze mozna sie tego nauczyc ;) robimy takze dodawanie liczb w słupkach w systemie dwojkowym. Moze warto tez zamiescic taki dodatek. Pozdrawiam


Autor: PXKData dodania: 2005-11-23
Spoko


Autor: Óczeń :PData dodania: 2005-11-22
opisy świetne przejżyste i zrozumiałe ... oceniam na 10!


Autor: madafakkk...Data dodania: 2005-11-22
KICHA


Autor: NIEUKData dodania: 2005-11-22
I doszliśmy wreszcie do końca tegoż artykułu. Jeżeli wszystko dokładnie przeczytałeś i nie bardzo tego wszystkiego rozumiesz - masz dwa wyjścia. Albo przeczytasz wszystko jeszcze raz i może coś więcej zrozumiesz, albo ewentualnie jak już nic nie pojmujesz - wyślij mi maila z zapytaniem interesującego cię tematu z niniejszego artykułu. Mój adres e-mail znajduje się na końcu artykułu przy podpisie i tam właśnie odprawiam nie rozumiejących. Ale najpierw, zanim do mnie napiszesz - kliknij tutaj i przeczytaj artykuł jeszcze raz (z kartką, kalkulatorem i ołówkiem bo bez ćwiczeń ani rusz). Zatem żegnam się z wami i do...rozumiesz coś


Autor: NIEUKData dodania: 2005-11-22
nic z tego nie rozumiem


Autor: _____________Data dodania: 2005-11-18
za mało prosze więcej przykł


Autor: LeoData dodania: 2005-11-18
Dobry art pozwoli tłuczkom zrozumieć podstawy podstaw ;)


Autor: madaData dodania: 2005-11-17
yyy... :| na co to komu ?


Autor: MichałData dodania: 2005-11-17
I takiego artykułu właśnie szukałem. Wreszcie zrozumiałem, te systemy bo była to dla mnie czarna magia. Wielkie dzięki :)


Autor: Mega art :)Data dodania: 2005-11-09
Mega po prstu :)


Autor: Super menData dodania: 2005-11-09
nie no zieki temu uda mi sie wygrać olimpiade z infy


Autor: SzreSData dodania: 2005-11-08
Bardzo ładnie i zrozumiale napisane daje 9 za to że autor nie pokazał zamiany liczb ułamkowych i newspomniał o tym że w tym przypadku wynik jest zaokrąglany. Ale ogulnie jest to super artykuł


Autor: bolekData dodania: 2005-11-07
super


Autor: ppData dodania: 2005-11-05
nie czaje


Autor: KonjuData dodania: 2005-11-05
<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>> powiem tak a mianowicie wytłumaczone jest tutal lepiej (szybciej sie nauczysz jest to prostrze) niż zrobiło to CISCO wiec jest to juz duzo pochwała ogólnie mówiac NIC LEPRZEGO na necie NIE ZNAJDZIESZ. np na cisco jest to wytłumaczony algorytmicznie, zadnego wytłumaczenia wstepu zapoznania nic nazwijmy to ludzkiej albo na chamski rozum . jest to najleprze szacunej temu który to napisał jest to GENIALNE WYTŁUMACZENIE łatwo przyswajalne dla każdego kto sie chce tego nauczyc ,bo wiadomo ze jak niechcewsz to sie nienauczysz albo jesli uczysz sie z przymusu. bo z tymi sytemami jest tak ze na początku jest to trudne , trzeba to zrozumiec , przyswoic sobie a potem to jest to danalnie proste. to tyle powodzenia.!!!


Autor: KonjuData dodania: 2005-11-05
powiem tak a mianowicie wytłumaczone jest tutal lepiej (szybciek sie nauczysz jest to prostrze) zrobiło to CISCO wiec jest to juz duzo pochwała ogólnie mówiac NIC LEPRZEGO na necie NIE ZNAJDZIESZ


Autor: MortisData dodania: 2005-11-05
Panie szanowny, pragne zwrocic uwage ze przy konwersji liczb z systemu dwojkowego na dziesietny i odwrotnie moga wystapic bledy np przy konwersji liczb dziesietnych. Ułamki dziesiętne źle konwertują się na system dwójkowy, powstaja bledy zaokrągleń podczas obliczen numerycznych, wypadaloby ten artykulik wzmocnic troszke i rozwinac, pozdrawiam


