MOJA PASJA - PROGRAMOWANIE
   Dzisiaj jest Poniedziałek, 1 maja, 2017r. Ostatnia aktualzacja miała miejsce: 10 grudnia 2006r. Homepage

Programowanie: Artykuły * FAQ * Download * Komponenty * Książki WWW: Artykuły * Narzędzia * Kursy * Darmowe * FAQ * Skrypty * Ksiązki Off-Topic: Aforyzmy * Humor Inne: Forum * Wiki * Liczniki * Linki * Chat * Grafika * Video * InneMake - Tworzenie MakefileAutor: mgr inż. Bartosz Baliś     

Wstęp

Narzędzie make służy do zarządzania kompilacją projektów składających się z wielu plików źródłowych.

Aby używać make należy napisać skrypt o nazwie Makefile lub makefile, w którym opisane są:
  • zależności pomiędzy plikami źródłowymi i plikami wynikowymi,
  • sposób tworzenia plików wynikowych z plików źródłowych.
Następnie przy pomocy polecenia make kompilujemy projekt.

Make usprawnia kompilację, gdyż samodzielnie decyduje, które z plików źródłowych mają być przekompilowane (sprawdzając daty ostatniej modyfikacji).

Budowa pliku Makefile

Plik Makefile składa się głównie z reguł. Reguła ma następującą budowę:

CEL: SKŁADNIKI
	KOMENDA


Gdzie CEL to nazwa pliku docelowego, który jest tworzony z plików wymienionych jako SKŁADNIKI, zaś KOMENDA podaje komendę, która tworzy plik docelowy CEL z plików składowych SKŁADNIKI

Przykład reguły:

hello: hello.c aux.c
	gcc hello.c aux.c -o hello


Reguła ta określa sposób tworzenia pliku wykonywalnego hello z plików hello.c i aux.c

UWAGA Przed komendą musi obowiązkowo wystąpić znak tabulacji.

Przetwarzanie pliku składającego się z wielu reguł.

Make dąży do tego, żeby utworzyć plik docelowy znajdujący się w pierwszej regule w pliku Makefile. szystkie pozostałe reguły w pliku Makefile są pomocnicze i zwykle podają sposób utworzenia składników z reguł poprzednich.

Przykład pliku Makefile składającego się z kilku reguł:

hello: hello.o aux.o
	gcc hello.o aux.o -o hello

hello.o: hello.c
	gcc -c hello.c -o hello.o

aux.o: aux.c
	gcc -c aux.c -o aux.o


W tym wypadku głównym plikiem docelowym jest plik hello. Jego składniki to pliki hello.o i aux.o. Make szuka tych plików w katalogu bieżącym, jeśli jednak ich nie znajdzie to szuka reguł, które podają sposób w jaki te pliki utworzyć. W powyższym przykładzie są to dwie kolejne reguły. Make korzysta z nich, żeby utworzyć składniki reguły głównej i dopiero wtedy może utworzyć główny plik docelowy hello

Zmienne w pliku Makefile

W pliku Makefile można definiować zmienne, tak jak w poniższym przykładzie:

OBJS=hello.o aux.o

hello: $(OBJS)
	gcc $(OBJS) -o hello

hello.o: hello.c
	gcc -c hello.c -o hello.o

aux.o: aux.c
	gcc -c aux.c -o aux.o


W tym przykładzie zdefiniowana została zmienna o nazwie OBJS i nadana jej została wartość 'hello.o aux.o'. Odwołanie do zdefiniowanej zmiennej odbywa się przy pomocy znaku dolara i nawiasów okrągłych. W tym przypadku raz zdefiniowana zmienna została użyta dwukrotnie. Jeśli będziemy chcieli dodać coś do listy składników pliku hello to dzięki użyciu zmiennej wystarczy to zrobić raz - w definicji zmiennej OBJS

Zmienne standardowe

W Makefile można używać wielu zmiennych zdefiniowanych standardowo. Najczęściej używane zmienne standardowe:
  • CC - nazwa kompilatora języka C
  • CXX - nazwa kompilatora języka C++
  • CFLAGS - opcje kompilatora języka C
  • CXXLAGS - opcje kompilatora języka C
  • LFLAGS - opcje dla linkera
Zmienne standardowe mają pewną predefiniowaną wartość (np. zmienna CC ma predefiniowaną wartość 'cc'), którą jednak można zmieniać. Oto przykład:

CC=gcc
CFLAGS=-g
LFLAGS=
OBJS=hello.o aux.o

hello: $(OBJS)
	$(CC) $(LFLAGS) $(OBJS) -o hello

hello.o: hello.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c hello.c -o hello.o

aux.o: aux.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c aux.c -o aux.o


Zmienne automatyczne

Zmienne automatyczne są to specjalne zmienne, które przechowują wartości zmieniające się dynamicznie w trakcie wykonywania Makefile'a, np. nazwa pliku docelowego aktualnie przetwarzanej reguły. Najczęściej używane zmienne automatyczne:
  • < - aktualnie przetwarzany plik z listy składników (patrz przykład)
  • @ - nazwa pliku docelowego
  • ^ - składniki
CC=gcc
CFLAGS=-g
OBJS=hello.o aux.o

hello: $(OBJS)
	$(CC) $(LFLAGS) $^ -o $@

hello.o: hello.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

aux.o: aux.c
	$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@


Więcej o regułach

Reguły z wzorcem.