Autor: MortisData dodania: 2005-11-05
Panie szanowny, pragne zwrocic uwage ze przy konwersji liczb z systemu dwojkowego na dziesietny i odwrotnie moga wystapic bledy np przy konwersji liczb dziesietnych. Ułamki dziesiętne źle konwertują się na system dwójkowy, powstaja bledy zaokrągleń podczas obliczen numerycznych, wypadaloby ten artykulik wzmocnic troszke i rozwinac, pozdrawiam


Autor: AndyData dodania: 2005-11-04
bardzo fajnie opisane. Przejrzyście i zrozumiale. Tak trzymać. Oby w tym wielkim śmietniku o nazwie "internet" było więcej takich artykułów. Gratulacje.


Autor: crissData dodania: 2005-11-04
ty to robisz na kolosa?? a ja mam to w pierwszej klasie liceum dokładnie znać...


Autor: POISON_GIRLData dodania: 2005-11-02
bardzo fajnie napisane, z przykładami i PO POLSKU/czyli tak, że coś z tego rozumiem/:D


Autor: McQbicData dodania: 2005-11-02
Dzieki / bardzo sie przydało na pierwszego kolosa!!!! Bo wykładowca beznadziejnie to wytłumaczył!


Autor: darklonData dodania: 2005-10-28
very, very, very good Super artykuł; więcej takich


Autor: szlagierData dodania: 2005-10-28
super :) o to mi chodzilo


Autor: HZData dodania: 2005-10-27
Całkiem niezłe:D


Autor: AsikData dodania: 2005-10-26
Super artykuł, jutro mam z tego sprawdzian, a nie było mnie na lekcji o tym. Dzieki temu co przeczytałam jutro nie bede miała problemów.


Autor: gyuData dodania: 2005-10-26
fhfttfjfyj


Autor: teczowoData dodania: 2005-10-25
dzieki za b.dobry art. nie da sie nie zrozumiec ;) dalem 9


Autor: monia11Data dodania: 2005-10-23
spoko , wreszcie mam cos na projekt z matmy :D:D


Autor: MinkaData dodania: 2005-10-21
Bardzo jasno, dostepnie napisane wyjasnienie zagadnienia systemów dziesietnych......jak narazie zrozumiałam i wiem o co chodzi....podziekuje jednak po zaliczeniu tego działu:) pozdrawiam -=[Minka]=-


Autor: Lucia von FerrData dodania: 2005-10-20
Pisząc krótko, piękne. Heh... śmieszne, iz Jestem w pierwszej kl. gimnazjum [und ich bin Madchen], a połowa piszących nie rozumie czegoś tak łatwego... buahaha :P. W każdym razie dzięki za świetny artykuł, przyda Mi się ów materiał na oc. celującą na karkówkę :D.


Autor: maxiphilipsData dodania: 2005-10-18
Według mnie w tym artykule wszystko jest dobrze wyjasnione i nawet ja zrozumialem te systemy.....


Autor: ROYData dodania: 2005-10-17
Swietny ten art. sporo mi pomogl i pokazal znacznie lepsze metody (np. zamiana BIN na HEX) od nauczyciela. Super sprawa. Bede polecal innym jak beda mieli problemy systemami liczbowymi. Mi pomglo bardzo. Dzienks.


Autor: patiData dodania: 2005-10-17
wielkie dzieki. nawet nie wiesz jak bardzo mi pomogles. na studiach nikt sie nie przejmuje tym ze nie mialam tego wczesniej. uratowales mi zycie


Autor: cslysyData dodania: 2005-10-16
Fajna sprawa ta stronka,jak dla mnie bomba.A wlasnie zna jeszcze inny sposob na zamiane z liczby szesnastkowej na dwojkowa.Stosujemy kod 8421.A wiec 43 szesnastkowo to dwojkowo: 8421 8421 0100 0011 w przypadku 4 pod 4 stawiamy 1 a w przypadku 3 pod 2 i 1 bo 2 i jeden to 3. Teraz uzuwamy zera w tym przypadku tylko jedno poniewarz pierwsza liczba musi byc 1 wiec dostajemy 1000011 a to 43 w systemie szesnastkowy. Moze komus sie przyda,mi tym sposobem robi sie nie tyle prosciej co szybciej ;)


Autor: MarcinData dodania: 2005-10-16
dzięki, dokładnie tego szukałem


Autor: www.wanted.cba.pl - hacking zoneData dodania: 2005-10-11
jest w miare dobrze ale mogło być lepiej - gdzie kod CBA???


Autor: sonicData dodania: 2005-10-11
troche z a bardzo pogmatwane.. mozna prosciej.. tak jak kondzi tlumaczy. :P nie wiele mi to dalo. :(


Autor: matiData dodania: 2005-10-11
kijowo opisane, można to przedstawić o wiele prościej i zrozumialej 2/10


Autor: xxxData dodania: 2005-10-10
Dzieki bardzo mi sie to przydalo, szczegolnie ze przez miesiac nie bylo mnie w szkole. POZDRAWIAM


Autor: PatrykData dodania: 2005-10-08
do arasa - nie pisze się WZIĄŚĆ tylko WZIĄĆ.


Autor: ozajData dodania: 2005-10-08
Niema co... LOZIO wyiata:)


Autor: LOZIOData dodania: 2005-10-08
Huhuhu dzięki, jesteście zajedwabiści


Autor: LOZIOData dodania: 2005-10-08
Huhuhu dzięki, jesteście zajedwabiści


Autor: aData dodania: 2005-10-08
a


Autor: Sztefan Sałata :)Data dodania: 2005-10-08
dzięki za pomoc


Autor: RybkaData dodania: 2005-10-05
Niezłe;) więcej takich stronek z ciekawymi i dobrze wytłumaczonymi tekstami.Rewelka!pozdro!


Autor: arekData dodania: 2005-10-05
jaj mam tylko jedno pytanie nie ma jakiegoś wzoru który pomaga zamienić z systemu dwujkowego na szesnastkowy??bo z tego co jest wyżej napisane nic nie rozumie do mnie jest to czarna magia!!skąd wiadmo jaką liczbę wziąść??


Autor: GigacobraData dodania: 2005-10-04
No cóz jak ktoś zna jakieś ciekawostki związane z kompem proszę przesyłać je na adres gigacobra@tlen.pl Nara.


Autor: GigacobraData dodania: 2005-10-03
Ta strona jest nawet nawet, chodzę do kl I TI i mamy to na lekcji UTK, jednak ten opis lepiej przypadł mi do gustu i więcej wyniosłem z niego informacji. PS. więcej takich stron.


Autor: ProgramData dodania: 2005-10-01
Wypas artykul. Mozna sie wszystkiego dowiedziec o systemach liczbowych. Bardzo dobrze wytlumaczone. Wiecej takich artykułow.


Autor: niuniaData dodania: 2005-09-28
co to ma byc


Autor: magnat1024@interia.plData dodania: 2005-09-25
"nie douczony" twój problem polega na tym ze źle przekonwertowałeś 101100 na dziesiętny....... wynikiem teej konwersji jest 12 nie 13..........


Autor: sOuL`Data dodania: 2005-09-23
sio z popupami ;D dobre mroczi trzeba isc na piwo ;>


Autor: Louis EXData dodania: 2005-09-22
Świetny artykuł.Przystępnie napisany.


Autor: PixeLData dodania: 2005-09-22
Świetnie napisana strona i dobrzewyjaśniony temat. Gratulacje!!!!!!!


Autor: ZIOMData dodania: 2005-09-21
No i teraz juz rozumiem to dokonca:)... Dzieki Ci bardzo.... bardzo dobrze wytlumaczone


Autor: pawlakData dodania: 2005-09-21
mysle ze jest dobry ale brakuje szczegulowego wytlumaczenia np. ktos kto che sie nauczyc to sie z tego nienauczy obliczac


Autor: lolData dodania: 2005-09-20
i czy przypadkiem g oznacza w tym systemie 17??


Autor: lolData dodania: 2005-09-20
hmmm wiecie czy istnieje system siedemnastkowy??


Autor: Łukasz SData dodania: 2005-09-19
Dzięki pomogliscie mi bardzo!!!!!!!!!!!!!! Gdyby nie wy pewnie bym dostal BUTA.


Autor: M?okrykutasData dodania: 2005-09-19
respecta


Autor: JaData dodania: 2005-09-19
Fajna stronka ale umieść coś o podstawowych działaniach na systemie szesnastkowym.