CC=gcc
CFLAGS=-g
OBJS=hello.o aux.o

hello: $(OBJS)
	$(CC) $(LFLAGS) $^ -o $@

$(OBJS): %.o: %.c
	$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@


Reguły domyślne.

Make posiada pewne standardowe reguły do tworzenia pewnych typów plików. W poniższym przykładzie pominięto regułę tworzenia plików '.o' z plików '.c'. Make posiada jednak standardowe, domyślne reguły tworzenia plików .o. W tym przypadku make odnajdzie w katalogu bieżącym pliki '.c', z których utworzy pliki '.o' przy pomocy polecenia '$(CC) -c'.]

CC=gcc
CFLAGS=-g
OBJS=hello.o aux.o

hello: $(OBJS)
	$(CC) $(LFLAGS) $^ -o $@


Reguła clean

Każdy dobry plik makefile powinien posiadać regułę, która usuwa pliki pośrednie, tymczasowe, etc. powstałe podczas kompilacji. W powyższych przykładach plikami pośrednimi są pliki '.o'. Powszechnie przyjęło się, że taka reguła ma nazwę 'clean'. Oto przykład:

CC=gcc
CFLAGS=-g
OBJS=hello.o aux.o

hello: $(OBJS)
	$(CC) $(LFLAGS) $^ -o $@

clean:
	rm -f *.o


Zauważmy, że reguła clean ma pustą listę składników. Aby wywołać regułę clean używamy polecenia make clean

Więcej plików wynikowych

CC=gcc

all: prog1 prog2

prog1: prog1.c
	$(CC) $(CFLAGS) $(LFLAGS) prog1.c -o prog1
	
prog2: prog2.c
	$(CC) $(CFLAGS) $(LFLAGS) prog2.c -o prog2

clean:
	rm -f prog1.o prog2.o


Reguła .PHONY

Reguły 'clean' i 'all' są regułami specjalnymi w tym sensie, że 'clean' i 'all' nie są nazwami plików. Gdyby jednak zdarzyło się, że w katalogu bieżącym istnieje plik o nazwie 'all' lub 'clean' to reguły te mogłyby nie działać! Aby temu zapobiec trzeba by poinstruować make'a, że 'all' i 'clean' nie są nazwami plików. Do tego celu służy specjalna reguła o nazwie '.PHONY'.

CC=gcc

all: prog1 prog2

prog1: prog1.c
	$(CC) $(CFLAGS) $(LFLAGS) prog1.c -o prog1
	
prog2: prog2.c
	$(CC) $(CFLAGS) $(LFLAGS) prog2.c -o prog2

clean:
	rm -f prog1.o prog2.o

.PHONY: all clean


   Wasze opinie:
   Średnia ocena: 6.07/10 (315 głosów)
   
   Liczba komentarzy: 23839 (pokaż wszystkie)Skomentuj !   


Autor: yZyNCilMQData dodania: 2016-08-19
When I meditate, I concentrate on God removin’ my daily sins (He already removed my bondage from sin through Christ Jesus, but I’m still trapped in a fall world and imperfect body), as well as fillin’ me with the Holy Spirit to help me walk with Him, as well as stn&egthnnire#8217; my body and fillin’ it with energy for the task at hand… I really need to meditate more, to be honest with y’all, tho.


Autor: 13YYuZJpData dodania: 2016-08-19
that sounds like a blast!! Too bad i’m not in Utah, haha. I went thrifting on Black Friday with my mom and SILs. I bought 2 pairs of Levis, a pair of REAL crystal candlesticks (gorgeous) a fun vintage-y metal serving tray, a leather-bound edition of the chl&2reni#8d17;s book “A Tale of Three Trees” in like-new condition, and a beautiful floral flouncey dress for my daughter… all for less than $20. WOOHOO!! Oh, and I saw a couple pieces of real milk glass that were pretty and I thought of you. :)


Autor: KarolData dodania: 2013-10-02
Dokładnie Krzysztofie tam jest błąd. A art przydał mi się. CFLAGS - opcje kompilatora języka C CXXLAGS - opcje kompilatora języka C++ powinnno być


Autor: krzysztofData dodania: 2012-11-08
"CFLAGS - opcje kompilatora języka C CXXLAGS - opcje kompilatora języka C " - tu pewnie jest błąd i powinno być CXXLAGS - opcje kompilatora języka C++, prawda? zwięzłe wprowadzenie do tematu, dziękuję


Autor: unkgjhzllData dodania: 2012-09-21
gQB4mm vvxzpvwpgvhz, [url=http://ueoxxesyccki.com/]ueoxxesyccki[/url], [link=http://kjcpanvnmexd.com/]kjcpanvnmexd[/link], http://fqrkkzjfgpmz.com/


Autor: fpjcyujblfData dodania: 2012-09-21
kHcp14 skmirkbxecmg, [url=http://ttmhiiedgaqw.com/]ttmhiiedgaqw[/url], [link=http://hgjhpwpajhiq.com/]hgjhpwpajhiq[/link], http://uijoimlnnchh.com/


Autor: nsmryutilwtData dodania: 2012-09-20
3CBNuq bmgatqxakdcx, [url=http://drfkgwxhpclr.com/]drfkgwxhpclr[/url], [link=http://puojowpfjruy.com/]puojowpfjruy[/link], http://xswkzvdfmjsd.com/Stronę przygotował: Kacper Cieśla (comboy). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama * Zgłoś błąd * Kontakt * Hosting * O stronie * Sponsoring
Czas generowania strony: 0.351s