Autor: BoroData dodania: 2005-09-17
Zajebista stronka w skzole nigdy tego tak dobrze nie wytlumacza. Nie myslalem ze to moze byc takie proste. Thx


Autor: WacekData dodania: 2005-09-16
DZIĘKI ZA TĄ STRONKĘ !!! GOŚCIU W SZKOLE NIE WYTŁUMACZYŁ MI TEGO NA LEKCJI A TERAZ DZIĘKI TEJ STRONIE JUZ KAPUJE !!! WIELKIE DZIĘKI


Autor: muchaData dodania: 2005-09-16
stronka jest oki! moim zdaniem powinniście zamieścić jakieś miejsce gdzie można obliczać daną wartość. Poszedłem do szkoły na informatyke i teraz to mam ale nic z tego nie kumam. prosze o kontakt e-mailowy ze mną kto się na tym zna i mi wytłumacz!


Autor: JACOData dodania: 2005-09-15
ZAJEBISTY TEMN REFERAT.SUPER SPRAWA DUZO MOZNA SIE DOWIEDZIEC


Autor: małyData dodania: 2005-09-15
pozdro 4 all!!! :-D


Autor: LargoData dodania: 2005-09-15
Dobre sciagi dla nauczycieli ;p


Autor: pedałData dodania: 2005-09-15
hhhhhhhuuuujjjjjjjjnnnnnnniiiiiiaaaa


Autor: LargoData dodania: 2005-09-15
Dobre sciagi dla nauczycieli ;p


Autor: jarpenData dodania: 2005-09-13
omg bo trzeba sie uczyc z matmy :P ja tam całkiem lubię matematykę i mam nadzieję że wy też lol 1337 rulez


Autor: nie douczonyData dodania: 2005-09-13
nie działa mi jak chce zamienić licbe 101100 powinno wyjść 44 a wychodzi 13 czy to jest jakiś wyjątek?


Autor: Martie:)Data dodania: 2005-09-13
Dzięki i jeszcze raz dzięki bardzo:D:D:D dzięki Tobi9e nareszcie to pojęłam :D:D:D THX:*


Autor: DEDEData dodania: 2005-09-08
JUŻ to załapałem i miem dodawać sposobem dwójkowym a mam 11 lat


Autor: kasiaData dodania: 2005-09-08
A poco to jest???


Autor: franioData dodania: 2005-09-07
fajna bardzo przydatna stronka na resz cie ktoś opisał coś dokładnie bez skrutów i zbędnych matematycznyh wzorow


Autor: MaqsData dodania: 2005-09-05
Dzieki stary, uratowałeś mi 4 litery. Na jutro musze sie tego naumiec i wreszcie mam z czego. Ech tak to jest jak sie przysypia na lekcjach po przyjeździe z ukrainy =)


Autor: (:Data dodania: 2005-09-05
denna stronka bardzo denna


Autor: (:Data dodania: 2005-09-05
denna stronka


Autor: klejnotData dodania: 2005-07-31
Super mam 13 lat i mimo to wszytko zrozumiałem (no dobra prawie :P) Naprawdę niezły kursik


Autor: Simba13TRD2Data dodania: 2005-07-19
Git, po prostu git. :) Lepsiejszego opisu jeszcze nie spotkałem...


Autor: Marcin KaliszData dodania: 2005-06-27
To najciekawsze wytłumaczenie jakie przeczytałem do tej pory i ktore zrozumiałem po pierszym przeczytaniu. Rewelacja oby tak dalej gratulacje dla autora strony


Autor: _gapaData dodania: 2005-06-23
hehe.... wiadomosci podstawowe i przez to zapomniane, dobrze ze ktos to jeszcze opisuje, szczerze mowiac troche mnie zdziwil opis systemow liczbowych na twojej stronce, jest to banalne przy innych artykulach. pomysl i realizacja b. dobre pozdrowionka a.d. 2k5


Autor: KaraData dodania: 2005-06-10
Fajna stronka...przydatna bardzo


Autor: TinkaData dodania: 2005-06-10
Ja chodze do 1 gim ale narazie jest spoko i waslnie may systemy dziesiatny dwójkowy itp. w sumnie to przydaBy by sie jakies proste przyklady do rozizywania i taki trudniejsze z wyjasnieniem ale ogólnie to szpokos


Autor: endriuData dodania: 2005-06-10
gdyby nie opis, a czyste przedstawienie tematu było by szybciej . . .


Autor: KlaudiaData dodania: 2005-06-06
Hmm Twoja stronka bardzo mi pomogla. DZięki Ci bardzo za nauke hehe.Nawet babka w szkole nie umiala mi tego tak wytlumaczyc. Wlasnie z tego mam jutro sprawdzian..i mam nadzieje że dobrze mi pojdzie:)pozdrawiam:*


Autor: AskaData dodania: 2005-06-02
stronka ogolnie spoko, ale tu sa tylko same proste rzeczy a przydalyby sie jeszcze dodawanie, odejmowanie i mnozenie liczb w odpowiednich systemach, ewentualnie jakies cwiczenia;) ale ogolnie calkiem niezla:) pozdrawiam


Autor: DamianData dodania: 2005-05-24
ja jutro z tego pisze... :)


Autor: maciekData dodania: 2005-05-15
bombowy tekst! wprawdzie troszki przydługi jak na ściąge ale wystarczy przeczytać i wiadomo o co chodzi !!! dzięki


Autor: MaciekData dodania: 2005-05-15
Przeczytałem zakapowałem ->Jutro mam z tego sprawdzian już sie nie moge doczekać. 3maj sie hakerze


Autor: ManoData dodania: 2005-05-10
porzadnie rozpisany bez zbednej teorii i przemyslany artykul, naleza sie brawa:) daje 10:)


Autor: b0b0Data dodania: 2005-05-08
wg.mnie to bardzo fajnie to opisałeś mysle,ze jak ktos by to dokladnie przeczytal to by sie tego nauczyl wystarczy troche checi,cierpliwosci, znajomosci liter i cyfr =]


Autor: kiciaData dodania: 2005-05-08
przeczytałam z uwagą i wszystko napisałes jasno i dobrze, moze masz cos dla mnie o c ++? mhm ?


Autor: ...:::...:::Data dodania: 2005-04-21
to jest straszne ja nie chce tu być dosyć ze nie można poda ć swych liczb to jeszcze same teorie to mnaprawde jest do bani


Autor: kamiData dodania: 2005-04-14
Chcialabym się zapytac o Konwersje liczby dziesiętnej na szesnastkową czy mogłbyś mi odpisac na meila i opowiedziec jak sie to robi na przydkladzie liczby 458 i 16 ale w inny sposob niz ty to ukazales w tym artykuje tylo dzielac ja przez 16 i nei wiem czemu wychodzi reszta bo dajmy 458:16=28 r=10 28:16=1 r=12 1:16=0 r=1 nie wiem skad sie biora te reszty czy moglbys mi wytlumaczac . Z gory bardzo dziekuje


Autor: kamiData dodania: 2005-04-14
Chcialabym się zapytac o Konwersje liczby dziesiętnej na szesnastkową czy mogłbyś mi odpisac na meila i opowiedziec jak sie to robi na przydkladzie liczby 458 i 16 ale w inny sposob niz ty to ukazales w tym artykuje tylo dzielac ja przez 16 i nei wiem czemu wychodzi reszta bo dajmy 458:16=28 r=10 28:16=1 r=12 1:16=0 r=1 nie wiem skad sie biora te reszty czy moglbys mi wytlumaczac . Z gory bardzo dziekuje


Autor: KubaData dodania: 2005-04-10
bezedura! a ja tam wole lody czekoladowe. walnołbyś jeszcze troche arytmetyki to moze by przeszlo. ale spoko. wszystkiego nie czytałem bo ja juz to umiem, ale mój kolega z klasy nic nie zakumał z tego co tutaj masz. na informatyce tak stoi przy tablicy meczy sie, produkuje bo sie niby nauczyl tego ale... :P nic mu tam nie wychodzilo najllepiej. mial problemy przy konwersji z systemem ósemkowym. nie wiem co Ty masz tutaj źle, ale może z nim jest coś nie tak. pozdro


Autor: HaKeRData dodania: 2005-03-31
co za chuj to wymyslić ja byc z Africa Corpus Jebaki Połódniowe no a na name mieć Szczepan Szczoch Mokra nie wilgotna 11/21 a kocham patrycje KASPERKIEWICZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Autor: MatData dodania: 2005-03-29
Artykuł spoko. Jeszcze przydałoby się mnożenie itp... Po pczeczytaniu wszystko jasne. Ktoś niżej, napisał żeby jeszcze wykładowcy tak umieli przedstawić sprawe. Zgadzam się :) Ale cóż poradzić... Pozdro!


Autor: maturzysta 89'Data dodania: 2005-03-16
Wiedziałem, że dzwonią, ale nie wiedziałem w którym kościele!! Dzisiaj zosałem poproszony przez dużo młodszego kolegę o zapisanie liczby w systemie dwójkowym i bardzo mi pomogłeś!! DZIĘEKI !!! Wyłożyłeś kawę na ławę, a ci co nie zrozumieli to już niawiele w życiu zrozumieją. POZDRAWIAM


Autor: maaadzia_Data dodania: 2005-03-10
Świetny artykuł, bardzo zrozumiały. Proponuje dodac cos jeszcze na temat dodawania i mnożenia w różnych systemach liczbowych.


Autor: krzysiekData dodania: 2005-03-10
artykuł może być jest napisany w prosty sposób i wyjaśnia te zawiłe systemy. Przydały by sie jeszcze tabele bo ich tu za dużo niema. Pozdrawiam.


Autor: ArekData dodania: 2005-02-26
Jest ok


Autor: N00bData dodania: 2005-02-25
Artykuł spoko. Łatwo się czyta, ale male zastrzezenia moglbym miec, co do sposobu przedstawienia konwersji liczby szesnastkowej na dwojkowa. Troche slabiej opisany niz reszta.


Autor: brodnyData dodania: 2005-02-21
Zgadzam się, Endrju. Niech się Deti pluje, a ten "geniusz" zjeżdża. 4p rulez :] Tłumaczyć nie swoimi słowami to ja też umiem, ale kopiowanie cudzego materiału i opartywanie go własnym nazwiskiem to zwykły PLAGIAT.


Autor: EndrjuData dodania: 2005-02-21
A to to co niby jest? http://4programmers.net/article.php?id=181 kopiowac to ja tez umiem... zgin


Autor: sp33dData dodania: 2005-02-12
Gdyby jeszcze wykładowcy umieli to tak przedstawić jak tutaj, to wszystko bylo by wporządku. Nie ma to jak internet. Jak dla mnie bardzo udany artykuł.


Autor: BlantozaurData dodania: 2005-02-11
genialny temat, ze skapowaniem 0 prolemu - wystarczy jak pisze autor przeliczac wszystko na kartce artykul bardzo mi pomogl dlatego ocenilem na 10 !


Autor: tubsData dodania: 2005-02-02
ziomek sie w miare kuma na rzeczy ale ze w 4 mieszcza sie cztery jednosci to dopiero sensacja! nie wiem czy ktos sam by na to wpadl !dobrze ze sie robi takie tematy:P


Autor: JuzefData dodania: 2005-01-31
gdyby nie wasze liczby to bym nie zdał matury, bardzo dziękuje za wspaniałe wyjaśnienie. POzdrowienia z wołomina Merztsim miom tsej natasz!!!!!!!!!!!


Autor: aqweData dodania: 2005-01-31
do dupy se to czubie qwsać przez ciebie i te gówno pizde złapałem


Autor: DawidsData dodania: 2005-01-28
Kur.. nic z tego nie rozumiem.Weź to wsaź se w dup..


Autor: gienekData dodania: 2005-01-26
ten tekst jest wspanaiały wszystko jest świetnie napisane


Autor: KpGData dodania: 2005-01-23
Moim zdaniem dobrze napisane, wszystko sobie przypomnialem ;] thx !!


Autor: PiciuData dodania: 2005-01-20
Nie wiedziałem że to takie łatwe:D


Autor: smalldevilData dodania: 2005-01-20
jak nam ten głupi Buzon to tłumaczył to nikt tego nie rozumiał a teraz no problem:P ale się facet zdziwi:D


Autor: smalldevilData dodania: 2005-01-20
dzięki jestes geniuszem:D nareszcie umiem te kałowe zamiany:D cieszę się jeszcze raz dzięki!!!!


Autor: mlData dodania: 2005-01-19
Nawet niezle:)


Autor: mlData dodania: 2005-01-19
Nawet niezle:)


Autor: djmis100Data dodania: 2005-01-13
Wkońcu to zajarzyłem, jest dobrze.


Autor: DracData dodania: 2004-12-22
Dzięki,kumam.Jasno to ująłeś.


Autor: tdData dodania: 2004-12-09
normalnie zajebista !!!!


Autor: LasejszynData dodania: 2004-12-08
Super strona nauczyłem się z niej dużo z informatyki świetna strona .Dobra robota!!!!!!!!!!!!!


Autor: zyszekData dodania: 2004-12-08
stornka bardzo fajna:) systemy dobrze opisane ale brakuje jeszcze chociażby szesnastkowego z tych bardziej znanych:) ale i tak odwaliłeś kawał dobrej roboty dzięki za stronke


Autor: :-)Data dodania: 2004-12-06
super... wlasnie zrozumialam co mam w notatkach :-) wielkie dzieki


Autor: mathData dodania: 2004-11-29
podstawowe informacje podane w bardzo czytelny sposob- brawo! brakuje innych systemow, lubn przynajmnije wzmianki o nich- np siudemkowy, czy chocby 10^5.


Autor: krystianData dodania: 2004-11-29
Dobrze zrobiona strona!Najważniejsze,że czytelna i szybko można dojść o co w tym chodzi! 4+.


Autor: znawcaData dodania: 2004-11-28
extra jutro mi sie przyda na konkurs z inf...(ale i tak to wszystko wiedzialem tylko chcialem uzupelnic swoja niewiedzę)


Autor: oloData dodania: 2004-11-28
Swietny text mam jutro spr z infy i bez tego bylbym w d**** Wielkie dzienki za ten text pozdrowienia dla autora


Autor: CisekData dodania: 2004-11-27
ten material jest idealny... przyda mi sie na konkurs z inf.


Autor: jaData dodania: 2004-11-27
całkiem fajna sprawa dodam linkdo tej strony na moim www


Autor: SonicData dodania: 2004-11-24
Według mnie dla osób początkujący jak znalazł :o)


Autor: ~DUBISEK~BULDZIU@~Data dodania: 2004-11-16
mam jutro spr z informy mam nadzieje że zdam


Autor: LorienData dodania: 2004-11-13
No właśnie tego szukłam,przyda się jak znalazł do sprawozdania jako teoria. ;)


Autor: Anty_IdolData dodania: 2004-11-13
He he kolo na cholere komuś te informacje :D Tu nie ma nic dla zwykłych śmiertelników a fachowcom to na nic, pominęłęś akurat to z czym mam problemy systemy u1 i u2, spolaryzowany oraz resztowe tak to wszystko oka ale dla mnie to o dupe roztrzaskać stracony czas na szukanie :(


Autor: AdrianData dodania: 2004-11-10
genialna stronka, przeczytalem raz i wszystko rozumiem, to wcale nie jest trudne ;];];];];];]


Autor: KTOŚ Z PRZESTWORZYData dodania: 2004-11-04
przeczytałam, myslę że zrozumiałam bo jutro mam olimpiade z matmy


Autor: PiotrasData dodania: 2004-11-04
jutro sie okaze bo ma z tego sprawdzian :D


Autor: MRData dodania: 2004-11-04
chciałam wykorzystać te informacje na prace dodatkową dla mojego syna (IV klasa szkoły postawowej), ale nie wiem czy nawet Pani Nauczycielka to pojmie. Spróbuję! a tak merytorycznie dobra robota


Autor: ArtuuuuuurData dodania: 2004-10-21
zajefajna stronka....dzieki wam moze sie tego naucze i zalicze wejściówke.....


Autor: Cin-cinData dodania: 2004-10-17
Przeczytalem, zrozumialem teraz tylko zapamiatac co niektore rzeczy i 5 murowana:P Oby:P


Autor: esteData dodania: 2004-10-14
B. brakuje mi tu U1 i U2.


Autor: gośkaData dodania: 2004-10-12
mam z tego sprawdzian!!!! dzięki za pomoc!!!! :)


Autor: OlciaData dodania: 2004-10-11
Fajna stronka, da się zrozumiec:)dzięki że was mam..:P:):)


Autor: rejdychData dodania: 2004-09-23
Srtronka taka sobie ale brak czegokolwiek o u1 u2 i innych pirdoklonych pierdołack kurwa


Autor: WłodzimieszData dodania: 2004-09-13
mimo iż przeczytałem i tak nie rozumiem do końca


Autor: dariusData dodania: 2004-09-13
jej...myslalam, ze to trudniejsze. Fajniutko wyjasnione! :)


Autor: anjaData dodania: 2004-09-12
hej! Dodaj system uzupełnieniowy, a nie tylko same te oczywiste...Stronę przygotował: Kacper Cieśla (comboy). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama * Zgłoś błąd * Kontakt * Hosting * O stronie * Sponsoring
Czas generowania strony: 0.347s